Upravičenost

Domača stran > Prijava > Upravičenost

Ali izpolnjujem pogoje?

Vas zanima, če izpolnjujete pogoje za zaposlitev v institucijah EU? Tukaj navajamo minimalne pogoje in osnovne jezikovne zahteve za prijavo na delovno mesto v institucijah EU.

Kandidati, ki želijo sodelovati na javnem natečaju ali v izbirnem postopku, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • imeti državljanstvo države članice Evropske unije
  • uživati vse državljanske pravice
  • izpolniti vse zakonske obveznosti glede služenja vojaškega roka v svoji državi
  • imeti temeljito znanje enega od uradnih jezikov EU (stopnja C1) in zadovoljivo znanje drugega (stopnja B2) uradnega jezika EU
  • v jezikovnih natečajih je treba imeti odlično znanje enega uradnega jezika EU (stopnja C2) in temeljito znanje drugega in tretjega uradnega jezika EU (stopnja C1)
     

Jezikovne zahteve

Prvi jezik mora biti eden od 24 uradnih jezikov EU
Vaš glavni jezik. Lahko je materni ali drug jezik, ki ga temeljito obvladate na stopnji C1, opredeljeni v evropskih stopnjah – samoocenjevalna lestvica.
Za nekatere natečaje/izbore se zahteva odlično znanje (stopnja C2) tega jezika.

Drugi jezik ne sme biti isti kot prvi jezik.
Zahteva se vsaj zadovoljivo znanje (stopnja B2) izbranega jezika.
Za nekatere natečaje/izbore lingvistov se zahteva temeljito znanje (stopnja C1) tega jezika.

Drugi jeziki
Za nekatere natečaje, izbore ali razpise za prijavo interesa, zlasti razpise za lingviste, se lahko zahtevajo druge jezikovne spretnosti.
Več informacij v objavi natečaja ali razpisa za prijavo interesa.
 

Pogoji v zvezi z izobrazbo in delovnimi izkušnjami

Kandidati morajo tudi izpolnjevati posebne pogoje v zvezi z izobrazbo in delovnimi izkušnjami, navedene v razpisu javnega natečaja ali razpisu za prijavo interesa.
Več o delovnih izkušnjah in različnih vrstah kvalifikacij v Pogostih vprašanjih.

Zahteve glede izobrazbe se razlikujejo glede na razpisano delovno mesto.

Na splošno:

  • se za vsa delovna mesta, za katera ni potrebna visokošolska izobrazba (funkcionalna skupina I – fizične in administrativne naloge; strokovno-tehnični uslužbenci/funkcionalna skupina II – pisarniške/tajniške naloge/pisarniško poslovanje, funkcionalna skupina III – upravno-administrativne/svetovalne/jezikovne/tehnične naloge), zahteva (najmanj) zaključena srednješolska izobrazba
  • se za delovna mesta upravnih uslužbencev (funkcionalna skupina IV) zahteva najmanj z diplomo potrjeni zaključeni univerzitetni študij (triletni). 

V nekaterih primerih so potrebne ustrezne delovne izkušnje.
 

Pogoji glede starosti

Za zaposlitev v instituciji EU ni starostne omejitve, vendar za uradnike velja samodejna upokojitev pri 66 letih. Več v kadrovskih predpisih za uradnike EU.