Opportunitajiet indaqs

Paġna ewlenija > Kif tapplika > Opportunitajiet indaqs

L-istituzzjonijiet tal-UE - fejn it-talenti huma importanti!

Il-viżjoni u l-missjoni tagħna

Hawnhekk f’EPSO aħna nemmnu fl-ugwaljanza u d-diversità. Biex niżguraw li l-istituzzjonijiet tal-UE joffru opportunitajiet indaqs lil kulħadd u jirriflettu d-diversità fid-dinja tal-lum, aħna nirrispettaw il-prinċipji u l-għanijiet li ġejjin:

 • EPSO jiżgura opportunitajiet, trattament u aċċess ugwali lill-kandidati kollha irrispettivament mis-sess, ir-razza, il-kulur tal-ġilda, l-oriġini etnika jew soċjali, il-karatteristiċi ġenetiċi, il-lingwa, ir-reliġjon jew it-twemmin, l-opinjoni politika jew kwalunkwe opinjoni oħra, is-sħubija ta’ minoranza nazzjonali, il-proprjetà, it-twelid, id-diżabilità, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali 
 • EPSO jirrispetta l-inklużjoni fil-proċeduri ta’ selezzjoni u jagħti opportunità ugwali lill-kandidati kollha biex juru bis-sħiħ il-kompetenzi tagħhom billi jidentifika u jneħħi l-fatturi tagħhom li jimblukkawhom, preġudizzji possibbli u riskji ta’ diskriminazzjoni
 • EPSO jippromwovi opportunitajiet indaqs u jikkomunika ma’ diversi gruppi ta’ partijiet ikkonċernati u organizzazzjonijiet esperti biex jilħaq talent aktar varjat
 • EPSO jixtieq iżid id-diversità fil-ġabra ta’ talent u jgħin lis-Servizz taċ-Ċivil tal-UE biex dan ikun rappreżentattiv tad-diversità taċ-ċittadini tal-UE li qegħdin għas-servizz tagħhom
 
Kif napplikaw dawn il-prinċipji fil-prattika?

 

Skopri l-passi konkreti li ħadna biex l-opportunitajiet indaqs u d-diversità jsiru realtà tax-xogħol.

 • Aħna niżguraw li l-mistoqsijiet tat-test ikunu newtrali billi nwettqu analiżi statistiċi sistematiċi u monitoraġġ
 • Nibbażaw il-metodi ta’ selezzjoni tagħna fuq valutazzjonijiet ibbażati fuq il-kompetenzi li huma standardizzati u objettivi
 • Inwettqu skrinjar tas-CV u għoti ta’ punti b’mod anonimu fuq kriterji objettivi biss
 • Noffrulek akkomodamenti raġonevoli jekk għandek xi diżabilità jew bżonnijiet speċjali
 • Nimplimentaw il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità
 • B’mod sistematiku nwettqu skrinjar/awditi tal-ugwaljanza u d-diversità tal-proċessi ta’ selezzjoni u tat-testijiet Nidentifikaw fatturi li jimblukkaw u ostakli li jistgħu jaffettwaw il-proċedura ta’ selezzjoni tiegħek u nadottaw miżuri korrettivi
 • Inwettqu skrinjar regolari tal-aċċessibilità biex b’mod kontinwu ntejbu l-aċċessibilità tal-komunikazzjoni, tal-proċeudri ta’ selezzjoni u tat-testijiet tagħna. Fejn hu meħtieġ, nipproduċu formati adatti aċċessibbli għal teknoloġiji ta’ assistenza u għal assistenza individwali. Nintegraw ukoll ir-rekwiżiti ta’ aċċessibilità f’kull żvilupp tal-IT ġdid
 • Aħna nħarrġu lill-membri tal-bordijiet ta’ selezzjoni li għandhom il-kompitu li jivvalutaw il-kompetenzi tiegħek dwar kif jagħżlu u jirreklutaw bl-aktar mod ħieles mill-preġudizzju, oġġettiv u professjonali filwaqt li jirrispettaw l-opportunitajiet u t-trattament ugwali.
 • Għandna l-għan li jkollna bordijiet tal-membri ta’ selezzjoni li jkunu bilanċjati biex nillimitaw kull riskju ta’ preġudizzju u diskriminazzjoni. Meta ninnominaw il-bordijiet ta’ selezzjoni nfittxu membri minn sfondi varjati u naħdmu biex niżguraw bilanċ f’termini ta’ sess, nazzjonalitajiet, lingwi, kumitati tal-persunal u amministrazzjoni
 • Niġbru feedback sistematiku mingħand il-kandidati u dan jippermettilna li kontinwament intejbu dak li nagħmlu
 • Nagħmlu ħilitna kollha biex fil-komunikazzjoni tagħna nattiraw it-talent mit-28 stati membri kollha billi nadottaw modi mmirati biex nilħqu udjenzi ewlenin. Dan jinkludi l-Istudenti Ambaxxaturi ta’ Karrieri mal-UE li jiktbu blogs dwar l-għajxien u x-xogħol fl-UE biex nuru lill-kandidati potenzjali xi tfisser karriera mal-UE. Barra dan, għandna preżenza attiva fuq il-kampus permezz tal-Istudenti Ambaxxaturi ta’ Karrieri mal-UE, kif ukoll permezz ta’ parteċipazzjoni mmirata f’avvenimenti, fieri u attivitajiet oħra konnessi mal-karrieri.

 

Kif jipproċedi EPSO?

Sabiex jindirizza l-ugwaljanza bejn is-sessi, EPSO adotta azzjonijiet differenti bħall-pjan ta’ azzjoni psikometrika li għaddej bħalissa bl-objettiv li b'mod kontinwu jtejjeb il-ġestjoni tat-testijiet, partikolarment it-testijiet psikometriċi u testijiet oħrajn amministrati fil-fażi ta’ preselezzjoni. Barra minn hekk, il-membri tal-bord ta’ selezzjoni bir-responsabbiltà li jivvalutaw il-kompetenzi tal-kandidati fiċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni huma mħarrġa biex jiżguraw opportunitajiet u trattament ugwali fl-intervisti u eżerċizzji oħrajn.

L-għan prinċipali, f’kull stadu ta’ selezzjoni, hu li jiġi mminimizzat l-impatt tas-sess u li jingħataw l-istess opportunitajiet lin-nisa u lill-irġiel biex juru l-abilitajiet tagħhom.

Għalhekk EPSO wettaq riċerka dettaljata u implimenta azzjonjiet biex jevita d-diskriminazzjoni bejn in-nisa u l-irġiel u biex jiżgura li jingħataw opportunitajiet ugwali liż-żewġ sessi biex juru l-ħiliet u l-potenzjal tagħhom.

Diżabilità/bżonnijiet speċjali

 

Id-diżabilità jew il-kundizzjoni medika tiegħek m’għandhiex tkun ta’ ostaklu għall-parteċipazzjoni fi proċedura ta’ selezzjoni.

EPSO għandu proċedura stabbilita sew ta’ akkomodament raġonevoli bbażata fuq l-aqwa prattiki internazzjonali f'dan il-qasam. Dan jippermettilna nidentifikaw l-ostakli li jirriżultaw minn diżabilità jew kundizzjoni medika, u jippermetti lill-kandidati bi bżonnijiet speċjali li juru l-abilitajiet tagħhom fuq bażi ugwali ma’ kull kandidat ieħor.

 

 

Għandek bżonn aġġustamenti speċjali tat-testijiet ta’ selezzjoni?

 

 

Biex tingħata aġġustamenti speċjali fil-proċedura ta’ selezzjoni minħabba diżabilità jew kundizzjoni medika permanenti, bħalissa trid issegwi dawn il-passi:

 

PASS 1. Fil-formola ta’ applikazzjoni tiegħek, immarka l-kaxxa “REKWIŻITI TA’ AĊĊESS” u infurmana li għandek bżonnijiet speċjali. Biex nifhmu aħjar id-diffikultajiet li d-diżabilità jew il-kundizzjoni medika tiegħek toħloq f’sitwazzjoni tal-ittestjar, jekk jogħġbok iddeskrivi fid-dettall id-diżabilità tiegħek u l-aġġustamenti li teħtieġ.  Se jkollok bżonn tibgħat kopja taċ-ċertifikat(i) tad-diżabilità (jew kundizzjoni medika) bħala appoġġ għat-talba tiegħek għal aġġustamenti speċjali. Mingħajr dan/dawn iċ-ċertifikat(i) it-talba tiegħek ma tistax tiġi kkunsidrata.

Se naċċettaw ċertifikat li jikkonferma diżabilità maħruġ minn korp nazzjonali rikonoxxut jew ċertifikat mediku maħruġ minn speċjalist. Dan it-tip ta’ ċertifikat tal-aħħar irid ikun akkumpanjat minn rapport aktar dettaljat.

Niggarantixxu li d-dejta relatata mad-diżabilità jew il-kundizzjoni medika tiegħek se tiġi ttrattata b’mod kunfidenzjali f’konformità mar-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000.

PASS 2. Ladarba tkun introduċjent it-talba tiegħek għal aġġustamenti speċjali, se tiġi kkuntattjat mit-tim AĊĊESSIBILITÀ EPSO (responsabbli mid-definizzjoni u l-organizzazzjoin ta’ akkomodamenti raġonevoli ta’ testijiet ta’ selezzjoni għal kandidati bi bżonnijiet speċjali) fi żmien xieraq għal informazzjoni addizzjonali jew biex jikkonferma x’aġġustamenti se jingħataw.

PASS 3. Se tiġi mistieden għat-testijiet tiegħek, se tagħmel it-testijiet fl-aħjar kundizzjonijiet possibbli, skont l-akkomodamenti raġonevoli li ngħatawlek.

PASS 4: Se jkollok l-opportunità li tagħtina feedback biex tgħinna ntejbu l-prattiki tagħna b’mod kontinwu.

X’tip ta’ aġġustamenti speċjali għandi nistenna?

 

Se tintalab tinfurmana dwar it-tip ta’ aġġustamenti li jistgħu jkunu utli għalik, skont id-diżabilità jew il-kundizzjoni medika tiegħek u d-diffikultajiet li jirriżultaw minnha f’sitwazzjoni tal-ittestjar. Tabilħaqq, EPSO jqis il-kandidati bħala l-aqwa espert dwar id-diżabilità jew il-kundizzjoni medika tiegħu.

Se tiġi offrut akkomodamenti skont it-tip ta’ test li se tagħmel, fuq il-bażi ta’ każ b’każ u b’qies tad-dokumentazzjoni ta’ appoġġ tiegħek u l-għarfien espert ta’ EPSO fil-qasam ta’ akkomodamenti raġonevoli għat-testijiet ta’ selezzjoni lil kandidati bi bżonnijiet speċjali. Għalhekk, l-akkomodamenti finali li se tirċievi jistgħu jkunu differenti minn dak li tkun tlabt inti.

Xi eżempji ta’ aġġustamenti possibbli:

- żgurar tal-aċċessibilità

 

- ħin addizzjonali biex tagħmel it-testijiet

- test imkabbar jew softwer ta’ tkabbir

 

- stampar bil-Braille jew tastiera tal-Braille

 

- Qarrejja tal-iskrin

- interpretazzjoni bil-Lingwa tas-sinjali

- dawl adattat  imwejjed b’għoli li jista’ jiġi aġġustat

 

- assistenza individwali u ħafna iktar...

 

 

Hemm diffikultajiet għall-aċċessibilità? 

L-aċċessibilità hi importanti ħafna għal EPSO u qed naħdmu b’mod intensiv biex kontinwament intejbu l-aċċessibilità tal-proċeduri tagħna ta’ komunikazzjoni u selezzjoni. Jitwettaq skrinjar regoli tal-aċċessibilità biex niċċekkjaw kemm aħna aċċessibbli u kif nistgħu ntejbu l-aċċessibilità għal kulħadd. Ir-rekwiżiti ta’ aċċessibilità huma integrati f’kull żvilupp tal-IT; nipproduċu formati aċċessibbli għal teknoloġiji ta’ assistenza tad-dokumenti li mhumiex 100% aċċessibbli u attwalment qed inwettqu awditu tas-sit web tagħna biex dan jilħaq il-livell 2.0 ta WCAG (Linji Gwida tal-Aċċessibilità tal-Kontenut tal-Web).

Għadek qed tiltaqa’ ma' diffikultajiet biex taċċessa xi partijiet tas-sit web u/jew tad-dokumenti tagħna?

Jew tixtieq tagħtina feedback u tgħinna ntejbu l-aċċessibilità tas-sit web u tal-proċeduri ta’ selezzjoni tagħna? Jekk jogħġbok ikkuntattjana

Skopri t-testimonjanzi tal-kollegi tagħna

Johan ilu amministratur tas-sistema fil-Parlament Ewropew fi Brussell għal sentejn. Iddjanjostikat bl-awtiżmu tnax-il sena ilu, id-diżabbiltà tiegħu mhix viżibbli mal-ewwel daqqa t’għajn. Staqsejnieh jekk ħassux integrat fit-tim tiegħu u jekk id-diżabbiltà tiegħu qattx kienet ta’ ostakolu għal xogħlu.

“Inħossni integrat fit-tim. Jien tassew estrovert għalhekk inħobb l-interazzjoni mal-kollegi tiegħi. Ta’ spiss ngħidu ċ-ċajt bejnietna u nidħku ħafna. Il-biċċa l-kbira tal-kollegi ma jafux li nbati bl-awtiżmu. Tul is-snin, tgħallimt naħbi d-diżabbiltà tiegħi u fil-fatt, fis-settur li naħdem fih, imġiba awtistika mhux daqstant rari li ssibha. Forsi m'iniex daqstant tipiku bħala bniedem bl-awtiżmu. Il-biċċa l-kbira tan-nies jaħsbu li l-persuni bl-awtiżmu ma jħobbux jissoċjalizzaw, li tabilħaqq hi idea żbaljata. Huwa minnu li l-persuni bl-awtiżmu jaħsbu b’mod differenti, pereżempju jistgħu jkunu aktar iffokati fuq id-dettalji, pereżempju, u spiss għandhom problemi sabiex jittrattaw mal-input sensorju, iżda meta jħossuhom kalmi verament jieħdu gost bil-kumpanija tal-oħrajn.”

Konstantinos ilu jaħdem sena fid-Direttorat Ġenerali għall-Infrastruttura u l-Loġistika fil-Parlament Ewropew fil-Lussemburgu. Fl-2006 kien iddjanjostikat li jbati minn sklerożi multipla u jimxi bl-għajnuna ta’ krozza. Staqsejnieh kif sab l-ambjent tax-xogħol.

"Ix-xogħol f'ambjent mimli appoġġ (kollegi simpatiċi, infrastruttura aċċessibbli) għen fil-kondizzjoni tiegħi biex inħossni stabbli u forsi saħansitra biex immur għall-aħjar. Barra minn hekk, il-proġetti li ngħatawli, ispirawni biex naħdem anki b’mod aktar iebes. Inħossni partikolarment kuntent dwar it-titjib fil-faċilitajiet tal-Parlament Ewropew f'dak li huwa aċċessibbiltà għal nies bi bżonnijiet speċjali. F’dan il-kuntest, inħossni mbierek li ġejt mogħti ċ-ċans li nuri l-aħjar prattiki tal-Unjoni Ewropea li jikkonċernaw kwistjonijiet ta’ diżabbiltà.”

Ville ilu uffiċjal legali mal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell mill-2013 ’l hawn. Agħma minn twelidu. Staqsejnieh kif isib il-proċess ta’ selezzjoni u minn mindu kiseb post mal-Kummissjoni, x’sab ta’ sorpriża f’xogħlu mal-UE.

“Wara li kkonsultajt mas-sit web ta’ EPSO, ikkuntattjat lit-tim tal-aċċessibbiltà ta’ EPSO permezz ta’ email qabel ma qbadt nimla l-formola ta’ reġistrazzjoni għall-kompetizzjoni. Ġentilment huma tawni aktar struzzjonijiet u mlejt it-taqsima rilevanti fil-formola ta’ reġistrazzjoni. Sibt it-tim tal-aċċessibbiltà tassew kompetenti u ferm organizzat. Meta rċevew ir-reġistrazzjoni tiegħi, ipproponewli arranġamenti li jippermettuli nipparteċipa fl-ewwel ċiklu tal-kompetizzjoni, bħala kandidat għami, b'mod ugwali bħall-kandidati l-oħrajn. Sibt l-arranġamenti adattati ħafna u tajbin għall-użu. Din il-kooperazzjoni eċċellenti min-naħa tat-tim tal-aċċessibbiltà kompliet matul il-kompetizzjoni, inkluża l-fażi taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni. Għalija, sorpriża tassew pożittiva kienet li d-dokumenti kollha huma b’format diġitali billi l-korrispondenza kollha mibgħuta u riċevuta hi reġistrata f’bażijiet tad-dejta elettroniċi. Għalhekk, bħala utent ta’ skrin reader, prattikament ma ngħaddi ebda ħin niskenja dokumenti fuq karta fil-kompjuter – xi ħaġa li kien ikolli nagħmel fix-xogħol li kelli qabel.”

Skopri aktar stejjer mill-ambaxxaturi tal-persunal tagħna hawnhekk: https://www.facebook.com/EUCareersStaffAmbassadors/.