Oefentests

Laatste update: 10/03/2021
 

Alles wat u moet weten over onze tests

Ieder vergelijkend onderzoek omvat een selectieprocedure waarbij u als kandidaat een reeks tests moet afleggen. Daarmee beoordelen we uw kennis en vaardigheden. Bij de eerste ronde moet u meestal meerkeuzevragen beantwoorden op de computer, tenzij u als specialist solliciteert. In dat geval worden in de eerste ronde soms alleen uw kwalificaties bekeken.

Wie voor die meerkeuzetests en/of de selectie op basis van kwalificaties slaagt, en volgens het online-sollicitatieformulier ook aan alle algemene en bijzondere voorwaarden voldoet, wordt uitgenodigd voor een assessment.

Zo’n assessment vindt doorgaans plaats in Brussel of Luxemburg en duurt een dag, of soms enkele dagen. Bij een assessment testen we uw algemene competenties en de specifieke vaardigheden voor de betrokken functie of het betrokken vakgebied. Gezien de huidige omstandigheden is het voorlopig niet mogelijk om de testen bij EPSO te houden. Daarom heeft EPSO besloten het assessment online te organiseren.

Op de volgende pagina’s vindt u oefentests, voorbeelden van tests uit beide rondes. Ze geven u een idee van de vragen die u kunt verwachten. Let op: het aantal en soort tests kan variëren naargelang van het vergelijkend onderzoek en het niveau van de functie. Wat de tests in uw geval precies inhouden, leest u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek (of de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling).

EPSO biedt naast deze oefentests geen voorbereidende cursussen of documentatie, en het ondersteunt ook geen publicaties of cursussen die door andere organisaties worden aangeboden.

Sommige EU-landen organiseren zelf opleidingen en begeleiding voor hun onderdanen. Informatie hierover kunt u krijgen op hun contactadressen of bij de permanente vertegenwoordiging bij de EU (zie de Officiële gids van de Europese Unie).

 

Werken bij de EU, iets voor u?

Door de vragenlijst "Werken bij de EU - iets voor mij?" in te vullen kunt u nagaan of een loopbaan bij de EU-instellingen wel iets voor u is en of u wel voldoet aan de eisen voor EU-personeel. De vragen en antwoorden geven u een realistisch beeld van de werkomgeving in de EU-instellingen.

Naar de vragenlijst

 

Assistent (AST-SC)

 • Onlinetests: voorbeelden
  • Tests van het redeneervermogen
   Verbaal (beoordeling van uw verbale redeneervermogen en uw begrip van verbale informatie).
   Numeriek (beoordeling van uw numerieke redeneervermogen en uw begrip van numerieke informatie).
   Abstract (beoordeling van uw vermogen om verbanden tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn, te ontdekken en te begrijpen).
  • Tests beroepsvaardigheden:
   Nauwkeurigheid en precisie (beoordeling van uw vermogen om snel informatie te verwerken).
   Prioriteiten stellen en organiseren (beoordeling van uw vermogen om uw werk te organiseren en daarbij prioriteiten te stellen).
    
 • E-tray-opdracht: voorbeeld
  Simulatie van een realistische werksituatie waarbij u een elektronische postbak wordt gepresenteerd met informatie over een bepaalde aangelegenheid. U moet binnen de gegeven tijd een aantal taken zo goed mogelijk volbrengen. Met deze in taal 2 genomen test worden drie vaardigheden gemeten: analytisch en probleemoplossend vermogen, kwaliteit- en resultaatgericht werken, en prioriteiten stellen en organiseren.
   
 • Talenkennistest: voorbeelden in 24 talen
  De talenkennistest bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw taalvaardigheid wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. De test is niet specifiek afgestemd op een van de instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag geeft een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 30 minuten de tijd voor de twaalf meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.
   
 • Test financiële vaardigheden: voorbeelden in het Engels, Frans en Duits – Met deze test worden uw vaardigheden op financieel gebied beoordeeld. Het gaat in totaal om 25 vragen in uw tweede taal die u in 30 minuten moet beantwoorden.
   
 • Test Microsoft Office-vaardigheden: voorbeelden in het Engels en Frans – Met deze test wordt nagegaan in hoeverre u de functies van MS Word 2016 kent en kunt gebruiken. Het aantal vragen, de duur van de test en de vereiste minimumscore vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek.
 • Test redactionele vaardigheden: Bij deze praktische test worden uw redactionele vaardigheden beoordeeld (met name spelling, woordenschat en grammatica) in taal 2, niet uw kennis van het onderwerp van de stelopdracht.
  U moet een onderwerp kiezen uit een lijst. Over dit onderwerp moet u een tekst schrijven. U moet dit doen op de computer en u krijgt daarvoor 30 minuten de tijd.

 • Rollenspel: Vlak voor het rollenspel krijgt u een schriftelijke opdracht en achtergrondinformatie zodat u zich op deze test kunt voorbereiden. In de opdracht en de achtergrondinformatie wordt u gevraagd een bijeenkomst met een "rolspeler" voor te bereiden (u krijgt daarvoor 5 à 10 minuten de tijd). U speelt de rol van iemand met de functie waarnaar u solliciteert. U krijgt ook een beschrijving van de rol van de rolspeler en de situatie.
  Met het rollenspel, dat 15 tot 20 minuten duurt, wordt een aantal algemene vaardigheden getest. U bespreekt de situatie samen met de rolspeler. De getrainde rolspeler kan u tijdens de bijeenkomst aanvullende informatie geven aan de hand van een min of meer gestructureerd script. U mag op elk moment de schriftelijke opdracht en de achtergrondinformatie nog eens raadplegen. Twee leden van de jury zijn als waarnemer bij het rollenspel. Ze maken alleen notities, ze zijn verder niet bij de vergadering betrokken.
  Na de test bepalen de juryleden uw score. 
   
 • Vakgebiedtest De vakgebiedtest omvat een reeks meerkeuzevragen om na te gaan hoe geschikt u bent voor de taken van het specifieke profiel. Elke vraag is gebaseerd op een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Meer informatie vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek en in de uitnodiging.

 

Assistent (AST)

 • Onlinetests: voorbeelden
  • Tests van het redeneervermogen
   Verbaal (beoordeling van uw verbale redeneervermogen en uw begrip van verbale informatie).
   Numeriek (beoordeling van uw numerieke redeneervermogen en uw begrip van numerieke informatie).
   Abstract (beoordeling van uw vermogen om verbanden tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn, te ontdekken en te begrijpen).
  • Tests beroepsvaardigheden:
   Nauwkeurigheid en precisie (beoordeling van uw vermogen om snel informatie te verwerken).
   Prioriteiten stellen en organiseren (beoordeling van uw vermogen om uw werk te organiseren en daarbij prioriteiten te stellen).
    
 • Situatiebeoordelingstest: voorbeelden in het Engels, Frans en Duits en voorbeeld correctiemethode –  Met deze test wordt nagegaan hoe u zich in een werkomgeving gedraagt.
   
 • Vakgebiedtest De vakgebiedtest omvat een reeks meerkeuzevragen om na te gaan hoe geschikt u bent voor de taken van het specifieke profiel. Elke vraag is gebaseerd op een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Meer informatie vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek en in de uitnodiging.
   
 • Talenkennistest: voorbeelden in 24 talen
  De talenkennistest bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw taalvaardigheid wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. De test is niet specifiek afgestemd op een van de instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag geeft een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 30 minuten de tijd voor de twaalf meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.
   
 • Correctietest: Bij deze test moet u de taalfouten (grammatica, spelling, interpunctie en vocabulaire) en formatteringsfouten (bijv. nummering) in een vertaling corrigeren. De brontekst in taal 2 verschijnt op het scherm. U krijgt een vertaling in taal 1 in MS Word-formaat (MS Office 2010) met vertaal- en formatteringsfouten. U moet de fouten opsporen en corrigeren, zodat de tekst overeenstemt met de brontekst.
  U krijgt hiervoor ongeveer een uur.
   
 • Opstellen van een nota in verband met de functie / schriftelijke test op het vakgebied: Met deze test wordt nagegaan of u beschikt over een aantal bekwaamheden die voor de functie en het profiel vereist zijn. Met een korte schriftelijke uitleg wordt u een bepaald probleem voorgelegd. U moet een nota opstellen waarin u onder meer ingaat op de manieren waarop dit probleem kan worden aangepakt. U legt deze test aan de computer af in taal 2. In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek staat hoeveel punten u minimaal dient te behalen.
   
 • Specifiek gedragsgericht interview / interview in verband met het vakgebied: Bij dit gesprek wordt een beoordeling gemaakt van een deel van of alle vaardigheden die voor de functie en het profiel vereist zijn. Het gaat om een gestructureerd gesprek met twee leden van de jury. Het gesprek vindt plaats in de taal die u heeft gekozen als taal 2. In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek staat hoeveel punten u minimaal dient te behalen. Het specifiek gedragsgericht interview/interview in verband met het vakgebied mag niet worden verward met het algemeen gedragsgericht interview, dat ook gestructureerd is, maar dat op algemene, in plaats van op specifieke vaardigheden is toegespitst. 
   
 • Situationeel interview: een gesprek aan de hand waarvan algemene vaardigheden worden getest door de kandidaat te vragen hoe hij/zij in een specifieke situatie zou reageren. Ongeveer twee tot drie weken voor het interview wordt u verzocht ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Daarbij wordt u verzocht een collega te vervangen en de verantwoordelijkheid op u te nemen voor diverse taken en situaties, die tijdens het gesprek zullen worden besproken. Maar tijdens het gesprek komen ook situaties aan bod die buiten de opdrachtomschrijving vallen.

  Het situationeel interview zelf duurt 30 à 40 minuten en test een aantal algemene vaardigheden die in de aankondiging zijn genoemd. Het gaat om een gesprek met een getrainde interviewer die lid is van het EU-personeel, maar niet van de jury. De interviewer geeft u tijdens dit gesprek aanvullende informatie aan de hand van een min of meer gestructureerd script. U mag dan ook de schriftelijke opdrachtomschrijving en achtergrondinformatie raadplegen.
  Het interview wordt bijgewoond door twee leden van de jury, die niet aan het gesprek deelnemen, maar alleen aantekeningen maken.

  Het situationeel interview vindt per videoconferentie plaats.

  Voorbeeldvragen uit het situationeel interview:

  Op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u, mocht u gevraagd worden het initiatief te nemen, op basis van de verstrekte opdracht het conflict oplossen tussen…. en ……?
  - Hoe zou u besluiten wat relevant is en wat minder relevant is in de informatie die u heeft gekregen van…?

  Niet op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u omgaan met een collega die….?
  - Hoe zou u reageren als u hoort dat uw project…?

 

Administrateur (AD, generalist)

 • Onlinetests: voorbeelden
  • Tests van het redeneervermogen
   Verbaal (beoordeling van uw verbale redeneervermogen en uw begrip van verbale informatie).
   Numeriek (beoordeling van uw numerieke redeneervermogen en uw begrip van numerieke informatie).
   Abstract (beoordeling van uw vermogen om verbanden tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn, te ontdekken en te begrijpen).
  • Voorbeeld situatiebeoordelingstestMet deze test wordt nagegaan hoe u zich in een werkomgeving gedraagt. Meer voorbeelden in het EngelsFrans en Duits en voorbeeld correctiemethode.
    
 • E-tray-opdracht: voorbeeld simulatie van een realistische werksituatie waarbij u een elektronische postbak wordt gepresenteerd met informatie over een bepaalde aangelegenheid.
   
 • Situationeel interview: een gesprek aan de hand waarvan algemene vaardigheden worden getest door de kandidaat te vragen hoe hij/zij in een specifieke situatie zou reageren. Ongeveer twee tot drie weken voor het interview wordt u verzocht ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Daarbij wordt u verzocht een collega te vervangen en de verantwoordelijkheid op u te nemen voor diverse taken en situaties, die tijdens het gesprek zullen worden besproken. Maar tijdens het gesprek komen ook situaties aan bod die buiten de opdrachtomschrijving vallen.

  Het situationeel interview zelf duurt 30 à 40 minuten en test een aantal algemene vaardigheden die in de aankondiging zijn genoemd. Het gaat om een gesprek met een getrainde interviewer die lid is van het EU-personeel, maar niet van de jury. De interviewer geeft u tijdens dit gesprek aanvullende informatie aan de hand van een min of meer gestructureerd script. U mag dan ook de schriftelijke opdrachtomschrijving en achtergrondinformatie raadplegen.
  Het interview wordt bijgewoond door twee leden van de jury, die niet aan het gesprek deelnemen, maar alleen aantekeningen maken.

  Het situationeel interview vindt per videoconferentie plaats.

  Voorbeeldvragen uit het situationeel interview:

  Op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u, mocht u gevraagd worden het initiatief te nemen, op basis van de verstrekte opdracht het conflict oplossen tussen…. en ……?
  - Hoe zou u besluiten wat relevant is en wat minder relevant is in de informatie die u heeft gekregen van…?

  Niet op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u omgaan met een collega die….?
  - Hoe zou u reageren als u hoort dat uw project…?
   

 • Mondelinge presentatie: voorbeelden in het Engels, Frans en Duits – Een individueel af te leggen analyse- en presentatietest, waarbij u een voorstel moet formuleren voor een fictief probleem in verband met een werksituatie. Na het analyseren van de documentatie moet u uw ideeën presenteren aan een kleine groep mensen.
   
 • Casestudy: voorbeelden in het Engels, Frans en Duits – Computertest aan de hand van een scenario waarbij u voor verschillende problemen wordt gesteld die u moet oplossen of waarop u moet reageren, waarbij u alleen het aangeboden materiaal mag gebruiken..

 

 • Gedragsgericht interview: Bij het gedragsgericht interview wordt een beoordeling gemaakt van bepaalde of alle algemene vaardigheden die nodig zijn voor het vergelijkend onderzoek en het niveau van de functie waarnaar u solliciteert (zie de aankondiging van het vergelijkend onderzoek). Dit gesprek in uw taal 2 duurt 40 minuten. De vragen zijn zo opgezet dat de beoordelaars uw algemene vaardigheden kunnen bepalen.  

 

 • Motivatiegesprek: Kandidaten hebben allerlei redenen om voor de EU te willen werken. We kijken daarom naar verschillende factoren: Waar komt uw belangstelling vandaan? Kent u de EU-waarden en hoe belangrijk vindt u die? Wat weet u van de huidige en toekomstige uitdagingen voor de EU? Wat verwacht u van een loopbaan bij de EU? Wat weet u van de EU en de oprichting, de instellingen en de belangrijkste beleidsterreinen van de EU?
  Op basis van dit soort vragen voert u een gestructureerd motivatiegesprek van 20 minuten met twee leden van de jury. Aan de hand van dit gesprek wordt gezocht naar het antwoord op al deze vragen.

 

Administrateur (AD, specialist)

 • Onlinetests: voorbeelden
  • Tests van het redeneervermogen
   Verbaal (beoordeling van uw verbale redeneervermogen en uw begrip van verbale informatie).
   Numeriek (beoordeling van uw numerieke redeneervermogen en uw begrip van numerieke informatie).
   Abstract (beoordeling van uw vermogen om verbanden tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn, te ontdekken en te begrijpen).
  • Voorbeeld situatiebeoordelingstestMet deze test wordt nagegaan hoe u zich in een werkomgeving gedraagt. Meer voorbeelden in het EngelsFrans en Duits en voorbeeld correctiemethode.
    

Talenkennistest: voorbeeld in 24 talen
De talenkennistest bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw taalvaardigheid wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. De test is niet specifiek afgestemd op een van de instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag geeft een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 25 minuten de tijd voor de 12 meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.
 

 • Rollenspel: Vlak voor het rollenspel krijgt u een schriftelijke opdracht en achtergrondinformatie zodat u zich op deze test kunt voorbereiden. In de opdracht en de achtergrondinformatie wordt u gevraagd een bijeenkomst met een "rolspeler" voor te bereiden (u krijgt daarvoor 5 à 10 minuten de tijd). U speelt de rol van iemand met de functie waarnaar u solliciteert. U krijgt ook een beschrijving van de rol van de rolspeler en de situatie.
  Met het rollenspel, dat 15 tot 20 minuten duurt, wordt een aantal algemene vaardigheden getest. U bespreekt de situatie samen met de rolspeler. De getrainde rolspeler kan u tijdens de bijeenkomst aanvullende informatie geven aan de hand van een min of meer gestructureerd script. U mag op elk moment de schriftelijke opdracht en de achtergrondinformatie nog eens raadplegen. Twee leden van de jury zijn als waarnemer bij het rollenspel. Ze maken alleen notities, ze zijn verder niet bij de vergadering betrokken. Na de test bepalen de juryleden uw score.
   
 • Situationeel interview: een gesprek aan de hand waarvan algemene vaardigheden worden getest door de kandidaat te vragen hoe hij/zij in een specifieke situatie zou reageren. Ongeveer twee tot drie weken voor het interview wordt u verzocht ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Daarbij wordt u verzocht een collega te vervangen en de verantwoordelijkheid op u te nemen voor diverse taken en situaties, die tijdens het gesprek zullen worden besproken. Maar tijdens het gesprek komen ook situaties aan bod die buiten de opdrachtomschrijving vallen.

  Het situationeel interview zelf duurt 30 à 40 minuten en test een aantal algemene vaardigheden die in de aankondiging zijn genoemd. Het gaat om een gesprek met een getrainde interviewer die lid is van het EU-personeel, maar niet van de jury. De interviewer geeft u tijdens dit gesprek aanvullende informatie aan de hand van een min of meer gestructureerd script. U mag dan ook de schriftelijke opdrachtomschrijving en achtergrondinformatie raadplegen.
  Het interview wordt bijgewoond door twee leden van de jury, die niet aan het gesprek deelnemen, maar alleen aantekeningen maken.

  Het situationeel interview vindt per videoconferentie plaats.

  Voorbeeldvragen uit het situationeel interview:

  Op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u, mocht u gevraagd worden het initiatief te nemen, op basis van de verstrekte opdracht het conflict oplossen tussen…. en ……?
  - Hoe zou u besluiten wat relevant is en wat minder relevant is in de informatie die u heeft gekregen van…?

  Niet op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u omgaan met een collega die….?
  - Hoe zou u reageren als u hoort dat uw project…?
   

 • Mondelinge presentatie: Engels, Frans en Duits – Een individueel af te leggen analyse- en presentatietest, waarbij u een voorstel moet formuleren voor een fictief probleem in verband met een werksituatie. Na het analyseren van de documentatie moet u uw ideeën presenteren aan een kleine groep mensen.
   
 • Casestudy: Engels, Frans en Duits – Computertest aan de hand van een scenario waarbij u voor verschillende problemen wordt gesteld die u moet oplossen of waarop u moet reageren, waarbij u alleen het aangeboden materiaal mag gebruiken..
   
 • Gedragsgericht interview: Bij het gedragsgericht interview wordt een beoordeling gemaakt van bepaalde of alle algemene vaardigheden die nodig zijn voor het vergelijkend onderzoek en het niveau van de functie waarnaar u solliciteert (zie de aankondiging van het vergelijkend onderzoek). Dit gesprek in uw taal 2 duurt 40 minuten. De vragen zijn zo opgezet dat de beoordelaars uw algemene vaardigheden kunnen bepalen.
   
 • Vakgericht interview Bij het vakgericht interview wordt een beoordeling gemaakt van bepaalde of alle vaardigheden die vereist zijn voor de bij een bepaald profiel behorende taken. Het gaat om een gestructureerd gesprek met twee leden van de jury. Het gesprek vindt plaats in de taal die u heeft gekozen als taal 2. In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek staat hoeveel punten u minimaal dient te behalen. Het specifiek gedragsgericht interview/interview in verband met het vakgebied mag niet worden verward met het algemeen gedragsgericht interview, dat ook gestructureerd is, maar dat op algemene, in plaats van op specifieke vaardigheden is toegespitst.
   
 • Schriftelijke test op het vakgebied: Met deze test wordt nagegaan of u beschikt over een aantal bekwaamheden die voor de functie en het profiel vereist zijn. Met een korte schriftelijke uitleg wordt u een bepaald probleem voorgelegd. U moet schriftelijk uitleggen hoe u dit probleem zou aanpakken. U legt deze test aan de computer af in taal 2. In de aankondiging van het vergelijkend onderzoek staat hoeveel punten u minimaal dient te behalen.
   
 • Vakgebiedtest De vakgebiedtest omvat een reeks meerkeuzevragen om na te gaan hoe geschikt u bent voor de taken van het specifieke profiel. Elke vraag is gebaseerd op een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Meer informatie vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek en in de uitnodiging.

 

Jurist-linguïst (AD)

 • Onlinetests: voorbeelden
  • Tests van het redeneervermogen
   Verbaal (beoordeling van uw verbale redeneervermogen en uw begrip van verbale informatie).
   Numeriek (beoordeling van uw numerieke redeneervermogen en uw begrip van numerieke informatie).
   Abstract (beoordeling van uw vermogen om verbanden tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn, te ontdekken en te begrijpen).
  • Voorbeeld situatiebeoordelingstestMet deze test wordt nagegaan hoe u zich in een werkomgeving gedraagt. Meer voorbeelden in het EngelsFrans en Duits en voorbeeld correctiemethode.
    
 • Talenkennistest: voorbeelden in 24 talen
  De talenkennistest bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw taalvaardigheid wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. De test is niet specifiek afgestemd op een van de instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag geeft een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 25 minuten de tijd voor de 12 meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.
   
 • Vertaaltests: voorbeelden in het Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans
   
 • Samenvattingstest: voorbeeld – Bij deze test krijgt u een tekst in taal 3 en wordt u verzocht om een samenvatting daarvan te maken in taal 1 (de taal van het vergelijkend onderzoek). De test duurt ongeveer 2 uur. U mag daarbij geen woordenboek gebruiken.
   
 • Situationeel interview: een gesprek aan de hand waarvan algemene vaardigheden worden getest door de kandidaat te vragen hoe hij/zij in een specifieke situatie zou reageren. Ongeveer twee tot drie weken voor het interview wordt u verzocht ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Daarbij wordt u verzocht een collega te vervangen en de verantwoordelijkheid op u te nemen voor diverse taken en situaties, die tijdens het gesprek zullen worden besproken. Maar tijdens het gesprek komen ook situaties aan bod die buiten de opdrachtomschrijving vallen.

  Het situationeel interview zelf duurt 30 à 40 minuten en test een aantal algemene vaardigheden die in de aankondiging zijn genoemd. Het gaat om een gesprek met een getrainde interviewer die lid is van het EU-personeel, maar niet van de jury. De interviewer geeft u tijdens dit gesprek aanvullende informatie aan de hand van een min of meer gestructureerd script. U mag dan ook de schriftelijke opdrachtomschrijving en achtergrondinformatie raadplegen.
  Het interview wordt bijgewoond door twee leden van de jury, die niet aan het gesprek deelnemen, maar alleen aantekeningen maken.

  Het situationeel interview vindt per videoconferentie plaats.

  Voorbeeldvragen uit het situationeel interview:

  Op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u, mocht u gevraagd worden het initiatief te nemen, op basis van de verstrekte opdracht het conflict oplossen tussen…. en ……?
  - Hoe zou u besluiten wat relevant is en wat minder relevant is in de informatie die u heeft gekregen van…?

  Niet op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u omgaan met een collega die….?
  - Hoe zou u reageren als u hoort dat uw project…?

 

Vertaler (AD)

 • Onlinetests: voorbeelden
  • Tests van het redeneervermogen
   Verbaal (beoordeling van uw verbale redeneervermogen en uw begrip van verbale informatie).
   Numeriek (beoordeling van uw numerieke redeneervermogen en uw begrip van numerieke informatie).
   Abstract (beoordeling van uw vermogen om verbanden tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn, te ontdekken en te begrijpen).
  • Voorbeeld situatiebeoordelingstestMet deze test wordt nagegaan hoe u zich in een werkomgeving gedraagt. Meer voorbeelden in het EngelsFrans en Duits en voorbeeld correctiemethode.
    
 • Vertaaltestvoorbeelden in 24 talen

 • Revisietestvoorbeeld – Revisie van een vertaling van taal 2 naar taal 1.

 • Talenkennistest: voorbeelden in 24 talen
  De talenkennistest bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw taalvaardigheid wordt beoordeeld. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. De test is niet specifiek afgestemd op een van de instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag geeft een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 25 minuten de tijd voor de 12 meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.
   
 • Situationeel interview: een gesprek aan de hand waarvan algemene vaardigheden worden getest door de kandidaat te vragen hoe hij/zij in een specifieke situatie zou reageren. Ongeveer twee tot drie weken voor het interview wordt u verzocht ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Daarbij wordt u verzocht een collega te vervangen en de verantwoordelijkheid op u te nemen voor diverse taken en situaties, die tijdens het gesprek zullen worden besproken. Maar tijdens het gesprek komen ook situaties aan bod die buiten de opdrachtomschrijving vallen.

  Het situationeel interview zelf duurt 30 à 40 minuten en test een aantal algemene vaardigheden die in de aankondiging zijn genoemd. Het gaat om een gesprek met een getrainde interviewer die lid is van het EU-personeel, maar niet van de jury. De interviewer geeft u tijdens dit gesprek aanvullende informatie aan de hand van een min of meer gestructureerd script. U mag dan ook de schriftelijke opdrachtomschrijving en achtergrondinformatie raadplegen.
  Het interview wordt bijgewoond door twee leden van de jury, die niet aan het gesprek deelnemen, maar alleen aantekeningen maken.

  Het situationeel interview vindt per videoconferentie plaats.

  Voorbeeldvragen uit het situationeel interview:

  Op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u, mocht u gevraagd worden het initiatief te nemen, op basis van de verstrekte opdracht het conflict oplossen tussen…. en ……?
  - Hoe zou u besluiten wat relevant is en wat minder relevant is in de informatie die u heeft gekregen van…?

  Niet op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u omgaan met een collega die….?
  - Hoe zou u reageren als u hoort dat uw project…?
   

 • Mondelinge presentatie: voorbeelden in het Engels, Frans en Duits – Een individueel af te leggen analyse- en presentatietest, waarbij u een voorstel moet formuleren voor een fictief probleem in verband met een werksituatie. Na het analyseren van de documentatie moet u uw ideeën presenteren aan een kleine groep mensen.
   
 • Taalvaardigheidstest in de hoofdtaal: voorbeeld – De taalvaardigheidstest in de hoofdtaal bestaat uit 25 onafhankelijke meerkeuzevragen. Bij elke vraag kunt u kiezen uit vier antwoorden (A, B, C en D), waarvan er slechts één juist is. Voor deze test krijgt u 25 minuten. Met de vragen testen we uw kennis op de volgende gebieden: grammatica, woordenschat, idioom, spelling en interpunctie.

 

Tolk (AD)

 • Onlinetests: voorbeelden
  • Tests van het redeneervermogen
   Verbaal (beoordeling van uw verbale redeneervermogen en uw begrip van verbale informatie).
   Numeriek (beoordeling van uw numerieke redeneervermogen en uw begrip van numerieke informatie).
   Abstract (beoordeling van uw vermogen om verbanden tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn, te ontdekken en te begrijpen).
    
 • Situationeel interview: een gesprek aan de hand waarvan algemene vaardigheden worden getest door de kandidaat te vragen hoe hij/zij in een specifieke situatie zou reageren. Ongeveer twee tot drie weken voor het interview wordt u verzocht ter voorbereiding online een schriftelijke opdrachtomschrijving met achtergrondinformatie te bestuderen. Daarbij wordt u verzocht een collega te vervangen en de verantwoordelijkheid op u te nemen voor diverse taken en situaties, die tijdens het gesprek zullen worden besproken. Maar tijdens het gesprek komen ook situaties aan bod die buiten de opdrachtomschrijving vallen.

  Het situationeel interview zelf duurt 30 à 40 minuten en test een aantal algemene vaardigheden die in de aankondiging zijn genoemd. Het gaat om een gesprek met een getrainde interviewer die lid is van het EU-personeel, maar niet van de jury. De interviewer geeft u tijdens dit gesprek aanvullende informatie aan de hand van een min of meer gestructureerd script. U mag dan ook de schriftelijke opdrachtomschrijving en achtergrondinformatie raadplegen.
  Het interview wordt bijgewoond door twee leden van de jury, die niet aan het gesprek deelnemen, maar alleen aantekeningen maken.

  Het situationeel interview vindt per videoconferentie plaats.

  Voorbeeldvragen uit het situationeel interview:

  Op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u, mocht u gevraagd worden het initiatief te nemen, op basis van de verstrekte opdracht het conflict oplossen tussen…. en ……?
  - Hoe zou u besluiten wat relevant is en wat minder relevant is in de informatie die u heeft gekregen van…?

  Niet op basis van de opdracht:
  - Hoe zou u omgaan met een collega die….?
  - Hoe zou u reageren als u hoort dat uw project…?

 • Mondelinge presentatie: voorbeelden in het Engels, Frans en Duits – Een individueel af te leggen analyse- en presentatietest, waarbij u een voorstel moet formuleren voor een fictief probleem in verband met een werksituatie. Na het analyseren van de documentatie moet u uw ideeën presenteren aan een kleine groep mensen.

 

Arbeidscontractanten / CAST Permanent

 • Tests van het redeneervermogen
  Voor functiegroepen I, II en III, zie Assistent (AST-SC) of Assistent (AST).
  Voor functiegroep IV, zie Administrateur (AD, generalist).
   
 • Bekwaamheidstest: Dit is een test met meerkeuzevragen om uw kennis in verband met een specifiek profiel te beoordelen. Lees de aankondiging voor meer informatie.

  De bekwaamheidstest voor contractanten omvat 25 meerkeuzevragen waarmee wordt nagegaan hoe geschikt u bent voor de taken van het specifieke profiel. De vragen in de bekwaamheidstests houden verband met de taken die vermeld zijn in de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling. Zij zijn niet specifiek afgestemd op een van de instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag geeft een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is.  Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 50 minuten de tijd voor de 25 meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. U legt deze bekwaamheidstest af in de taal die u heeft gekozen als taal 2. Voor functiegroepen II en III moet u minimaal 13 van de 25 vragen goed beantwoorden, voor functiegroep IV moeten dat er minstens 16 zijn.

  Dit type test moet u afleggen indien u solliciteert voor een van de volgende profielen:

Financiën: vragen over financiële procedures, accounting, analyse en advies (audits en controles), eventueel met inbegrip van economische theorie en instrumenten om economische en financiële tendensen, ontwikkelingen en data te monitoren en te analyseren.
Project- en programmabeheer: vragen over project-/programmabeheer (planning, monitoring, evaluatie enz.) en relevante financiële aspecten, communicatie en kwaliteitsborging.
Secretariaats- en kantoormedewerkers: vragen over secretariaats- en ondersteunende taken zoals vergaderingen en dienstreizen organiseren, documenten, post en e-mail sorteren en archiveren, agenda bijhouden enz. Ook de basiskennis van MS Office-software wordt getest.
Administratie en human resources: voor het merendeel vragen over personeelsbeheer en beroepsopleiding.
Communicatie: vragen over concrete instrumenten, zoals bijvoorbeeld briefings, factsheets, onlinecommunicatie en sociale media, en over projectbeheer, zoals het opstellen en uitvoeren van communicatiestrategieën.
Politieke zaken en EU-beleid: vragen over beleidskwesties, zowel algemeen als op EU-niveau, en eventueel over juridische en economische zaken.
Rechten: vragen over EU-, nationaal en internationaal recht, en eventueel over beleids- en economische zaken.
Informatie- en communicatietechnologie (ICT): vragen over allerlei aspecten van ICT, bijvoorbeeld over programmeertalen (Java, Visual Basic, Visual C# enz.), gebruikersplatforms en besturingssystemen (bijv. Windows en Unix), netwerkbeheer en telecom.
Kinderverzorging: vragen over naschoolse en openluchtopvang (kinderen van 3,5-14 jaar), kleuteronderwijs en verzorging van kinderen van 0-3 jaar in crèches.
Onderwijspsychologenvragen over allerlei onderwerpen zoals de coördinatie van werk en personeel in een centrum voor kinderopvang of naschoolse opvang, de kwaliteit van leven van kinderen en de interactie met de ouders, de ontwikkeling en evaluatie van opvoedings- en leerdoelstellingen, enz.
 

 • Talenkennistest: dit is een meerkeuzetest waarbij uw begrip van taal 2 (Engels, Frans, Duits) getest wordt. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl.

  De talenkennistest voor arbeidscontractanten bestaat uit twaalf meerkeuzevragen waarmee uw begrip van taal 2 (EN-FR-DE) getest wordt. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. Zij zijn niet specifiek afgestemd op een van de instellingen/agentschappen/diensten. Elke vraag geeft een scenario waarbij u kunt kiezen uit vier antwoorden, waarvan er slechts één juist is. Met elke vraag kunt u een punt verdienen. Foute antwoorden worden niet bestraft. U krijgt 30 minuten de tijd voor de twaalf meerkeuzevragen.  Bij de beoordeling speelt de tijd wel een rol, maar de test is zo opgezet dat u alle vragen binnen de tijd zou moeten kunnen beantwoorden. Voor functiegroep III moet u minimaal zes van de twaalf vragen goed beantwoorden, voor functiegroep IV moeten dat er minstens zeven zijn.

  Dit type test moet u afleggen indien u solliciteert voor een van de volgende profielen:

  Vertalers / correctoreneen test waarmee uw begrip van taal 2 (EN-FR-DE) getest wordt. Er wordt gekeken naar woordenschat, grammatica, zinsbouw en stijl. Voor deze vragen is geen extra kennis nodig, zij zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie in de tekst.
   

 • Al deze tests kunt u per computer, op dezelfde dag en in een testcentrum naar keuze afleggen. Die lijst van testcentra krijgt u bij uw uitnodiging.
   
 • Indien u solliciteert voor het profiel Medewerkers manuele en administratieve ondersteuning hoeft u alleen de tests redeneervermogen af te leggen, geen competentietest en geen talenkennistest.

Woordenlijst

Test abstract redeneervermogen :

beoordeling van uw vermogen om verbanden tussen concepten die niet van talige, ruimtelijke of numerieke aard zijn, te ontdekken en te begrijpen

Casestudy :

test per computer op basis van een relevante situatie die u voor verschillende problemen plaatst die u moet oplossen of waarop u moet reageren, waarbij u alleen het aangeboden materiaal mag gebruiken

E-tray :

test per computer waarbij u een reeks vragen moet beantwoorden met behulp van informatie in een mailbox

Groepsopdracht :

nadat u individueel een aantal gegevens hebt bestudeerd, bespreekt u uw conclusies in een groep met andere deelnemers om tot een gezamenlijke beslissing te komen

Test numeriek redeneervermogen :

beoordeling van uw numerieke redeneervermogen en uw begrip van numerieke informatie

Mondelinge presentatie :

individueel af te leggen examenonderdeel betreffende analyse en presentatie, waarbij u een voorstel moet formuleren voor een fictief probleem in verband met een werksituatie. Na het analyseren van de documentatie moet u uw ideeën presenteren aan een kleine groep mensen.

Situatiebeoordelingstest :

beoordeling van uw gedrag in een beroepssituatie

Test verbaal redeneervermogen :

beoordeling van uw verbale redeneervermogen en uw begrip van verbale informatie