Testijiet kampjun

Paġna ewlenija > Kif tapplika > Testijiet kampjun

L-aħħar aġġornament: 07/04/2021
 

Dak kollu li għandek tkun taf dwar it-testijiet tagħna

Bħala parti mill-proċedura ta’ selezzjoni għal kull kompetizzjoni miftuħa ppubblikata fuq is-sit web tal-EPSO, il-kandidati se jkunu mistennija jagħmlu serje ta’ testijiet li jivvalutaw il-ħiliet u l-kompetenzi ġenerali u professjonali tagħhom. Il-maġġoranza tal-kandidati se jintalbu jagħmlu l-ewwel sensiela ta’ testijiet ibbażati fuq il-kompjuter b’għażla multipla. Madanakollu, jekk ikunu qed japplikaw għal rwoli speċjalisti, fil-proċedura ta’ selezzjoni inizjali jistgħu jiġu ġġudikati fuq il-kwalifiki biss.

Il-kandidati li jgħaddu mit-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter b'għażla multipla u/jew minn selezzjoni abbażi tal-kwalifiki, u li l-formoli ta’ applikazzjoni online tagħhom juru li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ġenerali u speċifiċi ta’ eliġibbiltà kollha tal-kompetizzjoni tagħhom, jiġu mistiedna għaċ-ċentru ta’ evalwazzjoni.

Iċ-ċentru ta’ evalwazzjoni normalment isir fi Brussell jew fil-Lussemburgu, u jista’ jsir matul jum wieħed jew aktar. Fiċ-ċentru ta’ evalwazzjoni jiġu ttestjati l-kompetenzi ġenerali tal-kandidati u l-kompetenzi speċifiċi tagħhom relatati mad-dmirijiet/mal-oqsma relatati inkwistjoni. Iċ-ċirkostanzi attwali jindikaw li mhux possibbli li jiġu organizzati t-testijiet bil-preżenza fiżika tal-kandidati fil-bini tal-EPSO fil-futur qrib u għalhekk l-EPSO ddeċieda li jorganizza t-testijiet taċ-Ċentru ta’ Evalwazzjoni f’format online (mill-bogħod) minflok.

Fil-paġni li ġejjin issib testijiet kampjun għal dawn iż-żewġ sensiliet ta’ testijiet. Dawn jagħtu idea lill-kandidati dwar it-tip ta’ mistoqsijiet li jistgħu jiffaċċjaw. Jekk jogħġbok innota li n-numru u t-tip ta’ testijiet li jagħmlu l-kandidati jvarjaw skont it-tip u l-livell tal-kompetizzjoni li japplikaw għaliha. Għad-dettalji dwar it-testijiet inklużi fi proċedura ta’ selezzjoni speċifika, jekk jogħġbok ara s-Sejħa għall-Kompetizzjoni (jew is-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess).

L-EPSO ma jipprovdi ebda kors jew materjal ta’ preparazzjoni apparti minn dawn it-testijiet kampjun u lanqas ma japprova xi pubblikazzjoni jew kors ta’ taħriġ ta’ organizzazzjonijiet oħrajn.

Xi Stati Membri tal-UE joffru taħriġ u appoġġ għaċ-ċittadini tal-UE, permezz ta’ dawn il-kuntatti jew permezz tar-Rappreżentanza Permanenti għall-UE tagħhom (ikkonsulta d-direttorju uffiċjali tal-Unjoni Ewropea).

 

Karriera fl-UE tgħodd għalik?

Il-mili tal-kwestjonarju “Karriera fl-UE, il-Karriera Tiegħi?” se jgħinek biex tiddetermina jekk tgħoddx għalik karriera fl-istituzzjonijiet tal-UE u jekk int tissodisfax l-istandards meħtieġa ta’ uffiċjal tal-UE. Il-mistoqsijiet u t-tweġibiet se jagħtuk ħarsa ġenerali realistika lejn l-ambjent tax-xogħol fl-istituzzjonijiet tal-UE.

Ipprova l-kwestjonarju

 

Assistenti (AST-SC)

 • Testijiet online: kampjuni
  • Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:
   Verbali (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
   Numeriku (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni numerika).
   Astratt (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).
  • Test tal-ħiliet professjonali:
   Eżattezza u preċiżjoni (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li tipproċessa l-informazzjoni malajr).
   Prijoritizzazzjoni u organizzazzjoni (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li torganizza u tipprijoritizza x-xogħol).
    
 • E-tray: kampjun
  Simulazzjoni bbażata fuq il-kompjuter ta’ sitwazzjoni reali ta’ xogħol u replika ta’ inbox tal-emails li fiha informazzjoni relatata ma’ kwistjoni partikolari. Int trid issib soluzzjonijiet bl-aħjar mod possibbli f'tul ta’ ħin stipulat. L-eżerċizzju jsir bil-lingwa 2 tiegħek u hu mfassal biex ikejjel tliet kompetenzi: Analiżi u Soluzzjoni tal-Problemi, Twettiq tal-Kwalità u tar-Riżultati u Prijoritizzazzjoni u Organizzazzjoni.
   
 • Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa: kampjuni b’24 lingwa
  It-test tal-komprensjoni tal-lingwa jinkludi sensiela ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ), li huma mfassla biex jivvalutaw il-ħiliet lingwistiċi tiegħek f’termini ta’ vokabularju, grammatika/bini tas-sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 30 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.
   
 • Test tal-ħiliet finanzjarji: kampjuni: Ingliż, Franċiż, Ġermaniż - Dan hu test biex jivvaluta l-ħiliet tiegħek fil-qasam tal-finanzi. Hemm total ta’ 25 mistoqsija fit-tieni lingwa tiegħek li se jkollok twieġeb fi 30 minuta.
   
 • Test tal-ħiliet tal-Microsoft Office: kampjuni bl-Ingliż u bil-Franċiż - Dan it-test tal-Microsoft Word għandu l-għan li jevalwa l-għarfien tiegħek tal-karatteristiċi MS Word 2016 u tal-applikazzjoni tagħhom. In-numru ta’ mistoqsijiet, it-tul tal-ħin tat-test, u l-minimu meħtieġ huma indikati fl-avviż tal-kompetizzjoni.
   
 • Test tal-ħiliet ta’ abbozzar: Dan it-test prattiku hu mfassal biex jivvaluta l-ħiliet ta’ abbozzar tal-kandidati (partikolarment l-ortografija, il-lessiku u l-grammatika) fil-lingwa 2 tagħhom, mhux l-għarfien tagħhom tas-suġġett fil-komponiment tagħhom.Il-kandidati se jingħataw lista ta’ temi differenti, li minnha jridu jagħżlu suġġett wieħed biss. Huma se jintalbu jabbozzaw komponiment dwar is-suġġett magħżul. It-test se jsir fuq il-kompjuter u se jdum 30 minuta.
   
 • Logħob ta' Rwol: Il-kandidat jirċievi assenjament bil-miktub u informazzjoni ta’ sfond biex jaqraha eżatt qabel il-logħob ta’ rwol sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fl-assenjament u fl-informazzjoni ta’ sfond, il-kandidat hu mistieden iħejji laqgħa ma’ “persuna fi rwol” (madwar 5-10 minuta ta’ tħejjija). Il-kandidat jeħtieġlu jilgħab ir-rwol tal-impjieg li jkun applika għalih. Ir-rwol tal-“persuna fi rwol” jiġi spjegat ukoll, u tiġi deskritta sitwazzjoni.
  Il-logħob ta’ rwol innifsu jdum bejn 15 u 20 minuta u jippermetti l-ittestjar ta’ diversi kompetenzi ġenerali. Jikkonsisti f’laqgħa mal-“persuna fi rwol” dwar is-sitwazzjoni. Il-persuna fi rwol imħarrġa tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali matul il-laqgħa, skont skript semistrutturat. F’kull ħin, il-kandidat għandu aċċess għall-informazzjoni bil-miktub u għall-informazzjoni ta’ sfond kif ukoll għan-noti tiegħu. Żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni josservaw l-eżerċizzju. Ma jintervenux u jieħdu noti biss.
  Wara l-eżerċizzju jingħata punteġġ mill-membri tal-Bord tas-Selezzjoni. 
   
 • Test relatat mal-qasam: It-test relatat mal-qasam jinkludi serje ta’ mistoqsijiet b’għażla multipla (MCQ) li għandhom l-għan li jittestjaw il-kompetenza inerenti għall-kompiti meħtieġa mill-profil speċifiku. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju bil-kitba marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Fis-sejħa għall-kompetizzjoni u fl-ittra ta’ stedina hemm indikata aktar informazzjoni.

 

Assistenti (AST)

 • Testijiet online: kampjuni
  • Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:
   Verbali (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
   Numeriku (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni numerika).
   Astratt (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).
  • Test tal-ħiliet professjonali:
   Eżattezza u preċiżjoni (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li tipproċessa l-informazzjoni malajr).
   Prijoritizzazzjoni u organizzazzjoni (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li torganizza u tipprijoritizza x-xogħol).
    
 • Test tal-ġudizzju sitwazzjonali: kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż u eżempju tal-punteġġ - Dan it-test jivvaluta l-imġiba tipika tiegħek f’kuntest ta’ xogħol.
   
 • Test relatat mal-qasam: It-test relatat mal-qasam jinkludi serje ta’ mistoqsijiet b’għażla multipla (MCQ) li għandhom l-għan li jittestjaw il-kompetenza inerenti għall-kompiti meħtieġa mill-profil speċifiku. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju bil-kitba marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Fis-sejħa għall-kompetizzjoni u fl-ittra ta’ stedina hemm indikata aktar informazzjoni.
   
 • Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa: kampjuni b’24 lingwa
  It-test tal-komprensjoni tal-lingwa jinkludi sensiela ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ), li huma mfassla biex jivvalutaw il-ħiliet lingwistiċi tiegħek f’termini ta’ vokabularju, grammatika/bini tas-sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 30 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.
   
 • Test tal-editjar: It-test tal-editjar hu dwar il-korrezzjoni ta’ żbalji lingwistiċi (numerazzjoni, punteġġjatura, grammatika/ortografija u vokabolarju) u ta’ żbalji tal-ifformattjar fi traduzzjoni. It-test sors fil-Lingwa 2 jingħata fuq l-iskrin. Tingħata traduzzjoni ta’ dan it-test fil-Lingwa 1, f’fajl MS Word (MS Office 2010) li tista’ teditjah, u jkun fih żbalji fil-lingwa u fil-format meta mqabbel mat-test sors. Il-kandidat jintalab isib u jikkoreġi dawn l-iżbalji, biex it-test tradott ikun jaqbel mat-test sors.
  Dawn it-testijiet idumu madwar siegħa.
   
 • Abbozzar ta’ nota relatata mad-dmirijiet/It-test bil-miktub dwar il-qasam: It-test tfassal biex jevalwa wħud mill-kompetenzi marbuta mad-dmirijiet meħtieġa għal profil partikolari. Tingħata sitwazzjoni speċifika fil-forma ta’ informazzjoni qasira bil-miktub, u l-kandidati jintalbu jfasslu nota li tinkludi l-modi kif tindirizza din is-sitwazzjoni. It-test isir fuq il-kompjuter u l-kandidati għandhom jagħmluh bit-tieni lingwa tagħhom. Il-marka minima meħtieġa hi indikata fis-Sejħa għall-Kompetizzjoni.
   
 • Intervista bbażata fuq il-kompetenzi speċifiċi/Intervista relatata mal-qasam: Dan it-test tfassal biex jevalwa l-kompetenzi kollha jew xi wħud minnhom (ara s-Sejħa għall-kompetizzjoni) marbuta mid-dmirijiet meħtieġa għal profil speċifiku. Din hi intervista strutturata minn żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni. L-intervista ssir bit-tieni lingwa tal-kandidati. Il-marka minima meħtieġa hi indikata fis-Sejħa għall-Kompetizzjoni. L-intervista bbażata fuq il-kompetenzi speċifiċi/l-intervista relatata mal-qasam ma għandhiex titħallat mal-intervista bbażata fuq il-kompetenzi ġenerali li hi strutturata wkoll iżda li tiffoka fuq il-kompetenzi ġenerali minflok id-dmirijiet speċifiċi. 
   
 • Intervista Bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Bejn wieħed u ieħor ġimagħtejn sa tliet ġimgħat qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fl-assenjament u l-informazzjoni ta’ sfond, il-kandidat hu mitlub jissostitwixxi kollega u jassumi r-responsabbiltà għal diversi kompiti u sitwazzjonijiet li għandhom jiġu diskussi matul l-intervista. Matul l-intervista, jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament.

  L-SCBI nnifsu jdum bejn 30 u 40 minuta u jittestja numru ta’ kompetenzi ġenerali, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Dan jikkonsisti f’laqgħa individwali ma’ intervistatur imħarreġ li hu membru tal-persunal tal-UE iżda li mhux parti mill-Bord tas-Selezzjoni. L-intervistatur jipprovdi informazzjoni addizzjonali matul l-intervista, skont skript semistrutturat. Matul dan iż-żmien, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-informazzjoni bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.
  Żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni huma preżenti matul l-SCBI, iżda ma jintervenux, josservaw u jieħdu noti.

  L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza.

  Eżempji ta’ mistoqsijiet SCBI:

  Abbażi tal-assenjament:
  - Abbażi tal-assenjament, jekk kellek tieħu rwol ewlieni, kif timmaniġġja l-kunflitt bejn… U ……?
  - Kif tiddeċiedi x’inhu rilevanti u x’inhu inqas rilevanti fl-informazzjoni pprovduta minn...?

  Mhux ibbażat fuq assenjament:
  - Kif tittratta kollega li....?
  - Kif tirreaġixxi jekk il-proġett tiegħek jirċievi kummenti li....?

 

Amministraturi (AD-Ġeneralisti)

 • Testijiet online: kampjuni
  • Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:
   Verbali (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
   Numeriku (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni numerika).
   Astratt (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).
  • Kampjun tat-test tal-ġudizzju sitwazzjonaliDan it-test jivvaluta l-imġiba tipika tiegħek f’kuntest ta’ ħidma - ftit aktar kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż u  eżempju ta’ punteġġ.
    
 • E-Tray: kampjun: Simulazzjoni bbażata fuq il-kompjuter ta’ sitwazzjoni reali ta’ xogħol u replika ta’ inbox tal-emails li fiha informazzjoni relatata ma’ kwistjoni partikolari.
   
 • Intervista Bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Bejn wieħed u ieħor ġimagħtejn sa tliet ġimgħat qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fl-assenjament u l-informazzjoni ta’ sfond, il-kandidat hu mitlub jissostitwixxi kollega u jassumi r-responsabbiltà għal diversi kompiti u sitwazzjonijiet li għandhom jiġu diskussi matul l-intervista. Matul l-intervista, jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament.

  L-SCBI nnifsu jdum bejn 30 u 40 minuta u jittestja numru ta’ kompetenzi ġenerali, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Dan jikkonsisti f’laqgħa individwali ma’ intervistatur imħarreġ li hu membru tal-persunal tal-UE iżda li mhux parti mill-Bord tas-Selezzjoni. L-intervistatur jipprovdi informazzjoni addizzjonali matul l-intervista, skont skript semistrutturat. Matul dan iż-żmien, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-informazzjoni bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.
  Żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni huma preżenti matul l-SCBI, iżda ma jintervenux, josservaw u jieħdu noti.

  L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza.

  Eżempji ta’ mistoqsijiet SCBI:

  Abbażi tal-assenjament:
  - Abbażi tal-assenjament, jekk kellek tieħu rwol ewlieni, kif timmaniġġja l-kunflitt bejn… U ……?
  - Kif tiddeċiedi x’inhu rilevanti u x’inhu inqas rilevanti fl-informazzjoni pprovduta minn...?

  Mhux ibbażat fuq assenjament:
  - Kif tittratta kollega li....?
  - Kif tirreaġixxi jekk il-proġett tiegħek jirċievi kummenti li....?
   

 • Preżentazzjoni orali: kampjuni - Dan hu test individwali ta’ analiżi u ta’ preżentazzjoni li fih int tintalab tħejji proposta dwar sitwazzjoni immaġinarja marbuta max-xogħol. Qabel l-intervista, il-kandidat hu mistieden jikkonsulta, jaqra u janalizza l-verżjonijiet disponibbli kollha ta’ assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fil-bidu tal-intervista, se tkun infurmat liema verżjoni tal-assenjament trid tippreżenta (mingħajr l-għajnuna ta’ appoġġ viżiv) u se twieġeb il-mistoqsijiet. Il-preżentazzjoni orali ddum 20 minuta u tittestja numru ta’ kompetenzi, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni.
   
 • Studju tal-każ: kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż - Dan hu test ibbażat fuq il-kompjuter abbażi ta’ xenarju rilevanti, li fih int iffaċċjat b’diversi problemi li int tintalab issolvi jew li trid tirreaġixxi għalihom, billi tibbaża biss fuq il-materjal ipprovdut.
   
 • Intervista bbażata fuq il-kompetenza (CBI): L-intervista bbażata fuq il-kompetenza hi mfassla biex tevalwa l-kompetenzi ġenerali kollha, jew uħud minnhom, skont il-kompetizzjoni u l-grad li jkun applika l-kandidat għalihom (ara l-Avviż tal-Kompetizzjoni). Il-kandidati jiġu intervistati għal total ta’ 40 minuta fit-tieni lingwa. Il-mistoqsijiet huma strutturati sabiex l-evalwaturi jkunu jistgħu jiddeterminaw il-kompetenzi ġenerali tal-kandidat.
   
 • Intervista motivazzjonali: Il-motivazzjoni biex tissieħeb mal-Istituzzjonijiet tal-UE għandha ħafna lati u tinvolvi diversi elementi: l-oriġini ta’ interess biex taħdem għall-UE, is-sensibilizzazzjoni dwar il-valuri tal-UE u l-impenn għalihom, il-fehim tal-isfidi preżenti u futuri tal-UE, l-aspettattivi rigward karriera mal-UE, l-għarfien dwar l-UE u l-oriġini tagħha, tal-istituzzjonijiet tal-UE u ta’ politiki ewlenin tal-UE.
  Abbażi ta’ dan, ġiet żviluppata intervista motivazzjonali li tikkonsisti f’intervista strutturata ta’ 20 minuta minn żewġ membri tal-Bord ta’ Selezzjoni. L-intervista motivazzjonali se tittestja kull wieħed mill-elementi ta’ hawn fuq.

 

Amministraturi (AD – Speċjalisti)

 • Testijiet online: kampjuni
  • Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:
   Verbali (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
   Numeriku (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni numerika).
   Astratt (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).
  • Kampjun tat-test tal-ġudizzju sitwazzjonaliDan it-test jivvaluta l-imġiba tipika tiegħek f’kuntest ta’ ħidma - ftit aktar kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż u  eżempju ta’ punteġġ.
    

Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa: kampjun b’24 lingwa
It-test tal-komprensjoni tal-lingwa jinkludi sensiela ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ), li huma mfasslin biex jivvalutaw il-ħiliet lingwistiċi tiegħek f’termini ta’ vokabularju, grammatika/bini tas-sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 25 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.
 

 • Logħob ta' Rwol: Il-kandidat jirċievi assenjament bil-miktub u informazzjoni ta’ sfond biex jaqraha eżatt qabel il-logħob ta’ rwol sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fl-assenjament u fl-informazzjoni ta’ sfond, il-kandidat hu mistieden iħejji laqgħa ma’ “persuna fi rwol” (madwar 5-10 minuta ta’ tħejjija). Il-kandidat jeħtieġlu jilgħab ir-rwol tal-impjieg li jkun applika għalih. Ir-rwol tal-“persuna fi rwol” jiġi spjegat ukoll, u tiġi deskritta sitwazzjoni.
  Il-logħob ta’ rwol innifsu jdum bejn 15 u 20 minuta u jippermetti l-ittestjar ta’ diversi kompetenzi ġenerali. Jikkonsisti f’laqgħa mal-“persuna fi rwol” dwar is-sitwazzjoni. Il-persuna fi rwol imħarrġa tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali matul il-laqgħa, skont skript semistrutturat. F’kull ħin, il-kandidat għandu aċċess għall-informazzjoni bil-miktub u għall-informazzjoni ta’ sfond kif ukoll għan-noti tiegħu. Żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni josservaw l-eżerċizzju. Ma jintervenux u sempliċiment jieħdu n-noti. Wara l-eżerċizzju, il-punteġġ isir mill-membri tal-Bord ta’ Selezzjoni.
   
 • Intervista Bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Bejn wieħed u ieħor ġimagħtejn sa tliet ġimgħat qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fl-assenjament u l-informazzjoni ta’ sfond, il-kandidat hu mitlub jissostitwixxi kollega u jassumi r-responsabbiltà għal diversi kompiti u sitwazzjonijiet li għandhom jiġu diskussi matul l-intervista. Matul l-intervista, jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament.

  L-SCBI nnifsu jdum bejn 30 u 40 minuta u jittestja numru ta’ kompetenzi ġenerali, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Dan jikkonsisti f’laqgħa individwali ma’ intervistatur imħarreġ li hu membru tal-persunal tal-UE iżda li mhux parti mill-Bord tas-Selezzjoni. L-intervistatur jipprovdi informazzjoni addizzjonali matul l-intervista, skont skript semistrutturat. Matul dan iż-żmien, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-informazzjoni bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.
  Żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni huma preżenti matul l-SCBI, iżda ma jintervenux, josservaw u jieħdu noti.

  L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza.

  Eżempji ta’ mistoqsijiet SCBI:

  Abbażi tal-assenjament:
  - Abbażi tal-assenjament, jekk kellek tieħu rwol ewlieni, kif timmaniġġja l-kunflitt bejn… U ……?
  - Kif tiddeċiedi x’inhu rilevanti u x’inhu inqas rilevanti fl-informazzjoni pprovduta minn...?

  Mhux ibbażat fuq assenjament:
  - Kif tittratta kollega li....?
  - Kif tirreaġixxi jekk il-proġett tiegħek jirċievi kummenti li....?
   

 • Preżentazzjoni orali: kampjuni - Dan hu test individwali ta’ analiżi u ta’ preżentazzjoni li fih int tintalab tħejji proposta dwar sitwazzjoni immaġinarja marbuta max-xogħol. Qabel l-intervista, il-kandidat hu mistieden jikkonsulta, jaqra u janalizza l-verżjonijiet disponibbli kollha ta’ assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fil-bidu tal-intervista, se tkun infurmat liema verżjoni tal-assenjament trid tippreżenta (mingħajr l-għajnuna ta’ appoġġ viżiv) u se twieġeb il-mistoqsijiet. Il-preżentazzjoni orali ddum 20 minuta u tittestja numru ta’ kompetenzi, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni.
   
 • Studju tal-każ: IngliżFranċiżĠermaniż - Dan hu test ibbażat fuq il-kompjuter abbażi ta’ xenarju rilevanti, li fih int iffaċċjat b’diversi problemi li int tintalab issolvi jew li trid tirreaġixxi għalihom, billi tibbaża biss fuq il-materjal ipprovdut.
   
 • Intervista bbażata fuq il-kompetenza (CBI): L-intervista bbażata fuq il-kompetenza hi mfassla biex tevalwa l-kompetenzi ġenerali kollha, jew uħud minnhom, skont il-kompetizzjoni u l-grad li jkun applika l-kandidat għalihom (ara l-Avviż tal-Kompetizzjoni). Il-kandidati jiġu intervistati għal total ta’ 40 minuta fit-tieni lingwa. Il-mistoqsijiet huma strutturati sabiex l-evalwaturi jkunu jistgħu jiddeterminaw il-kompetenzi ġenerali tal-kandidat.
   
 • Intervista relatata mal-qasam: Dan it-test tfassal biex jevalwa l-kompetenzi kollha jew xi wħud minnhom (ara s-Sejħa għall-kompetizzjoni) marbuta mid-dmirijiet meħtieġa għal profil speċifiku. Din hi intervista strutturata minn żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni. L-intervista ssir bit-tieni lingwa tal-kandidati. Il-marka minima meħtieġa hi indikata fis-Sejħa għall-Kompetizzjoni. L-intervista bbażata fuq il-kompetenzi speċifiċi/l-intervista relatata mal-qasam ma għandhiex titħallat mal-intervista bbażata fuq il-kompetenzi ġenerali li hi strutturata wkoll iżda li tiffoka fuq il-kompetenzi ġenerali minflok id-dmirijiet speċifiċi.
   
 • Test bil-miktub fil-qasam: It-test tfassal biex jevalwa wħud mill-kompetenzi marbuta mad-dmirijiet meħtieġa għal profil partikolari. Qed tiġi pprovduta sitwazzjoni speċifika f’forma ta’ informazzjoni qasira bil-miktub, u l-kandidati qed jintalbu jiktbu dwar il-modi kif tista’ tiġi indirizzata din is-sitwazzjoni. It-test isir fuq il-kompjuter u l-kandidati għandhom jagħmluh bit-tieni lingwa tagħhom. Il-marka minima meħtieġa hi indikata fis-Sejħa għall-Kompetizzjoni.
   
 • Test relatat mal-qasam: It-test relatat mal-qasam jinkludi serje ta’ mistoqsijiet b’għażla multipla (MCQ) li għandhom l-għan li jittestjaw il-kompetenza inerenti għall-kompiti meħtieġa mill-profil speċifiku. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju bil-kitba marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Fis-sejħa għall-kompetizzjoni u fl-ittra ta’ stedina hemm indikata aktar informazzjoni.

 

Avukati-lingwisti (AD)

 • Testijiet online: kampjuni
  • Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:
   Verbali (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
   Numeriku (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni numerika).
   Astratt (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).
  • Kampjun tat-test tal-ġudizzju sitwazzjonaliDan it-test jivvaluta l-imġiba tipika tiegħek f’kuntest ta’ ħidma - ftit aktar kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż u  eżempju ta’ punteġġ.
    
 • Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa: kampjuni b’24 lingwa
  It-test tal-komprensjoni tal-lingwa jinkludi sensiela ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ), li huma mfassla biex jivvalutaw il-ħiliet lingwistiċi tiegħek f’termini ta’ vokabularju, grammatika/bini tas-sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 25 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.
   
 • Testijiet tat-traduzzjoni: kampjuni: Ġermaniż, Ingliż, Spanjol, Franċiż, Taljan
   
 • Test sommarju: kampjun - F’dan it-test, inti se tingħata test fil-lingwa 3 u tintalab tikteb sommarju tiegħu fil-lingwa 1 (il-lingwa tal-kompetizzjoni) fuq il-kompjuter. It-tul tat-test hu bejn wieħed u ieħor sagħtejn. Mhux permess l-użu tad-dizzjunarji.
   
 • Intervista bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Bejn wieħed u ieħor ġimagħtejn sa tliet ġimgħat qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fl-assenjament u l-informazzjoni ta’ sfond, il-kandidat hu mitlub jissostitwixxi kollega u jassumi r-responsabbiltà għal diversi kompiti u sitwazzjonijiet li għandhom jiġu diskussi matul l-intervista. Matul l-intervista, jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament.

  L-SCBI nnifsu jdum bejn 30 u 40 minuta u jittestja numru ta’ kompetenzi ġenerali, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Dan jikkonsisti f’laqgħa individwali ma’ intervistatur imħarreġ li hu membru tal-persunal tal-UE iżda li mhux parti mill-Bord tas-Selezzjoni. L-intervistatur jipprovdi informazzjoni addizzjonali matul l-intervista, skont skript semistrutturat. Matul dan iż-żmien, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-informazzjoni bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.
  Żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni huma preżenti matul l-SCBI, iżda ma jintervenux, josservaw u jieħdu noti.

  L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza.

  Eżempji ta’ mistoqsijiet SCBI:

  Abbażi tal-assenjament:
  - Abbażi tal-assenjament, jekk kellek tieħu rwol ewlieni, kif timmaniġġja l-kunflitt bejn… U ……?
  - Kif tiddeċiedi x’inhu rilevanti u x’inhu inqas rilevanti fl-informazzjoni pprovduta minn...?

  Mhux ibbażat fuq assenjament:
  - Kif tittratta kollega li....?
  - Kif tirreaġixxi jekk il-proġett tiegħek jirċievi kummenti li....?

 

Tradutturi (AD)

 • Testijiet online: kampjuni
  • Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:
   Verbali (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
   Numeriku (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni numerika).
   Astratt (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).
  • Kampjun tat-test tal-ġudizzju sitwazzjonaliDan it-test jivvaluta l-imġiba tipika tiegħek f’kuntest ta’ ħidma - ftit aktar kampjuni: IngliżFranċiżĠermaniż u  eżempju ta’ punteġġ.
    
 • Test tat-traduzzjonikampjuni b’24 lingwa

 • Test tar-reviżjonikampjun - Reviżjoni ta’ test li ġie tradott mil-Lingwa 2 għal-Lingwa 1.

 • Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa: kampjuni b’24 lingwa
  It-test tal-komprensjoni tal-lingwa jinkludi sensiela ta’ 12-il Mistoqsija b’Għażla Multipla (MCQ), li huma mfassla biex jivvalutaw il-ħiliet lingwistiċi tiegħek f’termini ta’ vokabularju, grammatika/bini tas-sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 25 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.
   
 • Intervista bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Bejn wieħed u ieħor ġimagħtejn sa tliet ġimgħat qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fl-assenjament u l-informazzjoni ta’ sfond, il-kandidat hu mitlub jissostitwixxi kollega u jassumi r-responsabbiltà għal diversi kompiti u sitwazzjonijiet li għandhom jiġu diskussi matul l-intervista. Matul l-intervista, jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament.

  L-SCBI nnifsu jdum bejn 30 u 40 minuta u jittestja numru ta’ kompetenzi ġenerali, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Dan jikkonsisti f’laqgħa individwali ma’ intervistatur imħarreġ li hu membru tal-persunal tal-UE iżda li mhux parti mill-Bord tas-Selezzjoni. L-intervistatur jipprovdi informazzjoni addizzjonali matul l-intervista, skont skript semistrutturat. Matul dan iż-żmien, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-informazzjoni bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.
  Żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni huma preżenti matul l-SCBI, iżda ma jintervenux, josservaw u jieħdu noti.

  L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza.

  Eżempji ta’ mistoqsijiet SCBI:

  Abbażi tal-assenjament:
  - Abbażi tal-assenjament, jekk kellek tieħu rwol ewlieni, kif timmaniġġja l-kunflitt bejn… U ……?
  - Kif tiddeċiedi x’inhu rilevanti u x’inhu inqas rilevanti fl-informazzjoni pprovduta minn...?

  Mhux ibbażat fuq assenjament:
  - Kif tittratta kollega li....?
  - Kif tirreaġixxi jekk il-proġett tiegħek jirċievi kummenti li....?
   

 • Preżentazzjoni orali: kampjuni - Dan hu test individwali ta’ analiżi u ta’ preżentazzjoni li fih int tintalab tħejji proposta dwar sitwazzjoni immaġinarja marbuta max-xogħol. Qabel l-intervista, il-kandidat hu mistieden jikkonsulta, jaqra u janalizza l-verżjonijiet disponibbli kollha ta’ assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fil-bidu tal-intervista, se tkun infurmat liema verżjoni tal-assenjament trid tippreżenta (mingħajr l-għajnuna ta’ appoġġ viżiv) u se twieġeb il-mistoqsijiet. Il-preżentazzjoni orali ddum 20 minuta u tittestja numru ta’ kompetenzi, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni.
   
 • Test tal-ħiliet tal-lingwa prinċipali: kampjun - It-test tal-ħiliet tal-lingwa ewlenija hu test b’għażla multipla magħmul minn 25 mistoqsija indipendenti. Kull mistoqsija fiha 4 għażliet, li minnhom waħda biss (A, B, C jew D) hi tajba. Il-kandidati għandhom 25 minuta biex jispiċċaw it-test. Il-mistoqsijiet jistgħu jkollhom kwalunkwe waħda minn dawn il-kompetenzi fil-mira: grammatika, vokabularju, użu idjomatiku, ortografija u punteġġjatura.

 

Interpreti (AD)

 • Testijiet online: kampjuni
  • Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:
   Verbali (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni verbali u numerika).
   Numeriku (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem informazzjoni numerika).
   Astratt (valutazzjoni tal-kapaċità tiegħek li taħseb b’mod loġiku u tifhem ir-relazzjonijiet bejn kunċetti li ma jinvolvu ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku).
    
 • Intervista bbażata fuq il-Kompetenza tas-Sitwazzjoni (SCBI): intervista li għandha l-għan li tivvaluta l-kompetenzi ġenerali billi tistaqsi lill-kandidat kif jirreaġixxi f’sitwazzjoni speċifika. Bejn wieħed u ieħor ġimagħtejn sa tliet ġimgħat qabel l-intervista, il-kandidat jiġi mistieden jikkonsulta u jaqra assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fl-assenjament u l-informazzjoni ta’ sfond, il-kandidat hu mitlub jissostitwixxi kollega u jassumi r-responsabbiltà għal diversi kompiti u sitwazzjonijiet li għandhom jiġu diskussi matul l-intervista. Matul l-intervista, jiġu inklużi wkoll sitwazzjonijiet addizzjonali, mhux ibbażati fuq l-assenjament.

  L-SCBI nnifsu jdum bejn 30 u 40 minuta u jittestja numru ta’ kompetenzi ġenerali, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni. Dan jikkonsisti f’laqgħa individwali ma’ intervistatur imħarreġ li hu membru tal-persunal tal-UE iżda li mhux parti mill-Bord tas-Selezzjoni. L-intervistatur jipprovdi informazzjoni addizzjonali matul l-intervista, skont skript semistrutturat. Matul dan iż-żmien, il-kandidat jista’ jikkonsulta l-informazzjoni bil-miktub u l-informazzjoni ta’ sfond.
  Żewġ membri tal-Bord tas-Selezzjoni huma preżenti matul l-SCBI, iżda ma jintervenux, josservaw u jieħdu noti.

  L-SCBI jsir mill-bogħod bl-użu ta’ għodda tal-videokonferenza.

  Eżempji ta’ mistoqsijiet SCBI:

  Abbażi tal-assenjament:
  - Abbażi tal-assenjament, jekk kellek tieħu rwol ewlieni, kif timmaniġġja l-kunflitt bejn… U ……?
  - Kif tiddeċiedi x’inhu rilevanti u x’inhu inqas rilevanti fl-informazzjoni pprovduta minn...?

  Mhux ibbażat fuq assenjament:
  - Kif tittratta kollega li....?
  - Kif tirreaġixxi jekk il-proġett tiegħek jirċievi kummenti li....?
   

 • Preżentazzjoni orali: kampjuni - Dan hu test individwali ta’ analiżi u ta’ preżentazzjoni li fih int tintalab tħejji proposta dwar sitwazzjoni immaġinarja marbuta max-xogħol. Qabel l-intervista, il-kandidat hu mistieden jikkonsulta, jaqra u janalizza l-verżjonijiet disponibbli kollha ta’ assenjament bil-miktub online u informazzjoni ta’ sfond sabiex iħejji għall-eżerċizzju. Fil-bidu tal-intervista, se tkun infurmat liema verżjoni tal-assenjament trid tippreżenta (mingħajr l-għajnuna ta’ appoġġ viżiv) u se twieġeb il-mistoqsijiet. Il-preżentazzjoni orali ddum 20 minuta u tittestja numru ta’ kompetenzi, kif indikat fl-Avviż tal-Kompetizzjoni.

 

Aġenti Kuntrattwali / CAST Permanent

 • Testijiet tal-ħila ta’ raġunament:
  Għal FG I, II u III jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima tal-Assistenti (AST-SC) jew għat-taqsima tal-Assistenti (AST).
  Għal FG IV, jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima tal-Amministraturi (AD - Ġeneralist).
   
 • Test ibbażat fuq il-kompetenza: dan hu test b'mistoqsijiet b’għażla multipla li jevalwa l-għarfien tiegħek fil-qasam ta’ profil speċifiku. Ara s-sejħa għall-espressjoni ta’ interess għad-dettalji.

  It-test ta’ kompetenza għall-aġenti kuntrattwali jinkludi serje ta’ 25 mistoqsija b’għażla multipla li għandhom l-għan li jittestjaw il-kompetenza inerenti għall-kompiti meħtieġa mill-profil speċifiku. Il-mistoqsijiet fit-testijiet ta’ kompetenza huma relatati mad-dmirijiet deskritti f’din is-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba.  Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 50 minuta b’kollox biex iwieġbu l-25 mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. It-testijiet ta’ kompetenza se jsiru bit-tieni lingwa. Kemm dawk tal-grupp ta’ funzjoni II kif ukoll tal-grupp ta’ funzjoni III jridu jġibu 13-il punt minn 25 biex jgħaddu, filwaqt li l-kandidati tal-grupp ta’ funzjoni IV jridu jġibu 16-il punt minn 25 biex jgħaddu.

  Dan it-tip ta’ test hu applikabbli għal dawn il-profili:

Finanzi: mistoqsijiet dwar proċeduri finanzjarji, ġestjoni finanzjarja, analiżi u konsulenza (awditjar u kontrolli), li jistgħu jkopru wkoll teoriji ekonomiċi u għodda biex jiġu mmonitorjati u analizzati x-xejriet, l-iżviluppi u d-data ekonomiċi u finanzjarji.
Ġestjoni tal-Proġett / Programmi: mistoqsijiet dwar l-għarfien tal-ġestjoni tal-proġetti/programmi (ippjanar, monitoraġġ, evalwazzjoni, eċċ) li jkopru wkoll aspetti rilevanti finanzjarji, ta’ komunikazzjoni u ta’ assigurazzjoni tal-kwalità.
Segretarji/Skrivani: mistoqsijiet dwar firxa ta’ kompiti segretarjali/dmirijiet klerikali bħalma huma l-organizzazzjoni ta’ laqgħat, il-preparazzjoni ta’ missjonijiet, il-filing ta’ dokumenti u posta, l-għażla tal-posta, iż-żamma tad-djarji tal-appuntamenti, eċċ. Jiġi ttestjat ukoll l-għarfien bażiku tal-prodotti tas-software tal-MS Office.
Amministrazzjoni / Riżorsi Umani: mistoqsijiet li għandhom x’jaqsmu l-aktar mal-maniġment tal-persunal u t-taħriġ professjonali.
Komunikazzjoni: mistoqsijiet dwar għodda prattiċi bħalma huma, izda mhux limitati għal, briefings, skedi informattivi, komunikazzjoni online, midja soċjali kif ukoll aspetti pertinenti tal-ġestjoni tal-proġetti relatati ma’ pereż. id-definizzjoni/l-implimentazzjoni/l-eżekuzzjoni ta’ strateġiji ta’ komunikazzjoni.
Affarijiet Politiċi / Politiki tal-UE: mistoqsijiet dwar l-għarfien fl-oqsma politiċi, kemm ġenerali kif ukoll fil-livell tal-UE, iżda li jistgħu jkopru wkoll suġġetti legali u ekonomiċi.
Liġi: mistoqsijiet dwar l-għarfien fil-liġi tal-UE, nazzjonali u internazzjonali li jistgħu jkopru wkoll suġġetti politiċi u ekonomiċi.
Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT): mistoqsijiet dwar varjetà ta’ suġġetti relatati mal-ICT bħalma huma, iżda mhux limitati għal, l-użu ta’ lingwi tal-ipprogrammar bħalma huma l-JAVA, il-Visual Basic, il-Visual C#, eċċ, amministrazzjoni tal-ambjent tal-utent (eż. Windows u Unix) u ġestjoni tan-network u t-telekomunikazzjonijiet.
Persunal għall-kura tat-tfal: mistoqsijiet dwar il-kura tat-tfal fil-faċilitajiet ta’ wara l-iskola u ta’ barra (tfal ta’ bejn it-3.5 u l-14-il sena), it-tagħlim fil-kindergarten u n-nursery/infermieri u x-xogħol tal-kura tat-tfal tal-età bejn 0 u 3 snin fil-crèches.
Psikologi Edukattivimistoqsijiet li jkopru aspetti differenti bħall-koordinazzjoni tax-xogħol f’nursery jew f’ċentru ta’ wara l-iskola u l-persunal tiegħu, il-kwalità tal-ħajja tat-tfal u l-interazzjoni mal-ġenituri, l-iżvilupp u l-monitoraġġ tad-dikjarazzjoni tal-missjoni edukattiva (inkluż it-taħriġ).
 

 • Test tal-komprensjoni tal-lingwa: dan hu test b’Mistoqsijiet B’Għażla Multipla (MCQ) li jivvalutaw il-komprensjoni tiegħek tal-Lingwa 2 (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż) f’termini ta’ vokabolarju, grammatika/sintassi u stil.

  It-test tal-komprensjoni tal-lingwa għall-aġenti kuntrattwali jinkludi serje ta’ 12-il Mistoqsija B’Għażla Multipla (MCQ) li huma mfasslin biex jittestjaw il-komprensjoni tiegħek tal-L2 (EN-FR-DE) f’termini ta’ vokabularju, grammatika/sintassi u stil. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba. Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 30 minuta b’kollox biex iwieġbu 12-il mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. Dawk tal-grupp ta’ funzjoni III jridu jġibu 6 punti minn 12 biex jgħaddu u dawk tal-gruppi ta’ funzjoni IV jridu jġibu 7 minn 12-il punt biex jgħaddu.

  Dan it-tip ta’ test hu applikabbli għal dawn il-profili:

  Tradutturi / Qarrejja tal-provitest maħsub biex jivvaluta li l-kandidati għandhom komprensjoni tajba tal-L2 (EN-FR-DE) f’termini ta’ vokabularju, grammatika/sintassi, u stil. Il-mistoqsijiet ma jeħtiġux għarfien addizzjonali u huma bbażati biss fuq l-informazzjoni pprovduta fit-test.
   

 • Dawn it-testijiet kollha jsiru fuq il-kompjuter u tagħmilhom kollha fl-istess ħin f’ċentru tat-testijiet tal-għażla tiegħek (tista’ tagħżlu minn dawk disponibbli). Il-lista ta’ ċentri disponibbli se tkun aċċessibbli għall-kandidati fl-ittra ta’ stedina tagħhom.
   
 • Għall-profil tal-Ħaddiema manwali u tal-appoġġ amministrattiv: ma hemm ebda test tal-kompetenza u ebda test tal-komprensjoni tal-lingwa, testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament biss.

Glossarju ta' termini

Test tar-raġunament astratt :

jivvaluta l-kapaċità tal-kandidati li jaħsbu b’mod loġiku u jifhmu r-relazzjonijiet bejn il-kunċetti li ma jinvolvu l-ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku

Studju ta' każ :

ġeneralment dan ikun test ibbażat fuq il-kompjuter abbażi ta’ xenarju rilevanti, li fih il-kandidati huma ffaċċjati b’diversi problemi li jintalbu jsolvu jew li jkunu jridu jirreaġixxu għalihom, billi jibbażaw biss fuq il-materjal ipprovdut

E-tray :

test ibbażat fuq il-kompjuter li fih il-kandidati jintalbu jwieġbu serje ta’ mistoqsijiet bl-użu tad-dokumentazzjoni pprovduta f’inbox tal-email

Eżerċizzju fi grupp :

wara li jassorbu ċertu ammont ta’ informazzjoni waħedhom, il-kandidati jitqiegħdu fi grupp ma’ numru ta’ parteċipanti oħra biex jiddiskutu l-konklużjonijiet tagħhom u jaslu għal deċiżjoni kollettiva

Test tar-raġunament numeriku :

jivvaluta l-kapaċità tal-kandidati li jaħsbu b’mod loġiku u jifhmu l-informazzjoni numerika

Preżentazzjoni orali :

test individwali ta’ analiżi u ta’ preżentazzjoni li fih il-kandidati jintalbu jħejju proposta dwar problema immaġinarja marbuta ma’ sitwazzjoni tax-xogħol. Wara analiżi tad-dokumentazzjoni mogħtija, il-kandidati jridu jippreżentaw l-ideat tagħhom lil grupp żgħir ta’ nies

Test ta’ valutazzjoni sitwazzjonali :

jivvaluta l-imġiba tipika ta’ kandidat f’kuntest tax-xogħol

Test tar-raġunament verbali :

jivvaluta l-kapaċità tal-kandidati li jaħsbu b’mod loġiku u jifhmu l-informazzjoni verbali