Kryteria

Czy mogę się zgłosić?

Chciałbyś wiedzieć, czy spełniasz kryteria dopuszczające do ubiegania się o pracę w instytucjach UE? Tutaj dowiesz się, jakie są warunki udziału w unijnej procedurze naboru i jakie umiejętności językowe są wymagane.

Aby móc przystąpić do konkursu otwartego lub wziąć udział w procedurze naboru, trzeba:

 • być obywatelem kraju UE

 • posiadać pełnię praw obywatelskich jako obywatel UE

 • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z przepisami prawa krajowego

 • mieć bardzo dobrą znajomość jednego z języków urzędowych UE (poziom C1) oraz znajomość innego języka urzędowego na zadowalającym poziomie (poziom B2)

 • w przypadku konkursów językowych kandydaci muszą znać jeden język urzędowy UE w stopniu doskonałym (poziom C2) oraz drugi i trzeci język urzędowy UE w stopniu biegłym (poziom C1).

  Więcej informacji jest dostępnych poniżej.


Język 1
Musi być jednym z 24 języków urzędowych UE.


Język ojczysty Może to być język ojczysty lub inny język, który kandydat zna przynajmniej w stopniu biegłym (poziom C1), zgodnie z definicją zawartą w  tabeli „Europejskie poziomy biegłości językowej – tabela samooceny”.


W przypadku niektórych konkursów/procedur naboru wymagana jest doskonała znajomość tego języka (poziom C2).


Język 2
Musi to być język inny niż język 1 kandydata.


Wymagana jest co najmniej zadowalająca znajomość (poziom B2) wybranego języka.


W przypadku niektórych konkursów/procedur naboru dla lingwistów wymagana jest doskonała znajomość (poziom C1) tego języka.


Inne języki


W przypadku niektórych konkursów, procedur naboru i zaproszeń do wyrażenia zainteresowania, w szczególności dla lingwistów, mogą być wymagane inne umiejętności językowe.


Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniach o konkursie oraz zaproszeniach do wyrażenia zainteresowania.

 

 

Należy również spełniać szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego określone w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania. Więcej informacji znajdziesz we wskazówkach w zakresie doświadczenia zawodowegopdf oraz w przykładach rodzajów uznawanych kwalifikacjipdf.

Minimalny wymagany poziom wykształcenia zależy od stanowiska.

Z reguły:

 • wszystkie stanowiska dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów wyższych (grupa funkcyjna I – prace fizyczne i zadania administracyjne; stanowiska asystenckie / grupa funkcyjna II – praca w sekretariacie / prowadzenie biura; grupa funkcyjna III – zadania administracyjne/doradcze/ językowe/techniczne) wymagają (co najmniej) ukończenia edukacji na poziomie szkoły średniej

 • wszystkie stanowiska dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (administrator / grupa funkcyjna IV) wymagają (co najmniej) ukończenia edukacji na poziomie studiów wyższych (minimum trzy lata). 

  W niektórych przypadkach kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie.

  Nie ma ograniczeń wiekowych, aby starać się o pracę w instytucjach UE. Warto jednak wiedzieć, że urzędnicy automatycznie przechodzą na emeryturę w wieku 65 lat. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym urzędników UE.