Toelatingseisen

Kan ik solliciteren?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een baan bij de EU? Op deze pagina leest u wat de minimumeisen zijn om te kunnen solliciteren. We leggen ook uit welke eisen we aan uw talenkennis stellen.

U kunt meedoen aan een algemeen vergelijkend onderzoek of een selectieprocedure als u beschikt over:

  • de nationaliteit van een EU-land
  • al uw burgerrechten als onderdaan van een EU-land
  • aan de eventuele eisen ten aanzien van de militaire dienstplicht van uw land heeft voldaan
  • een grondige kennis van een officiële EU-taal (niveau C1) en een voldoende kennis van een tweede EU-taal (niveau B2)
  • of, als u zich inschrijft voor een vergelijkend onderzoek voor vertalers of tolken, een perfecte kennis van een officiële EU-taal (niveau C2) en een grondige kennis van een tweede EU-taal (niveau C1)
     

Taalvereisten:

Taal 1 moet een van de 24 officiële talen van de EU zijn
Uw hoofdtaal: dit kan uw moedertaal zijn of een andere taal die u grondig beheerst (niveau C1), zie Europese niveaus – Beschrijvingsschema voor zelfbeoordeling.
Bij sommige vergelijkende onderzoeken of selectieprocedures is echter een perfecte beheersing (niveau C2) van uw hoofdtaal vereist.

Taal 2 moet een andere taal zijn dan taal 1.
U moet deze taal voldoende beheersen (niveau B2).
Bij sommige vergelijkende onderzoeken of selectieprocedures is echter een grondige beheersing (niveau C1) van deze taal vereist.

Andere talen
Bij sommige vergelijkende onderzoeken, selectieprocedures of uitnodigingen tot het indienen van blijken van belangstelling, met name voor linguïsten, worden soms nog andere taalvaardigheden verlangd.
Zie de desbetreffende aankondiging van het vergelijkend onderzoek of uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling.
 

Vereiste kwalificaties en beroepservaring:

U moet ook aan de eventuele overige specifieke eisen ten aanzien van kwalificaties en beroepservaring voldoen, die in de betrokken aankondiging van het vergelijkend onderzoek of de uitnodiging tot het indienen van blijken van belangstelling zijn vermeld.
Zie de veelgestelde vragen over de vereiste beroepservaring en aanvaarde kwalificaties.

De vereiste minimumopleiding hangt af van de functie.

In het algemeen moet u:

  • voor alle niet-universitaire functies (functiegroep I: handenarbeid en administratieve ondersteuning; assistenten/functiegroep II: kantoor- en secretariaatswerk of kantoorleiding; functiegroep III: administratief, adviserend, linguïstisch of technisch werk) minstens een diploma middelbaar onderwijs hebben
  • voor alle universitaire functies (administrateurs, functiegroep IV) een afgeronde universitaire opleiding van minstens drie jaar hebben 

In sommige gevallen wordt relevante werkervaring gevraagd.
 

Minimumleeftijd:

Er is geen leeftijdsgrens voor solliciteren bij de EU, maar ambtenaren gaan automatisch met pensioen zodra zij 66 zijn. Meer informatie vindt u in het Statuut van de EU-ambtenaren.