Enake možnosti

Domača stran > Prijava > Enake možnosti

Institucije EU iščejo talentirane ljudi!

Naša vizija in naša naloga

Na uradu EPSO verjamemo v enakost in različnost. Zagotoviti želimo, da institucije EU ponujajo enake možnosti za vsakogar in odražajo raznolikost današnjega sveta, zato se zavzemamo za naslednja načela in cilje.

 • EPSO zagotavlja enake možnosti, obravnavo in dostop za vse kandidate ne glede na spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. 
 • EPSO v izbirnih postopkih spoštuje vključevanje in vsem kandidatom zagotavlja enake možnosti, da lahko v celoti pokažejo svoje kompetence, tako da opredeli in odstrani dejavnike, ki bi to preprečevali, morebitne predsodke in nevarnost diskriminacije.
 • EPSO spodbuja enake možnosti ter sodeluje z različnimi skupinami deležnikov in strokovnimi organizacijami pri iskanju različnih talentov.
 • EPSO želi povečati raznolikost potenciala talentov in pomagati javni upravi EU, da ustrezno zastopa raznolikost državljanov EU, ki jim služimo. 
 
Kako spremenimo načela v prakso?

 

S konkretnimi koraki smo udejanjili načeli enakih možnosti in raznolikosti.

 • Z izvajanjem sistematične statistične analize skrbimo za nevtralnost testnih vprašanj.
 • Naši izbirni postopki temeljijo na standardiziranem in objektivnem ocenjevanju kompetenc.
 • Opravljamo anonimne preglede življenjepisov in jih ocenjujemo samo na podlagi objektivnih meril.
 • Invalidnim osebam in osebam s posebnimi potrebami zagotavljamo ustrezne pogoje za opravljanje testov.
 • Izvajamo Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov.
 • Izvajamo sistematične preglede/revizije enakosti in različnosti izbirnih postopkov in testov. Opredeljujemo moteče dejavnike in prepreke, ki bi lahko vplivali na izbirni postopek, ter sprejemamo popravne ukrepe.
 • Z rednimi pregledi dostopnosti nenehno izboljšujemo dostopnost našega obveščanja, izbirnih postopkov in testov. Po potrebi uporabljamo prilagojene formate, dostopne podporni tehnologiji in individualni pomoči. Pri novih aplikacijah in sistemih IT upoštevamo zahteve za dostopnost.
 • Člane natečajnih komisij, pristojne za ocenjevanje vaših kompetenc, usposabljamo za izbor kandidatov za zaposlitev na najbolj objektiven in strokoven način, brez predsodkov in ob upoštevanju enakih možnosti in enake obravnave.
 • Z uravnoteženim sestavom natečajnih komisij si prizadevamo odpraviti nevarnost predsodkov in diskriminacije.  Pri imenovanju natečajnih komisij izbiramo člane iz različnih okolij ter si prizadevamo za uravnoteženo zastopanost glede spola, državljanstva, jezikov, odbora uslužbencev in uprave.
 • Sistematično zbiramo povratne informacije kandidatov, ki nam pomagajo izboljšati naše delo.
 • Kar najbolj si prizadevamo izboljšati naše sporočanje, da bi z ukrepi, usmerjenimi v ciljne skupine, pritegnili talente iz vseh 28 držav članic. To vključuje tudi naše ambasadorje poklicne poti v EU, ki na blogih pišejo o življenjskih in delovnih pogojih v EU, da bi morebitnim kandidatom predstavili poklicno pot v EU. Na univerzah so dejavni študenti ambasadorji, ki se tudi udeležujejo zaposlitvenih dogodkov in sejmov ter drugih dejavnosti.

 

Kako EPSO zagotavlja enakost spolov?

Za zagotavljanje enakosti spolov je EPSO sprejel različne ukrepe, denimo psihometrični akcijski načrt, namenjen stalnemu izboljševanju upravljanja testov, zlasti psihometričnih in drugih testov v fazi predizbora. Člani natečajne komisije, ki ocenjuje kandidatove kompetence v ocenjevalnem centru, so usposobljeni za zagotavljanje enakih možnosti na razgovorih in drugih preskusih.

Ključni cilj v vseh fazah izbornega postopka je kar najbolj zmanjšati učinek spola ter ženskam in moškim ponuditi enake možnosti, da dokažejo svoje sposobnosti.

EPSO je zato uvedel temeljito analizo in ukrepe za preprečevanje diskriminacije med ženskami in moškimi in za zagotavljanje, da imajo kandidati obeh spolov enake možnosti, da dokažejo svoje sposobnosti in potencial.

Invalidnost/posebne potrebe

 

Invalidnost ali zdravstveno stanje ne sme ovirati vašega sodelovanja v izbirnem postopku.

EPSO že ima dobro uveljavljen postopek za sprejem oseb s posebnimi potrebami, ki temelji na mednarodnih najboljših praksah na tem področju. Pomaga nam opredeliti ovire zaradi invalidnosti ali zdravstvenega stanja in kandidatom s posebnimi potrebami omogočiti, da dokažejo svoje sposobnosti enakopravno z drugimi kandidati.

 

 

Potrebujete posebne pogoje za opravljanje izbirnih testov?

 

 

Če zaradi invalidnosti ali zdravstvenega stanja potrebujete posebne pogoje za opravljanje testov v izbirnem postopku, so potrebni naslednji koraki: 

 

1. KORAK: V prijavnici označite okence POGOJI DOSTOPA in nam povejte, ali imate posebne potrebe. Da bi lahko bolje razumeli, kako težave z invalidnostjo ali z zdravstvenim stanjem vplivajo na testne pogoje, nam podrobneje opišite svojo invalidnost in kakšne pogoje potrebujete.  Poslati boste morali kopijo dokazila o invalidnosti ali zdravniško spričevalo kot dodatno dokazilo, da potrebujete posebne pogoje za opravljanje testov. Brez teh dokazil vašega zahtevka ne moremo upoštevati.

Potrebovali bomo potrdilo o invalidnosti, ki ga izda pristojni organ, ali zdravniško spričevalo, ki ga izda zdravnik specialist. Zdravniškemu spričevalu mora biti priloženo podrobnejše poročilo.

 

Vaše podatke o invalidnosti ali zdravstvenemu stanju bomo obravnavali zaupno

v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra

2000.

 

2. KORAK: Ko boste vložili zahtevek za posebne pogoje za opravljanje testov, vas bo pravočasno kontaktirala ekipa EPSO ZA DOSTOPNOST (pristojna za opredelitev in organizacijo ustreznih pogojev za izbirne teste za kandidate s posebnimi potrebami) glede dodatnih informacij o posebnih pogojih oziroma pogojih, ki bodo odobreni.

3. KORAK: Povabljeni boste na opravljanje testov in glede na pogoje, ki so bili odobreni za ustrezno opravljanje testov, boste teste opravljali v najboljših možnih pogojih.

4. KORAK: Sporočili nam boste lahko svoje mnenje o posebnih pogojih in nam pomagali izboljšati našo prakso.

Kakšne posebne pogoje lahko pričakujem?

Na podlagi invalidnosti ali zdravstvenega stanja in morebitnih težav, ki jih ta predstavlja za opravljanje testov, vas bomo prosili, da nas obvestite o posebnih pogojih za opravljanje testov, ki bi bili koristni za vas. EPSO meni, da kandidat najbolje pozna svojo invalidnost ali zdravstveno stanje.

Ob upoštevanju dokazil in na podlagi svojega strokovnega znanja o ustreznih pogojih za opravljanje izbirnih testov kandidatov s posebnimi potrebami bo EPSO individualno obravnaval vsak zahtevek in ponudil posebne pogoje glede na vrsto testa, ki ga morate opravljati. Zato bodo končni pogoji lahko drugačni od tistih, ki ste jih zahtevali.

Nekateri primeri posebnih pogojev:

– zagotavljanje dostopnosti 

 

– dodatni čas za opravljanje testov

– povečano besedilo ali programska oprema za povečanje besedila

 

– izpisi v brajevi pisavi ali brajeva tipkovnica

 

– bralniki zaslona

– tolmačenje znakovnega jezika

– prilagojena osvetlitev prilagojena višina miz

 

– individualna pomoč in še več …

 

 

Težave z dostopnostjo 

EPSO se zaveda pomena dostopnosti, zato si intenzivno prizadevamo za stalno izboljševanje dostopnosti naših postopkov obveščanja in izbora. Z rednimi pregledi preverjamo našo dostopnost in kako jo lahko izboljšamo za vse. Zahteve za dostopnost se upoštevajo pri razvoju vseh novih aplikacij in sistemov IT; pripravljamo dostopne formate za podporne tehnologije dokumentov, ki niso 100-odstotno dostopni, in zdaj posodabljamo naše spletišče, da bi dosegli raven 2.0 WCAG (smernice za dostopnost spletnih vsebin).

Imate še vedno težave pri dostopanju do nekaterih delov našega spletišča in/ali dokumentov?

Bi nam radi povedali, kako lahko izboljšamo dostopnost našega spletišča in izbirnih postopkov? Sporočite nam

Pripovedujejo naši sodelavci

Johan je dve leti zaposlen v Evropskem parlamentu v Bruslju kot skrbnik informacijskega sistema. Pred 12 leti so ugotovili, da je avtističen, vendar tega na prvi pogled ni opaziti. Vprašali smo ga, ali se je dobro vključil med svoje sodelavce in ali ga je avtizem kdaj oviral pri delu.

„Počutim se del tima. Po značaju sem precej ekstrovertiran in rad delam s sodelavci. Veliko se šalimo in smejimo. Večina mojih sodelavcev niti ne ve, da imam avtizem. V vseh teh letih sem se naučil, kako ga prikriti, pravzaprav pa na mojem področju dela avtistično vedenje ni tako zelo redko. Pri meni gre morda za nekoliko atipičen avtizem. Ljudje največkrat mislijo, da so ljudje z avtizmom nesocialni, vendar to sploh ne drži. Avtisti sicer res razmišljajo drugače, bolj so na primer osredotočeni na podrobnosti, pogosto jim delajo težave senzorne zaznave, toda ko se sprostijo, so zelo radi v družbi.‟

Konstantinos je leto dni zaposlen na Generalnem direktoratu za infrastrukturo in logistiko v Evropskem parlamentu v Luxembourgu. Leta 2006 je zbolel za multiplo sklerozo in zdaj pri hoji potrebuje berglo. Povprašali smo ga, kako se počuti v delovnem okolju.

„Delam v okolju, ki mi je v pomoč (prijazni sodelavci, infrastruktura brez ovir), zato je moje zdravstveno stanje zdaj stabilno, če že ne boljše. Povrh vsega se ukvarjam s projekti, ki mi dajejo še več zagnanosti. Moja glavna naloga so izboljšave dostopnosti stavb in prostorov Evropskega parlamenta in njihova prilagoditev ljudem s posebnimi potrebami. Tako rekoč pravi blagoslov se mi zdi, da imam možnost pokazati najboljše prakse Evropske unije v zvezi z invalidnostjo.‟

Ville je pravni sodelavec na Evropski komisiji v Bruslju, tam dela od leta 2013. Od rojstva je slep. Povprašali smo ga, kako je potekal natečajni postopek in kaj ga pri delu za institucije EU preseneča, odkar je zaposlen na Evropski komisiji.

„Ko sem videl razpis natečaja na spletišču EPSO, sem se po elektronski pošti obrnil na službo za dostopnost urada EPSO, še preden sem izpolnil prijavnico za natečaj. Prijazno so mi poslali potrebna navodila, tako da sem lahko pravilno izpolnil ustrezni razdelek prijavnega obrazca. Mislim, da je služba za dostopnost zelo dobro organizirana in kompetentna. Ko so prejeli mojo prijavnico, so mi predlagali pripomočke, ki bi mi omogočili enake pogoje pri opravljanju prvega kroga izbirnega postopka, čeprav sem slep. In predlagali so prave stvari, ki so mi bile res v pomoč. To dobro sodelovanje z njimi je trajalo ves čas izbirnega postopka, tudi pri testih v ocenjevalnem centru. Osebno me je zelo prijetno presenetilo dejstvo, da so skoraj vsi dokumenti v elektronski obliki, saj je vsa korespondenca zavedena v elektronskih bazah. Glede na to, da uporabljam bralnik zaslona, mi zdaj skoraj ni več treba skenirati papirnih dokumentov, drugače kot v prejšnjih službah.‟