Kryteria udziału w konkursach

Strona główna > Jak przedłożyć swoją kandydaturę > Kryteria udziału w konkursach

Czy spełniam warunki udziału w konkursie?

Chciałbyś wiedzieć, czy spełniasz kryteria dopuszczające do ubiegania się o pracę w instytucjach UE? Na tej stronie dowiesz się, jakie są warunki udziału w unijnej procedurze naboru i jakie umiejętności językowe są wymagane.

Aby móc przystąpić do konkursu otwartego lub wziąć udział w procedurze naboru, należy:

  • być obywatelem kraju UE
  • korzystać z pełni praw obywatelskich przysługujących obywatelom UE
  • mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej zgodnie z przepisami prawa swojego kraju
  • mieć gruntowną znajomość jednego z języków urzędowych UE (poziom C1) oraz zadowalającą znajomość innego języka urzędowego UE (poziom B2)
  • w przypadku konkursów językowych kandydaci muszą biegle znać jeden język urzędowy UE (poziom C2) oraz gruntownie znać drugi i trzeci język urzędowy UE (poziom C1).
     

Wymogi językowe:

Język 1 – musi być jednym z 24 języków urzędowych UE.
Język główny kandydata. Może to być język ojczysty lub inny język, który kandydat zna gruntownie (przynajmniej na poziomie C1), zgodnie z definicją w tabeli samooceny „Europejskie poziomy biegłości językowej”.
W przypadku niektórych konkursów / procedur naboru wymagana jest biegła znajomość tego języka (poziom C2).

Język 2 – musi być inny niż język 1.
Wymagana jest co najmniej zadowalająca znajomość (poziom B2) wybranego języka.
W przypadku niektórych konkursów / procedur naboru dla lingwistów wymagana jest gruntowna znajomość (poziom C1) tego języka.

Inne języki
W przypadku niektórych konkursów, procedur naboru i zaproszeń do wyrażenia zainteresowania, szczególnie dla lingwistów, konieczne mogą być inne umiejętności językowe.
Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.
 

Wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Należy również spełniać szczegółowe wymagania dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego określone w odpowiednim ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania.
Więcej informacji można znaleźć w części „Często zadawane pytania”, w odpowiedziach na pytania dotyczące doświadczenia zawodowego oraz różnych rodzajów uznawanych kwalifikacji.

Minimalny wymagany poziom wykształcenia zależy od stanowiska.

Ogólnie rzecz biorąc:

  • wszystkie stanowiska dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów wyższych (grupa funkcyjna I – prace fizyczne i zadania administracyjne, stanowiska na poziomie asystenta / grupa funkcyjna II – zadania biurowe / obsługa sekretariatu / zarządzanie biurem, grupa funkcyjna III – zadania administracyjne / doradcze / lingwistyczne / techniczne) wymagają co najmniej wykształcenia średniego
  • wszystkie stanowiska dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (administrator / grupa funkcyjna IV) wymagają co najmniej ukończenia (trzyletnich) studiów wyższych

W niektórych przypadkach kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie.
 

Wymagania wiekowe:

Nie ma ograniczeń wiekowych, aby starać się o pracę w instytucjach UE. Warto jednak wiedzieć, że urzędnicy automatycznie przechodzą na emeryturę w wieku 66 lat. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w regulaminie pracowniczym urzędników UE.