Ogledni testovi

Home > Kako se prijaviti > Ogledni testovi

Sve što trebate znati o našim testovima

U postupcima odabira koji se provode u okviru otvorenih natječaja objavljenih na portalu EPSO-a kandidati pristupaju testovima kojima se procjenjuju njihove opće, ali i stručne vještine i kompetencije. Većina kandidata u prvoj će fazi testiranja polagati računalne testove s višestrukim izborom odgovora, osim u natječajima za stručne profile u kojima će se odabir kandidata u početnoj fazi možda temeljiti samo na kvalifikacijama.

Kandidati koji uspješno riješe računalne testove s višestrukim izborom odgovora ili budu odabrani na temelju kvalifikacija te koji prema podacima iz elektroničke prijave ispunjavaju opće i posebne kriterije za sudjelovanje u određenom natječaju bit će pozvani u centar za procjenu.

Testiranja u centru za procjenu obično se održavaju u Bruxellesu ili Luxembourgu, a mogu trajati jedan ili više dana. U centru za procjenu testiraju se opće i posebne kompetencije kandidata povezane s poslovima radnog mjesta ili kompetencije iz relevantnog područja.

Ogledni testovi za te dvije faze testiranja dostupni su na stranicama navedenima u nastavku. S pomoću njih kandidati će steći predodžbu o pitanjima koja bi im se mogla postaviti. Broj i vrsta testova koje kandidati moraju polagati ovise o vrsti natječaja i razini za koju se prijavljuju. Detaljne informacije o testovima u određenom postupku odabira dostupne su u obavijesti o natječaju (ili pozivu na iskaz interesa).

EPSO ne organizira pripremne tečajeve, ne osigurava materijale (osim oglednih testova) i ne daje preporuke o materijalima koje izdaju ili tečajevima koje održavaju druge organizacije.

Neke države članice EU-a nude tečajeve i pomoć građanima EU-a putem sljedećih kontakata ili svojih stalnih predstavništava pri EU-u (vidjeti službeni imenik Europske unije).

 

Asistenti (AST-SC)

 • Računalni testovi: testovi (verbalnog, numeričkog i apstraktnog) zaključivanja i testovi stručnih vještina („Određivanje prioriteta i organiziranje rada” te „Osnovna informatička pismenost”)
 • Simulacija e-sandučića (e-tray): računalna simulacija stvarne situacije na radnome mjestu; riječ je o simulaciji sandučića e-pošte koji sadržava informacije povezane s određenom temom 
 • Testovi razumijevanja jezika
 • Test financijskih vještina: engleski, francuski, njemački
 • Točnost i preciznost: engleski, francuski, njemački
   
 • Test poznavanja paketa Microsoft Office
  Testom se ocjenjuje vještina kandidata u području pripreme i/ili obrade dokumenta u programu MS Word/Excel (Verzija paketa „MS Office: Windows 7 – MS Office 2010). Test traje 60 minuta.
   
 • Test pismenog izražavanja:
  Riječ je o praktičnoj provjeri kojom se ocjenjuju vještine pismenog izražavanja kandidata (osobito s obzirom na pravopis, vokabular i gramatiku) na jeziku 2, a ne znanje o zadanoj temi.
  Kandidati dobivaju popis od nekoliko tema među kojima odabiru samo jednu, i o njoj sastavljaju tekst.
  Test se odvija na računalu i traje 30 minuta.
   
 • Igra uloga:
  Netom prije početka igre uloga kandidati dobivaju pisane upute na temelju kojih se u pet do deset minuta moraju pripremiti za sastanak s „klijentom”. Moraju igrati ulogu koja je povezana s radnim mjestom za koje se prijavljuju. U uputama je opisana uloga „klijenta” i problem.
  Sama igra uloga traje oko petnaest minuta, a njome se testira nekoliko općih kompetencija. Sastoji se od sastanka s „klijentom” u vezi s određenim problemom. „Klijent” (koji je obučen član osoblja) tijekom sastanka daje dodatne informacije prema polustrukturiranom scenariju. Sastanak se odvija uz prisutnost dvočlanog povjerenstva za odabir, koje ne sudjeluje u igri, već samo vodi bilješke. Na kraju igre uloga povjerenstvo za odabir ocjenjuje kandidata. 
   
 • Test iz relevantnog područja:
  Test obuhvaća niz pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog profila. Svako pitanje se temelji na određenom opisanom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Dodatne informacije navedene su u obavijesti o natječaju i pozivnom pismu.

 

Asistenti (AST)

 • Test redakture:
  Test redakture sastoji se od ispravljanja jezičnih pogrešaka (numeriranje, interpunkcija, gramatika, pravopis i vokabular) te pogrešaka u formatiranju pismenog prijevoda.
  Na zaslonu je prikazan izvornik na jeziku 2. Prijevod tog teksta na jezik 1 dostupan je u obliku dokumenta u MS Wordu (MS Office 2010.) koji se može uređivati, a u odnosu na izvorni tekst sadržava jezične pogreške i pogreške u formatiranju. Od kandidata se traži da otkriju i isprave te pogreške kako bi prijevod bio vjeran izvorniku.
  Test traje otprilike sat vremena.
   
 • Sastavljanje izvješća povezanog s poslovima radnog mjesta / pismeni ispit iz relevantnog područja:
  Testom se ocjenjuju neke kompetencije nužne za obavljanje poslova određenog profila. Na temelju opisane situacije kandidati moraju sastaviti izvješće o mogućnostima postupanja u danoj situaciji. Test se polaže na računalu, na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju.
   
 • Intervju na temelju posebnih kompetencija / intervju iz relevantnog područja:
  Testom se procjenjuju neke ili sve (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju) kompetencije nužne za obavljanje poslova određenog profila. Riječ je o strukturiranom intervjuu pred dvočlanim povjerenstvom za odabir. Intervju se odvija na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju. Za razliku od intervjua na temelju općih kompetencija, koji je također strukturiran, intervju na temelju posebnih kompetencija / intervju iz relevantnog područja ne odnosi se na opće kompetencije, već na specifične poslove. 
   
 • Test iz relevantnog područja:
  Test obuhvaća niz pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog profila. Svako pitanje se temelji na određenom opisanom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Dodatne informacije navedene su u obavijesti o natječaju i pozivnom pismu.

 

Administratori (AD – opći profili)

 

Administratori (AD – stručni profili)

 • Testovi zaključivanja: interaktivni testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja te situacijskog prosuđivanja
 • Ogledna pitanja za test situacijskog prosuđivanja: engleski, francuski, njemački i primjer ocjenjivanja
 • Simulacija e-sandučića (e-tray): računalna simulacija stvarne situacije na radnome mjestu; riječ je o simulaciji sandučića e-pošte koji sadržava informacije povezane s određenom temom 
 • Rad u skupini: engleski, francuski, njemački
 • Usmena prezentacija: engleski, francuski, njemački
 • Studija slučaja: engleskifrancuskinjemački
   
 • Intervju na temelju posebnih kompetencija / intervju iz relevantnog područja 
  Test je namijenjen procjenjivanju nekih ili svih (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju) kompetencija nužnih za obavljanje poslova određenog profila. Riječ je o strukturiranom intervjuu u kojem sudjeluje dvoje članova povjerenstva za odabir. Intervju se odvija na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju. Za razliku od intervjua na temelju općih kompetencija, koji je također strukturiran, intervju na temelju posebnih kompetencija / intervju iz relevantnog područja ne odnosi se na opće kompetencije, već na specifične poslove.
   
 • Sastavljanje izvješća povezanog s poslovima radnog mjesta / pismeni ispit iz relevantnog područja: 
  Test je namijenjen procjeni nekih kompetencija nužnih za obavljanje poslova određenog profila. Na temelju opisane situacije kandidati moraju opisati mogućnosti postupanja u danoj situaciji. Test se polaže na računalu, na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju.
   
 • Test iz relevantnog područja:
  Test obuhvaća niz pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog profila. Svako pitanje se temelji na određenom opisanom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Dodatne informacije navedene su u obavijesti o natječaju i pozivnom pismu.

 

Pravnici lingvisti (AD)

 

Pismeni prevoditelji (AD)

 • Testovi zaključivanja: interaktivni testovi verbalnog, numeričkog i apstraktnog zaključivanja
 • Testovi prevođenja
 • Testovi razumijevanja jezika:  engleski, francuski, njemački
 • Rad u skupini: engleski, francuski, njemački
 • Usmena prezentacija: engleski, francuski, njemački
   
 • Test znanja glavnog jezika: ogledni test
  Test znanja glavnog jezika je pilot-test, koji 2017. nije eliminacijski. Bodovi koje kandidati na njemu postignu ne uzimaju se u obzir za potrebe natječaja. Rezultati se pri obradi anonimiziraju i upotrebljavaju se samo u analitičke svrhe za potrebe organizacije budućih natječaja.
  Znanje glavnog jezika provjerava se s pomoću testa s višestrukim izborom odgovora koji se sastoji od 25 međusobno nepovezanih pitanja. Na svako pitanje ponuđena su 4 odgovora (A, B, C ili D) od kojih je samo jedan točan. Kandidati za rješavanje testa imaju 25 minuta. Pitanja se mogu odnositi na bilo koju od sljedećih kompetencija: gramatika, vokabular, idiomatski izrazi, pravopis i interpunkcija.

 

Konferencijski prevoditelji (AD)

 

Ugovorno osoblje / Stalni postupak odabira CAST

 • Testovi zaključivanja:
  Za FS I., II. i III. vidjeti odjeljak Asistenti (AST-SC) ili Asistenti (AST).
  Za FS IV. vidjeti odjeljak Administratori (AD – Opći profili).
   
 • Test kompetencija: Riječ je o testu s višestrukim izborom odgovora kojim se ocjenjuje znanje kandidata u području na koje se određeni profil odnosi. Više informacija dostupno je u Pozivu na iskaz interesa.

  Test kompetencija za ugovorno osoblje obuhvaća 25 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta određenog profila. Pitanja u testovima kompetencija povezana su s poslovima opisanima u pozivu na iskaz interesa. Ne odnose se na određenu instituciju, agenciju ili službu. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan.  Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 25 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 50 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Test kompetencija polaže se na jeziku 2. Bodovni prag je 13 od 25 bodova za funkcijske skupine II. i III. te 16 od 25 bodova za funkcijsku skupinu IV.

  Test je primjenjiv na sljedeće profile:

Financije: pitanja o financijskim procedurama, računovodstvenom upravljanju, analizama i savjetovanju (revizije i kontrole), što može obuhvaćati i ekonomske teorije i alate za praćenje i analizu ekonomskih i financijskih trendova, promjena i podataka.
Vođenje projekata/programa: pitanja o poznavanju vođenja projekata/programa (planiranje, praćenje, ocjenjivanje itd.), što obuhvaća i relevantne financijske aspekte, komunikaciju i osiguranje kvalitete.
Tajnici / Administrativni službenici: pitanja o raznim tajničkim/službeničkim poslovima poput organiziranja sastanaka, pripreme poslovnih putovanja, evidentiranja dokumenata i pošte, sortiranja pošte, vođenja dnevnika sastanaka itd. Testira se i osnovno poznavanje softvera iz paketa MS Office.
Administracija / Ljudski resursi: pitanja uglavnom povezana s upravljanjem ljudskim resursima i stručnim obrazovanjem.
Komunikacija: pitanja o praktičnim alatima kao što su izvješća, informativni članci, web-komunikacija i društveni mediji te o relevantnim aspektima upravljanja projektima, poput definiranja ili provedbe komunikacijske strategije.
Politička pitanja / Politike EU-a: pitanja o poznavanju politika, općenito i na razini EU-a; mogu biti i iz prava i ekonomije.
Pravo: pitanja o poznavanju prava EU-a te nacionalnog i međunarodnog prava; mogu biti i iz politike i ekonomije.
Informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT): pitanja o raznim temama povezanima s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, među ostalim o korištenju programskim jezicima kao što su JAVA, Visual Basic i Visual C#, administraciji korisničkog okruženja (npr. Windows i Unix) te upravljanju mrežama i telekomunikacijama.
Odgojno-obrazovno osoblje: pitanja o skrbi za djecu u produženom boravku i boravku na otvorenom (djeca u dobi od 3,5 do 14 godina), odgojiteljstvu u dječjem vrtiću i u jaslicama (djeca u dobi od 0 do 3 godine).
Psiholozi za odgoj i obrazovanjepitanja koja pokrivaju više aspekata, primjerice koordinaciju rada jaslica ili produženog boravka i pripadajućeg osoblja, kvalitetu života djece i interakciju s roditeljima ili pak izradu i praćenje provedbe odgojno-obrazovnog plana (uključujući obuku).
 

 • Test razumijevanja jezika: pitanjima s višestrukim izborom odgovora procjenjuje se razumijevanje jezika 2 (engleski, francuski, njemački) s obzirom na vokabular, gramatiku, sintaktičke konstrukcije i stil.

  Test razumijevanja jezika za ugovorno osoblje sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora koja su namijenjena testiranju razumijevanja jezika 2 (engleski, francuski, njemački) s obzirom na vokabular, gramatiku, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na određenu instituciju, agenciju ili službu. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 30 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Bodovni prag je 6 od 12 bodova za funkcijsku skupinu III. i 7 od 12 bodova za funkcijsku skupinu IV.

  Test se primjenjuje na sljedeće profile:

  Prevoditelji/Korektoritestom se ocjenjuje razumijevanje jezika 2 kandidata (engleski, francuski, njemački) s obzirom na vokabular, gramatiku, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.
   
 • Svi navedeni testovi računalni su testovi i polažu se u jednom danu u ispitnom centru prema odabiru kandidata. Popis raspoloživih ispitnih centara kandidati će primiti od EPSO-a u pozivnom pismu.
   
 • Za profil Fizički radnici i radnici za administrativnu potporu: nema testa kompetencija ni testa razumijevanja jezika, polaže se samo test zaključivanja.

Pojmovnik

Test apstraktnog zaključivanja :

služi za provjeru sposobnosti kandidata za logičko razmišljanje i razumijevanje suodnosa pojmova koji ne sadržavaju lingvističke, prostorne ili numeričke elemente

Studija slučaja :

riječ je o računalnom testu koji se temelji na relevantnom scenariju i u kojem se kandidati susreću s raznim problemima koje trebaju riješiti ili na koje moraju reagirati i pritom se mogu osloniti samo na materijale koji su im dani

Simulacija e-sandučića (e-tray): :

računalni test u kojem se od kandidata traži da odgovore na nekoliko pitanja služeći se dokumentacijom koja im je dostavljena u e-sandučiću

Rad u skupini :

nakon samostalne obrade određene količine informacija, kandidati se pridružuju skupini od nekoliko drugih sudionika u kojoj raspravljaju o svojim zaključcima i donose zajedničku odluku

Test numeričkog zaključivanja :

služi za provjeru sposobnosti kandidata za logičko razmišljanje i razumijevanje numeričkih informacija

Usmena prezentacija :

pojedinačni test analize i prezentiranja u kojem se od kandidata traži da osmisle prijedlog za rješavanje zamišljenog problema na poslu. Nakon analize dokumentacije koja im je dana, kandidati moraju predstaviti svoje ideje manjoj skupini ljudi

Test situacijskog prosuđivanja :

služi za provjeru uobičajenog ponašanja kandidata u radnom okruženju

Test verbalnog zaključivanja :

služi za provjeru sposobnosti kandidata za logičko razmišljanje i razumijevanje verbalnih informacija