Enake možnosti

Domača stran > Prijava > Enake možnosti

EPSO si prizadeva povečati raznolikost potenciala talentov in tako pomagati javni upravi EU, da v celoti zastopa raznolikost državljank in državljanov EU. Zato je Urad februarja 2021 izvedel pilotno anketo raznolikosti, da bi bila bolj razvidna raznolikost obstoječega nabora kandidatov in bi lažje dosegal prihodnje potencialne kandidatke in kandidate.

Več o anketi
Rezultati ankete so na voljo tukaj

 

Institucije EU iščejo talentirane ljudi!

Naša vizija in naša naloga

Na uradu EPSO verjamemo v enakost in različnost. Zagotoviti želimo, da institucije EU ponujajo enake možnosti za vsakogar in odražajo raznolikost današnjega sveta, zato se zavzemamo za naslednja načela in cilje.

 • EPSO zagotavlja enake možnosti, obravnavo in dostop za vse kandidate in kandidatke ne glede na spol, raso, barvo kože, etnično ali socialno poreklo, genetske značilnosti, jezik, vero ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost;
 • EPSO v izbirnih postopkih spoštuje vključevanje ter vsem kandidatkam in kandidatom zagotavlja enake možnosti, da lahko v celoti pokažejo svoje kompetence, tako da opredeljuje in odstranjuje dejavnike, ki bi to preprečevali, morebitne predsodke in nevarnost diskriminacije;
 • EPSO spodbuja enake možnosti ter sodeluje z različnimi skupinami deležnikov in strokovnimi organizacijami pri iskanju bolj raznolikih talentov;
 • EPSO želi povečati raznolikost potenciala talentov in pomagati javni upravi EU, da ustrezno zastopa raznolikost državljank in državljanov EU.
Kako spreminjamo načela v prakso?

S konkretnimi koraki smo udejanjili načeli enakih možnosti in raznolikosti.

 • S sistematično statistično analizo skrbimo za nevtralnost testnih vprašanj;
 • naši izbirni postopki temeljijo na standardiziranem in objektivnem ocenjevanju kompetenc;
 • opravljamo anonimne preglede življenjepisov in jih ocenjujemo samo na podlagi objektivnih meril;
 • invalidnim osebam in osebam s posebnimi potrebami zagotavljamo razumne prilagoditve za opravljanje testov;
 • izvajamo Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov;
 • izbirne postopke in teste sistematično pregledujemo oziroma presojamo z vidika enakosti in različnosti. Opredeljujemo moteče dejavnike in prepreke, ki bi lahko vplivali na izbirni postopek, ter sprejemamo popravne ukrepe;
 • z rednimi pregledi dostopnosti nenehno izboljšujemo dostopnost našega obveščanja, izbirnih postopkov in testov. Po potrebi uporabljamo prilagojene formate, dostopne podporni tehnologiji in individualni pomoči. Pri novih aplikacijah in sistemih IT upoštevamo zahteve za dostopnost;
 • člane natečajnih komisij, pristojne za ocenjevanje kompetenc, usposabljamo za izbor kandidatk in kandidatov za zaposlitev na najbolj objektiven in strokoven način, brez predsodkov in ob upoštevanju enakih možnosti in enake obravnave;
 • z uravnoteženim sestavom natečajnih komisij si prizadevamo odpraviti tveganje predsodkov in diskriminacije. Pri imenovanju natečajnih komisij izbiramo člane in članice iz različnih okolij ter si prizadevamo za uravnoteženo zastopanost z vidika spola, državljanstva, jezikov, odbora uslužbencev in uprave;
 • sistematično zbiramo povratne informacije kandidatk in kandidatov, ki nam pomagajo izboljšati naše delo;
 • kar najbolj si prizadevamo izboljšati naše obveščanje, da bi z ukrepi, usmerjenimi v ciljne skupine, pritegnili talente iz vseh držav članic EU. To vključuje tudi naše ambasadorje poklicne poti v EU, ki na blogih pišejo o življenjskih in delovnih pogojih v EU, da bi morebitnim kandidatkam in kandidatom predstavili poklicno pot v EU. Poleg tega so na univerzah dejavni študenti ambasadorji, ki se tudi udeležujejo zaposlitvenih dogodkov in sejmov ter drugih dejavnosti;
 • za zagotavljanje enakosti spolov je EPSO sprejel različne ukrepe, denimo psihometrični akcijski načrt, namenjen stalnemu izboljševanju upravljanja testov, zlasti psihometričnih in drugih testov v predizboru. Člani natečajne komisije, ki ocenjujejo kompetence kandidatk in kandidatov v ocenjevalnem centru, so usposobljeni za zagotavljanje enakih možnosti in enake obravnave na razgovorih in pri drugih preskusih.
  Ključni cilj v vseh fazah izbirnega postopka je kar najbolj zmanjšati dejavnik spola ter ženskam in moškim ponuditi enake možnosti, da dokažejo svoje sposobnosti.
  Na podlagi temeljitih študij je EPSO uvedel ukrepe za preprečitev diskriminacije med ženskami in moškimi ter za zagotovitev, da imajo kandidati in kandidatke enake možnosti, da dokažejo svoje sposobnosti in potencial.
Invalidnost/posebne potrebe

Invalidnost ali zdravstveno stanje ne sme ovirati sodelovanja v izbirnem postopku.

EPSO že ima dobro uveljavljen postopek za razumne prilagoditve, ki temelji na mednarodnih dobrih praksah na tem področju. S tem postopkom ugotovimo, ali obstajajo ovire zaradi invalidnosti ali zdravstvenega stanja, ter kandidatkam in kandidatom s posebnimi potrebami omogočimo, da dokažejo svoje sposobnosti enakopravno z drugimi kandidati in kandidatkami.

Potrebujete posebne prilagoditve za opravljanje izbirnih testov?

Preberite si naš letak po korakih o tem, kako zaprositi za posebne prilagoditve testnega okolja.

Če imate težave pri dostopanju do tega dokumenta s podporno tehnologijo, je na voljo dostopna različica.

V novem vodniku urada EPSO o razumnih prilagoditvah boste našli pojasnila in nasvete o tem, kako zaprositi za posebne prilagoditve testnega okolja v okviru izbirnega postopka EPSO.

Ogledate si lahko tudi videoposnetek o posebnih prilagoditvah, ki je na voljo spodaj.

Za vse dodatne informacije nam pišite na: epso-accessibility@ec.europa.eu.

Kakšne posebne prilagoditve lahko pričakujete

Glede na vašo invalidnost ali zdravstveno stanje in morebitne s tem povezane težave pri opravljanju testov vas bomo pozvali, da nas obvestite o vrstah prilagoditev, ki bi bile koristne za vas. EPSO meni, da kandidat oziroma kandidatka najbolje pozna svojo invalidnost ali zdravstveno stanje.

Ob upoštevanju dokazil in na podlagi strokovnega znanja urada EPSO o razumnih prilagoditvah za opravljanje izbirnih testov za kandidate in kandidatke s posebnimi potrebami bomo individualno obravnavali vsak zahtevek ter vam ponudili prilagoditve glede na vrsto testa, ki ga morate opravljati. Zato bodo končne prilagoditve lahko drugačne od tistih, za katere ste zaprosili.

Primeri možnih prilagoditev:

 • zagotovitev dostopnosti
 • dodaten čas za opravljanje testov
 • povečano besedilo ali povečevalna programska oprema
 • izpisi v Braillovi pisavi ali Braillova tipkovnica
 • bralniki zaslona
 • tolmačenje znakovnega jezika
 • prilagojena osvetlitev, pisalne mize s prilagodljivo višino
 • individualna pomoč in veliko več …

Pregled možnih prilagoditev pri izbirnih testih, ki ga je pripravil EPSO.

Upoštevajte, da podporna tehnologija ni na voljo na vseh stopnjah izbirnega postopka. Prizadevamo si izboljšati postopke in storitve ter bomo še naprej analizirali vaše potrebe ter zagotavljali potrebne prilagoditve, ki vam bodo omogočile opravljanje testov v najboljših možnih pogojih.

POZOR: opravljanje testov v testnih centrih ali na daljavo bo vplivalo na zagotavljanje razumnih prilagoditev.

Nosečnice in doječe kandidatke

V tej brošuri boste našli več informacij o ukrepih EPSO za kandidatke, ki v postopkih za izbor osebja zaprosijo za razumne prilagoditve v zvezi z nosečnostjo in porodom.

Težave z dostopnostjo?

EPSO se zaveda pomena dostopnosti, zato si intenzivno prizadevamo za stalno izboljševanje dostopnosti svojih postopkov obveščanja in izbora. Z rednimi pregledi preverjamo svojo dostopnost in kako jo lahko izboljšamo za vse. Zahteve glede dostopnosti se upoštevajo pri razvoju vseh novih aplikacij in sistemov IT. Za dokumente, ki niso 100-odstotno dostopni, uporabljamo formate, dostopne s podpornimi tehnologijami, in trenutno preverjamo svoje spletišče, da bi dosegli raven AA WCAG 2.0 (smernice za dostopnost spletnih vsebin).

Imate še vedno težave pri dostopanju do nekaterih delov našega spletišča in/ali dokumentov? Bi nam radi povedali, kako lahko izboljšamo dostopnost našega spletišča in izbirnih postopkov? Oglasite se nam! Odgovorili vam bomo takoj, ko bo mogoče.

Pripovedujejo naši sodelavci

Johan je od leta 2014 zaposlen v Evropskem parlamentu v Bruslju kot skrbnik informacijskega sistema. Leta 2004 so ugotovili, da ima avtizem, vendar tega na prvi pogled ni opaziti. Vprašali smo ga, ali se je dobro vključil med svoje sodelavce in ali ga je avtizem kdaj oviral pri delu.

„Počutim se del tima. Po značaju sem precej ekstrovertiran in rad delam s sodelavci. Veliko se šalimo in smejimo. Večina mojih sodelavcev niti ne ve, da imam avtizem. V vseh teh letih sem se naučil, kako ga prikriti, pravzaprav pa na mojem področju dela avtistično vedenje ni tako zelo redko. Pri meni gre morda za atipičen avtizem. Ljudje največkrat mislijo, da so ljudje z avtizmom nesocialni, vendar to sploh ne drži. Avtisti sicer res razmišljajo drugače, bolj so na primer osredotočeni na podrobnosti, pogosto jim delajo težave senzorne zaznave, toda ko se sprostijo, so zelo radi v družbi.‟

Johan z nasveti tudi spodbuja druge kandidate s posebnimi potrebami, da se prijavijo na delovna mesta v institucijah EU.

„Evropske institucije so prijetno delovno okolje. Ljudje so odprti do invalidnih oseb. Tudi stavbe so prilagojene potrebam oseb v invalidskih vozičkih. Natečajni komisiji morate pokazati, da ste enakovredni drugim kandidatom, ki niso invalidni, ali ste celo boljši od njih. Dobro se pripravite in poskusite."

Konstantinos je leto dni zaposlen na Generalnem direktoratu za infrastrukturo in logistiko v Evropskem parlamentu v Luxembourgu. Leta 2006 je zbolel za multiplo sklerozo in zdaj pri hoji potrebuje berglo. Povprašali smo ga, kako se počuti v delovnem okolju.

„Delam v okolju, ki mi je v pomoč (prijazni sodelavci, infrastruktura brez ovir), zato je moje zdravstveno stanje zdaj stabilno, če že ne boljše. Povrh vsega se ukvarjam s projekti, ki mi dajejo še več zagnanosti. Moja glavna naloga so izboljšave dostopnosti stavb in prostorov Evropskega parlamenta in njihova prilagoditev ljudem s posebnimi potrebami. Tako rekoč pravi blagoslov se mi zdi, da imam možnost pokazati najboljše prakse Evropske unije v zvezi z invalidnostjo.‟

Ville je od leta 2013 zaposlen kot pravni svetovalec pri Evropski komisiji v Bruslju in je že od rojstva slep. Vprašali smo ga o izbirnem postopku in njegovem počutju na delovnem mestu v Evropski komisiji.

„Enota za dostopnost je zelo kompetentna in dobro organizirana. Po prejemu moje prijave so predlagali možnosti, kako se lahko enakovredno kot slep kandidat udeležim prvega kroga izbirnega postopka. Vsi predlogi so se mi zdeli zelo ustrezni in primerni namenu. To dobro sodelovanje z enoto se je nadaljevalo skozi celoten natečajni postopek, vključno s fazo v ocenjevalnem centru. Osebno me je zelo prijetno presenetilo dejstvo, da so skoraj vsi dokumenti v elektronski obliki, saj je vsa korespondenca zavedena v elektronskih bazah. Kot uporabnik bralnika zaslona mi praktično ni treba uporabljati optičnega branja dokumentov v papirni obliki, kot sem to moral delati na prejšnjih delovnih mestih. Počutim se popolnoma vključen zaradi čudovitega odnosa svojih kolegov in nadrejenih.“

Ville tudi svetuje drugim kandidatom s posebnimi potrebami, ki se prijavijo na delovna mesta v institucijah EU.

„Pokažite svojo motiviranost. Če ste invalidni, poskusite razmišljati o tem s stališča delodajalca. Pripravite se na vprašanja o tej temi in vnaprej razmislite o razumnih rešitvah za kakršne koli posebne potrebe v določenem delovnem okolju. Bodite potrpežljivi. Jemljite vsako prijavo in razgovor kot priložnost za učenje, tudi če niste bili izbrani. Osredotočite se raje na kompetence kot na posebne potrebe.“

Frédéric je odgovoren za zagotavljanje dostopnosti za osebe z zmanjšano mobilnostjo pri uradu OIB (Urad Evropske komisije za infrastrukturo in logistiko). Frédéric je slep. Na institucijah EU dela od leta 1998.
Vprašali smo ga, kakšne posebne prilagoditve ima na delovnem mestu.

„Računalnik, opremljen s programsko opremo za sintezo govora (JAWS) in z Braillovo tipkovnico. Ko sem začel delati pri Komisiji, so mi pri GD za raziskave in inovacije ponudili več, kot sem dejansko potreboval. To je name naredilo velik vtis in počutil sem se dobrodošlega. Moje prve izkušnje so bile izjemno pozitivne. Pozneje je bilo manj enostavno, vendar sem z nekaj potrpežljivosti vedno dobil, kar sem potreboval.“

Frédéric je prav tako povedal, da njegova invalidnost pri sodelavcih ni ovira.

„Invalidnost je tukaj prednost! Z veseljem jo omenjam. Ne želim dajati vtisa, da so se name zgrnile vse tegobe tega sveta, Pomaga mi moj pes, ki je postal naša maskota.“

Maurizio je predstavnik za medije v tiskovni službi Evropskega parlamenta v Italiji. Maurizio je slep. Od leta 2015 dela v institucijah EU.
Vprašali smo ga, kaj meni o izbirnem postopku in ali se počuti vključenega v ekipo.

„Enota za dostopnost urada EPSO je bila odlična! Natečaj je potekal brez težav. Test sem opravljal v Braillovi pisavi in imel sem osebnega asistenta. Opravil sem tudi test v elektronski obliki. Kar zadeva samo zaposlitev, sem imel le razgovor, tako da nisem potreboval posebne prilagoditve. Občutil nisem nobenih ovir. Zaradi invalidnosti doslej nisem imel težav. Če imate pozitiven pristop in ste pripravljeni deliti izkušnje, lahko premagate vse ovire, tudi če so ljudje skeptični in nevedni.“

Maurizio svetuje drugim kandidatom s posebnimi potrebami, naj se prijavijo za zaposlitev v institucijah EU.

„To je povsem izvedljivo in ni treba, da ste poliglot ali super junak! To je enostavno izvedljivo. Potrebovali boste tako malo časa, da nimate kaj zgubiti, lahko pa dobite zelo zanimivo delovno mesto. Analiza stroškov in koristi je vsekakor zanimiva. Najtežje se je prijaviti. Toda videli boste, da vam prijava dejansko ne bo vzela veliko časa in morda vas na koncu postopka čaka velika priložnost. Naj vas postopek prijave ne odvrne!“

 

Krystle dela kot asistentka za komuniciranje na Evropski komisiji v Bruslju. Krystle ima zmanjšano mobilnost. Na evropskih institucijah dela od leta 2002.
Vprašali smo jo, kakšno posebno ureditev ji omogočajo in ali meni, da jo invalidnost ovira pri delu.

„Komisija mi je zagotovila invalidski voziček, naslon za noge, medicinski stol in rezervirano parkirno mesto. Na straniščih so namestili podporne drogove. Počutim se v celoti vključena v ekipo. Sodelavci se zmeraj ponudijo, da me pospremijo na sestanek ali pa me vprašajo, kako mi lahko pomagajo. Vesela sem, da je moje delo cenjeno in priznano. Nimam posebne obravnave, delam enako kot drugi, le manj sem mobilna.“

Krystle svetuje drugim kandidatom s posebnimi potrebami, ki se potegujejo za zaposlitev v institucijah EU.

„Zelo priporočam, da se prijavite! Nobena fizična ovira ni ovira, natečaji temeljijo na znanju. Ne tekmujemo na maratonu. Vsi so dobrodošli, ne glede na državljanstvo, barvo kože, spol, invalidnost ... nič ni ovira. Tukaj smo zaposleni iz vseh držav EU. Ravno raznolikost je zaželena. Ni pomembno, ali si oseba z omejeno mobilnostjo prihajaš z Malte ali slabovidna oseba iz Estonije. Večkulturnost pomeni delo z ljudmi iz različnih kulturnih okolij, pri čemer smo vsi obravnavani enako. Službe sprejmejo osebe z različnimi potrebami. Enake možnosti so dejanska pravica.“

Fabio je vodja enote na direktoratu za človeške vire Evropskega parlamenta. Na institucijah je zaposlen od leta 2001. Fabio ima amputirano nogo.
Vprašali smo ga, ali potrebuje posebne prilagoditve na delovnem mestu.

„Ko ne morem uporabljati proteze, hodim z berglami,vendar takrat ne morem uporabljati rok. Ne uporabljam nič posebnega. Glede orodij IT je zame bolj praktičen iPad kot notesnik. Zaradi proteze imam bolečine v hrbtenici, zato je višina moje mize prilagojena. Imam rezervirano parkirno mesto. Teh prilagoditev ni bilo težko dobiti. Ker imam motorično okvaro, je delo lažje, saj se lahko sporazumevam100 %.“

Fabio svetuje drugim kandidatom s posebnimi potrebami, ki se prijavljajo na delovna mesta v institucijah EU.

„Ne bojte se, temveč se soočite z novimi razmerami. Vendar ne mislite, da se bo vse uredilo samo po sebi in da bo Parlament poskrbel za vse. Nobena institucija na svetu ne more poskrbeti za vse. Priprave na novo okolje so zlasti pomembne za invalide. Invalidi vemo, da se je stvari treba lotiti drugače in se drugače tudi pripraviti.“

Generalni sekretariat Sveta ponuja v sklopu programa pozitivnih ukrepov za pripravnike in pripravnice z invalidnostjo 4–6 plačanih pripravništev na leto za državljane EU s priznano invalidnostjo. Spoznajte zgodbe pripravnic in pripravnikov, ki so se udeležili tega programa.

Tukaj pa so na voljo zgodbe naših uslužbencev.