EPSO-ovi testovi

Zadnji put ažurirano: 12. 4. 2022.
 

Naši testovi

U okviru svakog otvorenog natječaja ili postupka odabira objavljenog na EPSO-ovu portalu kandidati moraju polagati niz testova za procjenu općih i posebnih kompetencija. Postupak ocjenjivanja ima nekoliko koraka: prvim se od kandidata zahtijeva polaganje više računalnih testova s višestrukim izborom odgovora. U natječajima za specijalizirane profile ta početna faza može biti i odabir samo na temelju kvalifikacija.

Kandidati koji uspješno riješe računalne testove s višestrukim izborom odgovora ili budu odabrani na temelju kvalifikacija te koji prema podacima iz elektroničke prijave ispunjavaju opće i posebne kriterije za sudjelovanje u određenom natječaju bit će pozvani u centar za procjenu. Testovi u centru za procjenu organiziraju se na internetu (na daljinu), a obično se održavaju na različite datume.

Kompetencije i glavni elementi

U centru za procjenu testiraju se opće i posebne kompetencije kandidata povezane s poslovima radnog mjesta ili kompetencije iz relevantnog područja. Svaka opća kompetencija sastoji se od pet glavnih elemenata na temelju kojih se kompetencija ocjenjuje. Kandidat se ocjenjuje u odnosu na svaki od glavnih elemenata pojedinačno, a dobiva jednu ocjenu po kompetenciji. Kandidatima su sada dostupni i glavni elementi koji se upotrebljavaju za procjenu općih kompetencija.

Vrste testova

U nastavku su opisi i primjeri raznih vrsta testova. Oni će kandidatima dati opću predodžbu o vježbama i pitanjima koja ih očekuju.

Broj i vrsta potrebnih testova nisu uvijek isti, ovise o vrsti natječaja i razini na koju se kandidat prijavljuje. Sve informacije o postupku odabira mogu se pronaći u odgovarajućoj obavijesti o natječaju ili pozivu na iskaz interesa.

Više informacija

Osim oglednih testova navedenih u nastavku, EPSO ne nudi pripremne tečajeve ni materijale, niti odobrava publikacije ili tečajeve osposobljavanja koje nude drugi subjekti.

Neke države članice EU-a svojim građanima nude pripremne tečajeve i drugu pomoć u pripremi. Dostupan je popis osoba za kontakt u državama članicama koje sudjeluju u osposobljavanju i potpori ili u službenom imeniku Europske unije.

Više o EPSO-ovim postupcima odabira kandidati mogu naći na stranici EPSO-ovi testovi: Mitovi i činjenice

 

Je li karijera u EU-u za vas?

Ispunite upitnik „Je li karijera u EU-u za mene?” te ocijenite je li karijera u institucijama EU-a za vas i možete li zadovoljiti standarde za rad u institucijama EU-a. Pitanja i odgovori pružit će vam realističnu sliku radne sredine u institucijama EU-a.

Ispunite upitnik.

 

Asistenti (AST-SC)

Testovi na internetu: Ogledni testovi

Testovi zaključivanja:

 • Verbalno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja verbalnih numeričkih informacija
 • Numeričko zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja numeričkih informacija
 • Apstraktno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja odnosa među konceptima lišenima jezičnih, prostornih i numeričkih elemenata.

Testovi stručnih vještina:

 • Točnost i preciznost – procjena brze obrade informacija
 • Određivanje prioriteta i organiziranje rada – procjena organiziranja i određivanja prioriteta u radu.

Simulacija e-sandučića (e-tray): Ogledni test. Riječ je o računalnoj simulaciji stvarne situacije na radnome mjestu. Simulirani sandučić e-pošte sadržava informacije povezane s određenim problemom. Od kandidata se traži da u zadanom vremenu pronađu najbolje rješenje. Test se rješava na jeziku 2 i njime se testiraju tri kompetencije: analiziranje i rješavanje problema, usmjerenost na kvalitetu i rezultate te određivanje prioriteta i organiziranje rada.

Testovi razumijevanja jezika: Ogledni testovi na 24 jezika. Test razumijevanja jezika sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuje znanje jezika: vokabular, gramatika, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 30 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Test financijskih vještina: Ogledni testovi: engleski, francuski, njemački. Testom se procjenjuju vještine u području financija. Sastoji se od ukupno 25 pitanja na jeziku 2 i rješava se 30 minuta.

Test poznavanja paketa Microsoft Office: Ogledni testovi na engleskom i francuskom jeziku. Testom poznavanja programa Microsoft Word ocjenjuje se poznavanje značajki programa MS Word 2016 i njihova primjena. Broj pitanja, trajanje testa i bodovni prag navedeni su u obavijesti o natječaju.

Test pismenog izražavanja: Riječ je o praktičnoj provjeri kojom se procjenjuju vještine pismenog izražavanja kandidata (pravopis, vokabular i gramatika) na jeziku 2, a ne znanje o zadanoj temi.Kandidati dobivaju popis od nekoliko tema među kojima odabiru samo jednu, i o njoj sastavljaju tekst. Test se odvija na računalu i traje 30 minuta.

Igra uloga: Tijekom testa kandidati sudjeluju u interakciji s „igračem uloga” jedan na jedan. Igra uloga traje od petnaest do dvadeset minuta, a njome se testira više općih kompetencija. Sastoji se od sastanka s „igračem uloga” u vezi s određenom situacijom. Scenarij je polustrukturiran, pa uvježbani „igrač uloga” tijekom sastanka kandidatima može otkriti dodatne informacije. 

Test iz relevantnog područja: Test obuhvaća niz pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog profila. Na svako pitanje ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Dodatne informacije navedene su u obavijesti o natječaju i pozivnom pismu.

 

Asistenti (AST)

Testovi na internetu: Ogledni testovi

Testovi zaključivanja:

 • Verbalno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja verbalnih numeričkih informacija
 • Numeričko zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja numeričkih informacija
 • Apstraktno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja odnosa među konceptima lišenima jezičnih, prostornih i numeričkih elemenata.

Testovi stručnih vještina:

 • Točnost i preciznost – procjena brze obrade informacija
 • Određivanje prioriteta i organiziranje rada – procjena organiziranja i određivanja prioriteta u radu.

Test situacijskog prosuđivanja: Ogledni testovi: engleskifrancuskinjemački te primjer ocjenjivanja. Testom se procjenjuje tipično ponašanje na radnome mjestu.

Test iz relevantnog područja: Test obuhvaća niz pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog profila. Na svako pitanje ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Dodatne informacije navedene su u obavijesti o natječaju i pozivnom pismu.

Testovi razumijevanja jezika: Ogledni testovi na 24 jezika. Test razumijevanja jezika sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuje znanje jezika: vokabular, gramatika, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 30 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Test redakture: U testu redakture kandidat ispravlja jezične pogreške (numeriranje, interpunkcija, gramatika, pravopis i vokabular) te pogreške u formatiranju teksta prijevoda. Na zaslonu je prikazan izvornik na jeziku 2. Prijevod tog teksta na jezik 1 dostupan je u obliku dokumenta u MS Wordu (MS Office 2010.) koji se može uređivati, a u odnosu na izvorni tekst sadržava jezične pogreške i pogreške u formatiranju. Od kandidata se traži da otkriju i isprave te pogreške kako bi prijevod bio vjeran izvorniku. Test traje otprilike sat vremena.

Sastavljanje izvješća povezanog s poslovima radnog mjesta / pismeni test iz relevantnog područja: Testom se procjenjuju neke kompetencije nužne za obavljanje poslova određenog profila. Na temelju opisane situacije kandidati moraju sastaviti izvješće o mogućnostima postupanja u danoj situaciji. Test se polaže na računalu, na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju.

Intervju za provjeru posebnih kompetencija / intervju iz relevantnog područja: Testom se procjenjuju neke ili sve kompetencije nužne za obavljanje poslova određenog profila (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju). Riječ je o strukturiranom intervjuu pred dvočlanim povjerenstvom za odabir. Intervju se odvija na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju. Za razliku od intervjua za provjeru općih kompetencija, koji je također strukturiran, intervju za provjeru posebnih kompetencija / intervju iz relevantnog područja ne odnosi se na opće kompetencije, već na specifične poslove. 

Intervju za provjeru situacijske kompetencije: Riječ je o testu za procjenu općih kompetencija kandidata na temelju njihovih odgovora o reakcijama u konkretnoj situaciji. Kandidatima se prije intervjua šalje opis zadatka, zajedno s popratnim informacijama, kako bi se pripremili za vježbu. Na intervjuu će se razgovarati o situaciji iz zadatka, no uvest će se i nove situacije, kojih nije bilo u opisu zadatka. Intervju za provjeru situacijske kompetencije odvija se putem videokonferencije. Tijekom intervjua kandidati smiju čitati pisane materijale i popratne informacije.

Finalizacija teksta: Kandidati ispravljaju pogreške u formatiranju teksta prijevoda. Na zaslonu je prikazan izvornik na jeziku 2. Prijevod tog teksta na jezik 1 dostupan je u obliku teksta koji se može uređivati, a u odnosu na izvorni tekst sadržava jezične pogreške i pogreške u formatiranju. Od kandidata se traži da otkriju i isprave te pogreške kako bi prijevod bio vjeran izvorniku. Test traje jedan sat.

 

Administratori (AD – opći profili)

Testovi na internetu: Ogledni testovi

Testovi zaključivanja:

 • Verbalno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja verbalnih numeričkih informacija
 • Numeričko zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja numeričkih informacija
 • Apstraktno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja odnosa među konceptima lišenima jezičnih, prostornih i numeričkih elemenata.

Ogledni test situacijskog prosuđivanjaTestom se procjenjuje tipično ponašanje na radnome mjestu. Više oglednih testova: engleskifrancuskinjemački te primjer ocjenjivanja.

Simulacija e-sandučića (e-tray): Ogledni test. Riječ je o računalnoj simulaciji stvarne situacije na radnome mjestu. Simulirani sandučić e-pošte sadržava informacije povezane s određenim problemom.

Intervju za provjeru situacijske kompetencije: Riječ je o testu za procjenu općih kompetencija kandidata na temelju njihovih odgovora o reakcijama u konkretnoj situaciji. Kandidatima se prije intervjua šalje opis zadatka, zajedno s popratnim informacijama, kako bi se pripremili za vježbu. Na intervjuu će se razgovarati o situaciji iz zadatka, no uvest će se i nove situacije, kojih nije bilo u opisu zadatka. Intervju za provjeru situacijske kompetencije odvija se putem videokonferencije. Tijekom intervjua kandidati smiju čitati pisane materijale i popratne informacije.

Usmena prezentacija: Ogledni testovi. Riječ je o individualnom testu analize i prezentacije u kojem se od kandidata traži da održe izlaganje i odgovore na pitanja o fiktivnoj situaciji na radnom mjestu. Prije intervjua kandidate se poziva da pregledaju, pročitaju i analiziraju sve dostupne verzije opisa zadataka i popratne informacije kako bi se pripremili za vježbu. Na početku intervjua kandidati saznaju o kojoj verziji zadatka će držati izlaganje (bez vizualnih alata), a zatim odgovaraju na pitanja. Usmena prezentacija traje 20 minuta i njome se testira više kompetencija, kako je navedeno u obavijesti o natječaju.

Studija slučaja: Ogledni testovi: engleskifrancuskinjemački. Riječ je o računalnom testu sa zadanim scenarijem, u kojem kandidati, isključivo na temelju dobivenih materijala, rješavaju razne probleme ili reagiraju na njih.

Intervju za provjeru općih kompetencija: Intervjuom se procjenjuju neke ili sve opće kompetencije, ovisno o natječaju i razredu za koje se kandidat prijavio (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju). Razgovor s kandidatima traje ukupno 40 minuta na jeziku 2. Pitanja su strukturirana tako da ocjenjivači mogu odrediti opće kompetencije kandidata.

Intervju za procjenu motivacije: Motivacija za rad u institucijama EU-a raznovrsna je, a uključuje sljedeće elemente: razlog interesa za rad za EU, svijest o vrijednostima EU-a i predanost tim vrijednostima, razumijevanje sadašnjih i budućih izazova EU-a, očekivanja povezana s radom za EU, te znanje o EU-u i njegovoj povijesti, institucijama i glavnim politikama. Intervju za procjenu motivacije, izrađen na temelju navedenih elemenata, strukturiran je 20-minutni intervju s dvočlanim povjerenstvom za odabir. Njime se testiraju svi navedeni elementi.

 

Administratori (AD – stručni profili)

Testovi na internetu: Ogledni testovi

Testovi zaključivanja:

 • Verbalno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja verbalnih numeričkih informacija
 • Numeričko zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja numeričkih informacija
 • Apstraktno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja odnosa među konceptima lišenima jezičnih, prostornih i numeričkih elemenata.

Ogledni test situacijskog prosuđivanja: Testom se procjenjuje tipično ponašanje na radnome mjestu. Više oglednih testova: engleskifrancuskinjemački te primjer ocjenjivanja.
Testovi razumijevanja jezika: Ogledni test na 24 jezika. Test razumijevanja jezika sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuje znanje jezika: vokabular, gramatika, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 25 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Igra uloga: Tijekom testa kandidati sudjeluju u interakciji s „igračem uloga” jedan na jedan. Igra uloga traje od petnaest do dvadeset minuta, a njome se testira više općih kompetencija. Sastoji se od sastanka s „igračem uloga” u vezi s određenom situacijom. Scenarij je polustrukturiran, pa uvježbani „igrač uloga” tijekom sastanka kandidatima može otkriti dodatne informacije.

Intervju za provjeru situacijske kompetencije: Riječ je o testu za procjenu općih kompetencija kandidata na temelju njihovih odgovora o reakcijama u konkretnoj situaciji. Kandidatima se prije intervjua šalje opis zadatka, zajedno s popratnim informacijama, kako bi se pripremili za vježbu. Na intervjuu će se razgovarati o situaciji iz zadatka, no uvest će se i nove situacije, kojih nije bilo u opisu zadatka. Intervju za provjeru situacijske kompetencije odvija se putem videokonferencije. Tijekom intervjua kandidati smiju čitati pisane materijale i popratne informacije.

Usmena prezentacija: Ogledni testovi. Riječ je o individualnom testu analize i prezentacije u kojem se od kandidata traži da održe izlaganje i odgovore na pitanja o fiktivnoj situaciji na radnom mjestu. Prije intervjua kandidate se poziva da pregledaju, pročitaju i analiziraju sve dostupne verzije opisa zadataka i popratne informacije kako bi se pripremili za vježbu. Na početku intervjua kandidati saznaju o kojoj verziji zadatka će držati izlaganje (bez vizualnih alata), a zatim odgovaraju na pitanja. Usmena prezentacija traje 20 minuta i njome se testira više kompetencija, kako je navedeno u obavijesti o natječaju.

Studija slučaja: Engleskifrancuskinjemački. Riječ je o računalnom testu sa zadanim scenarijem, u kojem kandidati, isključivo na temelju dobivenih materijala, rješavaju razne probleme ili reagiraju na njih.

Intervju za provjeru općih kompetencija: Intervjuom se procjenjuju neke ili sve opće kompetencije, ovisno o natječaju i razredu za koje se kandidat prijavio (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju). Razgovor s kandidatima traje ukupno 40 minuta na jeziku 2. Pitanja su strukturirana tako da ocjenjivači mogu odrediti opće kompetencije kandidata.

Intervju iz relevantnog područja: Intervjuom se procjenjuju neke ili sve kompetencije nužne za obavljanje poslova određenog profila (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju). Riječ je o strukturiranom intervjuu pred dvočlanim povjerenstvom za odabir. Intervju se odvija na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju. Za razliku od intervjua za provjeru općih kompetencija, koji je također strukturiran, intervju za provjeru posebnih kompetencija / intervju iz relevantnog područja ne odnosi se na opće kompetencije, već na specifične poslove.

Pismeni test iz relevantnog područja: Testom se procjenjuju neke kompetencije nužne za obavljanje poslova određenog profila. Na temelju opisane situacije kandidati moraju opisati mogućnosti postupanja u danoj situaciji. Test se polaže na računalu, na jeziku 2. Bodovni prag naveden je u odgovarajućoj obavijesti o natječaju.

Test iz relevantnog područja: Test obuhvaća niz pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova određenog profila. Na svako pitanje ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Dodatne informacije navedene su u obavijesti o natječaju i pozivnom pismu.

 

Pravnici lingvisti (AD)

Testovi na internetu: Ogledni testovi

Testovi zaključivanja:

 • Verbalno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja verbalnih numeričkih informacija
 • Numeričko zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja numeričkih informacija
 • Apstraktno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja odnosa među konceptima lišenima jezičnih, prostornih i numeričkih elemenata.

Ogledni test situacijskog prosuđivanjaTestom se procjenjuje tipično ponašanje na radnome mjestu. Više oglednih testova: engleskifrancuskinjemački te primjer ocjenjivanja.

Testovi razumijevanja jezika: Ogledni testovi na 24 jezika. Test razumijevanja jezika sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuje znanje jezika: vokabular, gramatika, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 25 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Testovi prevođenja: Ogledni testovi: njemački, engleski, španjolski, francuski, talijanski

Test pisanja sažetka: Ogledni test. U ovom testu kandidatu se daje tekst na jeziku 3 te se od njega traži da na računalu napiše sažetak tog teksta na jeziku 1 (jezik natječaja). Test traje otprilike 2 sata. Upotreba rječnika nije dopuštena.

Intervju za provjeru situacijske kompetencije: Riječ je o testu za procjenu općih kompetencija kandidata na temelju njihovih odgovora o reakcijama u konkretnoj situaciji. Kandidatima se prije intervjua šalje opis zadatka, zajedno s popratnim informacijama, kako bi se pripremili za vježbu. Na intervjuu će se razgovarati o situaciji iz zadatka, no uvest će se i nove situacije, kojih nije bilo u opisu zadatka. Intervju za provjeru situacijske kompetencije odvija se putem videokonferencije. Tijekom intervjua kandidati smiju čitati pisane materijale i popratne informacije.

 

Pismeni prevoditelji (AD)

Testovi na internetu: Ogledni testovi

Testovi zaključivanja:

 • Verbalno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja verbalnih numeričkih informacija
 • Numeričko zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja numeričkih informacija
 • Apstraktno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja odnosa među konceptima lišenima jezičnih, prostornih i numeričkih elemenata.

Ogledni test situacijskog prosuđivanjaTestom se procjenjuje tipično ponašanje na radnome mjestu. Više oglednih testova: engleskifrancuskinjemački te primjer ocjenjivanja.

Test prevođenjaOgledni testovi na 24 jezika

Test redaktureOgledni test. Redaktura teksta prevedenog s jezika 2 na jezik 1.

Testovi razumijevanja jezika: Ogledni testovi na 24 jezika. Test razumijevanja jezika sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se procjenjuje znanje jezika: vokabular, gramatika, sintaktičke konstrukcije i stil. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 25 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Intervju za provjeru situacijske kompetencije: Riječ je o testu za procjenu općih kompetencija kandidata na temelju njihovih odgovora o reakcijama u konkretnoj situaciji. Kandidatima se prije intervjua šalje opis zadatka, zajedno s popratnim informacijama, kako bi se pripremili za vježbu. Na intervjuu će se razgovarati o situaciji iz zadatka, no uvest će se i nove situacije, kojih nije bilo u opisu zadatka. Intervju za provjeru situacijske kompetencije odvija se putem videokonferencije. Tijekom intervjua kandidati smiju čitati pisane materijale i popratne informacije.

Usmena prezentacija: Ogledni testovi. Riječ je o individualnom testu analize i prezentacije u kojem se od kandidata traži da održe izlaganje i odgovore na pitanja o fiktivnoj situaciji na radnom mjestu. Prije intervjua kandidate se poziva da pregledaju, pročitaju i analiziraju sve dostupne verzije opisa zadataka i popratne informacije kako bi se pripremili za vježbu. Na početku intervjua kandidati saznaju o kojoj verziji zadatka će držati izlaganje (bez vizualnih alata), a zatim odgovaraju na pitanja. Usmena prezentacija traje 20 minuta i njome se testira više kompetencija, kako je navedeno u obavijesti o natječaju.

Test znanja glavnog jezika: Ogledni test. Znanje glavnog jezika provjerava se s pomoću testa s višestrukim izborom odgovora koji se sastoji od 25 međusobno nepovezanih pitanja. Na svako pitanje ponuđena su 4 odgovora (A, B, C ili D) od kojih je samo jedan točan. Kandidati za rješavanje testa imaju 25 minuta. Pitanja se mogu odnositi na bilo koju od sljedećih kompetencija: gramatika, vokabular, idiomatski izrazi, pravopis i interpunkcija.

 

Konferencijski prevoditelji (AD)

Testovi na internetu: Ogledni testovi

Testovi zaključivanja:

 • Verbalno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja verbalnih numeričkih informacija
 • Numeričko zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja numeričkih informacija
 • Apstraktno zaključivanje – procjena logičkog razmišljanja i razumijevanja odnosa među konceptima lišenima jezičnih, prostornih i numeričkih elemenata.

Usmena prezentacija: Ogledni testovi. Riječ je o individualnom testu analize i prezentacije u kojem se od kandidata traži da održe izlaganje i odgovore na pitanja o fiktivnoj situaciji na radnom mjestu. Prije intervjua kandidate se poziva da pregledaju, pročitaju i analiziraju sve dostupne verzije opisa zadataka i popratne informacije kako bi se pripremili za vježbu. Na početku intervjua kandidati saznaju o kojoj verziji zadatka će držati izlaganje (bez vizualnih alata), a zatim odgovaraju na pitanja. Usmena prezentacija traje 20 minuta i njome se testira više kompetencija, kako je navedeno u obavijesti o natječaju.

 

Ugovorno osoblje / Stalni postupak odabira CAST

Testovi zaključivanja:
Za FS I., II. i III. vidjeti odjeljak Asistenti (AST-SC) ili Asistenti (AST).
Za FS IV. vidjeti odjeljak Administratori (AD – opći profili).

Test kompetencija: Riječ je o testu s višestrukim izborom odgovora kojim se procjenjuje znanje kandidata u području na koje se određeni profil odnosi. Više informacija dostupno je u pozivu na iskaz interesa.
Test kompetencija za ugovorno osoblje sastoji se od 25 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testiraju kompetencije potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta određenog profila. Pitanja u testovima kompetencija povezana su s poslovima iz poziva na iskaz interesa. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan.  Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 25 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 50 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Test kompetencija polaže se na jeziku 2. Bodovni prag je 13 od 25 bodova za funkcijske skupine II. i III. te 16 od 25 bodova za funkcijsku skupinu IV. Test se primjenjuje na sljedeće profile:

Financije: pitanja o financijskim procedurama, računovodstvenom upravljanju, analizama i savjetovanju (revizije i kontrole), što može obuhvaćati i ekonomske teorije i alate za praćenje i analizu ekonomskih i financijskih trendova, promjena i podataka.
Vođenje projekata/programa: pitanja o poznavanju vođenja projekata/programa (planiranje, praćenje, ocjenjivanje itd.), što obuhvaća i relevantne financijske aspekte, komunikaciju i osiguranje kvalitete.
Tajnici / Administrativni službenici: pitanja o raznim tajničkim/službeničkim poslovima poput organiziranja sastanaka, pripreme poslovnih putovanja, evidentiranja dokumenata i pošte, sortiranja pošte, vođenja dnevnika sastanaka itd.
Administracija / Ljudski resursi: pitanja uglavnom povezana s upravljanjem ljudskim resursima i stručnim obrazovanjem.
Komunikacija: pitanja o praktičnim alatima kao što su izvješća, informativni članci, web-komunikacija i društveni mediji te o relevantnim aspektima upravljanja projektima, poput definiranja ili provedbe komunikacijske strategije.
Politička pitanja / Politike EU-a: pitanja o poznavanju politika, općenito i na razini EU-a; mogu biti i iz prava i ekonomije.
Pravo: pitanja o poznavanju prava EU-a te nacionalnog i međunarodnog prava; mogu biti i iz politike i ekonomije.
Informacijska i komunikacijska tehnologija (IKT): pitanja o raznim temama povezanima s informacijskom i komunikacijskom tehnologijom, među ostalim o poznavanju programskih jezika kao što su JAVA, Visual Basic i Visual C#, administraciji korisničkog okruženja (npr. Windows i Unix) te upravljanju mrežama i telekomunikacijama.
Odgojno-obrazovno osoblje: pitanja o skrbi za djecu u produženom boravku i boravku na otvorenom (djeca u dobi od 3,5 do 14 godina), odgojiteljstvu u dječjem vrtiću i u jaslicama (djeca u dobi od 0 do 3 godine).
Psiholozi za odgoj i obrazovanjepitanja koja pokrivaju više aspekata, primjerice koordinaciju rada jaslica ili produženog boravka i pripadajućeg osoblja, kvalitetu života djece i interakciju s roditeljima ili pak izradu i praćenje provedbe odgojno-obrazovnog plana (uključujući obuku).

Test razumijevanja jezika: Pitanjima s višestrukim izborom odgovora procjenjuje se razumijevanje jezika 2 (engleski, francuski, njemački), odnosno poznavanje vokabulara, gramatike, sintaktičkih konstrukcija i stila.
Test razumijevanja jezika za ugovorno osoblje sastoji se od 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kojima se testira razumijevanje jezika 2 (engleski, francuski, njemački), odnosno poznavanje vokabulara, gramatike, sintaktičkih konstrukcija i stila. Pitanja se ne odnose na područje rada neke konkretne institucije, agencije ili službe. Svako pitanje temelji se na određenom scenariju, a ponuđena su četiri odgovora, od kojih je samo jedan točan. Svako pitanje vrijedi jedan bod, a za netočne odgovore bodovi se ne oduzimaju. Za odgovaranje na 12 pitanja s višestrukim izborom odgovora kandidati imaju na raspolaganju 30 minuta.  Premda je i vremenski čimbenik dio procjene, testovi su osmišljeni tako da kandidati mogu na sva pitanja odgovoriti u zadanom roku. Bodovni prag je 6 od 12 bodova za funkcijsku skupinu III. i 7 od 12 bodova za funkcijsku skupinu IV.

Test se primjenjuje na sljedeće profile:
Prevoditelji / KorektoriTestom se procjenjuje razumijevanje jezika 2 (engleski, francuski, njemački), odnosno poznavanje vokabulara, gramatike, sintaktičkih konstrukcija i stila. Pitanja se temelje na informacijama iz teksta te za njihovo rješavanje nije potrebno dodatno znanje.

Svi navedeni testovi računalni su testovi i polažu se u jednom danu u ispitnom centru prema odabiru kandidata. Popis raspoloživih ispitnih centara kandidati će primiti od EPSO-a u pozivnom pismu.
 

Za profil „Fizički radnici i radnici za administrativnu potporu” nema testa kompetencija ni testa razumijevanja jezika, polaže se samo test zaključivanja.

Pojmovnik

Test apstraktnog zaključivanja :

služi za provjeru sposobnosti kandidata za logičko razmišljanje i razumijevanje suodnosa pojmova koji ne sadržavaju lingvističke, prostorne ili numeričke elemente

Studija slučaja :

riječ je o računalnom testu koji se temelji na relevantnom scenariju i u kojem se kandidati susreću s raznim problemima koje trebaju riješiti ili na koje moraju reagirati i pritom se mogu osloniti samo na materijale koji su im dani

Simulacija e-sandučića (e-tray): :

računalni test u kojem se od kandidata traži da odgovore na nekoliko pitanja služeći se dokumentacijom koja im je dostavljena u e-sandučiću

Rad u skupini :

nakon samostalne obrade određene količine informacija, kandidati se pridružuju skupini od nekoliko drugih sudionika u kojoj raspravljaju o svojim zaključcima i donose zajedničku odluku

Test numeričkog zaključivanja :

služi za provjeru sposobnosti kandidata za logičko razmišljanje i razumijevanje numeričkih informacija

Usmena prezentacija :

pojedinačni test analize i prezentiranja u kojem se od kandidata traži da osmisle prijedlog za rješavanje zamišljenog problema na poslu. Nakon analize dokumentacije koja im je dana, kandidati moraju predstaviti svoje ideje manjoj skupini ljudi

Test situacijskog prosuđivanja :

služi za provjeru uobičajenog ponašanja kandidata u radnom okruženju

Test verbalnog zaključivanja :

služi za provjeru sposobnosti kandidata za logičko razmišljanje i razumijevanje verbalnih informacija