Behörighet

Förstasida > Hur söker jag? > Behörighet

Är jag behörig att söka?

Vill du veta om du är behörig att söka ett EU-jobb? På den här sidan kan du läsa om behörighetskraven för att söka anställning hos EU-institutionerna. Vi förklarar också de grundläggande språkkraven.

För att vara behörig att söka till ett allmänt uttagningsprov eller ett urvalsförfarande måste du

  • vara medborgare i ett EU-land
  • ha fullständiga medborgerliga rättigheter
  • ha fullgjort alla skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning i ditt land
  • ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s officiella språk (nivå C1) och tillfredsställande kunskaper i ett andra officiellt EU-språk (nivå B2)
  • för språktjänster ha perfekta kunskaper i ett officiellt EU-språk (nivå C2) och fördjupade kunskaper i ett andra och ett tredje officiellt EU-språk (nivå C1).
     

Språkkrav

Språk 1 – måste vara ett av EU:s 24 officiella språk
Ditt förstaspråk. Det kan vara ditt modersmål eller ett annat språk som du har åtminstone fördjupade kunskaper i (nivå C1) enligt definitionen i europeiska språknivåer – skala för självbedömning.
För vissa uttagningsprov/urvalsförfaranden måste du ha perfekta kunskaper (nivå C2) i det språket.

Språk 2 – måste vara ett annat språk än språk 1
Du måste ha åtminstone tillfredsställande kunskaper (nivå B2) i det språk du väljer.
För vissa uttagningsprov/urvalsförfaranden (språkpersonal) måste du ha fördjupade kunskaper (nivå C1) i det språket.

Fler språk
För vissa uttagningsprov, urvalsförfaranden eller inbjudningar att anmäla intresse, särskilt för språktjänster, kan andra språkkunskaper efterfrågas.
Läs mer i meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att anmäla intresse.
 

Krav på utbildning och yrkeserfarenhet

Du måste också uppfylla specifika krav på utbildning och yrkeserfarenhet som framgår av meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att anmäla intresse.
Läs de vanliga frågorna om yrkeserfarenhet och de olika typer av utbildningar som godtas.

Minimikraven på utbildning skiljer sig åt mellan tjänsterna.

I allmänhet gäller följande:

  • För alla tjänster som inte kräver högskoleutbildning, dvs. tjänstegrupp I (manuellt arbete och administrativt stöd), assistenter/tjänstegrupp II (kontorsarbete, sekreteraruppgifter och kontorsledning) och tjänstegrupp III (administrativa, rådgivande, språkliga och tekniska uppgifter) krävs att du (minst) har en avslutad gymnasieutbildning.
  • För handläggartjänster (tjänstegrupp IV) krävs att du har en avslutad universitets- eller högskoleutbildning (tre års heltidsstudier). 

I vissa fall kan det också krävas relevant erfarenhet.
 

Ålderskrav

Det finns ingen högsta ålder för att få söka, men pensionsåldern för EU-anställda är 66 år. Läs mer i tjänsteföreskrifterna för EU-anställda.