Vem kan söka?

Home > Hur söker jag? > Vem kan söka?

Vilka krav måste jag uppfylla?

Vill du veta om du kan söka ett EU-jobb? Här kan du läsa om de minimikrav du måste uppfylla. Vi förklarar också vilka språkkunskaper du måste ha för att söka en EU-tjänst.

För att få delta i ett uttagningsprov eller ett urvalsförfarande måste du

 • vara medborgare i ett EU-land

 • ha fullständiga medborgerliga rättigheter

 • ha fullgjort eventuell värnplikt i ditt land

 • ha mycket goda kunskaper i ett av EU:s officiella språk (nivå C1) och tillfredsställande kunskaper i ytterligare ett (nivå B2)

 • om du vill göra ett uttagningsprov för översättare eller tolkar, måste du ha perfekta kunskaper i ett officiellt EU-språk (nivå C2) och mycket goda kunskaper i två andra (nivå C1)

  Läs mer nedan.


Språk 1
måste vara ett av de 24 officiella EU-språken


Ditt huvudspråk. Det kan vara ditt modersmål eller något annat språk som du har minst mycket goda kunskaper i (nivå C1) enligt Europarådets nivåskala.


För vissa uttagningsprov eller urval måste du ha perfekta kunskaper (nivå C2).


Språk 2
måste vara ett annat språk än språk 1.


Du måste ha minst tillfredsställande kunskaper (nivå B2) i ditt språk 2.


För vissa uttagningsprov eller urval för t.ex. översättare och tolkar måste du ha mycket goda kunskaper (nivå C1).


Andra språk


För vissa uttagningsprov, urval eller intresseanmälningar (t.ex. för översättare och tolkar) kan det krävas ytterligare språk.


Kontrollera språkkraven i meddelandet om uttagningsprov eller i intresseanmälan.

 

 

Du måste dessutom uppfylla de särskilda krav på utbildning och erfarenhet som anges i meddelandet om uttagningsprov eller i intresseanmälan. Läs mer i våra riktlinjer för arbetslivserfarenhetpdf och se exempel på godkända examinapdf.

Utbildningskraven beror på vilken typ av tjänst det gäller.

I allmänhet gäller följande:

 • Tjänster som kräver avslutad gymnasieutbildning (tjänstegrupp I – manuellt och administrativt servicearbete, tjänstegrupp II – kontorsarbete, sekreteraruppgifter och kontorschefskap, tjänstegrupp III – administrativa, rådgivande, språkliga eller tekniska uppgifter).

 • Handläggartjänster som kräver en högskoleexamen på minst kandidatnivå (tjänstegrupp IV).

  Ibland kan det också krävas yrkeserfarenhet.

  Det finns ingen övre åldersgräns, men pensionsåldern är 65 år. Läs mer i tjänsteföreskrifterna.