Равни възможности

Начало > Как се кандидатства > Равни възможности

EPSO се стреми да увеличи многообразието на таланти и да помогне на публичната служба на ЕС да отразява пълноценно многообразието от граждани на Съюза, на които служи. В тази връзка през февруари 2021 г. EPSO проведе пилотно проучване на многообразието, за да разбере по-добре многообразието на съществуващия резерв от кандидати и да подобри своята комуникация с бъдещите потенциални кандидати.

Научете повече за проучването
Вижте резултатите от проучването тук

 

Институциите на ЕС – където талантът е от значение!

Нашата визия и мисия

Ние в EPSO вярваме в равенството и многообразието. За да се гарантира, че институциите на ЕС предлагат равни възможности на всички и отразяват многообразието на съвременния свят, ние се придържаме към следните принципи и цели.

 • EPSO гарантира равни възможности, третиране и достъп на всички кандидати, независимо от техния пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или вяра, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имуществено състояние, потекло, наличие на увреждания, възраст или сексуална ориентация.
 • EPSO подхожда по приобщаващ начин към процедурите за подбор и предоставя на всички кандидати еднаква възможност да демонстрират своите компетентности чрез идентифициране и премахване на блокиращи фактори, евентуални предубеждения и рискове от дискриминация.
 • EPSO насърчава равните възможности и работи с различни заинтересовани групи и експертни организации, за да достигне до повече хора с различни таланти.
 • EPSO желае да увеличи многообразието на таланти и да помогне на публичната служба на ЕС да отразява многообразието от граждани на Съюза, на които служим.
Как прилагаме принципите на практика?

Запознайте се с конкретните стъпки, които сме предприели за превръщане на равните възможности и многообразието в реалност.

 • Гарантираме, че вашите тестови въпроси са неутрални, като извършваме систематичен статистически анализ и наблюдение.
 • Определяме нашите методи за подбор въз основа на стандартизирани и обективни оценки на компетентностите.
 • Извършваме анонимизирани прегледи и оценки на автобиографиите само въз основа на обективни критерии.
 • Осигуряваме ви разумни улеснения, ако имате увреждане или специфични потребности.
 • Прилагаме Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
 • Систематично извършваме проверки/одити за равнопоставеността и многообразието при тестовете и процедурите за подбор. Идентифицираме блокиращи фактори и пречки, които могат да окажат влияние върху вашата процедура за подбор, и предприемаме коригиращи мерки.
 • Извършваме редовни проверки за достъпност с цел непрекъснато подобряване на достъпността на нашата комуникация, процедури за подбор и тестове. Когато е необходимо, изготвяме адаптирани формати, които могат да бъдат използвани с помощни технологии или с индивидуална помощ. Освен това включваме изисквания за достъпност при разработването на всички нови ИТ инструменти.
 • Обучаваме членовете на конкурсните комисии, оценяващи вашите компетентности, как да подбират и назначават служители по възможно най-безпристрастния, обективен и професионален начин, като спазват принципите за равни възможности и третиране.
 • Стремим се конкурсните комисии да са балансирани, за да ограничим рисковете от предубеждения и дискриминация. Когато определяме техния състав, търсим членове с различно образование и се опитваме да постигнем баланс по отношение на половете, националностите, езиците, комитетите по персонала и администрацията.
 • Събираме систематично обратна информация от кандидатите, за да можем непрекъснато да подобряваме това, което правим.
 • Правим всичко възможно с нашите комуникационни дейности да привличаме таланти от всички държави от ЕС, като използваме подходящи начини за достигане до основните целеви групи. Сред тях са инициативата за служители посланици на EU Careers, които пишат в блогове за живота и работата в ЕС, за да покажат на потенциалните кандидати какво представлява кариерата в европейските институции. Присъстваме активно и в университетите чрез студентските посланици на EU Careers и чрез целево участие в дни на кариерата и други прояви и дейности.
 • Във връзка с равенството между половете EPSO предприема различни мерки, например текущия план за действие с цел непрекъснато подобряване на администрирането на тестовете, особено психометричните и другите тестове при предварителния подбор. Освен това членовете на конкурсните комисии, които отговарят за оценяването на компетентностите на кандидатите в центъра за оценяване, се обучават как да осигуряват равни възможности и третиране по време на интервютата и упражненията.
  Основната цел на всеки етап от процедурата за подбор е да се сведе до минимум въздействието на аспектите, свързани с пола, и на мъжете и жените да се предложат еднакви възможности да демонстрират своите способности.
  Поради това EPSO е предприела редица проучвания и действия за избягване на дискриминация между жените и мъжете и за осигуряване на равни възможности те да демонстрират своите умения и потенциал.
Увреждания / специфични потребности

Ако имате увреждане или страдате от заболяване, това не трябва да е пречка пред участието ви в процедура за подбор.

EPSO има утвърдена процедура за разумни улеснения, която се основава на най-добрите международни практики в тази област. Това ни позволява да идентифицираме пречките, дължащи се на увреждане или болест, и да дадем възможност на кандидатите със специфични потребности да демонстрират своите способности наравно с всички останали кандидати.

Нуждаете се от специални мерки, за да се явите на тестовете за подбор?

Вижте нашата брошура, в която се обяснява стъпка по стъпка как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор.

Ако срещате трудности при достъпа до този документ чрез помощни технологии, моля, вижте тази достъпна версия.

Разгледайте новото ръководство на EPSO относно разумните улеснения и открийте подробности и някои съвети за това как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на EPSO.

Можете да гледате нашия видеоклип за специалните мерки, който ще намерите по-долу.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля, изпратете електронно писмо на адрес epso-accessibility@ec.europa.eu.

Какви специални мерки мога да очаквам?

В зависимост от вашето увреждане или заболяване и трудностите, които то може да предизвика при явяване на тестовете, ще поискаме от вас да ни информирате какъв вид мерки ще са ви полезни. EPSO смята, че кандидатите познават най-добре своето увреждане или заболяване.

Във всеки отделен случай, като вземе предвид вашите удостоверителни документи и като използва своя експертен опит по отношение на разумните улеснения, EPSO ще ви предложи улеснения в зависимост от вида на теста, на който трябва да се явите. Затова улесненията, които ще ви бъдат предоставени в крайна сметка, може да се различават от това, което сте поискали.

Примери за възможни мерки:

 • осигуряване на достъпност
 • допълнително време за полагане на тестовете
 • текстове с уголемен шрифт или софтуер за увеличаване на екрана
 • разпечатки на брайлово писмо или брайлова клавиатура
 • екранни четци
 • превод на жестомимичен език
 • адаптирано осветление, маси с регулируема височина
 • индивидуална помощ и много други...

Научете повече в прегледа на EPSO на възможните улеснения при тестовете за подбор.

Моля, имайте предвид, че помощните технологии не са достъпни на всички етапи от процеса на подбор. EPSO в момента работи за подобряване на своите процедури и услуги и ще продължи да анализира вашите нужди, за да ви предложи необходимите улеснения и да ви позволи да полагате тестовете при възможно най-добри условия.

ВАЖНО: при предоставянето на разумни улеснения ще се взема предвид провеждането на конкретните тестове в центровете или дистанционно.

Бременна сте или кърмите?

За повече информация вижте тази брошура или прочетете политиката на EPSO за жените кандидати, които искат разумни улеснения, свързани с бременност и раждане, в процедурите за подбор на служители.

Трудности по отношение на достъпността?

Достъпността е от голямо значение за EPSO, затова непрекъснато се опитваме да подобряваме достъпността на нашите комуникационни дейности и процедури за подбор. Редовно проверяваме каква е нашата достъпност и как можем да я подобрим. При разработването на всички нови ИТ инструменти включваме изисквания за достъпност. Изготвяме документи в достъпни формати, които могат да бъдат използвани с помощни технологии, а в момента извършваме одит на нашия уебсайт, за да постигнем ниво AA по WCAG 2.0 (Насоки за достъпност на уеб съдържанието).

Все още срещате затруднения при достъпа до някои части на нашия уебсайт и/или документи? Или искате да споделите с нас вашите коментари и предложения и да ни помогнете да подобрим достъпността на нашия уебсайт и процедури за подбор? Моля, не се колебайте да се свържете с нас и ние ще ви отговорим възможно най-скоро!

Запознайте се с разказите на нашите колеги

Йохан е системен администратор в Европейския парламент в Брюксел от 2014 г. насам. През 2004 г. е диагностициран с аутизъм, но увреждането му не се вижда на пръв поглед. Попитахме го дали се чувства интегриран в своя екип и дали увреждането му някога му е пречило в работата.

„Чувствам се интегриран в екипа. Доста съм екстровертен, така че обичам да общувам с моите колеги. Често си разказваме забавни истории и се смеем. Повечето от моите колеги не знаят, че имам аутизъм. С течение на времето се научих да крия увреждането си, а и в действителност в сектора, в който работя, аутистичното поведение не е необичайно. Може би съм нетипичен пример за аутист. Повечето хора смятат, че аутистите не обичат да се социализират, което всъщност е погрешно. Вярно е, че хората, страдащи от аутизъм, мислят по различен начин. Те например обръщат по-голямо внимание на детайлите и често имат проблеми със сетивните усещания, но когато са спокойни, те наистина се радват на компанията на другите.“

Йохан насърчава и други кандидати със специални нужди да кандидатстват за работа в институциите на ЕС и отправя съвет към тях.

„Европейските институции са добро място за работа. Служителите там са отворени към хората с увреждания. Освен това сградите са пригодени за хора в инвалидни колички. Трябва да покажете на комисията за подбор, че сте също толкова добри или дори по-добри от другите кандидати без увреждане. Подгответе се добре и опитайте.“

Константинос работи от една година в генералната дирекция за инфраструктура и логистика на Европейския парламент в Люксембург. Диагностициран е с множествена склероза през 2006 г. и се придвижва с помощта на патерица. Попитахме го как намира работната си среда.

Работата в благоприятна среда (приятни колеги, достъпна инфраструктура) допринесе за стабилизиране на моето заболяване и може би дори за известно подобрение в състоянието ми. Освен това проектите, които ми бяха възложени, ме вдъхновяват и ме амбицират да работя още повече. Особено съм удовлетворен от подобряването на инфраструктурата в Европейския парламент, що се отнася до достъпността за хора със специални нужди. В тази връзка се чувствам поласкан от възможността да представя най-добрите практики на Европейския съюз, свързани с проблемите на хората с увреждания.“

Вил е юрист в Европейската комисия в Брюксел от 2013 г. насам и е сляп по рождение. Попитахме го как му се е сторила процедурата за подбор и как се чувства в работата си в Европейската комисия.

„Обслужването на екипа за достъпност ми се стори много компетентно и добре организирано. След като се регистрирах ми предложиха улеснения, които ми позволиха да участвам в първия кръг на конкурса на равни начала като незрящ кандидат. Смятам, че тези улеснения са много подходящи и практични. Доброто взаимодействие с екипа продължи през цялата процедура за подбор, включително в центъра за оценяване. В работата ми останах приятно изненадан от факта, че почти всички документи са в електронен формат, тъй като цялата кореспонденция се регистрира в електронни бази данни. Следователно, като ползвател на екранен четец на практика не прекарвам време в сканиране на документи, както се налагаше на предишната ми работа. Чувствам се напълно интегриран благодарение на чудесното отношение на моите колеги и началници.“

Вил също отправя съвет към други лица със специални нужди, кандидатстващи за работа в институциите на ЕС.

„Демонстрирайте вашата мотивация. Ако имате увреждане, опитайте се да мислите за него от гледна точка на работодателя. Бъдете готови да отговорите на въпроси по тази тема и помислете предварително за разумни решения във връзка със специалните нужди, които биха могли да възникнат в контекста на конкретната длъжност. Запазете търпение. Приемете всяка кандидатура и всяко интервю като възможност за учене дори ако не ви изберат. Съсредоточете се върху вашите компетентности, а не върху специалните си потребности.“

Фредерик отговаря за достъпността за хората с ограничена подвижност в OIB (службата на Европейската комисия за инфраструктура и логистика). Фредерик е сляп и работи за институциите на ЕС от 1998 г.
Попитахме го какви специални приспособления са му предоставени на работното място.

„Компютър, оборудван със софтуер за синтезиране на реч (JAWS), Брайлова клавиатура. Когато пристигнах, в ГД „Научни изследвания и иновации“ ми предложиха повече от необходимото. Бях много впечатлен и приемът беше чудесен. Първият ми досег с работата беше отличен. След това, по време на моята мобилност нещата не бяха толкова очевидни, но винаги съм знаел как с търпение да получа това, от което се нуждая.“

Фредерик също споделя, че увреждането му не е пречка в неговия екип.

„Увреждането е предимство тук! Представям го по приятен начин. Не създавам впечатлението, че нося цялото нещастие на света със себе си. И тъй като имам куче, то помага, то е талисман.“

Маурицио работи в пресслужбата на Европейския парламент в Италия. Слепият мъж работи за институциите на ЕС от 2015 г.
Попитахме го какво мисли за процедурата за подбор и дали се чувства интегриран в своя екип.

Екипът за достъпност на EPSO бе страхотен! По време на конкурса всичко мина много добре. Преминах тест на Брайлово писмо и ми бе зачислен личен помощник. Също така преминах тест в електронен формат. Когато се стигна до подбора за работното място, имаше само интервю, така че не се нуждаех от помощ. Не съм се сблъсквал с каквито и да било пречки. Никога не съм имал проблеми заради увреждането си. Ако имате положителна нагласа — дори ако хората не са наясно или са скептични — и ако наистина искате да споделите опита си, можете да преодолеете всяко препятствие.

Маурицио съветва други кандидати със специални потребности да кандидатстват за работа в ЕС.

Смятам, че е абсолютно възможно. Можете да се справите и няма нужда да сте полиглот или супер герой! Просто това е нещо напълно постижимо. Отнема толкова малко време, че де факто не губите нищо, а това, което можете да спечелите, е една много интересна кариера. Анализът на положителните и отрицателните страни определено е интересен. Единствената мъчителна част е попълването на формуляра… Но след като приключите с това, всичко върви по-бързо и пред вас се открива огромна възможност! Не се обезсърчавайте заради процедурата за кандидатстване!

 

Кристъл работи като асистент в областта на комуникациите в Европейската комисия в Брюксел от 2002 г. Тя е с намалена подвижност.
Попитахме я какви специални условия са ѝ били предоставени и дали според нея увреждането е пречка за нейната работа.

Комисията ми предостави инвалидна количка, опора за краката, медицински стол и запазено паркомясто. В тоалетната бяха монтирани специални дръжки. Чувствам се напълно интегрирана в моя екип. Когато имаме съвещание, колегите идват спонтанно да предлагат помощ, за да ме заведат, или питат с какво могат да ми помогнат. Удоволствие е да чувствам оценката и признанието за работата си. Към мен се отнасят като към всички, работя наравно с останалите, а когато става дума за мобилност, отношението е благоприятно.

Кристъл също така съветва други кандидати със специални потребности да кандидатстват за работа в ЕС.

Категорично препоръчвам да кандидатствате! Нито едно увреждане не е пречка, конкурсите се основават на знания, а не на маратон. Всеки може да бъде нает на работа, независимо от националност, цвят на кожата, пол, увреждане — нищо не може да бъде пречка. Гражданите на ЕС от всички националности и сфери на живота са представени, различията са нещо положително. Няма значение дали става дума за лице с намалена подвижност от Малта или човек с увредено зрение от Естония. Мултикултурност означава да работите с други хора, без да се прави никакво разграничение. Институциите са създали служби, в които всички са добре дошли, а равните възможности са реално право.

Фабио е началник отдел в дирекцията за човешки ресурси в Европейския парламент. Единият му крак е ампутиран и той работи за институциите на ЕС от 2001 г.
Попитахме го дали се нуждае от някакви специални приспособления за работата си.

„Когато ходя с протезата си, използвам патерици, но не мога да ползвам ръцете си. Не използвам нищо специално, имам IT инструменти (Ipad, по-малко бележници). За проблемите с гърба заради протезата имам маса, чиято височина може да се променя. Имам право на паркомясто. Не беше трудно да получа тези улеснения. Понеже имам двигателно увреждане, не е толкова сложно. Мога да контактувам на 100%.“

Фабио споделя съветите си с други кандидати със специални нужди, които кандидатстват за работа в ЕС.

„Не трябва да се страхуваме, трябва да открием начини да се справим с новата ситуация. Не тръгвайте на сляпо, не идвайте тук, като мислите, че всичко ще е наред и Парламентът ще се погрижи за всичко. Никоя институция в света не може да се погрижи за всичко. Подготовката за нова среда е особено важна за хората с увреждания. Хората с увреждания вече знаят, че трябва да подхождат към нещата различно... Също и да се подготвят по различен начин.“

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) гарантира чрез своята програма за позитивни мерки за стажанти с увреждания 4—6 платени стажа годишно за граждани на ЕС с признато увреждане. Вижте разказите на стажанти, участвали в тази програма.

Вижте също разказите на нашите служители посланици на EU Careers тук.