Header

Testijiet kampjun

Dak kollu li għandek tkun taf dwar it-testijiet tagħna

Bħala parti mill-proċedura ta’ selezzjoni għal kull kompetizzjoni miftuħa ppubblikata fuq is-sit web tal-EPSO, il-kandidati se jkunu mistennija jagħmlu serje ta’ testijiet li jivvalutaw il-ħiliet u l-kompetenzi ġenerali u professjonali tagħhom. Il-maġġoranza tal-kandidati se jintalbu jagħmlu l-ewwel sensiela ta’ testijiet ibbażati fuq il-kompjuter b’għażla multipla. Jekk ikunu qed japplikaw għal rwoli speċjalisti, fil-proċedura ta’ selezzjoni inizjali jistgħu jiġu ġġudikati fuq il-kwalifiki biss.

Il-kandidati li jgħaddu mit-testijiet ibbażati fuq il-kompjuter b'għażla multipla u/jew fis-selezzjoni abbażi tal-kwalifiki, u li l-formoli ta’ applikazzjoni online tagħhom juru li jissodisfaw il-kundizzjonijiet ġenerali u speċifiċi ta’ eliġibbiltà kollha tal-kompetizzjoni tagħhom, jiġu mistiedna għaċ-ċentru ta’ evalwazzjoni.

Iċ-ċentru ta’ evalwazzjoni normalment isir fi Brussell jew il-Lussemburgu, u jista’ jsir matul jum wieħed jew aktar. Fiċ-ċentru ta’ evalwazzjoni jiġu ttestjati l-kompetenzi ġenerali tal-kandidati u l-kompetenzi speċifiċi tagħhom relatati mad-dmirijiet inkwistjoni.

Fil-paġni li ġejjin issib testijiet kampjun għal dawn iż-żewġ sensiliet ta’ testijiet. Dawn jagħtu idea lill-kandidati dwar it-tip ta’ mistoqsijiet li jistgħu jiffaċċjaw. Jekk jogħġbok innota li l-għadd u t-tip ta’ testijiet li jagħmlu l-kandidati jvarjaw skont it-tip u l-livell tal-kompetizzjoni li japplikaw għaliha. Għad-dettalji dwar it-testijiet inklużi fi proċedura ta’ selezzjoni speċifika, jekk jogħġbok ara l-Avviż tal-Kompetizzjoni (jew is-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess).

L-EPSO ma jipprovdi ebda kors preparatorju jew materjal apparti minn dawn it-testijiet kampjun u lanqas ma japprova xi pubblikazzjoni jew kors ta’ taħriġ ta’ organizzazzjonijiet oħra.

Xi stati membri tal-UE joffru taħriġ u appoġġ għaċ-ċittadini tal-UE, permezz tal-kuntatti tagħhom jew permezz tar-Rappreżentanza Permanenti għall-UE.

 

Assistenti (AST-SC)

 • Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament: testijiet interattivi verbali, numeriċi u astratti
 • Testijiet tal-ħiliet professjonali:  
 • Eżerċizzju tal-E-tray: mistoqsija kampjun tal-E-tray: IngliżFranċiżĠermaniż
 • Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwa: Ingliż, Franċiż, Ġermaniż
 • Test tal-ħiliet finanzjarji: Ingliż, Franċiż, Ġermaniż
 • Test tal-ħiliet ta’ Microsoft Office:
   
 • Test tal-ħiliet tal-abbozzar:
  Dan it-test prattiku hu mfassal biex jivvaluta l-ħiliet ta’ abbozzar tal-kandidati (partikolarment l-ortografija, il-lessiku u l-grammatika) fil-lingwa 2 tagħhom, mhux l-għarfien tagħhom tas-suġġett fil-komponiment tagħhom.
  Il-kandidati se jingħataw lista ta’ suġġetti differenti, li minnha jridu jagħżlu suġġett wieħed biss. Se jintalbu jabbozzaw komponiment dwar is-suġġett magħżul.
  It-test se jsir fuq il-kompjuter u se jdum 30 minuta.
   
 • Logħob ta’ Rwol:
  Il-kandidat jirċievi struzzjonijiet bil-miktub eżattament qabel il-logħba. Fl-istruzzjonijiet (madwar 5-10 minuti ta’ preparazzjoni), il-kandidat jiġi mistieden jipprepara laqgħa ma’ “klijent”. Il-kandidat jeħtieġlu jilgħab ir-rwol tal-impjieg li japplika għalih. Ir-rwol tal-“klijent” jiġi spjegat ukoll, u tiġi deskritta problema.
  Il-logħob ta’ rwol innifsu jdum madwar 15-il minuta u jippermetti l-ittestjar ta’ diversi kompetenzi ġenerali. Jikkonsisti f’laqgħa mal-“klijent” dwar il-problema. Il-“klijent”, membru tal-persunal imħarreġ, jipprovdi informazzjoni addizzjonali matul il-laqgħa, skont skript semistrutturat. Il-laqgħa ssir fil-preżenza ta’ żewġ membri tal-Bord ta’ Selezzjoni. Il-membri tal-Bord ta’ Selezzjoni ma jintervjenux u jieħdu biss in-noti. Fi tmiem l-eżerċizzju, il-punteġġ isir mill-membri tal-Bord ta’ Selezzjoni. 

 

Assistenti (AST)

 • Test tal-editjar:
  It-test tal-editjar hu dwar il-korrezzjoni ta’ żbalji lingwistiċi u l-ifformattjar tal-iżbalji fi traduzzjoni.
  It-test sors bil-Lingwa 2 jiġi pprovdut fuq l-iskrin. Tingħata traduzzjoni ta’ dan it-test fil-Lingwa 1, f’fajl MS Word li tista’ teditjah, u jkun fih żbalji fil-lingwa u fil-format meta mqabbel mat-test sors. Il-kandidat jintalab isib u jikkoreġi dawn l-iżbalji, biex it-test tradott ikun jaqbel mat-test sors.
  Dawn it-testijiet idumu madwar siegħa.

 

Amministraturi (AD-Ġeneralisti)

 

Amministraturi (AD – Speċjalisti)

 

Avukati-lingwisti (AD)

 

Tradutturi (AD)

 • Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament: testijiet interattivi verbali, numeriċi u astratti
 • Testijiet tat-traduzzjoni
 • Testijiet tal-komprensjoni tal-lingwaIngliż, Franċiż, Ġermaniż
 • Eżerċizzju fi grupp: IngliżFranċiżĠermaniż
 • Preżentazzjoni orali: IngliżFranċiżĠermaniż
 • Test tal-ħiliet tal-lingwa prinċipali: kampjun
  It-test tal-ħiliet tal-lingwa principali hu test pilota. Fl-2017 mhuwiex test eliminatorju u l-marki li jġibu l-kandidati mhux se jitqiesu għall-kompetizzjoni. Ir-riżultati se jiġu pproċessati fuq bażi anonima għal finijiet analitiċi biss biex din l-informazzjoni tintuża għall-organizzazzjoni ta’ kompetizzjonijiet futuri.
  It-test tal-ħiliet tal-lingwa prinċipali hu test b’għażla multipla ta’ 25 mistoqsija indipendenti. Kull mistoqsija fiha 4 għażliet, li minnhom waħda biss (A, B, C jew D) hija tajba. Il-kandidati għandhom 25 minuta biex jispiċċaw it-test. Il-mistoqsijiet jistgħu jkollhom kwalunkwe waħda minn dawn il-kompetenzi fil-mira: grammatika, vokabularju, użu idjomatiku, ortografija u punteġġjatura.

 

Interpreti (AD)

 

Aġenti Kuntrattwali

 • Testijiet tal-ħiliet ta’ raġunament:
  Għal FG I, jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima tal-Assistenti (AST-SC).
  Għal FG II, jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima tal-Assistenti (AST-SC).
  Għal FG III, jekk jogħġbok irreferi għat-Taqsima tal-Assistenti (AST).
  Għal FG IV jekk jogħġbok irreferi għat-taqsima tal-Amministraturi (AD - Ġeneralisti).
   
 • Test ibbażat fuq il-kompetenza: dan hu test b'mistoqsijiet b’għażla multipla li jevalwa l-għarfien tiegħek fil-qasam ta’ profil speċifiku. Ara s-sejħa għall-espressjoni ta’ interess għad-dettalji.

  CAST Permanenti (EPSO/CAST/P1-P17/2017): it-test ta’ kompetenza għall-aġenti kuntrattwali jinkludi serje ta’ 25 mistoqsija b’għażla multipla li għandhom l-għan li jittestjaw il-kompetenza inerenti għall-kompiti meħtieġa mill-profil speċifiku. Il-mistoqsijiet fit-testijiet ta’ kompetenza huma relatati mad-dmirijiet deskritti f’din is-Sejħa għal Espressjoni ta’ Interess. Ma jkunux fil-qasam speċifiku ta’ xi istituzzjoni/aġenzija/servizz. Kull mistoqsija hi bbażata fuq xenarju marbut ma’ erba’ opzjonijiet ta’ tweġiba differenti. Waħda minnhom biss hi tajba.  Kull mistoqsija tiswa punt u t-tweġibiet ħżiena ma jiġux ippenalizzati. Il-kandidati għandhom 50 minuta b’kollox biex iwieġbu l-25 mistoqsija b’għażla multipla.  Għalkemm il-fattur tal-ħin hu parti wkoll mill-valutazzjoni, it-testijiet għandhom l-għan li jippermettu lill-kandidati li jwieġbu l-mistoqsijiet kollha fil-ħin allokat. It-testijiet ta’ kompetenza se jsiru bit-tieni lingwa. Kemm dawk tal-grupp II kif ukoll tal-grupp III jridu jġibu 13-il punt minn 25 biex jgħaddu, filwaqt li l-kandidati tal-grupp ta’ funzjoni IV jridu jġibu 16-il punt minn 25 biex jgħaddu.

Ara t-test kampjun tagħna għall-profil tal-Finanzi: mistoqsijiet dwar il-proċeduri finanzjarji, il-ġestjoni finanzjarja, l-analiżi u l-konsulenza (awditjar u kontrolli), li jistgħu jkopru wkoll teoriji u għodda ekonomiċi biex jiġu mmonitorjati u analizzati x-xejriet, l-iżviluppi u d-data ekonomiċi u finanzjarji.
Ara t-test kampjun tagħna għall-profil tal-Maniġment ta’ Proġett / Programm: kwistjonijiet dwar għarfien ta’ ġestjoni ta’ progetti/programmi (ippjanar, monitoraġġ, evalwazzjoni, eċċ) li jkopru wkoll aspetti rilevanti finanzjarji, il-komunikazzjoni u l-assigurazzjoni tal-kwalità.
Ara t-test kampjun tagħna għall-profil tas-Segretarji/Skrivani: mistoqsijiet dwar firxa ta’ kompiti segretarjali/dmirijiet klerikali bħalma huma l-organizzazzjoni ta’ laqgħat, il-preparazzjoni ta’ missjonijiet, il-filing ta’ dokumenti u l-posta, l-għażla tal-posta, iż-żamma tad-djarji tal-appuntamenti, eċċ. Jiġi ttestjat ukoll l-għarfien bażiku tal-prodotti tas-softwer tal-MS Office.
Ara t-test kampjun tagħna għall-profil tal-Amministrazzjoni / Riżorsi Umani: mistoqsijiet fil-biċċa l-kbira relatati mal-maniġment tal-persunal u t-taħriġ professjonali.
Ara t-test kampjun tagħna għall-profil tal-Komunikazzjoni: mistoqsijiet dwar għodda prattiċi bħalma huma, izda mhux limitati għal, briefings, skedi informattivi, komunikazzjoni online, midja soċjali kif ukoll aspetti pertinenti mal-ġestjoni tal-proġetti relatati ma’ pereżempju definizzjoni/implimentazzjoni/eżekuzzjoni ta’ strateġiji ta’ komunikazzjoni.
Ara t-test kampjun tagħna għall-profil tal-Affarijiet Politiċi / Politiki tal-UE: mistoqsijiet dwar għarfien fl-oqsma politiċi, kemm ġenerali kif ukoll fil-livell tal-UE, iżda li jistgħu jkopru wkoll suġġetti legali u ekonomiċi.
Ara t-test kampjun tagħna għall-profil tal-Liġi: mistoqsijiet ta’ għarfien dwar il-liġi tal-UE, nazzjonali u internazzjonali li jistgħu jkopru wkoll suġġetti politiċi u ekonomiċi.
Ara t-test kampjun tagħna għall-profil tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u l-Komunikazzjoni (ICT): mistoqsijiet dwar varjetà ta’ suġġetti relatati mal-ICT, fosthom l-użu tal-lingwi tal-ipprogrammar bħall-JAVA, il-Visual Basic, il-Visual C#, eċċ, l-amministrazzjoni tal-ambjent tal-utent (pereż. Windows u Unix) u l-ġestjoni tan-netwerk u t-telekomunikazzjonijiet.

CAST Permanent (EPSO/CAST/P18/2017 - FG I): M’hemm ebda test ta’ kompetenza għal dan il-grupp ta’ funzjoni.

Dawn it-testijiet kollha jsiru fuq il-kompjuter u tagħmilhom kollha fl-istess ħin f’ċentru tat-testijiet tal-għażla tiegħek (tista’ tagħżlu minn dawk disponibbli). Il-lista ta’ ċentri disponibbli se tkun aċċessibbli għall-kandidati fl-ittra ta’ stedina tagħhom.

Glossarju ta' termini

Test tar-raġunament astratt :

jivvaluta l-kapaċità tal-kandidati li jaħsbu b’mod loġiku u jifhmu r-relazzjonijiet bejn il-kunċetti li ma jinvolvu l-ebda element lingwistiku, spazjali jew numeriku

Studju ta' każ :

ġeneralment dan ikun test ibbażat fuq il-kompjuter abbażi ta’ xenarju rilevanti, li fih il-kandidati huma ffaċċjati b’diversi problemi li jintalbu jsolvu jew li jkunu jridu jirreaġixxu għalihom, billi jibbażaw biss fuq il-materjal ipprovdut

E-tray :

test ibbażat fuq il-kompjuter li fih il-kandidati jintalbu jwieġbu serje ta’ mistoqsijiet bl-użu tad-dokumentazzjoni pprovduta f’inbox tal-email

Eżerċizzju fi grupp :

wara li jassorbu ċertu ammont ta’ informazzjoni waħedhom, il-kandidati jitqiegħdu fi grupp ma’ numru ta’ parteċipanti oħra biex jiddiskutu l-konklużjonijiet tagħhom u jaslu għal deċiżjoni kollettiva

Test tar-raġunament numeriku :

jivvaluta l-kapaċità tal-kandidati li jaħsbu b’mod loġiku u jifhmu l-informazzjoni numerika

Preżentazzjoni orali :

test individwali ta’ analiżi u ta’ preżentazzjoni li fih il-kandidati jintalbu jħejju proposta dwar problema immaġinarja marbuta ma’ sitwazzjoni tax-xogħol. Wara analiżi tad-dokumentazzjoni mogħtija, il-kandidati jridu jippreżentaw l-ideat tagħhom lil grupp żgħir ta’ nies

Test ta’ valutazzjoni sitwazzjonali :

jivvaluta l-imġiba tipika ta’ kandidat f’kuntest tax-xogħol

Test tar-raġunament verbali :

jivvaluta l-kapaċità tal-kandidati li jaħsbu b’mod loġiku u jifhmu l-informazzjoni verbali