Eligibilitate

Acasă > Depunerea candidaturii > Eligibilitate

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a-mi putea depune candidatura?

Vreți să știți dacă puteți candida la un concurs pentru a lucra în instituțiile UE? Vă prezentăm în cele ce urmează criteriile minime de eligibilitate și cerințele lingvistice de bază.

Pentru a participa la un concurs general sau la o procedură de selecție, trebuie:

  • să fiți cetățean al unei țări din UE
  • să beneficiați de toate drepturile asociate statutului de cetățean european
  • să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar
  • să cunoașteți foarte bine o limbă oficială a UE (nivelul C1) și satisfăcător o a doua limbă oficială a UE (nivelul B2)
  • în cazul concursurilor pentru lingviști, să cunoașteți la perfecție o limbă oficială a UE (nivelul C2) și foarte bine o a doua și o a treia limbă oficială a UE (nivelul C1)

Detalii în tabelul de mai jos.

Limba 1
(trebuie să fie una din cele 24 de limbi oficiale ale UE)

Limba dumneavoastră principală. Poate fi vorba despre limba maternă sau despre o altă limbă pe care o cunoașteți perfect sau foarte bine (cel puțin nivelul C1, conform Grilei europene de autoevaluare a nivelului de cunoștințe lingvistice).

În cazul anumitor concursuri/ selecții, cunoașterea la perfecție este obligatorie (nivelul C2).

Limba 2
(diferită de limba 1)

Cunoștințele dumneavoastră lingvistice trebuie să fie la un nivel cel puțin satisfăcător (nivelul B2).

În cazul anumitor concursuri/ selecții, trebuie să cunoașteți această limbă foarte bine (nivelul C1).

Alte limbi

Pentru anumite concursuri, selecții sau invitații de exprimare a interesului – în special concursurile pentru lingviști – vi se poate solicita să dovediți și alte competențe lingvistice.

Detaliile sunt precizate în anunțurile de concurs sau în cererile de exprimare a interesului.

 

În plus, trebuie să îndepliniți condițiile referitoare la experiență și calificări menționate în anunțul de concurs sau în cererea de exprimare a interesului. Consultați întrebările și răspunsurile privind experiența profesională și diferitele tipuri de calificări.

Condițiile minime privind nivelul studiilor diferă de la un post la altul.

În general:

  • trebuie să fi absolvit (cel puțin) ciclul de învățământ secundar pentru toate posturile din grupa de funcții I (sprijin manual și administrativ), posturile de asistent/din grupa de funcții II (personal administrativ/secretarial/de administrare a biroului) și posturile din grupa de funcții III (personal administrativ/de consiliere/lingvistic/tehnic)
  • trebuie să fi absolvit cursuri universitare cu durata de minimum trei ani pentru toate posturile de administrator/din grupa de funcții IV

În unele cazuri, vi se poate cere să aveți o anumită experiență profesională.

Nu există cerințe privind vârsta, însă trebuie să țineți cont că funcționarii europeni se pensionează automat la 65 de ani. Pentru detalii, citiți Statutul funcționarilor UE.