Atbilstība prasībām

Sākumlapa > Kā pieteikties > Atbilstība prasībām

Vai es atbilstu prasībām un līdz ar to drīkstu pieteikties?

Vēlaties noskaidrot, vai varat pieteikties darbam ES iestādēs? Šajā lapā uzzināsiet, kādiem minimālajiem atbilstības kritērijiem jāatbilst, lai varētu kandidēt uz amatu ES iestādēs. Te paskaidrotas arī pamatprasības attiecībā uz valodu zināšanām.

Lai varētu piedalīties atklātā konkursā vai atlases procedūrā, jums:

  • ir jābūt kādas ES dalībvalsts pilsonim;
  • ir jābūt tiesīgam izmantot visas ES pilsoņa tiesības;
  • ir jābūt izpildījušam visus pienākumus atbilstīgi likumam par militāro dienestu jūsu valstī;
  • jābūt ļoti labām kādas ES oficiālās valodas zināšanām (C1 līmenis), kā arī apmierinošām vēl vienas ES valodas zināšanām (B2 līmenis);
  • ja ir runa par valodu speciālistu konkursu, ir jābūt izcilām vienas ES oficiālās valodas zināšanām (C2  līmenis) un ļoti labām otras un trešās ES valodas zināšanām (C1  līmenis).
     

Prasības attiecībā uz valodu zināšanām

1. valoda – tai jābūt kādai no ES 24 oficiālajām valodām.
Tā ir jūsu galvenā valoda. Tā var būt jūsu dzimtā valoda vai cita valoda, kurā jums ir ļoti labas zināšanas, kas atbilst vismaz C1 līmenim saskaņā ar Vienotajiem ES valodu zināšanu kritērijiem (pašnovērtējuma tabula).
Atsevišķiem konkursiem vai atlases procedūrām jums būs vajadzīgas attiecīgās valodas izcilas zināšanas (C2 līmenis).

2. valoda – tā nedrīkst būt tā pati, kas 1. valoda.
Jums jābūt vismaz apmierinošām (B2 līmenis) izvēlētās valodas zināšanām.
Atsevišķos konkursos un atlases procedūrās, kas organizētas valodu speciālistu pieņemšanai darbā, jums būs nepieciešamas attiecīgās valodas ļoti labas zināšanas (C1 līmenis).

Citas valodas
Dažos konkursos, atlasēs vai uzaicinājumos izteikt ieinteresētību, īpaši valodu speciālistu konkursos, var tikt prasītas citu valodu prasmes.
Skatiet attiecīgo paziņojumu par konkursu vai uzaicinājumu izteikt ieinteresētību.
 

Prasības attiecībā uz kvalifikāciju un profesionālo pieredzi

Kandidātiem ir arī jāatbilst konkrētām prasībām, kuras konkursu paziņojumos vai uzaicinājumos paust ieinteresētību norādītas attiecībā uz kvalifikāciju un profesionālo pieredzi.
Skatiet atbildi uz bieži uzdotos jautājumus par profesionālo pieredzi un par akceptēto diplomu veidiem.

Minimālās prasības attiecībā uz izglītību ir atkarīgas no amata.

Parasti prasības ir šādas:

  • visiem tiem amatiem, kam neprasa augstāko izglītību (I funkciju grupa, fizisks darbs un administratīvais atbalsts); asistentu līmenim/II funkciju grupa – administratīvi/sekretariāta/biroja vadības uzdevumi, III funkciju grupa — administratīvi uzdevumi/konsultatīvi uzdevumi/ ar valodām saistīti uzdevumi/tehniski uzdevumi) — ir nepieciešama vismaz pabeigta vidējā izglītība;
  • visiem tiem amatiem, kam prasa augstāko izglītību (administratoru līmenis/IV funkciju grupa) — ir nepieciešama pabeigta augstākā izglītība (vismaz trīs studiju gadi). 

Dažos gadījumos var tikt prasīta atbilstīga darba pieredze.
 

Prasības attiecībā uz vecumu

Nav vecuma ierobežojuma kandidēšanai uz amatu ES iestādēs, tomēr ierēdņi automātiski pensionējas 66 gadu vecumā. Sīkāka informācija atrodama ES ierēdņu Civildienesta noteikumos.