Lygios galimybės

Pradžia > Kaip teikti paraišką > Lygios galimybės

EPSO norėtų pritraukti įvairesnių gabumų darbuotojų ir taip padėti ES viešajai tarnybai visapusiškai atspindėti ES piliečių, kurių labui dirbame, įvairovę. Todėl 2021 m. vasario mėn. ji atliko bandomąją apklausą įvairovės srityje, kad geriau suprastų esamų kandidatų įvairovę ir pagerintų būsimų potencialių kandidatų informavimą.

Plačiau apie apklausą
Apklausos rezultatai pateikti čia

 

ES institucijos – vieta, kurioje jūsų gabumai bus įvertinti!

Mūsų vizija ir užduotys

Europos personalo atrankos tarnyba tiki, kad lygybė ir įvairovė yra vertybės. Norėdami užtikrinti, kad ES institucijos visiems suteiktų lygias galimybes ir atspindėtų šiandienos pasaulio įvairovę, vadovaujamės toliau nurodytais principais ir siekiame šių tikslų.

 • EPSO užtikrina visiems kandidatams lygias galimybes ir vienodai su jais elgiasi, nesvarbu, kokios jie lyties, rasės, odos spalvos, kokia jų tautinė ar socialinė kilmė, genetinės ypatybės, kalba, religija ar tikėjimas, politinės ar kitos pažiūros, priklausymas tautinei mažumai, turtinė padėtis, kilmė, negalia, amžius ar lytinė orientacija.
 • EPSO leidžia jiems dalyvauti atrankos procedūrose ir visiems kandidatams suteikia lygias galimybes parodyti visus savo gebėjimus nustatydama ir šalindama veiksnius, trukdančius jiems dalyvauti, galimą šališkumą ir diskriminacijos riziką.
 • EPSO skatina lygias galimybes, o ieškodama kuo įvairesnių gabumų darbuotojų bendradarbiauja su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis bei ekspertų organizacijomis.
 • EPSO norėtų pritraukti įvairesnių gabumų darbuotojų ir padėti ES viešajai tarnybai atspindėti ES piliečių, kurių labui dirbame, įvairovę.
Kaip principus įgyvendiname?

Sužinokite, kokiais konkrečiais veiksmais lygių galimybių ir įvairovės principus diegiame darbo aplinkoje.

 • Atlikdami sisteminę statistinę analizę ir stebėseną užtikriname, kad jūsų sprendžiamų testų klausimai būtų neutralūs.
 • Savo atrankos metodus grindžiame standartizuotu ir objektyviu vertinimu pagal gebėjimus.
 • Gyvenimo aprašymus tikriname ir vertiname anonimiškai, vadovaujamės tik objektyviais kriterijais.
 • Neįgaliems arba specialiųjų poreikių turintiems kandidatams sudarome tinkamas sąlygas.
 • Įgyvendiname Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją.
 • Sistemingai tikriname atrankos procedūras ir testus lygybės ir įvairovės atžvilgiu. Nustatome veiksnius, kurie galėtų jums kliudyti dalyvauti atrankos procedūroje, ir imamės taisomųjų veiksmų.
 • Reguliariai atliekame prieinamumo patikras, kad galėtume nuolat tobulinti savo komunikacijos, atrankos procedūrų ir testų prieinamumą. Prireikus prideriname jų formatą, kad būtų galima naudoti pagalbines technologijas ir teikti individualią pagalbą. Be to, prieinamumo reikalavimus keliame visoms naujoms IT technologijoms.
 • Jūsų gebėjimus vertinančius atrankos komisijos narius mokome, kaip atlikti atranką pačiu nešališkiausiu, objektyviausiu ir profesionaliausiu būdu, suteikti kandidatams lygias galimybes ir vienodai su visais elgtis.
 • Siekiame atrankos komisijos narių pusiausvyros, kad šališkumo ir diskriminacijos rizika būtų kuo mažesnė. Skirdami atrankos komisijos narius stengiamės, kad jie turėtų kuo įvairesnės patirties, ir siekiame užtikrinti lyčių, tautybių, kalbų, priklausymo personalo komitetams ir administracijai pusiausvyrą.
 • Kandidatų visada prašome išsakyti savo nuomonę, kad savo veiklą galėtume nuolat tobulinti.
 • Vykdydami komunikacijos veiklą, kryptingai kreipdamiesi į mus dominančią auditoriją, stengiamės pritraukti gabių žmonių iš visų ES valstybių narių. Viena iš priemonių – ES institucijų darbuotojų tinklaraščiai, kuriuose jie pasakoja apie gyvenimą ir darbą ES, kad informuotų galimus kandidatus apie darbą ES institucijose. Universitetuose informaciją apie tai aktyviai skleidžia darbo ES institucijose studentų ambasadoriai, kryptingai dalyvaujama profesijos pasirinkimui skirtuose renginiuose, mugėse ir kitoje veikloje.
 • Kad užtikrintų lyčių lygybę, EPSO ėmėsi įvairių veiksmų, pavyzdžiui, šiuo metu vykdo psichometrinį veiksmų planą siekdama nuolat tobulinti testų valdymą, visų pirma pirminės atrankos etapu atliekamus psichometrinius ir kitus testus. Be to, atrankos komisijos nariai, vertinantys kandidatų gebėjimus vertinimo centre, mokomi užtikrinti lygias galimybes ir vienodą elgesį su kandidatais per pokalbius ir kitą veiklą.
  Visais vertinimo procedūros etapais siekiama, kad kandidato lytis darytų kuo mažesnę įtaką ir kad moterys ir vyrai turėtų lygias galimybes parodyti savo gebėjimus.
  Todėl EPSO pradėjo išsamius tyrimus ir ėmėsi veiksmų, kad išvengtų moterų ir vyrų diskriminavimo ir užtikrintų vienodas galimybes abiejų lyčių atstovams parodyti savo sugebėjimus ir potencialą.
Negalia ir specialieji poreikiai

Negalia arba sveikatos sutrikimas neturėtų kliudyti dalyvauti atrankos procedūroje.

EPSO yra parengusi gerai veikiančią tinkamų sąlygų sudarymo procedūrą, grindžiamą geriausia tarptautine šios srities patirtimi. Mums ji suteikia galimybę nustatyti, kokių kliūčių gali kilti neįgaliam arba sveikatos sutrikimų turinčiam kandidatui, o specialiųjų poreikių turinčiam kandidatui – tokias pačias galimybes kaip ir visiems kitiems kandidatams parodyti savo gebėjimus.

Jums reikia specialių priemonių, kad galėtumėte spręsti atrankos testus?

Susipažinkite su mūsų informaciniu lankstinuku, kuriame žingsnis po žingsnio paaiškinama, kaip prašyti sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus.

Jei jums būtų sunku pasinaudoti šiuo dokumentu naudojantis pagalbinėmis technologijomis, pateikiame jį prieinamu formatu.

Susipažinkite su nauju EPSO tinkamų sąlygų sudarymo vadovu ir sužinokite daugiau informacijos ir patarimų, kaip pateikti prašymą suteikti specialias priemones per EPSO atrankos testus.

Taip pat galite pasižiūrėti mūsų vaizdo siužetą apie specialias priemones, kurios pateikiamos toliau šiame puslapyje.

Jei reikia papildomos informacijos, rašykite e. paštu epso-accessibility@ec.europa.eu.

Kokių specialių priemonių galiu tikėtis?

Atsižvelgiant į jūsų negalią arba sveikatos sutrikimą ir į sunkumus, kurių dėl jų galite patirti per testą, jūsų bus paprašyta mus informuoti, kokio pobūdžio priemonės būtų jums naudingos. EPSO nuomone, savo negalią arba sveikatos sutrikimą geriausiai išmano pats kandidatas.

Kiekvienas individualus atvejis bus nagrinėjamas atskirai, ir atsižvelgiant į patvirtinamuosius dokumentus bei EPSO patirtį, įgytą sudarant specialiųjų poreikių turintiems kandidatams tinkamas sąlygas dalyvauti atrankos testuose, jums bus pasiūlytos kiekvienai testų, kuriuos turėsite spręsti, rūšiai skirtos priemonės.

Galimų priemonių pavyzdžiai:

 • prieinamumo užtikrinimas
 • papildomas laikas atlikti testus
 • didesnis šriftas arba didinimo programinė įranga
 • spaudiniai Brailio raštu arba Brailio klaviatūra
 • ekranų skaitytuvai
 • vertimas į gestų kalbą
 • pritaikytas apšvietimas, stalai, kurių aukštį galima reguliuoti
 • individuali pagalba ir kiti dalykai…

Daugiau informacijos rasite EPSO parengtoje galimų sąlygų per atrankos testus apžvalgoje.

Pastaba. Pagalbinėmis technologijomis galima naudotis ne visais atrankos etapais. Šiuo metu EPSO tobulina savo procedūras ir paslaugas ir toliau nagrinės jūsų poreikius, kad galėtumėte naudotis reikiamomis priemonėmis ir atlikti testus geriausiomis sąlygomis.

SVARBU. Sudarant tinkamas sąlygas bus atsižvelgiama į tai, ar konkretūs testai atliekami testų centruose, ar nuotoliniu būdu.

Esate nėščia ar maitinate krūtimi?

Daugiau informacijos rasite šioje brošiūroje arba susipažinkite su EPSO politika dėl kandidačių prašymų per darbuotojų atrankos procedūras sudaryti tinkamas su nėštumu ir gimdymu susijusias sąlygas.

Kilo sunkumų dėl prieinamumo?

Prieinamumas Europos personalo atrankos tarnybai yra labai svarbus. Atkakliai dirbame tobulindami savo komunikaciją ir atrankos procedūras, kad gauti informacijos ir dalyvauti būtų vis paprasčiau. Savo prieinamumą nuolat tikriname, kad galėtume tobulinti. Prieinamumo reikalavimus keliame visoms naujoms IT technologijoms. Prideriname dokumentų, kurie nėra visiškai prieinami, formatą, kad būtų galima naudoti pagalbines technologijas, šiuo metu tikriname savo interneto svetainę, kad pasiektume WCAG 2.0 (žiniatinklio turinio prieinamumo gairių) AA lygį.

Ar jums vis dar kyla sunkumų, kai norite atsiversti kai kuriuos mūsų svetainės puslapius ir (arba) dokumentus? Gal norėtumėte parašyti atsiliepimą ir taip padėti mums siekti, kad mūsų svetaine naudotis ir atrankos procedūrose dalyvauti būtų paprasčiau? Susisiekite su mumis ir mes kuo greičiau jums atsakysime!

Mūsų kolegų pasakojimai

Johanas nuo 2014 m. dirba sistemos administratoriumi Europos Parlamente Briuselyje. 2004 m. jam diagnozuotas autizmas, bet iš pirmo žvilgsnio jo negalios ir nepastebėsi. Mes paklausėme, ar jis jaučiasi įsiliejęs į komandą ir ar negalia jam kada nors trukdė dirbti.

„Į komandą jaučiuosi įsiliejęs. Esu gana ekstravertiškas, todėl bendrauti su kolegomis man patinka. Dažnai juokaujame ir daug juokiamės. Dauguma mano kolegų nežino, kad esu autistas. Metams bėgant išmokau slėpti negalią, tiesą sakant, mano darbo sektoriuje autistiškas elgesys nėra retenybė. Galbūt nesu tipiškas autistas. Dauguma žmonių mano, kad autistams nepatinka bendrauti, bet iš tiesų tai klaidinga nuomonė. Tiesa, kad autistai mąsto kitaip, pavyzdžiui, jie labiau susitelkia į detales ir neretai jiems sunku susitvarkyti su jusline informacija, tačiau kai jie jaučiasi atsipalaidavę, kitų žmonių draugija jiems tikrai maloni.“

Johanas taip pat ragina kitus kandidatus, turinčius specialiųjų poreikių, teikti paraišką dėl darbo ES institucijose.

„Europos institucijos yra gera vieta dirbti. Čia žmonės atviri neįgaliesiems. Be to, pastatai pritaikyti neįgaliųjų vežimėliams. Turite parodyti atrankos komitetui, kad esate taip pat geri kaip ir kiti kandidatai be negalios ar net už juos geresni. Išmanykite savo sritį ir bandykite.“

Konstantinas jau metus dirba Europos Parlamento infrastruktūros ir logistikos generaliniame direktorate Liuksemburge. 2006 m. jam buvo diagnozuota išsėtinė sklerozė ir dabar, kad galėtų vaikščioti, jam reikalingas ramentas. Mes paklausėme, ką jis mano apie savo aplinką.

„Dirbant labai palankioje aplinkoje (malonūs kolegos, prieinama infrastruktūra) mano sveikatos būklė tapo stabili, o gal net ir pagerėjo. Be to, man pavesti tvarkyti projektai suteikia įkvėpimą dirbti dar atkakliau. Itin džiaugiuosi, kad Europos Parlamento infrastruktūros prieinamumas specialiųjų poreikių turintiems asmenims pagerėjo. Dėl to jaučiuosi labai laimingas, kad gavau galimybę parodyti geriausia, ką Europos Sąjunga gali padaryti spręsdama negalios  klausimus.“

Ville’is nuo 2013 m. dirba teisininku Europos Komisijoje Briuselyje. Jis yra neregys nuo gimimo. Paklausėme, ką jis mano apie atrankos procedūrą ir darbą Europos Komisijoje.

„Manau, kad prieinamumo grupė paslaugas suteikė labai kompetentingai ir organizuotai. Gavę mano registracijos paraišką, jie pasiūlė, kaip man, kaip neregiui, dalyvauti pirmajame konkurso etape vienodomis su kitais sąlygomis, ir tie pasiūlymai man pasirodė labai tinkami ir praktiški. Tokį patį paslaugumą jutau ir per kitus konkurso etapus, įskaitant apsilankymą vertinimo centre. Man labai malonus netikėtumas buvo tai, kad beveik visi dokumentai yra elektroniniai, nes visa siunčiama ir gaunama korespondencija registruojama elektroninėse duomenų bazėse. Todėl man, kaip ekrano skaitytuvo naudotojui, beveik visiškai nereikia gaišti laiko skenuojant popierinius dokumentus, kaip kad būdavo ankstesnėse darbovietėse. Dėl mano kolegų ir vadovų puikaus požiūrio jaučiuosi visiškai įsiliejęs į komandą.“

Ville’is taip pat pataria kitiems specialiųjų poreikių turintiems kandidatams, teikiantiems darbo ES institucijose paraiškas.

„Parodykite savo motyvaciją. Jei turite negalią, pabandykite į tai pažvelgti iš darbdavio pusės. Būkite pasirengę atsakyti į klausimus šia tema ir iš anksto pagalvokite apie tai, kokių racionalių sprendimų, susijusių su specialiaisiais poreikiais, gali prireikti konkrečiame darbe. Būkite kantrūs. Kiekvieną paraišką ir pokalbį vertinkite kaip mokymosi galimybę, net jei jūsų neatrinko. Sutelkite dėmesį į gebėjimus, o ne specialiuosius poreikius.“

Frederikas Europos Komisijos Infrastruktūros ir logistikos biure yra atsakingas už prieinamumą riboto judumo asmenims. Jis yra aklas. ES institucijose dirba nuo 1998 m.
Pasiteiravome, kokios specialios priemonės jam buvo suteiktos darbe.

„Kompiuteris su kalbos sintezės programine įranga (JAWS), klaviatūra su Brailio raštu. Kai pradėjau dirbti, Mokslinių tyrimų ir inovacijų GD suteikė daugiau nei iš tikrųjų man reikėjo – tai buvo tikrai įspūdingas ir šiltas priėmimas. Pirmoji patirtis buvo puiki. Vėliau, keičiant darbo vietas, tai nebuvo savaime suprantamas dalykas, tačiau visada mokėjau kantriai išlaukti to, ko man reikėjo.“

Frederikas taip pat teigia, kad negalia jo komandai nėra kliūtis.

„Negalia čia yra pranašumas! Pristatau ją su humoru. Nevaizduoju savęs kaip žmogaus, kuris ant savo pečių nešioja viso pasaulio vargus. Padeda ir tai, kad turiu šunį – jis mano talismanas.“

Mauricijus yra Europos Parlamento ryšių su žiniasklaida pareigūnas Italijoje. Jis yra aklas. ES institucijose dirba nuo 2015 m.
Paklausėme, ką jis mano apie atrankos procedūrą ir ar jaučiasi gerai įsiliejęs į savo komandą.

„EPSO prieinamumo grupė buvo nuostabi! Per konkursą viskas vyko sklandžiai. Egzaminą laikiau Brailio raštu, man buvo skirtas asmeninis padėjėjas. Taip pat gavau elektroninę egzamino versiją. Kalbant apie pačią atranką į darbą, tai buvo tik pokalbis, tad man nereikėjo jokios pagalbos. Nejaučiu jokių kliūčių. Niekada nekilo problemų dėl to, kad esu neįgalus. Jei turi teigiamą požiūrį, net jei susiduri su neišmanančiais ar skeptiškais žmonėmis, bet esi pasirengęs dalytis patirtimi, gali kalnus nuversti.“

Mauricijus pataria kitiems specialiųjų poreikių turintiems asmenims kandidatuoti į darbą ES institucijose.

„Norėčiau pasakyti, kad tai tikrai įmanoma ir tam visai nereikia būti poliglotu ar superdidvyriu. Tai tikrai visiškai įmanoma. Tai jums užims tiek nedaug laiko, kad nebus ką prarasti, o galima laimėti progą dirbti labai įdomų darbą. Pasvėrus „už“ ir „prieš“ – nauda akivaizdi. Vienintelis sunkumas – paraiška. Bet jei paraišką jau pateikėte, toliau reikia labai nedaug laiko, o privalumas tas, kad gali atsiverti tikrai puikios galimybės! Tegu paraiškos pildymas jūsų neatbaido!“

 

Krystle nuo 2002 m. dirba komunikacijos asistente Europos Komisijoje Briuselyje. Ji turi riboto judumo negalią.
Teiravomės, kokios specialios priemonės buvo jai parūpintos ir ar negalia nebuvo kliūtis darbe.

„Komisija man parūpino neįgaliųjų vežimėlį, pakoją, medicininę kėdę ir rezervavo automobilio stovėjimo vietą. Tualete buvo įrengtos atramos. Jaučiuosi visavertė savo komandos narė. Jei turime susirinkimą, kolegos neprašomi ateina padėti ar pasiteirauja, kuo galėtų pagelbėti. Malonu, kai jautiesi vertinamas ir pripažįstamas dėl darbo, kurį dirbi. Su manimi nėra elgiamasi kažkaip ypatingai, dirbu taip pat sunkiai kaip ir kiti, lydima geranoriško žvilgsnio, jei reikia pagalbos dėl judumo.“

Krystle taip pat pataria kitiems specialiųjų poreikių turintiems asmenims kandidatuoti į darbą ES institucijose.

„Nuoširdžiai rekomenduoju! Jokia fizinė negalia nėra kliūtis, konkurse vertinamos žinios, o ne gebėjimas bėgti maratoną. Priimami visi – nei tautybė, nei kūno spalva, lytis ar fizinė negalia nėra kliūtis. Čia dirba visų ES šalių atstovai ir skirtumai sutinkami palankiai. Nesvarbu, ar esi riboto judumo maltietis, ar silpnaregis estas. Daugiakultūriškumas reiškia, kad dirbi su kitais, jų neišskirdamas. Institucijos turi tarnybas, kurios rūpinasi visokių poreikių turinčiais žmonėmis. Vienodos galimybės yra reali teisė.“

Fabio yra skyriaus vadovas Europos Parlamento Žmogiškųjų išteklių direktorate. Europos institucijose jis dirba nuo 2001 m. Jam amputuota koja.
Klausėme, ar jo darbe reikia kokių nors specialių priemonių.

„Kai negaliu vaikščioti su protezu, vaikštau su ramentais, bet tada negaliu naudotis rankomis. Nieko specialaus nereikia, turiu reikalingas IT priemones („iPad“, nešiojamų kompiuterių). Dėl protezo kyla nugaros problemų, tad turiu reguliuojamo aukščio stalą. Taip pat turiu teisę į automobilio stovėjimo vietą. Nebuvo sunku gauti reikalingų paslaugų. Turiu judėjimo negalią, ji kelia mažiau problemų. Bendrauti galiu 100 proc.“

Fabio su kitais specialiųjų poreikių asmenimis dalijasi patarimais dėl kandidatavimo į ES darbą.

„Nereikia bijoti, turime suteikti sau reikalingas priemones ir išmėginti kitą situaciją. Nevaikščiokite apgraibomis, ateikite drąsiai su nuostata, kad viskas bus gerai ir Parlamentas viskuo pasirūpins. Nė viena pasaulio institucija nėra pajėgi pasirūpinti viskuo. Pasirengimas naujai aplinkai ypač aktualus neįgaliesiems. Neįgalusis pats žino, kad turi tvarkyti reikalus kiek kitaip... ir taip pat kitaip pasirengti.“

Pagal savo pozityvių veiksmų programą negalią turintiems stažuotojams Tarybos generalinis sekretoriatas (TGS) kasmet 4–6 ES piliečiams, turintiems pripažintą negalią, užtikrina mokamas stažuotes. Šioje veiksmų programoje dalyvavusių stažuotojų atsiliepimų rasite čia.

Mūsų darbuotojų pasakojimų rasite čia.