Eligibilitate

Acasă > Cum pot candida? > Eligibilitate

Ce condiții trebuie să îndeplinesc pentru a-mi putea depune candidatura?

Vreți să știți dacă puteți candida la un concurs pentru a lucra în instituțiile UE? Vă prezentăm pe această pagină criteriile minime de eligibilitate și cerințele lingvistice de bază necesare pentru înscrierea la un concurs pentru un post în instituțiile UE.

Pentru a participa la un concurs general sau la o procedură de selecție, trebuie:

  • să fiți cetățean al unei țări din UE
  • să beneficiați de toate drepturile asociate statutului de cetățean european
  • să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar
  • să cunoașteți foarte bine o limbă oficială a UE (nivelul C1) și satisfăcător o a doua limbă oficială a UE (nivelul B2)
  • în cazul concursurilor pentru lingviști, să cunoașteți perfect o limbă oficială a UE (nivelul C2) și foarte bine o a doua și o a treia limbă oficială a UE (nivelul C1)
     

Cerințe lingvistice:

Limba 1 – trebuie să fie una din cele 24 de limbi oficiale ale UE
Limba dumneavoastră principală. Poate fi vorba despre limba maternă sau despre o altă limbă pe care o cunoașteți perfect sau foarte bine (cel puțin nivelul C1, conform Grilei europene de autoevaluare a nivelului de cunoștințe lingvistice).
În cazul anumitor concursuri/selecții, este obligatorie cunoașterea perfectă (nivelul C2) a acestei limbi.

Limba 2 – obligatoriu diferită de limba 1
Cunoștințele dumneavoastră lingvistice trebuie să fie la un nivel cel puțin satisfăcător (nivelul B2).
În cazul anumitor concursuri/ selecții, trebuie să cunoașteți această limbă foarte bine (nivelul C1).

Alte limbi
Pentru anumite concursuri, selecții sau invitații de exprimare a interesului – în special concursurile pentru lingviști – vi se poate solicita să dovediți și alte competențe lingvistice.
Detaliile sunt precizate în anunțurile de concurs sau în cererile de exprimare a interesului.
 

Cerințe privind calificările și experiența profesională:

În plus, trebuie să îndepliniți condițiile referitoare la experiență și calificări menționate în anunțul de concurs sau în cererea de exprimare a interesului.
Consultați întrebările și răspunsurile privind experiența profesională și diferitele tipuri de calificări.

Condițiile minime privind nivelul studiilor diferă de la un post la altul.

În general:

  • trebuie să fi absolvit (cel puțin) ciclul de învățământ secundar pentru toate posturile din grupa de funcții I (sprijin manual și administrativ), posturile de asistent/din grupa de funcții II (personal administrativ/secretarial/de administrare a biroului) și posturile din grupa de funcții III (personal administrativ/de consiliere/lingvistic/tehnic)
  • trebuie să fi absolvit cursuri universitare cu durata de minimum trei ani pentru toate posturile de administrator/din grupa de funcții IV

În unele cazuri, vi se poate cere să aveți o anumită experiență profesională.
 

Cerințe cu privire la vârstă:

Nu există cerințe privind vârsta, însă trebuie să țineți cont că funcționarii europeni se pensionează automat la 66 de ani. Pentru detalii, citiți Statutul funcționarilor UE.