Próbatesztek

Home > Hogyan lehet pályázni? > Próbatesztek

Amit a vizsgáinkról tudni kell

Az EPSO-portálon közzétett nyílt versenyvizsgák keretében megrendezett kiválasztási eljárásokon a pályázók általános és szakmai készségeit, illetve kompetenciáit mérjük föl. A legtöbb pályázónak részt kell vennie a kiválasztási eljárás első részén, azaz a számítógépes feleletválasztós teszteken. Kivételt képeznek azok, akik olyan szakmai profilra jelentkeznek, amely esetében az előválogatás csakis a képesítéseken alapul.

Azokat a pályázókat, akik sikeresen szerepeltek a számítógépes feleletválasztós teszteken és/vagy a képesítés szerinti kiválasztáson, és akik az online jelentkezési lapon megadott információk alapján megfelelnek a versenyvizsga általános és speciális pályázati feltételeinek, ún. értékelőközpontba hívjuk be.

Az értékelőközpont vizsgái rendszerint Brüsszelben vagy Luxembourgban kerülnek megrendezésre, és egy vagy több napot vesznek igénybe. Az értékelőközpontban az általános készségeket és az adott munkakör feladatainak elvégzéséhez szükséges speciális készségeket / a szakterülethez kapcsolódó készségeket vizsgáljuk.

A következő oldalakon próbateszteket teszünk közzé, amelyek segítségével az érdeklődők képet kaphatnak arról, hogy körülbelül milyen típusú kérdésekre számíthatnak az említett két szakaszban. Ne feledje, hogy a tesztek típusa és száma a versenyvizsga típusától és szintjétől függ. Tájékozódjon a versenyvizsga-felhívásból vagy a pályázati felhívásból, hogy az adott kiválasztási eljárás konkrétan milyen vizsgákból áll.

Az EPSO e próbateszteken kívül semmilyen más felkészítő tanfolyamot vagy segédanyagot nem tesz közzé, és ezzel egyetlen más szervezetet sem bízott meg.

Egyes uniós tagállamok tanfolyamot szerveznek és más segítséget nyújtanak állampolgáraiknak ezeken az elérhetőségeken vagy az EU mellett működő állandó képviseleteiken keresztül (lásd az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzékét).

 

Asszisztens (AST-SC)

 • Online tesztek: Készségfelmérő (szövegértési, matematikai-logikai és absztrakciós) tesztek és a szakmai készségeket/képességeket (szervezőkészséget, az elvégzendő feladatok rangsorolásának képességét, valamint az alapvető számítógépes ismereteket) vizsgáló tesztek.
 • Elektronikus iratrendezés: Valódi munkahelyi helyzetet szimuláló számítógépes feladat, amely során a pályázók e-mail-üzenetekben kapják meg a konkrét problémával kapcsolatos információkat. 
 • Nyelvi-szövegelemzési tesztek
 • Pénzügyi készségeket felmérő teszt: angol, francia, német
 • Pontosság és precizitás: angol, francia, német
   
 • A Microsoft Office használatával kapcsolatos készségeket felmérő teszt
  Ez a teszt az MS Word és Excel formátumú fájlok (Windows 7 – MS Office 2010) előkészítésével és/vagy szerkesztésével kapcsolatos készségeket méri fel. A teszt 60 percig tart.
   
 • Fogalmazási készségeket felmérő teszt:
  Ez a gyakorlati vizsga azt hivatott felmérni, hogy a pályázók mennyire tudnak fogalmazni a második nyelvükön (különös tekintettel a helyesírásra, a nyelvtanra és a szókincsre), nem pedig azt, hogy mennyire jártasak az adott témában.
  A pályázóknak egyetlen témát kell kiválasztaniuk a megadottak közül, majd arról egy fogalmazást kell készíteniük.
  A feladatra 30 perc áll rendelkezésükre, és a számítógépen kell elvégezni.
   
 • Szerepjáték:
  A pályázó a szerepjáték előtt rövid írásos eligazítást kap. Ennek alapján kb. 5–10 perc alatt fel kell készülnie egy képzeletbeli megbeszélésre, amely egy „ügyféllel” zajlik. A pályázó szerepe a megpályázott álláshoz tartozó feladatoknak felel meg. Az eligazításban elmagyarázzuk az „ügyfél” szerepét is, és vázoljuk a problémát.
  Maga a szerepjáték kb. 15 percig tart, amely alatt több általános kompetenciát is vizsgálunk. A szerepjáték során a pályázónak az adott probléma kapcsán megbeszélést kell folytatnia az „ügyféllel”. Az „ügyfél” szerepét egy erre kiképzett munkatársunk játssza el, aki a gyakorlat során egy részben strukturált forgatókönyv szerint további információkat is megad. A szerepjátéknál a vizsgabizottság két tagja is jelen van, akik jegyzetelnek, de nem avatkoznak közbe. A gyakorlat végén a vizsgabizottság tagjai pontozzák a pályázót. 
   
 • A szakterületre vonatkozó teszt:
  A teszt során egy sor feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A szöveges kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. További információkért lásd a versenyvizsga-felhívást és a meghívólevelet.

 

Asszisztens (AST)

 • Online tesztek: Készségfelmérő (szövegértési, matematikai-logikai és absztrakciós) tesztek
 • Szakmai készségeket/képességeket vizsgáló tesztek:  
 • Példák a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztre: angolfrancia, német és példák a pontozásra
   
 • Szerkesztési feladat:
  A szerkesztési feladat során nyelvi (számozással, központozással, nyelvtannal/helyesírással és szókinccsel kapcsolatos) és formázási hibákat kell javítani egy fordításban.
  A pályázó a képernyőn kapja meg a forrásnyelvi szöveget (a jelentkezéskor megadott második nyelven). A szöveg fordítása (a jelentkezéskor megadott 1. nyelven) szerkeszthető MS Word-fájlban (MS Office 2010) áll rendelkezésre. A szöveg nyelvi hibákat tartalmaz, és a formázása sem egyezik meg a forrásnyelvi szövegével. A pályázónak észre kell vennie és ki kell javítania a fordított szöveg hibáit, hogy az összhangban álljon a forrásszöveggel.
  A feladatra kb. egy óra áll rendelkezésre.
   
 • Egy, a feladatkörhöz kapcsolódó feljegyzés megírása / a szakterülettel kapcsolatos írásbeli vizsga:
  Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A pályázók rövid írásos eligazítást kapnak egy konkrét helyzetről. Ennek alapján kell feljegyzést készíteniük, amelyben többek között ki kell térniük a helyzet kezelésének módjaira is. Ezt a feladatot a pályázóknak számítógépen, az általuk választott második nyelven kell elvégezniük. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza.
   
 • Speciális készségeket felmérő interjú / a szakterületre vonatkozó interjú:
  Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azon készségek összességével vagy egy részével, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek (a készségek felsorolását lásd a versenyvizsga-felhívásban). Ez egy strukturált interjú, amin a vizsgabizottság két tagja van jelen. Az interjú nyelve a pályázó második nyelve. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza. A speciális készségeket felmérő / a szakterületre vonatkozó interjú nem keverendő össze a strukturált készségalapú interjú egy másik típusával, az általános készségeket felmérő interjúval. Ez utóbbi ugyanis az általános készségekre, nem pedig a konkrét feladatok ellátásához szükséges készségekre helyezi a hangsúlyt. 
   
 • A szakterületre vonatkozó teszt:
  A teszt során egy sor feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A szöveges kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. További információkért lásd a versenyvizsga-felhívást és a meghívólevelet.

 

Tanácsos (AD; általános profil)

 • Készségfelmérő tesztek: Interaktív szövegértési, matematikai-logikai, absztrakciós és helyzetmegítélő tesztek
 • Példák a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztre: angolfrancianémet és példák a pontozásra
 • Elektronikus iratrendezés: Valódi munkahelyi helyzetet szimuláló számítógépes feladat, amely során a pályázók e-mail-üzenetekben kapják meg a konkrét problémával kapcsolatos információkat.  
 • Csoportgyakorlat: angol, francia, német
 • Szóbeli prezentáció: angol, francia, német
 • Esettanulmány: angol, francia, német
   
 • Motivációs interjú:
  Több tényező is motiválhat valakit arra, hogy csatlakozzék az uniós intézményekhez. A motivációs interjú során a vizsgabizottság két tagja az alábbi kérdések alapján vizsgálja meg a pályázó motivációját: miért szeretne az EU-nak dolgozni, ismeri-e és elfogadja-e az uniós értékeket, tisztában van-e az EU jelenlegi és jövőbeli kihívásaival, mit vár az uniós pályafutástól, ismeri-e az Európai Uniót és történetét, az uniós intézményeket és a legfontosabb uniós szakpolitikákat.
  Ez a strukturált interjú 20 percig tart, és a fenti motivációs tényezők mindegyikére kitér.

 

Tanácsos (AD; szakmai profil)

 • Készségfelmérő tesztek: Interaktív szövegértési, matematikai-logikai, absztrakciós és helyzetmegítélő tesztek
 • Példák a helyzetmegítélő képességet felmérő tesztre: angolfrancianémet és példák a pontozásra
 • Elektronikus iratrendezés: Valódi munkahelyi helyzetet szimuláló számítógépes feladat, amely során a pályázók e-mail-üzenetekben kapják meg a konkrét problémával kapcsolatos információkat. 
 • Csoportgyakorlat: angol, francia, német
 • Szóbeli prezentáció: angol, francia, német
 • Esettanulmány: angol, francia, német
   
 • Speciális készségalapú interjú/a szakterületre vonatkozó interjú: 
  Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azon készségek összességével vagy egy részével, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek (a készségek felsorolását lásd a versenyvizsga-felhívásban). Ez egy strukturált interjú, amin a vizsgabizottság két tagja van jelen. Az interjú nyelve a pályázó második nyelve. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza. A speciális készségeket felmérő / a szakterületre vonatkozó interjú nem keverendő össze a strukturált készségalapú interjú egy másik típusával, az általános készségeket felmérő interjúval. Ez utóbbi ugyanis az általános készségekre, nem pedig a konkrét feladatok ellátásához szükséges készségekre helyezi a hangsúlyt.
   
 • Egy, a feladatkörhöz kapcsolódó feljegyzés megírása / a szakterülettel kapcsolatos írásbeli vizsga: 
  Ez a vizsgafeladat annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a készségekkel, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A pályázó rövid írásos eligazítást kap egy konkrét helyzetről. Ennek alapján kell megfogalmaznia, hogyan lehet kezelni a helyzetet. Ezt a feladatot a pályázóknak számítógépen, az általuk választott második nyelven kell elvégezniük. A minimális ponthatárt a versenyvizsga-felhívás tartalmazza.
   
 • A szakterületre vonatkozó teszt:
  A teszt során egy sor feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A szöveges kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. További információkért lásd a versenyvizsga-felhívást és a meghívólevelet.

 

Jogász-nyelvész (AD)

 

Fordító (AD)

 • Készségfelmérő tesztek: Interaktív szövegértési, matematikai-logikai és absztrakciós tesztek
 • Fordítási vizsgák
 • Nyelvi-szövegelemzési tesztek:  angol, francia, német
 • Csoportgyakorlat: angol, francia, német
 • Szóbeli prezentáció: angol, francia, német
   
 • A főnyelvi készségek felmérésére irányuló teszt: próbateszt
  A főnyelvi készségek felmérésére irányuló teszt jelenleg kísérleti fázisban van. 2017-ben e teszt eredménye nem befolyásolja a jelentkezés sikerét: az elért pontszám nem számít bele a pályázó által a versenyvizsgán elért összpontszámba. A teszt eredményét az EPSO az anonimitás biztosítása mellett, kizárólag elemzési célokra használja fel a jövőbeni versenyvizsgák megszervezéséhez.
  A főnyelvi készségek felmérésére irányuló teszt 25 kérdésből álló feleletválasztós teszt. Mindegyik kérdésre négy lehetséges válasz adható, de a válaszok közül csak az egyik (A, B, C vagy D) helyes. A pályázóknak 25 percük van a teszt elvégzésére. A kérdések a nyelvismeret következő részterületeire irányulnak: nyelvtan, szókincs, nyelvhelyesség, helyesírás és központozás.

 

Tolmács (AD)

 

Szerződéses alkalmazottak/ folyamatos CAST-eljárás

 • Készségfelmérő tesztek:
  Az I., a II. és a III. besorolási csoport tesztjeihez lásd az „Asszisztens (AST-SC)” vagy „Asszisztens (AST)” rovatot.
  A IV. besorolási csoport tesztjeihez lásd a „Tanácsos (AD; általános profil)” rovatot.
   
 • Kompetenciateszt: Feleletválasztós teszt, amely a pályázók tudását méri fel az adott profilhoz tartozó szakterületen. Bővebb információkért lásd a pályázati felhívást.

  A szerződéses alkalmazottak kiválasztása céljából szervezett kompetenciateszt során 25 feleletválasztós kérdésre kell válaszolni. A kérdéssor annak megállapítására szolgál, hogy a pályázó rendelkezik-e azokkal a kompetenciákkal, amelyek az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatok ellátásához szükségesek. A kompetenciatesztek kérdései a pályázati felhívásban ismertetett feladatokhoz, nem pedig egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset.  Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 50 percük van arra, hogy megválaszolják a 25 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A kompetenciatesztet a pályázóknak az általuk választott második nyelven kell megírniuk. A II. és a III. besorolási csoport esetében a minimálisan elérendő pontszám 13 (a 25-ből), a IV. besorolási csoportban pedig a pályázóknak a 25 kérdésből legalább 16-ra kell jól válaszolniuk.

  Ezt a teszttípust az alábbi profilokhoz használjuk:

Pénzügyi profil: pénzügyi eljárásokkal, számviteli menedzsmenttel, elemzéssel és tanácsadással (audittal és ellenőrzéssel) kapcsolatos kérdések, amelyek kiterjedhetnek a gazdasági elméletekre és a gazdasági és pénzügyi trendek, fejlemények és adatok nyomon követését és elemzését célzó eszközökre is.
Projekt-/programirányítási profil: projekt-, illetve programirányítással (tervezéssel, nyomon követéssel, értékeléssel stb.) kapcsolatos kérdések, amelyek magukban foglalnak pénzüggyel, kommunikációval és minőségbiztosítással kapcsolatos elemeket is.
Titkári/irodai profil: titkári/irodai feladatokkal – pl. értekezletek szervezésével, kiküldetések előkészítésével, iratok és levelek iktatásával, a bejövő posta intézésével, határidők nyilvántartásával – kapcsolatos kérdések. Felmérjük emellett az MS Office alkalmazások alapvető ismeretét is.
Adminisztrációval/emberierőforrás-menedzsmenttel kapcsolatos profil: főleg a személyzet irányításával és szakmai képzésekkel kapcsolatos kérdések.
Kommunikációs profil: gyakorlati eszközökre vonatkozó kérdések, egyebek mellett tájékoztatókkal, online kommunikációval, a közösségi médiával, valamint a kommunikációs stratégiák meghatározása/alkalmazása/végrehajtása szempontjából releváns projektirányítási feladatokkal kapcsolatban.
Politikai ügyekkel/uniós szakpolitikákkal kapcsolatos profil: az uniós és általános szakpolitikai területek ismeretével kapcsolatos kérdések, amelyek jogi és gazdasági témákra is kiterjedhetnek.
Jogi profil: uniós, tagállami és nemzetközi jogi ismeretekkel kapcsolatos kérdések, amelyek politikai és gazdasági témákat is érinthetnek.
Információs és kommunikációs technológiával kapcsolatos profil: IKT-témákkal, többek között – de nem kizárólag – a JAVA, Visual Basic, Visual C# stb. programozási nyelvekkel, a felhasználói környezetek (pl. Windows, Unix) felügyeletével, hálózatkezeléssel és telekommunikációs irányítással kapcsolatos kérdések.
Gyermekgondozói profil: napköziben vagy szabadtéri gyermekgondozási létesítményben 3,5–14 év közötti gyermekek gondozásával, az óvodapedagógusi munkával vagy 0 és 3 év közötti gyermekek esetében a bölcsődei, illetve csecsemő-/ gyermekgondozói munkával kapcsolatos kérdések.
Oktatáspszichológusi profila szakma különböző aspektusaira, például a bölcsődében vagy napközi otthonban elvégzendő feladatoknak és az ott dolgozók munkájának koordinálására, a gyermekek életminőségére és a szülőkkel való kommunikációra, valamint az oktatási küldetésnyilatkozat elkészítésére és végrehajtásának biztosítására vonatkozó kérdések (ideértve az ezzel kapcsolatos képzéseket is).
 

 • Nyelvi-szövegelemzési teszt: feleletválasztós tesz, amely a pályázók lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit méri fel a második nyelvükön (azaz angolul, franciául vagy németül).

  A szerződéses alkalmazottak kiválasztására használatos szövegelemzési teszt 12 feleletválasztós kérdésből áll, amely a pályázók lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai ismereteit méri fel a második nyelvükön (EN, FR, DE). Nem egy konkrét intézmény/ügynökség/szolgálat szakterületéhez kapcsolódnak. A kérdések egy-egy forgatókönyvet vesznek alapul. Négy lehetséges válasz közül kell kiválasztani a helyeset. Minden helyes válasz egy pontot ér, a rossz válaszokért nem jár pontlevonás. A pályázóknak összesen 30 percük van arra, hogy megválaszolják a 12 kérdést.  Noha a gyorsaság is követelmény, a teszt úgy van kialakítva, hogy a pályázóknak elegendő idejük legyen az összes kérdés megválaszolására. A III. besorolási csoport esetében a minimálisan elérendő pontszám a 6 (a 12-ből), a IV. besorolási csoportban pedig a pályázóknak a 12-ből legalább 7 kérdésre kell jól válaszolniuk.

  Ezt a teszttípust az alábbi profilokhoz használjuk:

  Fordítói/korrektori profilezzel a teszttel vizsgáljuk, hogy a pályázók lexikális, nyelvtani, mondatszerkesztési és stilisztikai szempontból mennyire ismerik a második nyelvüket (EN, FR, DE). A kérdések a szövegben megadott információkra épülnek, és megválaszolásukhoz nem kell semmiféle háttértudással rendelkezni.
   
 • Ezeket a számítógépes teszteket a pályázónak ugyanaznap, az általa kiválasztott vizsgaközpontban kell elvégeznie. A rendelkezésre álló vizsgaközpontok a meghívólevélben lesznek felsorolva.
   
 • Fizikai és adminisztratív kisegítő profil: Nincs se kompetenciateszt, se nyelvi-szövegelemzési teszt, csak készségfelmérő tesztek.

Fogalomtár

Absztrakciós készséget felmérő teszt :

a logikus gondolkodásra és a nyelvi, térbeli vagy numerikus elemeket nem tartalmazó fogalmak közötti kapcsolatok megértésére való képességet értékeli.

Esettanulmány :

rendszerint egy releváns forgatókönyvre épülő, számítógépes feladat, amelynek során különböző felvetett problémákat kell megoldani, vagy azokra reagálni, kizárólag a rendelkezésre álló anyagok segítségével.

Elektronikus iratrendezési gyakorlat :

számítógépes feladat, amelynek során e-mail-fiókban megjelenített dokumentumok alapján kell különböző kérdéseket megválaszolni.

Csoportgyakorlat :

a pályázók a megadott információk egyéni feldolgozását követően csoportmunka keretében megvitatják javaslataikat és közös megoldást találnak.

Matematikai-logikai készséget felmérő teszt :

a logikus gondolkodására és a numerikus információk megértésére való képességet értékeli.

Szóbeli prezentáció :

egyéni elemzési és prezentációs feladat, amelynek során egy képzeletbeli szakmai helyzettel kapcsolatos problémára vonatkozóan kell javaslatot kidolgozni. A pályázónak elképzeléseit a rendelkezésére bocsátott dokumentumok elemzését követően szűk hallgatóság elé kell tárnia.

Helyzetmegítélő képességet felmérő teszt :

a munkavégzéssel kapcsolatos jellemző magatartást térképezi föl.

Szövegértési készséget felmérő teszt :

a logikus gondolkodására és a szöveges információk megértésére való képességet értékeli.