Prøveeksempler

Forside > Hvordan søger man? > Prøveeksempler

Senest ajourført: 14/10/2020
 

Alt, hvad du skal vide om vores test

Som led i hver åbne udvælgelsesprøve, som offentliggøres på EPSO's website, skal ansøgerne deltage i en række test, hvor både deres generelle og faglige færdigheder og kompetencer bedømmes. Den første runde test, som de fleste ansøgere vil blive bedt om at tage, er en computerbaseret multiple choice-test, medmindre de søger en specialiststilling, hvor den første udvælgelse kan ske efter en vurdering af kvalifikationer alene.

Hvis du består den computerbaserede test og/eller udvælgelsen på basis af kvalifikationer og opfylder alle de generelle og specifikke ansøgningskrav i onlineansøgningsformularen, inviteres du til et assessmentcenter.

Assessmentcentret afholdes normalt i Bruxelles eller Luxembourg og kan finde sted over én eller flere dage. I assessmentcentret vurderes dine generelle kompetencer og dine specifikke kompetencer med hensyn til de pågældende arbejdsopgaver/områderelaterede kompetencer. De nuværende omstændigheder peger stadig i retning af, at det ikke vil være muligt at arrangere de prøver, der kræver, at ansøgerne er fysisk til stede i EPSO's lokaler, i den nærmeste fremtid, og EPSO har derfor besluttet at arrangere assessmentcenterprøverne online (fjerntestning) i stedet for.

På de følgende sider kan du finde eksempler på prøverne i de to testrunder. De skal give dig en idé om, hvilken type spørgsmål, du eventuelt kan blive stillet. Bemærk, at antallet og typen af test, du skal tage, afhænger af, hvilket type udvælgelsesprøve og hvilken jobprofil du søger. Find nærmere oplysninger om testene i den specifikke udvælgelsesproceduren i meddelelsen om udvælgelsesproceduren (eller indkaldelsen af interessetilkendegivelser).

EPSO tilbyder ikke forberedelseskurser eller materiale ud over disse prøveeksempler og står ikke inde for andre organisationers publikationer eller kurser.

Nogle EU-lande tilbyder kurser og hjælp til EU-borgere gennem følgende kontakt eller via deres faste repræsentation ved EU (se EU's officielle vejviser).

 

Er en karriere i EU noget for dig?

Ved at besvare spørgeskemaet "En EU-karriere, er det noget for mig?" kan du finde ud af, om et job i en af EU's institutioner giver mening for dig, og om du lever op til de krav, der stilles til en EU-tjenestemand. Spørgsmålene og svarene giver dig et realistisk overblik over arbejdsmiljøet i EU-institutionerne.

Udfyld spørgeskemaet

 

Sekretærer (AST-SC)

 • Onlineprøver: prøveeksempler
  • Ræsonnementsprøver:
   Verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger).
   Numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger).
   Abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelsen mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer).
  • Test af faglige kompetencer:
   Rigtighed og præcision (vurdering af din evne til at bearbejde oplysninger hurtigt).
   Prioritering og organisation (vurdering af din evne til at organisere og prioritere arbejdsopgaver).
    
 • Øvelse med e-mailindbakke: prøveeksempel
  på computerbaseret simulering af en rigtig arbejdssituation med en indbakke, som indeholder information og e-mails om et specifikt emne. Du skal finde de bedst mulige løsninger inden for et fastsat tidsrum. Øvelsen foregår på dit sprog 2 og er udformet med henblik på at vurdere tre kompetencer: analyse og problemløsning, levering af kvalitet og resultater samt prioritering og organisation.
   
 • Test af sproglig forståelse: prøveeksempler på 24 sprog
  Prøven i sproglig forståelse omfatter 12 multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere dine sproglige færdigheder med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 30 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.
   
 • Test af økonomiske færdigheder: prøveeksempler: engelsk, fransk, tysk — Dette er en test til vurdering af dine økonomiske færdigheder. Testen omfatter i alt 25 spørgsmål på dit sprog 2, som du har 30 minutter til at besvare.
   
 • Test af kendskab til Microsoft Office: prøveeksempel — Denne test har til formål at vurdere din evne til at udarbejde og/eller behandle dokumenter i MS Word og Excel (Windows 10 – MS Office (MS Word) 2016). Testen varer 60 minutter.
   
 • Test af skriftlig formuleringsevne: Denne praktiske test skal vurdere dine formuleringsevner (særligt med hensyn til stavning, ordforråd og grammatik) på dit sprog 2, ikke din viden om det pågældende emne.
  Du får udleveret en liste med forskellige emner, hvorfra du skal vælge ét emne. Du vil blive bedt om at udarbejde en tekst om det valgte emne. Testen foregår på computer og varer 30 minutter.
   
 • Rollespil: Du får en skriftlig opgave og baggrundsinformation til gennemlæsning inden rollespillet, så du kan forberede dig på øvelsen. I opgaven og baggrundsinformationerne opfordres du til at forberede et møde med en "rollespiller" (ca. 5-10 minutters forberedelse). Du skal spille din rolle, som om du er ansat i det job, udvælgelsesprøven handler om. "Rollespillerens" rolle bliver også forklaret, og en situation bliver beskrevet.
  Selve rollespillet varer ca. 15-20 minutter og giver mulighed for at teste flere forskellige generelle kompetencer. Det går ud på at holde et møde med "rollespilleren" om den beskrevne situation. Den uddannede "rollespiller" giver dig muligvis yderligere informationer i løbet af mødet i henhold til et delvist struktureret manuskript. Du har gennem hele øvelsen adgang til den skriftlige briefing og baggrundsinformationerne og til dine noter. To medlemmer af udvælgelseskomitéen observerer øvelsen. De tager blot noter og blander sig ikke.
  Efter øvelsen foretager medlemmerne af udvælgelseskomitéen deres bedømmelse. 
   
 • Områderelateret prøve: Den områderelaterede prøve består af en række multiple choice-spørgsmål, som skal teste de kompetencer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i den specifikke profil. Hvert spørgsmål bygger på et skriftligt scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Nærmere oplysninger findes i meddelelsen om udvælgelsesprøve eller i invitationen.

 

Assistenter (AST)

 • Onlineprøver: prøveeksempler
  • Ræsonnementsprøver:
   Verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger).
   Numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger).
   Abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelsen mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer).
  • Test af faglige kompetencer:
   Rigtighed og præcision (vurdering af din evne til at bearbejde oplysninger hurtigt).
   Prioritering og organisation (vurdering af din evne til at organisere og prioritere arbejdsopgaver).
    
 • Prøve af dømmekraft i forskellige situationer: prøveeksempler: engelsk, fransktysk og eksempel på bedømmelse — Denne test vurderer din typiske adfærd i en arbejdssammenhæng.
   
 • Områderelateret prøve: Den områderelaterede prøve består af en række multiple choice-spørgsmål, som skal teste de kompetencer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i den specifikke profil. Hvert spørgsmål bygger på et skriftligt scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Nærmere oplysninger findes i meddelelsen om udvælgelsesprøve eller i invitationen.
   
 • Test af sproglig forståelse: prøveeksempler på 24 sprog
  Prøven i sproglig forståelse omfatter 12 multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere dine sproglige færdigheder med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 30 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.
   
 • Test i sproglig revision: Denne test handler om at rette sproglige fejl (nummerering, tegnsætning, grammatik/stavning og ordforråd) og formateringsfejl i oversættelser. Kildeteksten på dit sprog 2 vises på skærmen. En oversættelse af denne tekst til dit sprog 1 i redigérbart Word-format (MS Office 2010) indeholder sproglige og formateringsmæssige fejl i forhold til kildesproget. Din opgave går ud på at finde og rette disse fejl, så oversættelsen kommer til at svare til kildeteksten.
  Testen varer ca. 1 time.
   
 • Udarbejdelse af memo vedrørende arbejdsopgaver/skriftlig prøve inden for området: Denne test skal vurdere nogle af de vigtigste kompetencer, der kræves for at kunne udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Du præsenteres for en særlig situation i form af en kort briefing og skal derefter udarbejde et memo om de forskellige måder, situationen kan håndteres på. Testen foregår på computer og skal gennemføres på dit sprog 2. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven.
   
 • Interview om særlige kompetencer/områderelateret interview: Denne test skal evaluere visse eller alle (se meddelelsen om udvælgelsesprøven) de kompetencer, der er nødvendige for at udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Det er en struktureret samtale med to medlemmer af udvælgelseskomitéen, som foregår på dit sprog 2. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Interviewet om særlige kompetencer/det områderelaterede interview skal ikke forveksles med interviewet om generelle kompetencer, som også er en struktureret samtale, men med fokus på generelle kompetencer frem for specifikke opgaver. 
   
 • Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: et interview, der har til formål at vurdere ansøgerens generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan ansøgeren ville reagere i bestemte situationer. Ca. 2-3 uger inden interviewet bliver ansøgeren bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsoplysninger online med henblik på at forberede sig til øvelsen. I opgaven og baggrundsoplysningerne bliver ansøgeren bedt om at erstatte en kollega og overtage ansvaret for forskellige opgaver og situationer, som vil blive drøftet i løbet af interviewet. I løbet af interviewet vil yderligere situationer, som ikke er baseret på opgaven, også blive inddraget.

  Selve interviewet varer mellem 30 og 40 minutter og tester som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve en række generelle kompetencer. Den består af et tomandsmøde med en uddannet interviewer, som er EU-ansat, men som ikke er en del af udvælgelseskomitéen. Den uddannede interviewer giver dig yderligere informationer i løbet af interviewet i henhold til et delvist struktureret manuskript. I denne periode kan ansøgeren konsultere den skriftlige briefing og baggrundsinformation.
  To medlemmer af udvælgelseskomitéen er til stede under SCBI, men de griber ikke ind, de observerer og tager til efterretning.

  SCBI finder sted på afstand ved hjælp af et videokonferenceværktøj.

  Eksempler på SCBI-spørgsmål:

  Baseret på opgaven:
  - Baseret på opgaven, hvis du skulle indtage en ledende rolle, hvordan ville du håndtere konflikten mellem.... og ……?
  — Hvordan ville du afgøre, hvad der er relevant og mindre relevant i de oplysninger, som ... har givet?

  Ikke på grundlag af opgaven:
  — Hvordan ville du håndtere en kollega, som....?
  — Hvordan ville du reagere, hvis du i forbindelse med dit projekt modtager kommentarer om, at....?

 

Administratorer (AD-generalister)

 • Onlineprøver: prøveeksempler
  • Ræsonnementsprøver:
   Verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger).
   Numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger).
   Abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelsen mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer).
  • Eksempler på testspørgsmål inden for situationsbestemt dømmekraftDenne test vurderer din typiske adfærd i en arbejdskontekst — yderligere prøveeksempler: engelskfransktysk og eksempel på bedømmelse.
    
 • Øvelse med e-mailindbakke: prøveeksempel: Computerbaseret simulering af en rigtig arbejdssituation med en indbakke, som indeholder information og e-mails om et specifikt emne.
   
 • Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: et interview, der har til formål at vurdere ansøgerens generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan ansøgeren ville reagere i bestemte situationer. Ca. 2-3 uger inden interviewet bliver ansøgeren bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsoplysninger online med henblik på at forberede sig til øvelsen. I opgaven og baggrundsoplysningerne bliver ansøgeren bedt om at erstatte en kollega og overtage ansvaret for forskellige opgaver og situationer, som vil blive drøftet i løbet af interviewet. I løbet af interviewet vil yderligere situationer, som ikke er baseret på opgaven, også blive inddraget.

  Selve interviewet varer mellem 30 og 40 minutter og tester som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve en række generelle kompetencer. Den består af et tomandsmøde med en uddannet interviewer, som er EU-ansat, men som ikke er en del af udvælgelseskomitéen. Den uddannede interviewer giver dig yderligere informationer i løbet af interviewet i henhold til et delvist struktureret manuskript. I denne periode kan ansøgeren konsultere den skriftlige briefing og baggrundsinformation.
  To medlemmer af udvælgelseskomitéen er til stede under SCBI, men de griber ikke ind, de observerer og tager til efterretning.

  SCBI finder sted på afstand ved hjælp af et videokonferenceværktøj.

  Eksempler på SCBI-spørgsmål:

  Baseret på opgaven:
  - Baseret på opgaven, hvis du skulle indtage en ledende rolle, hvordan ville du håndtere konflikten mellem.... og ……?
  — Hvordan ville du afgøre, hvad der er relevant og mindre relevant i de oplysninger, som ... har givet?

  Ikke på grundlag af opgaven:
  — Hvordan ville du håndtere en kollega, som....?
  — Hvordan ville du reagere, hvis du i forbindelse med dit projekt modtager kommentarer om, at....?
   

 • Mundtlig fremlæggelse: prøveeksempler: engelskfransktysk – Dette er en individuel test af analyse- og fremlæggelsesevner, hvor du skal komme med et forslag vedrørende en fiktiv arbejdsrelateret situation. Efter at have analyseret de udleverede dokumenter, skal du præsentere dine idéer over for en lille gruppe mennesker.
   
 • Casestudie: prøveeksempler: engelskfransktysk – Dette er en computerbaseret test baseret på et relevant scenarie, hvor du præsenteres for en række problemer, du skal løse eller reagere på, udelukkende med udgangspunkt i det foreliggende materiale.

 

 • Interview om generelle kompetencer: Interviewet om generelle kompetencer har til formål at evaluere nogle af eller alle de generelle kompetencer, afhængigt af, hvilken udvælgelsesprøve og lønklasse, ansøgeren har indgivet ansøgning til (se meddelelsen om udvælgelsesprøve). Interviewet varer i alt 40 minutter og foregår på ansøgernes sprog 2. Spørgsmålene er struktureret på en sådan måde, at bedømmerne får mulighed for at fastslå ansøgerens generelle kompetencer.  

 

 • Interview om motivation: Motivationen for at søge job i EU har mange facetter og består af flere elementer: Hvordan deres interesse for at arbejde for EU er opstået, hvor bevidste de er om EU's værdier, og i hvor høj grad de tilslutter sig disse værdier, hvor godt de forstår EU's nuværende og fremtidige udfordringer, hvilke forventninger de har til en karriere i EU samt hvilket kendskab de har til EU og dets oprindelse og til EU's vigtigste politikker.
  På basis af disse spørgsmål er der blevet udformet et interview om motivation, som består af en samtale på 20 minutter med to medlemmer af udvælgelseskomitéen. Interviewet om motivation tester hvert af de ovenstående spørgsmål.

 

Administratorer (AD-specialister)

 • Onlineprøver: prøveeksempler
  • Ræsonnementsprøver:
   Verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger).
   Numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger).
   Abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelsen mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer).
  • Eksempler på testspørgsmål inden for situationsbestemt dømmekraftDenne test vurderer din typiske adfærd i en arbejdskontekst — yderligere prøveeksempler: engelskfransktysk og eksempel på bedømmelse.
    

Test af sproglig forståelse: prøveeksempler på 24 sprog
Prøven i sproglig forståelse omfatter 12 multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere dine sproglige færdigheder med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 25 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.
 

 • Rollespil: Du får en skriftlig opgave og baggrundsinformation til gennemlæsning inden rollespillet, så du kan forberede dig på øvelsen. I opgaven og baggrundsinformationerne opfordres du til at forberede et møde med en "rollespiller" (ca. 5-10 minutters forberedelse). Du skal spille din rolle, som om du er ansat i det job, udvælgelsesprøven handler om. "Rollespillerens" rolle bliver også forklaret, og en situation bliver beskrevet.
  Selve rollespillet varer ca. 15-20 minutter og giver mulighed for at teste flere forskellige generelle kompetencer. Det går ud på at holde et møde med "rollespilleren" om den beskrevne situation. Den uddannede "rollespiller" giver dig muligvis yderligere informationer i løbet af mødet i henhold til et delvist struktureret manuskript. Du har gennem hele øvelsen adgang til den skriftlige briefing og baggrundsinformationerne og til dine noter. To medlemmer af udvælgelseskomitéen observerer øvelsen. De blander sig ikke i mødet, men tager blot noter. Når rollespillet er ovre, giver medlemmerne af udvælgelseskomitéen point for din præstation.
   
 • Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: et interview, der har til formål at vurdere ansøgerens generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan ansøgeren ville reagere i bestemte situationer. Ca. 2-3 uger inden interviewet bliver ansøgeren bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsoplysninger online med henblik på at forberede sig til øvelsen. I opgaven og baggrundsoplysningerne bliver ansøgeren bedt om at erstatte en kollega og overtage ansvaret for forskellige opgaver og situationer, som vil blive drøftet i løbet af interviewet. I løbet af interviewet vil yderligere situationer, som ikke er baseret på opgaven, også blive inddraget.

  Selve interviewet varer mellem 30 og 40 minutter og tester som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve en række generelle kompetencer. Den består af et tomandsmøde med en uddannet interviewer, som er EU-ansat, men som ikke er en del af udvælgelseskomitéen. Den uddannede interviewer giver dig yderligere informationer i løbet af interviewet i henhold til et delvist struktureret manuskript. I denne periode kan ansøgeren konsultere den skriftlige briefing og baggrundsinformation.
  To medlemmer af udvælgelseskomitéen er til stede under SCBI, men de griber ikke ind, de observerer og tager til efterretning.

  SCBI finder sted på afstand ved hjælp af et videokonferenceværktøj.

  Eksempler på SCBI-spørgsmål:

  Baseret på opgaven:
  - Baseret på opgaven, hvis du skulle indtage en ledende rolle, hvordan ville du håndtere konflikten mellem.... og ……?
  — Hvordan ville du afgøre, hvad der er relevant og mindre relevant i de oplysninger, som ... har givet?

  Ikke på grundlag af opgaven:
  — Hvordan ville du håndtere en kollega, som....?
  — Hvordan ville du reagere, hvis du i forbindelse med dit projekt modtager kommentarer om, at....?
   

 • Mundtlig fremlæggelse: engelskfransktysk – Dette er en individuel test af analyse- og fremlæggelsesevner, hvor du skal komme med et forslag vedrørende en fiktiv arbejdsrelateret situation. Efter at have analyseret de udleverede dokumenter, skal du præsentere dine idéer over for en lille gruppe mennesker.
   
 • Casestudie: engelskfransktysk – Dette er en computerbaseret test baseret på et relevant scenarie, hvor du præsenteres for en række problemer, du skal løse eller reagere på, udelukkende med udgangspunkt i det foreliggende materiale.
   
 • Interview om generelle kompetencer: Interviewet om generelle kompetencer har til formål at evaluere nogle af eller alle de generelle kompetencer, afhængigt af, hvilken udvælgelsesprøve og lønklasse, ansøgeren har indgivet ansøgning til (se meddelelsen om udvælgelsesprøve). Interviewet varer i alt 40 minutter og foregår på ansøgernes sprog 2. Spørgsmålene er struktureret på en sådan måde, at bedømmerne får mulighed for at fastslå ansøgerens generelle kompetencer.
   
 • Områderelateret interview: Denne test skal evaluere visse eller alle (se meddelelsen om udvælgelsesprøven) de kompetencer, der er nødvendige for at udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Det er en struktureret samtale med to medlemmer af udvælgelseskomitéen, som foregår på dit sprog 2. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven. Interviewet om særlige kompetencer/det områderelaterede interview skal ikke forveksles med interviewet om generelle kompetencer, som også er en struktureret samtale, men med fokus på generelle kompetencer frem for specifikke opgaver.
   
 • Skriftlig opgave inden for området: Denne test skal vurdere nogle af de vigtigste kompetencer, der kræves for at kunne udføre arbejdsopgaverne for en bestemt profil. Du præsenteres for en særlig situation i form af en kort briefing og skal derefter skrive en tekst om de forskellige måder, situationen kan håndteres på. Testen foregår på computer og skal gennemføres på dit sprog 2. Det nødvendige antal point angives i meddelelsen om udvælgelsesprøven.
   
 • Områderelateret prøve: Den områderelaterede prøve består af en række multiple choice-spørgsmål, som skal teste de kompetencer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i den specifikke profil. Hvert spørgsmål bygger på et skriftligt scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Nærmere oplysninger findes i meddelelsen om udvælgelsesprøve eller i invitationen.

 

Jurist-lingvister (AD)

 • Onlineprøver: prøveeksempler
  • Ræsonnementsprøver:
   Verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger).
   Numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger).
   Abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelsen mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer).
  • Eksempler på testspørgsmål inden for situationsbestemt dømmekraftDenne test vurderer din typiske adfærd i en arbejdskontekst — yderligere prøveeksempler: engelskfransktysk og eksempel på bedømmelse.
    
 • Test af sproglig forståelse: prøveeksempler på 24 sprog
  Prøven i sproglig forståelse omfatter 12 multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere dine sproglige færdigheder med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 25 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.
   
 • Oversættelsestest: prøveeksempler: tysk, engelsk, spansk, fransk, italiensk
   
 • Resumétest: prøveeksempel — I denne test får du en tekst på dit sprog 3, som du bliver bedt om at skrive et resumé af på dit sprog 1 (udvælgelsesprøvens sprog). Prøven varer ca. 2 timer. Brug af ordbøger er forbudt.
   
 • Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: et interview, der har til formål at vurdere ansøgerens generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan ansøgeren ville reagere i bestemte situationer. Ca. 2-3 uger inden interviewet bliver ansøgeren bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsoplysninger online med henblik på at forberede sig til øvelsen. I opgaven og baggrundsoplysningerne bliver ansøgeren bedt om at erstatte en kollega og overtage ansvaret for forskellige opgaver og situationer, som vil blive drøftet i løbet af interviewet. I løbet af interviewet vil yderligere situationer, som ikke er baseret på opgaven, også blive inddraget.

  Selve interviewet varer mellem 30 og 40 minutter og tester som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve en række generelle kompetencer. Den består af et tomandsmøde med en uddannet interviewer, som er EU-ansat, men som ikke er en del af udvælgelseskomitéen. Den uddannede interviewer giver dig yderligere informationer i løbet af interviewet i henhold til et delvist struktureret manuskript. I denne periode kan ansøgeren konsultere den skriftlige briefing og baggrundsinformation.
  To medlemmer af udvælgelseskomitéen er til stede under SCBI, men de griber ikke ind, de observerer og tager til efterretning.

  SCBI finder sted på afstand ved hjælp af et videokonferenceværktøj.

  Eksempler på SCBI-spørgsmål:

  Baseret på opgaven:
  - Baseret på opgaven, hvis du skulle indtage en ledende rolle, hvordan ville du håndtere konflikten mellem.... og ……?
  — Hvordan ville du afgøre, hvad der er relevant og mindre relevant i de oplysninger, som ... har givet?

  Ikke på grundlag af opgaven:
  — Hvordan ville du håndtere en kollega, som....?
  — Hvordan ville du reagere, hvis du i forbindelse med dit projekt modtager kommentarer om, at....?

 

Oversættere (AD)

 • Onlineprøver: prøveeksempler
  • Ræsonnementsprøver:
   Verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger).
   Numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger).
   Abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelsen mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer).
  • Eksempler på testspørgsmål inden for situationsbestemt dømmekraftDenne test vurderer din typiske adfærd i en arbejdskontekst — yderligere prøveeksempler: engelskfransktysk og eksempel på bedømmelse.
    
 • Oversættelsesprøveprøveeksempler på 24 sprog

 • Revisionsprøveprøveeksempel — revision af en tekst, der er oversat fra dit sprog 2 til dit sprog 1.

 • Prøver i sproglig forståelse: prøveeksempler på 24 sprog
  Prøven i sproglig forståelse omfatter 12 multiple choice-spørgsmål, som har til formål at vurdere dine sproglige færdigheder med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 25 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.
   
 • Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: et interview, der har til formål at vurdere ansøgerens generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan ansøgeren ville reagere i bestemte situationer. Ca. 2-3 uger inden interviewet bliver ansøgeren bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsoplysninger online med henblik på at forberede sig til øvelsen. I opgaven og baggrundsoplysningerne bliver ansøgeren bedt om at erstatte en kollega og overtage ansvaret for forskellige opgaver og situationer, som vil blive drøftet i løbet af interviewet. I løbet af interviewet vil yderligere situationer, som ikke er baseret på opgaven, også blive inddraget.

  Selve interviewet varer mellem 30 og 40 minutter og tester som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve en række generelle kompetencer. Den består af et tomandsmøde med en uddannet interviewer, som er EU-ansat, men som ikke er en del af udvælgelseskomitéen. Den uddannede interviewer giver dig yderligere informationer i løbet af interviewet i henhold til et delvist struktureret manuskript. I denne periode kan ansøgeren konsultere den skriftlige briefing og baggrundsinformation.
  To medlemmer af udvælgelseskomitéen er til stede under SCBI, men de griber ikke ind, de observerer og tager til efterretning.

  SCBI finder sted på afstand ved hjælp af et videokonferenceværktøj.

  Eksempler på SCBI-spørgsmål:

  Baseret på opgaven:
  - Baseret på opgaven, hvis du skulle indtage en ledende rolle, hvordan ville du håndtere konflikten mellem.... og ……?
  — Hvordan ville du afgøre, hvad der er relevant og mindre relevant i de oplysninger, som ... har givet?

  Ikke på grundlag af opgaven:
  - Hvordan ville du håndtere en kollega, som....?
  - Hvordan ville du reagere, hvis du i forbindelse med dit projekt modtager kommentarer om, at....?
   

 • Mundtlig fremlæggelse: prøveeksempler: engelskfransktysk – Dette er en individuel test af analyse- og fremlæggelsesevner, hvor du skal komme med et forslag vedrørende en fiktiv arbejdsrelateret situation. Efter at have analyseret de udleverede dokumenter, skal du præsentere dine idéer over for en lille gruppe mennesker.
   
 • Prøve i kendskab til hovedsproget: prøveeksempel — Prøven i kendskab til hovedsproget er en multiple-choice-prøve bestående af 25 uafhængige spørgsmål. Hvert spørgsmål har fire svarmuligheder, hvoraf kun én (A, B, C eller D) er den korrekte. Du har 25 minutter til at gennemføre prøven. Spørgsmålene kan være inden for ethvert af følgende områder: grammatik, ordforråd, idiomatisk sprogbrug, stavning og tegnsætning.

 

Tolke (AD)

 • Onlineprøver: prøveeksempler
  • Ræsonnementsprøver:
   Verbal (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale og numeriske oplysninger).
   Numerisk (bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger).
   Abstrakt (bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelsen mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer).
    
 • Situationsbaseret interview om generelle kompetencer: et interview, der har til formål at vurdere ansøgerens generelle kompetencer via spørgsmål om, hvordan ansøgeren ville reagere i bestemte situationer. Ca. 2-3 uger inden interviewet bliver ansøgeren bedt om at gennemlæse en skriftlig opgave samt baggrundsoplysninger online med henblik på at forberede sig til øvelsen. I opgaven og baggrundsoplysningerne bliver ansøgeren bedt om at erstatte en kollega og overtage ansvaret for forskellige opgaver og situationer, som vil blive drøftet i løbet af interviewet. I løbet af interviewet vil yderligere situationer, som ikke er baseret på opgaven, også blive inddraget.

  Selve interviewet varer mellem 30 og 40 minutter og tester som angivet i meddelelsen om udvælgelsesprøve en række generelle kompetencer. Den består af et tomandsmøde med en uddannet interviewer, som er EU-ansat, men som ikke er en del af udvælgelseskomitéen. Den uddannede interviewer giver dig yderligere informationer i løbet af interviewet i henhold til et delvist struktureret manuskript. I denne periode kan ansøgeren konsultere den skriftlige briefing og baggrundsinformation.
  To medlemmer af udvælgelseskomitéen er til stede under SCBI, men de griber ikke ind, de observerer og tager til efterretning.

  SCBI finder sted på afstand ved hjælp af et videokonferenceværktøj.

  Eksempler på SCBI-spørgsmål:

  Baseret på opgaven:
  - Baseret på opgaven, hvis du skulle indtage en ledende rolle, hvordan ville du håndtere konflikten mellem.... og ……?
  — Hvordan ville du afgøre, hvad der er relevant og mindre relevant i de oplysninger, som ... har givet?

  Ikke på grundlag af opgaven:
  - Hvordan ville du håndtere en kollega, som....?
  - Hvordan ville du reagere, hvis du i forbindelse med dit projekt modtager kommentarer om, at....?
  ​​​​​​​

 • Mundtlig fremlæggelse: prøveeksempler: engelskfransktysk – Dette er en individuel test af analyse- og fremlæggelsesevner, hvor du skal komme med et forslag vedrørende en fiktiv arbejdsrelateret situation. Efter at have analyseret de udleverede dokumenter, skal du præsentere dine idéer over for en lille gruppe mennesker.

 

Kontraktansatte/CAST Permanent

 • Ræsonnementsprøver:
  Hvad angår FG I, II og III henvises til afsnittene om assistenter (AST) og sekretærer (AST-SC).
  Hvad angår FG IV, henvises til afsnittet om administratorer (AD-generalister).
   
 • Kompetencebaserede prøver: Der er tale om multiple choice-test, hvor bliver bedømt på din viden på et område, der svarer til en specifik jobprofil. Du kan se nærmere oplysninger i indkaldelsen af interessetilkendegivelser.

  Kompetenceprøven for kontraktansatte består af 25 multiple choice-spørgsmål, som skal teste de kompetencer, der er nødvendige for at udføre opgaverne i den specifikke profil. Spørgsmålene i kompetenceprøverne er relateret til de opgaver, der er beskrevet i indkaldelsen af interessetilkendegivelser. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt.  Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 50 minutter til at svare på de 25 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Kompetenceprøven aflægges på ansøgerens sprog 2. Ansøgere i ansættelsesgruppe II og III skal have 13 ud af 25 point for at bestå, mens ansøgere i ansættelsesgruppe IV skal have 16 ud af 25 point.

  Denne type test anvendes for følgende profiler:

Økonomi: spørgsmål om finansielle procedurer, regnskabsmæssig forvaltning, analyse og rådgivning (revisioner og kontroller), som også kan omfatte økonomiske teorier og værktøjer til overvågning og analyse af økonomiske og finansielle tendenser, data og udviklingstendenser.
Projekt-/programforvaltning: spørgsmål om kendskab til projekt-/programforvaltning (planlægning, overvågning, evaluering osv.) som også omfatter relevante finansielle aspekter, kommunikation og kvalitetssikring.
Sekretærer/kontorassistenter: spørgsmål om en række af de opgaver, som varetages af sekretærer og kontorassistenter såsom at arrangere møder, forberede tjenesterejser, håndtere dokumenter og mails, sortere post, styre mødekalendere osv. Grundlæggende færdigheder inden for MS Office testes også.
Administration/menneskelige ressourcer: hovedsageligt spørgsmål vedrørende personaleforvaltning og uddannelse.
Kommunikation: spørgsmål og praktiske værktøjer såsom briefinger, faktablade, onlinekommunikation, sociale medier samt relevante aspekter af projektstyring, f.eks. fastlæggelse, implementering og gennemførelse af kommunikationsstrategier.
Politiske anliggender/EU-politikker: spørgsmål om kendskab til politikområder, både generelt og på EU-plan, som også kan omfatte juridiske og økonomiske emner.
Jura: spørgsmål om kendskab til EU-lovgivningen og nationale og internationale love, som også kan omfatte politiske og økonomiske emner.
Informations- og kommunikationsteknologi (IKT): spørgsmål om en række IKT-relaterede emner såsom brugen af programmeringssprog (f.eks. JAVA, Visual Basic og Visual C#), administration af brugermiljø (f.eks. Windows og Unix) samt forvaltning af netværk og telekommunikation.
Personale til børnepasning: spørgsmål om børnepasning i skolefritidsordninger og udendørs børnepasningsfaciliteter (børn mellem 3,5 og 14 år) og i børnehaver/vuggestuer (børn mellem 0 og 3 år).
Skolepsykologerspørgsmål om forskellige aspekter som koordinering af arbejdet i en vuggestue eller skolefritidsordning og af personalet, børnenes livskvalitet og interaktion med forældrene og udvikling og overvågning af pædagogiske retningslinjer (herunder uddannelse).
 

 • Prøve i sproglig forståelse: Der er tale om multiple choice-test, som tester dit kendskab til dit sprog 2 (engelsk, fransk eller tysk) med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil.

  Prøven i sproglig forståelse for kontraktansatte består af 12 multiple choice-spørgsmål, som tester dit kendskab til dit sprog 2 (engelsk, fransk eller tysk) med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. De handler ikke om forhold i en specifik institution, et specifikt agentur eller en specifik tjeneste. Hvert spørgsmål bygger på et scenarie med fire forskellige svarmuligheder, hvoraf én er korrekt. Hvert korrekt svar giver ét point. Forkerte svar giver ikke strafpoint. Ansøgerne har i alt 30 minutter til at svare på de 12 multiple choice-spørgsmål.  Tidsfaktoren spiller også ind ved vurderingen, men prøven er udformet, så ansøgerne har mulighed for at svare på alle spørgsmål inden for tidsrammen. Ansøgere i ansættelsesgruppe III skal have 6 ud af 12 point for at bestå, mens ansøgere i ansættelsesgruppe IV skal have 7 ud af 12 point.

  Denne type test anvendes for følgende profiler:

  Oversættere/korrekturlæsereEn test, som skal vurdere, om ansøgerne har et godt kendskab til deres sprog 2 (engelsk, fransk eller tysk) med hensyn til ordforråd, grammatik/syntaks og stil. Spørgsmålene kræver ikke yderligere viden og vedrører kun oplysninger, som findes i teksten.
   

 • Alle disse test er computerbaserede, og du tager dem samtidigt i et testcenter efter eget valg (ud fra de tilgængelige muligheder). Listen over tilgængelige testcentre er tilgængelig for ansøgerne i deres invitation.
   
 • For profilen manuelt arbejde og administrative støttefunktioner: er der hverken en kompetenceprøve eller en prøve i sproglig forståelse, men kun en ræsonnementsprøve.

Ordliste

Prøve i abstrakt ræsonnement :

bedømmer din evne til at tænke logisk og forstå forbindelsen mellem begreber, der ikke indeholder sproglige, rumlige eller numeriske elementer

Casestudie :

normalt en computerbaseret test baseret på et relevant scenarie, hvor du præsenteres for en række problemer, du skal løse eller reagere på, udelukkende med udgangspunkt i det foreliggende materiale

Øvelse med e-mailindbakke :

en computerbaseret prøve, hvor du skal svare på en række spørgsmål med udgangspunkt i de oplysninger, du finder i en e-mailindbakke

Gruppeøvelse :

Efter at have gennemgået en mængde information på egen hånd, skal du sammen med flere andre deltagere i en gruppe diskutere jeres konklusioner og nå frem til en fælles beslutning

Prøve i numerisk ræsonnement :

bedømmer din evne til tænke logisk og forstå numeriske oplysninger

Mundtlig fremlæggelse :

en individuel test af analyse- og fremlæggelsesevner, hvor du skal komme med et forslag vedrørende et fiktivt arbejdsrelateret problem. Efter at have analyseret de udleverede dokumenter, skal du præsentere dine idéer over for en lille gruppe mennesker

Prøve af dømmekraft i forskellige situationer :

vurderer din typiske adfærd i en arbejdssammenhæng

Prøve i verbalt ræsonnement :

bedømmer din evne til tænke logisk og forstå verbale oplysninger