Gelijke kansen

EPSO put talenten uit een zo divers mogelijk kandidatenbestand en streeft naar een goede afspiegeling van de EU-bevolking in het ambtenarenapparaat van de EU. In februari 2021 werd een proefenquête over diversiteit gehouden om inzicht te krijgen in de diversiteit van de bestaande kandidatenpool en toekomstige kandidaten beter te bereiken.

Lees meer over de enquête.
Lees hier meer over de resultaten van de enquête

 

De EU-instellingen – Waar talent telt!

Onze visie en onze opdracht

Bij EPSO geloven we in gelijkheid en verscheidenheid. Om te garanderen dat de EU-instellingen iedereen dezelfde kansen bieden en rekening houden met de verscheidenheid binnen de huidige wereld, gaan we uit van de volgende beginselen en doelstellingen.

 • EPSO biedt alle kandidaten gelijke kansen, zonder onderscheid te maken naar geslacht, ras, huidskleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of levensovertuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, rijkdom, afkomst, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.
 • EPSO houdt rekening met het inclusiebeginsel bij selectieprocedures en geeft alle kandidaten de gelegenheid hun kwaliteiten optimaal te tonen door vooroordelen, discriminatie en problemen die hun deelname in de weg zouden kunnen staan, op te sporen en uit te schakelen.
 • EPSO zet zich dus in voor gelijke kansen en gaat het gesprek aan met diverse belangen- en deskundigenorganisaties om talent uit een zo breed mogelijke kring aan te trekken.
 • EPSO put talenten uit een zo divers mogelijk kandidatenbestand en streeft naar een betere afspiegeling van de EU-bevolking in het ambtenarenapparaat van de EU.
Hoe brengen we deze uitgangspunten in de praktijk?

In de praktijk doen we het volgende om bij onze selectieprocedures gelijke kansen en diversiteit te waarborgen:

 • Door systematische analyses en controles zorgen we ervoor dat de vragen in onze tests neutraal zijn.
 • We baseren onze selectieprocedures op gestandaardiseerde en objectieve assessmentmethodes waarbij gekeken wordt naar kwaliteit.
 • We baseren onze anonieme screenings van cv's en resultaten uitsluitend op objectieve criteria.
 • We bieden u alle redelijke aanpassingen als u een handicap heeft of bijzondere voorzieningen nodig heeft.
 • We houden ons aan het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.
 • We toetsen onze selectieprocedures en tests systematisch aan gelijkheids- en diversiteitscriteria. We gaan na welke factoren in de selectieprocedure die uw deelname in de weg zouden kunnen staan en we zoeken naar oplossingen hiervoor.
 • We testen onze communicatie-, selectie- en testprocedures regelmatig op toegankelijkheid zodat we deze kunnen blijven verbeteren. Waar nodig maken we gebruik van ondersteuningstechnieken en verlenen we individuele hulp. We houden bij nieuwe IT-ontwikkelingen rekening met toegankelijkheidseisen.
 • We leren de juryleden die uw kwaliteiten moeten beoordelen, hoe zij bij de selectie en aanwerving zo onbevooroordeeld, objectief en professioneel mogelijk te werk kunnen gaan om iedereen gelijke kansen en een gelijke behandeling te bieden.
 • We streven naar een evenwichtige samenstelling van de jury's om het risico op vooroordelen en discriminatie te beperken. We letten daarbij op geslacht, nationaliteit en taal van de juryleden, en op het aantal vertegenwoordigers van personeel en management.
 • We verzamelen systematisch feedback van de kandidaten zodat we steeds beter ons werk kunnen doen.
 • We doen ons uiterste best om talenten aan te trekken uit alle EU-landen door zo te communiceren dat we de belangrijkste doelgroepen bereiken. We proberen potentiële kandidaten duidelijk te maken wat een baan bij de EU precies inhoudt, bijvoorbeeld via blogs waarin EU-medewerkers uitleggen hoe het is om te leven en te werken in dienst van de EU. Maar we zijn ook actief op universiteiten via onze student-ambassadeurs, en op vacaturebeurzen en andere evenementen.
 • EPSO heeft verschillende maatregelen genomen om gelijke behandeling te waarborgen, zoals een psychometrisch actieplan om de selectietests, vooral op de psychometrische en andere onderdelen van de preselectie, voortdurend te verbeteren. Bovendien worden de juryleden die de kwaliteiten van de kandidaten bij het assessment beoordelen, getraind om bij het sollicitatiegesprek en andere tests te letten op gelijke kansen en gelijke behandeling.
  Het hoofddoel is om bij de selectie de factor geslacht zo veel mogelijk uit te schakelen en mannen en vrouwen evenveel kans te geven om te bewijzen wat ze waard zijn.
  EPSO heeft daarom een gedetailleerd onderzoek verricht en maatregelen genomen om discriminatie tussen mannen en vrouwen te voorkomen en te zorgen dat iedereen evenveel kansen krijgt om zijn kwaliteiten en mogelijkheden te tonen.
Handicap/bijzondere behoeften

Een handicap of medische aandoening mag geen belemmering vormen voor deelname aan onze selecties.

Daarom volgt EPSO een duidelijke procedure voor het treffen van redelijke aanpassingen op basis van internationale standaards op dit gebied. Zo komen we te weten of de kandidaat bepaalde belemmeringen ondervindt als gevolg van een handicap of medische aandoening en stellen we deze in staat zijn kwaliteiten te tonen op voet van gelijkheid met de rest.

Hoe kan ik die bijzondere voorzieningen aanvragen?

Bekijk onze flyer waarin stap voor stap staat beschreven hoe u bijzondere voorzieningen voor de selectietoetsen kunt aanvragen.

Als u moeite heeft om dit document te lezen met ondersteunende technologie, kunt u hier de toegankelijke versie vinden.

Lees de nieuwe EPSO-gids voor redelijke aanpassingen en ontdek hoe u bijzondere voorzieningen voor de selectieprocedures van EPSO kunt aanvragen.

U kunt ook de video hieronder bekijken.

Als u nog informatie nodig hebt, kunt u een e-mail sturen aan epso-accessibility@ec.europa.eu.

Op welk soort bijzondere voorzieningen kan ik rekenen?

We vragen u om ons, gelet op uw handicap of medische aandoening en de moeilijkheden die u daardoor bij de selectietoetsen kunt ondervinden, te vertellen welke voorzieningen voor u nuttig zouden zijn. Bij EPSO gaan we er namelijk vanuit dat u zelf het beste weet wat u nodig heeft.

Toch kan het gebeuren dat EPSO u niet precies de voorzieningen biedt die u gevraagd heeft, omdat per geval op basis van de door u ingediende documenten en EPSO's expertise op dit gebied, wordt bepaald welke voorzieningen u voor een bepaald soort test worden aangeboden.

Voorbeelden van mogelijke voorzieningen:

 • aanpassing van de toegang tot de testruimte
 • extra tijd voor het afleggen van de toetsen
 • groter lettertype of vergrotingssoftware
 • afdrukken in braille of een braille-toetsenbord
 • schermlezers
 • doventolk
 • aangepaste verlichting of in hoogte verstelbare tafel
 • individuele hulp en nog veel meer …

Bekijk het overzicht van de mogelijke aanpassingen voor selectietoetsen bij EPSO.

We wijzen erop dat hulptechnologie niet in alle fasen van de selectieprocedure beschikbaar is. EPSO werkt momenteel aan de verbetering van zijn procedures en we zullen uw behoeften blijven analyseren en u de nodige aanpassingen bieden om u in staat te stellen onder optimale omstandigheden deel te nemen aan de toetsen.

LET OP: bij de bepalingen inzake redelijke voorzieningen wordt ermee rekening gehouden of de specifieke tests in testcentra worden afgelegd, dan wel op afstand.

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?

Lees onze brochure met meer informatie of lees het beleid van EPSO voor redelijke aanpassingen in verband met zwangerschap, bevalling en borstvoeding.

Toegankelijkheidsproblemen?

Toegankelijkheid is erg belangrijk voor EPSO en we proberen daarom constant de toegankelijkheid van onze communicatie- en selectieprocedures te verbeteren. Regelmatig gaan we na in hoeverre we toegankelijk zijn en hoe we de toegankelijkheid voor iedereen kunnen verbeteren. We houden bij nieuwe IT-ontwikkelingen rekening met toegankelijkheidseisen, we produceren toegankelijke formaten voor assistentietechnologie als documenten niet 100% toegankelijk zijn, en we proberen de toegankelijkheid van onze website op niveau AA van WCAG 2.0 te brengen.

Heeft u nog steeds moeite om sommige delen van onze website en/of documenten te lezen? Wilt u feedback geven en ons helpen de toegankelijkheid van onze website en onze selectieprocedures te verbeteren? Neem gerust contact met ons op, dan geven we zo snel mogelijk antwoord.

Wat vinden onze collega's er zelf van?

Johan werkt al sinds 2014 als systeembeheerder bij het Europees Parlement in Brussel. In 2004 kreeg hij te horen dat hij autistisch is, al is dat op het eerste gezicht niet merkbaar. We vroegen hem of hij zich thuis voelt in zijn team en of zijn handicap hem in zijn werk belemmert.

"Ik voel me goed in dit team. Ik ben nogal extravert en daarom vind ik het fijn om met mijn collega's om te gaan. We maken veel grapjes en lachen heel wat af. De meeste van mijn collega's weten niet eens dat ik autisme heb. Door de jaren heen heb ik geleerd mijn autisme te verbergen. In de sector waarin ik werk komt autistisch gedrag trouwens wel meer voor. Maar misschien ben ik wel een beetje atypisch voor iemand met autisme. De meeste mensen denken dat iemand die autistisch is niet graag met anderen omgaat, maar dat klopt niet. Akkoord, mensen met autisme denken anders. Ze hebben bijvoorbeeld meer aandacht voor details en hebben vaak wat moeite met zintuiglijke prikkels. Maar wanneer ze zich op hun gemak voelen, genieten ze echt van het gezelschap van anderen."

Johan moedigt ook andere kandidaten met een handicap aan om te solliciteren voor een carrière bij de EU. Hij sluit af met wat advies:

“Het is fijn werken bij de Europese instellingen. De mensen staan hier erg open voor personen met een handicap. Ook de gebouwen zijn aangepast voor mensen in een rolstoel. Laat het selectiecomité maar eens zien dat je evenveel of zelfs meer in je mars hebt dan kandidaten zonder handicap. Wees zeker van je stuk, en ga ervoor.”

Konstantinos werkt al een jaar bij het directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek van het Europees Parlement in Luxemburg. In 2006 werd ontdekt dat hij multipele sclerose had. Hij loopt nu met een kruk. We vroegen hem hoe hij zijn werk vindt.

"Doordat ik in een omgeving werk waar iedereen me probeert te helpen (aardige collega's, aangepaste infrastructuur), is mijn toestand nu stabiel, ja misschien zelfs beter dan eerst. Bovendien ben ik op projecten gezet die me stimuleren om nog harder te werken. De verbetering van de voorzieningen voor mensen met speciale behoeften bij het Europees Parlement is namelijk iets wat me erg aanspreekt. Ik ben dan ook heel blij dat ik de kans heb gekregen om mee te werken aan de oplossing van de toegankelijkheidsproblematiek bij de Europese Unie."

Ville is sinds 2013 juridisch medewerker bij de Europese Commissie in Brussel. Hij is blind geboren. We vroegen hem wat hij van de selectieprocedure vond en hoe hij zich nu voelt over zijn functie bij de Europese Commissie.

“Bij het Accessibility Team wisten ze waar ze het over hadden en kwamen ze goed georganiseerd over. Bij mijn inschrijving stelden ze een aantal voorzieningen voor om mij als blinde een eerlijke kans te geven in de eerste ronde van het vergelijkend onderzoek. Hun voorstellen waren op maat en hebben mij goed geholpen. Die goede samenwerking bleef doorgaan tijdens de rest van de procedure, ook bij het assessment. Een aangename verrassing voor mij was dat bijna alle documenten digitaal waren. Alle inkomende en uitgaande post wordt namelijk in elektronische databases geregistreerd. Ik gebruik een schermlezer en hoef dankzij die digitale documenten geen papieren versies in te scannen, zoals bij mijn vorige baan. De geweldige houding van mijn collega’s en leidinggevenden zorgt ervoor dat ik me hier echt thuis voel.”

Ville heeft ook wat advies voor kandidaten met een handicap die willen solliciteren voor een carrière bij de EU.

“Laat zien hoe gemotiveerd je bent. Een handicap moet je bekijken vanuit het standpunt van de werkgever. Bereid je dus voor op vragen over je handicap. Bedenk van tevoren redelijke oplossingen voor problemen die je kunt tegenkomen bij het uitvoeren van je functie. Blijf geduldig. Beschouw iedere sollicitatie en elk gesprek als een leerzame ervaring, zelfs als het resultaat tegenvalt. Concentreer je op wat je te bieden hebt in plaats van op wat je nodig hebt.”

Frederic zorgt ervoor dat OIB (het bureau voor infrastructuur en logistiek van de Europese Commissie) toegankelijk is voor personen met een functiebeperking. Hij is zelf blind en werkt al sinds 1998 voor de EU-instellingen.
We vroegen hem welke speciale voorzieningen hij gebruikt bij zijn werk.

"Een computer met spraaksoftware (JAWS) en een brailletoetsenbord. Toen ik hier net kwam werken, bood DG Onderzoek en Innovatie me meer aanpassingen aan dan ik nodig had. Dat was een aangename verrassing. Mijn eerste ervaring was geweldig. Toen ik bij een andere dienst ging werken verliepen de aanpassingen iets minder vlot, maar met wat geduld kwam ik altijd te weten hoe ik kon krijgen wat ik nodig had."

Frederic vertelt ook dat zijn handicap geen probleem vormt binnen zijn team.

"Mijn handicap is hier een voordeel! Ik breng het altijd op een vrolijke manier. Ik doe niet net alsof ik alle leed van de wereld op mijn schouders draag. En mijn geleidehond helpt ook, hij is de mascotte van de afdeling."

Maurizio werkt bij het Europees Parlement als persvoorlichter. Hij is blind, maar is al sinds 2015 in dienst bij de Europese instellingen.
We vroegen hem wat hij van de selectieprocedure vond en of hij zich thuis voelt in zijn team.

"Het EPSO Accessibility Team verricht fantastisch werk! Tijdens de selectieprocedure ging alles van een leien dakje. Ik mocht de test in braille maken en kreeg hulp van een persoonlijk assistent. Bovendien kreeg ik ook nog een test in elektronisch formaat. Daarna moest ik enkel nog een sollicitatiegesprek voeren, dus daarvoor had ik geen bijzondere voorzieningen nodig. Ik voel me niet beperkt. Mijn handicap heeft me trouwens nooit belemmerd. Als je altijd een positieve houding aanneemt, zelfs wanneer mensen onwetend of sceptisch zijn, dan kun je heel wat deuren openen door je ervaringen met anderen te delen.

Maurizio heeft ook advies voor kandidaten met een handicap die willen solliciteren voor een carrière bij de EU:

“Volgens mij is het absoluut haalbaar. Je hoeft echt geen polyglot of superheld te zijn! Dat selectieproces kun je zeker aan. Het vraagt zo weinig tijd dat je eigenlijk niks te verliezen hebt, en wat je kunt winnen is een interessante carrière. De kosten-batenanalyse valt dus zeker positief uit. Het lastigste is eigenlijk het sollicitatieformulier... Maar als je dat eenmaal ingevuld hebt kost het je nauwelijks nog tijd, en dan krijg je een prachtige kans! Laat je dus niet afschrikken en ga ervoor!”

 

Krystle werkt sinds 2002 als communicatiemedewerker bij de Europese Commissie in Brussel. Ze heeft een lichamelijke beperking waardoor ze minder mobiel is.
We vroegen haar welke speciale aanpassingen zij aangeboden heeft gekregen en of ze het idee heeft dat haar handicap een belemmering vormt voor haar werk.

"De Commissie heeft mij een rolstoel, een voetsteun, een aangepaste bureaustoel en een gereserveerde parkeerplaats gegeven. In de toiletten zijn ook steunen opgehangen. Ik voel me volledig geïntegreerd in mijn team. Als er een vergadering is, komen mijn collega's spontaan hulp bieden of vragen wat ze voor me kunnen doen. Het is heel fijn om zo gewaardeerd te worden en erkenning te krijgen voor mijn werk. Ik heb geen voorkeursbehandeling nodig, ik werk even hard als de anderen, al ben ik wat minder mobiel.

Krystle heeft advies voor andere kandidaten die speciale voorzieningen nodig hebben en die graag bij de EU willen werken.

"Aarzel niet, solliciteer! Geen enkele lichamelijke handicap is een obstakel, de selectieprocedures draaien om kennis, je hoeft geen marathon te lopen. Iedereen wordt geaccepteerd, ongeacht je nationaliteit, huidskleur, geslacht, lichamelijke handicap, enz. Niets is een belemmering. Er werken hier mensen met alle EU-nationaliteiten uit alle windstreken van Europa. Die verscheidenheid werkt positief. Een Maltese rolstoelgebruiker, een slechtziende Est, het maakt allemaal niet uit. Multiculturaliteit betekent samenwerken met anderen, zonder onderscheid. De EU-instellingen hebben diensten opgezet waar alle soorten mensen welkom zijn. "Gelijke kansen" is er geen loze kreet."

Fabio is een eenheidshoofd bij het directoraat Human Resources van het Europees Parlement. Hij werkt sinds 1998 voor de EU-instellingen en hij mist een been.
We vroegen hem of hij speciale voorzieningen nodig heeft bij zijn werk.

"Als ik mijn prothese niet kan gebruiken, loop ik op krukken, maar dan kan ik mijn handen niet gebruiken. Ik gebruik geen speciale voorzieningen, maar ik heb wel IT-hulpmiddelen, zoals een Ipad. Door mijn prothese heb ik ook rugklachten en daarom heb ik een bureau dat in hoogte verstelbaar is. Ik heb ook recht op een gehandicaptenparkeerplaats. Het was niet moeilijk om deze voorzieningen te krijgen. Aangezien ik alleen een motorische handicap heb, is het niet zo problematisch. Ik kan mijn werk voor 100% doen.

Fabio heeft advies voor andere kandidaten die speciale voorzieningen nodig hebben en die graag bij de EU willen werken.

"We mogen niet bang zijn, we moeten er elf voor zorgen dat we een nieuwe situatie aankunnen. Vertrouw niet blindelings op anderen, dat alles wel in orde komt en dat het Parlement overal voor zorgt. Geen enkele organisatie kan alles perfect regelen. Bereid je goed voor. Dat geldt voor iedereen, maar vooral voor mensen met een beperking. Wij weten dat wij sommige dingen anders moeten aanpakken, dus ook de voorbereiding op een nieuwe baan.

Het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) garandeert jaarlijks vier tot zes betaalde stageplaatsen voor EU-onderdanen met een erkende handicap, via zijn positieve actie voor stagiairs met een handicap. Lees de getuigenissen van stagiairs die al aan dit actieprogramma hebben deelgenomen.

Lees ook de verhalen van onze personeelsambassadeurs op Facebook