Tinkamumo kriterijai

Pradžia > Kaip teikti paraišką > Tinkamumo kriterijai

Ar galiu teikti paraišką?

Norite sužinoti, ar galite kandidatuoti į darbą ES institucijose? Šiame puslapyje rasite minimalius tinkamumo kriterijus, taikomus kandidatams į darbo vietą ES institucijoje. Taip pat paaiškinsime, kokie pagrindiniai kalbų mokėjimo reikalavimai keliami šiems kandidatams.

Jei norite dalyvauti viešame konkurse arba atrankos procedūroje, turite:

  • turėti vienos iš ES šalių pilietybę;
  • turėti visas ES piliečio teises;
  • būti įvykdęs visas įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles savo šalyje;
  • labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų ES kalbų (C1 lygiu) ir pakankamai gerai mokėti dar vieną oficialiąją ES kalbą (B2 lygiu);
  • jei norite dalyvauti kalbų konkursuose, turite puikiai mokėti vieną iš oficialiųjų ES kalbų (C2 lygiu) ir labai gerai (C1 lygiu) mokėti dar dvi oficialiąsias ES kalbas.
     

Kalbų reikalavimai

1-oji kalba turi būti viena iš 24 oficialiųjų ES kalbų
Jūsų pagrindinė kalba. Tai gali būti jūsų gimtoji kalba arba kita kalba, kurią mokate labai gerai (bent C1 lygiu), kaip apibrėžta Europos kalbų mokėjimo lygių vertinimo lentelėje.
Kai kuriuose konkursuose ar atrankose reikalaujama, kad šią kalbą mokėtumėte puikiai (C2 lygiu).

2-oji kalba turi būti kita nei 1-oji kalba
Pasirinktą kalbą turite mokėti bent pakankamai (B2 lygiu).
Kai kuriuose kalbų specialistų konkursuose ar atrankose reikalaujama, kad šią kalbą mokėtumėte labai gerai (C1 lygiu).

Kitos kalbos
Kai kuriuose konkursuose, atrankose arba kvietimuose pareikšti susidomėjimą, visų pirma, kai atrenkami kalbų specialistai, gali būti reikalaujama turėti ir kitų kalbų žinių.
Atitinkamos informacijos ieškokite konkurso arba kvietimo pareikšti susidomėjimą skelbime.
 

Kvalifikacijos ir profesinės patirties reikalavimai

Taip pat turite atitikti visus konkrečius su kvalifikacija ir profesine patirtimi susijusius reikalavimus, nustatytus atitinkamame konkurso arba kvietimo pareikšti susidomėjimą skelbime.
Žr. mūsų dažnai užduodamą klausimus apie profesinę patirtį ir apie įvairių rūšių reikalavimus atitinkančią kvalifikaciją.

Būtiniausi išsilavinimo reikalavimai skiriasi priklausomai nuo pareigybės.

Paprastai:

  • visoms nediplomuotų darbuotojų pareigoms (I pareigų grupė, fizinis ir administracinis pagalbinis darbas; padėjėjų lygmuo, II pareigų grupė – raštinės / sekretoriato / biuro valdymo darbuotojai, III pareigų grupė – administracinis / patariamasis / kalbinis / techninis darbas) reikalaujama (bent) baigto vidurinio išsilavinimo;
  • visoms diplomuotų darbuotojų pareigoms (administratorių lygmuo, IV pareigų grupė) reikalaujama bent baigto universitetinio išsilavinimo (trejų metų). 

Kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama atitinkamos darbo patirties.
 

Amžiaus reikalavimai

Amžiaus riba, iki kurios galima kandidatuoti į darbo vietą ES institucijose, nenustatyta, tačiau sulaukę 66 metų pareigūnai automatiškai išeina į pensiją. Išsamesnės informacijos pateikiama ES pareigūnų tarnybos nuostatuose.