Egalitate de şanse

Acasă > Depunerea candidaturii > Egalitate de şanse

În instituțiile UE, recunoaștem talentul

Viziune și misiune

Noi, cei de la EPSO, credem în egalitate și diversitate. Pentru a ne asigura că instituțiile UE oferă șanse egale tuturor și că reflectă diversitatea lumii actuale, acționăm conform următoarelor principii și obiective:

 • EPSO garantează că toți candidații beneficiază de tratament, acces și șanse egale, fără discriminare în funcție de sex, rasă, culoare, etnie sau origine socială, trăsături genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, proprietate, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală 
 • EPSO respectă principiul incluziunii în procedurile de selecție și le oferă tuturor candidaților, în egală măsură, posibilitatea de a-și dovedi competențele, identificând și eliminând factorii de blocaj, posibilele prejudecăți și riscul de discriminare
 • EPSO promovează egalitatea de șanse și colaborează cu diverse părți implicate și grupuri de experți pentru a putea atrage talente din cât mai multe domenii
 • EPSO dorește să diversifice rezerva de talente și să ajute administrația europeană să recruteze personalul care să fie reprezentativ pentru diversitatea cetățenilor UE în slujba cărora ne aflăm
 
Cum trecem de la teorie la practică?

 

Aflați ce facem concret pentru a transforma egalitatea de șanse și diversitatea într-o realitate care să funcționeze.

 • Ne asigurăm că întrebările testelor sunt neutre. Pentru aceasta, efectuăm sistematic analize statistice și monitorizări.
 • Ne alegem metodele de selecție pe baza rezultatelor unor evaluări standardizate și obiective, care pun accent pe competențe.
 • Examinăm CV-urile și notăm doar pe baza unor criterii obiective și utilizând tehnici de anonimizare.
 • Luăm măsuri rezonabile pentru a vă ajuta dacă aveți nevoi speciale sau suferiți de un handicap.
 • Aplicăm Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.
 • Verificăm sau audităm sistematic procedurile de selecție și testele pentru a vedea dacă acestea respectă egalitatea de șanse și diversitatea. Identificăm factorii care pot afecta sau bloca procedurile de selecție și luăm măsurile care se impun.
 • Efectuăm periodic teste de accesibilitate, astfel încât comunicarea, procedurile de selecție și testele să fie mereu mai accesibile persoanelor cu handicap sau nevoi speciale. Dacă este necesar, producem formate adaptate compatibile cu tehnologiile de asistare și cu asistența individuală. De asemenea, integrăm cerințe în materie de accesibilitate în orice nou sistem sau program informatic.
 • Îi formăm pe membrii comisiilor de evaluare care se ocupă cu verificarea competențelor candidaților, astfel încât aceștia să știe cum să selecteze și să recruteze într-un mod cât mai imparțial, mai obiectiv și mai profesional, respectând principiile egalității de șanse și de tratament.
 • Ne propunem să alcătuim comisii de selecție echilibrate, pentru a limita riscul de discriminare și atitudinile părtinitoare. Pentru aceasta, alegem membri provenind din  diverse domenii și încercăm să asigurăm un echilibru în ceea ce privește naționalitatea, limba și sexul, precum și între reprezentanții comitetelor pentru personal și reprezentanții administrației.
 • Colectăm sistematic opiniile candidaților pentru a aduce permanent îmbunătățiri activității noastre.
 • Din punctul de vedere al comunicării, facem tot ce putem pentru a atrage talente din cele 28 de state membre ale UE, cu metode special concepute pentru a ajunge la publicul nostru țintă. Un exemplu în acest sens îl constituie „ambasadorii” personalului instituțiilor europene, care au un blog pe care scriu despre viața și munca în instituțiile europene, pentru a le arăta candidaților potențiali ce înseamnă să lucrezi pentru UE. De asemenea, suntem activi și în campusuri prin intermediul studenților-ambasadori EU Careers și participăm la târguri de locuri de muncă și la alte activități.

 

Cum procedează EPSO?

Pentru a garanta egalitatea dintre bărbați și femei, EPSO a luat diferite măsuri, printre care un plan de acțiune pentru îmbunătățirea permanentă a gestionării testelor, în special a celor psihometrice și de altă natură prevăzute pentru etapa de preselecție. În plus, membrii comisiei de evaluare care se ocupă cu verificarea competențelor candidaților la centrele de evaluare sunt formați pentru a asigura egalitatea de șanse și de tratament a candidaților la interviu și în cadrul altor exerciții.

În fiecare etapă a selecției, obiectivul este de a minimiza impactul procedurilor de testare asupra egalității de gen și de a le oferi femeilor și bărbaților aceleași șanse de a-și demonstra abilitățile.

De aceea, EPSO a făcut cercetări amănunțite și a luat măsuri pentru a evita discriminarea dintre bărbați și femei și pentru a garanta că aceștia au șanse egale de a-și demonstra competențele și potențialul.

Handicap/nevoi speciale

 

Un handicap, o condiție medicală sau o afecțiune nu trebuie să împiedice un candidat să participe la o procedură de selecție.

EPSO are o procedură bine stabilită de adaptare rezonabilă a mediului de testare la nevoile speciale, conform celor mai bune practici din acest domeniu. Astfel putem identifica obstacolele legate de un handicap, o condiție medicală sau de o afecțiune, iar candidații cu nevoi speciale își pot demonstra abilitățile de pe picior de egalitate cu ceilalți candidați.

 

 

Aveți nevoie de măsuri speciale pentru testele de selecție?

 

 

Pentru a beneficia de măsuri speciale în cadrul procedurii de selecție pe motiv de handicap, condiție medicală sau de afecțiune permanentă, trebuie să parcurgeți următoarele etape:

 

ETAPA 1. În formularul de înscriere, trebuie să bifați căsuța „ACCESS REQUIREMENTS” (în română „CERINȚE LEGATE DE ACCESIBILITATE”) și să ne comunicați dacă aveți nevoi speciale. Pentru a ne permite să înțelegem mai bine problemele pe care le poate pune handicapul sau afecțiunea de care suferiți în timpul testelor, vă rugăm să vă descrieți cât mai detaliat starea și măsurile de care aveți nevoie.  Trebuie să ne trimiteți o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap sau a unei adeverințe medicale care să vină în sprijinul cererii dvs. de măsuri speciale. Fără acestea, nu vă vom putea lua în considerare cererea.

Acceptăm certificatele de încadrare în grad de handicap emise de un organism național competent sau certificatele medicale eliberate de un specialist.  Acestea din urmă trebuie să fie însoțite de un raport mai detaliat.

 

Garantăm că datele referitoare la handicapul, condiție medicală sau la afecțiunea dvs. vor fi tratate confidențial, în conformitate du Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000.

 

ETAPA 2. Odată ce ați introdus cererea dvs. de măsuri speciale, echipa EPSO care se ocupă de probleme de accesibilitate (definirea și organizarea ajustărilor rezonabile ale testelor de selecție pentru candidații cu nevoi speciale) vă va contacta în timp util pentru a vă solicita informații suplimentare sau pentru a vă spune de ce măsuri veți beneficia.

ETAPA 3. Veți fi invitat la teste și, în funcție de măsurile speciale care v-au fost acordate, veți susține testele în cele mai bune condiții.

ETAPA 4: Veți avea posibilitatea să ne transmiteți opinia dvs. pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim metodele.

La ce tip de măsuri speciale mă pot aștepta?

 

În funcție de handicapul sau de afecțiunea de care suferiți și de problemele pe care le pot pune acestea în situația de testare, vă vom solicita să ne indicați tipurile de ajustări care v-ar putea fi utile. Suntem convinși că nimeni nu poate cunoaște mai bine un handicap sau o afecțiune decât persoana care suferă de acestea.

De la caz la caz și ținând cont de documentele justificative și de expertiza EPSO în acest domeniu, vă vom propune unele ajustări pentru fiecare tip de test pe care îl veți susține. Prin urmare, ajustările finale de care veți beneficia pot să difere de cele pe care le-ați solicitat.

Exemple de măsuri speciale:

- asigurarea accesibilității 

 

- timp suplimentar la teste

- texte mărite sau softuri lupă

 

- formulare în Braille sau tastatură Braille

 

- cititoare de ecran

- interpretare pentru limbajul semnelor

- iluminat adaptat birouri ajustabile în înălțime

 

- asistență individuală etc.

 

 

Întâmpinați dificultăți în materie de accesibilitate? 

Accesibilitatea este foarte importantă pentru EPSO. Lucrăm intens la ameliorarea accesibilității procedurilor de selecție și a mijloacelor prin care comunicăm. Efectuăm periodic verificări pentru a evalua gradul nostru de accesibilitate și cum îl putem îmbunătăți. Integrăm cerințe de accesibilitate în toate noile sisteme și programe informatice. Producem formate compatibile cu tehnologiile de asistare pentru documente care nu sunt accesibile 100 % și ne verificăm în prezent site-ul pentru a respecta versiunea 2.0 a Orientărilor privind accesibilitatea conținutului web (WCAG).

Aveți încă dificultăți în a accesa unele părți ale site-ului nostru și/sau unele documente?

Sau ați dori să ne spuneți ce părere aveți și să ne ajutați să îmbunătățim accesibilitatea site-ului și a procedurilor de selecție? Vă rugăm să ne contactați

Interviuri cu colegii noștri

Johan lucrează de doi ani ca administrator de sistem la Parlamentul European, în Bruxelles. Deși a fost diagnosticat cu autism în urmă cu 12 ani, nimeni nu și-ar da seama de acest lucru la prima vedere. L-am întrebat dacă se consideră integrat în echipa sa și dacă handicapul de care suferă l-a împiedicat vreodată să își desfășoare activitatea.

„Mă simt parte din echipă. Sunt o persoană destul de extrovertită și îmi place să interacționez cu colegii. Glumim deseori și râdem mult. Cei mai mulți dintre colegi nu știu că am autism. De-a lungul anilor, am învățat să îmi ascund handicapul însă, de fapt, în domeniul în care lucrez, comportamentul autistic nu este ceva atât de neobișnuit. Poate sunt un autist mai atipic. Majoritatea oamenilor cred că autiștilor nu le place să socializeze, ceea ce este de fapt greșit. E adevărat că gândim altfel, ne concentrăm mai mult pe detalii, de exemplu, și avem adesea probleme cu informațiile senzoriale, dar când suntem relaxați chiar ne bucură compania altora”.

Konstantinos lucrează de un an în Direcția Generală Infrastructură și Logistică, la sediul Parlamentului European din Luxemburg. A fost diagnosticat cu scleroză multiplă în 2006 și merge cu ajutorul unei cârje. L-am întrebat cum i se pare locul său de muncă.

„Munca într-un mediu foarte favorabil (colegi amabili, infrastructură accesibilă), m-a ajutat să-mi stabilizez starea de sănătate, ba chiar aș putea spune că aceasta s-a îmbunătățit. În plus, proiectele care mi-au fost încredințate mă motivează să lucrez și mai bine. Sunt foarte mulțumit că persoanele cu nevoi speciale se pot deplasa mai ușor în clădirile Parlamentului European. În acest context, mă simt foarte norocos că mi s-a dat șansa să aplic bunele practici existente în Uniunea Europeană cu privire asistența acordată persoanelor cu handicap.”

Ville lucrează din 2013 la Bruxelles, ca jurist în cadrul Comisiei Europene. El s-a născut orb. L-am întrebat cum i s-a părut procesul de selecție și ce aspecte ale muncii într-o instituție europeană i se par surprinzătoare.

„După ce am consultat site-ul EPSO, am trimis un e-mail echipei EPSO care se ocupă de accesibilitate înainte de a completa formularul de înscriere la concurs. Mi s-a explicat ce trebuie să fac mai departe și am completat secțiunea relevantă din formular. Echipa care se ocupă de accesibilitate a fost foarte competentă și bine organizată. După ce au primit formularul de înscriere, mi-au sugerat modalități de participare echitabilă la prima etapă a concursului, având în vedere că sunt nevăzător,  iar propunerile lor mi s-au părut foarte potrivite și adaptate. Această cooperare excelentă a continuat pe parcursul întregului concurs, inclusiv la centrul de evaluare. Am fost foarte plăcut surprins de faptul că aproape toate documentele sunt în format digital, deoarece toată corespondența trimisă și primită este înregistrată în baze de date electronice. Prin urmare eu, care folosesc un cititor de ecran, nu îmi pierd practic niciodată timpul cu scanatul documentelor pe suport de hârtie, cum făceam la precedentul loc de muncă.”