Kto sa môže prihlásiť

Domovská stránka > Ako sa prihlásiť > Kto sa môže prihlásiť

Môžem sa zúčastniť na výberovom konaní?

Zaujíma vás, či sa môžete uchádzať o miesto v inštitúciách EÚ? Na tejto stránke vám ponúkame prehľad minimálnych požiadaviek, ktoré treba spĺňať, ako aj základné požiadavky na potrebné jazykové znalosti.

O pracovnú pozíciu sa vo verejnom výberovom konaní môžete uchádzať, ak:

  • ste občanom členského štátu EÚ,
  • ste v plnom rozsahu spôsobilý na výkon svojich práv občana EÚ,
  • máte splnené všetky povinnosti, ktoré vám vyplývajú z právnych predpisov v súvislosti s vojenskou službou vo vašej krajine,
  • máte výbornú znalosť jedného z úradných jazykov EÚ (úroveň C1) a uspokojivú znalosť druhého úradného jazyka (úroveň B2),
  • máte v prípade výberových konaní pre lingvistické pozície vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov EÚ (úroveň C2) a výbornú znalosť druhého a tretieho jazyka (úroveň C1).
     

Jazykové požiadavky:

Prvý jazyk – musí byť jedným z 24 úradných jazykov EÚ
Váš hlavný jazyk. Môže ísť o váš materinský jazyk alebo iný jazyk, ktorý ovládate aspoň na výbornej úrovni (úroveň C1) podľa dokumentu Európske jazykové úrovne – tabuľka sebahodnotenia.
Pri niektorých výberových konaniach sa vyžaduje vynikajúca znalosť (úroveň C2) tohto jazyka.

Druhý jazyk sa musí odlišovať od prvého jazyka.
Vybraný jazyk musíte ovládať aspoň na uspokojivej úrovni (úroveň B2).
Pri niektorých výberových konaniach na lingvistické pozície sa požaduje výborná znalosť (úroveň C1) tohto jazyka.

Ďalšie jazyky
Pri niektorých výberových konaniach alebo výzvach na vyjadrenie záujmu, predovšetkým pre lingvistov, sa môže požadovať znalosť ďalšieho jazyka.
Podrobnejšie informácie nájdete v oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.
 

Požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax:

Musíte takisto splniť všetky osobitné požiadavky týkajúce sa kvalifikácie a praxe, ktoré sú uvedené v príslušnom oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu.
Prečítajte si často kladené otázky o odbornej praxi a druhoch kvalifikácie, ktorú akceptujeme.

Minimálne požiadavky na vzdelanie sa líšia v závislosti od pozície.

Vo všeobecnosti:

  • pri všetkých pozíciách, na ktoré nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie (funkčná skupina I – manuálna a administratívna podpora, asistenti/funkčná skupina II – kancelárske alebo sekretárske úlohy, vedenie kancelárie, funkčná skupina III – administratívne, poradenské, jazykové a technické úlohy) sa vyžaduje (aspoň) ukončené stredoškolské vzdelanie
  • pri všetkých pozíciách, na ktoré je potrebné vysokoškolské vzdelanie (administrátori/funkčná skupina IV), sa vyžaduje aspoň ukončené vysokoškolské vzdelanie (v trvaní troch rokov). 

V niektorých prípadoch sa môže požadovať príslušná prax.
 

Požiadavky týkajúce sa veku:

Pre uchádzačov nie je stanovená žiadna veková hranica, ale úradníci EÚ automaticky odchádzajú do dôchodku po dosiahnutí veku 66 rokov. Viac informácií nájdete v Služobnom poriadku úradníkov EÚ.