Eligibilitate

Home > Depunerea candidaturii > Eligibilitate

Sunt eligibil?

Vreți să știți dacă puteți candida la un concurs pentru a lucra în instituțiile UE? Vă prezentăm în cele ce urmează criteriile minime de eligibilitate și cerințele lingvistice de bază.

Pentru a participa la un concurs general sau la o procedură de selecție, trebuie:

 • să fiți cetățean al unei țări din UE

 • să beneficiați de toate drepturile asociate statutului de cetățean european

 • să vă fi îndeplinit toate obligațiile care vă revin în temeiul legislației privind serviciul militar

 • să cunoașteți foarte bine o limbă oficială a UE (nivelul C1) și satisfăcător o a doua limbă oficială a UE (nivelul B2)

 • în cazul concursurilor pentru lingviști, să cunoașteți la perfecție o limbă oficială a UE (nivelul C2) și foarte bine o a doua și o a treia limbă oficială a UE (nivelul C1)

Detalii în tabelul de mai jos.


Limba 1
(trebuie să fie una din cele 24 de limbi oficiale ale UE)


Limba dvs. principală. Poate fi vorba despre limba maternă sau despre o altă limbă pe care o cunoașteți perfect sau foarte bine (cel puțin nivelul C1, conform Grilei europene de autoevaluare a nivelului de cunoștințe lingvistice).


În cazul anumitor concursuri/ selecții, cunoașterea la perfecție este obligatorie (nivelul C2).


Limba 2
(diferită de limba 1)


Cunoștințele dvs. lingvistice trebuie să fie la un nivel cel puțin satisfăcător (nivelul B2).


În cazul anumitor concursuri/ selecții, trebuie să cunoașteți această limbă foarte bine (nivelul C1).


Alte limbi


Pentru anumite concursuri, selecții sau invitații de exprimare a interesului - în special concursurile pentru lingviști - vi se poate solicita să dovediți și alte competențe lingvistice.


Detaliile sunt precizate în anunțurile de concurs sau în cererile de exprimare a interesului.

 

 

În plus, trebuie să îndepliniți condițiile referitoare la experiență și calificări menționate în anunțul de concurs sau în cererea de exprimare a interesului. Consultați orientările noastre privind experiența profesionalăpdf și tabelul cu calificări considerate echivalentepdf.

Condițiile minime privind nivelul studiilor diferă de la un post la altul.

În general:

 • trebuie să fi absolvit (cel puțin) ciclul de învățământ secundar

 • trebuie să fi absolvit cursuri universitare cu durata de minimum trei ani pentru toate posturile de administrator/din grupa de funcții IV

  În unele cazuri, vi se poate cere să aveți o anumită experiență profesională.

  Nu există cerințe privind vârsta, însă trebuie să țineți cont că funcționarii europeni se pensionează automat la 65 de ani. Pentru detalii, citiți Statutul funcționarilor UE.