Pogoji

Home > Prijava > Pogoji

Ali izpolnjujem pogoje

Želite vedeti, ali izpolnjujete pogoje za pripustitev k natečaju za zaposlitev v EU? Tukaj boste izvedeli, katere minimalne pogoje morate izpolnjevati, da se lahko prijavite za zaposlitev v instituciji EU. Izvedeli boste tudi, katere so osnovne jezikovne zahteve za prijavo na delovno mesto v instituciji EU.

Za prijavo na natečaj ali izbirni postopek morate izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti državljan države EU

 • uživati vse državljanske pravice državljana EU

 • izpolnjena mora biti vojaška dolžnost v skladu z zakoni vaše države

 • imeti morate temeljito znanje enega uradnega jezika EU (stopnja C1) in zadovoljivo znanje drugega (stopnja B2) uradnega jezika EU

 • v jezikovnih natečajih morate imeti odlično znanje enega uradnega jezika EU (stopnja C2) in temeljito znanje drugega in tretjega (stopnja C1) uradnega jezika EU

  Glej spodaj.


Jezik 1
mora biti eden od 24 uradnih jezikov EU


To je vaš glavni jezik. Lahko je materni ali drug jezik, ki ga obvladate najmanj temeljito (stopnja C1) , kot je opredeljeno na strani  Evropske jezikovne stopnje – samoocenjevalna lestvica.


Za nekatere natečaje/izbore je potrebno odlično znanje (stopnja C2) tega jezika.


Jezik 2
ne sme biti isti kot jezik 1


Potrebno je vsaj zadovoljivo znanje (stopnja B2) izbranega jezika.


Za nekatere natečaje/izbore za jezikoslovce je potrebno temeljito znanje (stopnja C1)  tega jezika.


Dodatni jeziki


Za nekatere natečaje, izbore ali razpise za prijavo interesa, zlasti natečaje za jezikoslovce, se lahko zahtevajo druge jezikovne spretnosti.


To je podrobneje navedeno v razpisu natečaja ali razpisu za prijavo interesa.

 

 

Izpolnjevati boste morali tudi posebne zahteve v zvezi s kvalifikacijami in poklicnimi izkušnjami, navedene v ustreznem razpisu natečaja ali razpisu za prijavo interesa. Več o poklicnih izkušnjahpdf in vrstah kvalifikacijpdf.

Minimalne zahteve glede izobrazbe so odvisne od delovnega mesta.

Na splošno:

 • se za vsa delovna mesta v funkcionalni skupini I (fizične in administrativne naloge); delovna mesta strokovno-tehničnih uslužbencev v funckionalni skupini II (pisarniške/tajniške naloge/pisarniško poslovanje), funkcionalni skupini III (administrativne/svetovalne/ jezikovne/tehnične naloge) zahteva (najmanj) zaključena srednješolska izobrazba

 • se za vsa delovna mesta upravnih uslužbencev v funkcionalni skupini IV zahteva najmanj zaključeni univerzitetni študij (triletni). 

  V nekaterih primerih so potrebne ustrezne delovne izkušnje.

  Za zaposlitev v instituciji EU ni starostne omejitve, vendar za uradnike velja samodejna upokojitev pri 65 letih. Več v Kadrovskih predpisih za uradnike EU.