Exemple de teste

Home > Depunerea candidaturii > Exemple de teste

Tot ce trebuie să știți despre teste

Procedurile de selecție pentru fiecare concurs general publicat pe site-ul EPSO includ o serie de teste prin care se evaluează aptitudinile și competențele generale și profesionale ale candidaților. În general, primul set de teste constă în testele pe calculator cu variante multiple de răspuns. La concursurile pentru specialiști, procedura inițială de selecție va consta doar în evaluarea calificărilor.

Candidații care reușesc la testele pe calculator cu variante multiple de răspuns și/sau trec de selecția pe baza dosarului și care, conform formularelor de candidatură on-line, îndeplinesc toate condițiile generale și specifice de admisibilitate la concurs, sunt invitați la etapa „centrului de evaluare”.

Această etapă se desfășoară în general la Bruxelles sau la Luxemburg, pe parcursul uneia sau mai multor zile. Scopul său este de a evalua competențele generale și specifice legate de natura atribuțiilor/ competențele legate de domeniu.

Puteți consulta mai jos exemple de teste pentru aceste două runde. Ele au fost concepute pentru a-i ajuta pe candidați să-și formeze o imagine în legătură cu tipul de întrebări/probe cu care se pot întâlni. Precizăm că numărul și tipul de teste variază în funcție de profilul și gradul pentru care se organizează concursul/selecția. Pentru detalii cu privire la testele prevăzute pentru o anumită procedură de selecție, consultați întotdeauna anunțul de concurs sau cererea de exprimare a interesului.

EPSO nu oferă cursuri sau materiale pregătitoare în afară de aceste exemple de teste. De asemenea, nu recomandă sau susține anumite publicații sau cursuri propuse de alte organizații.

Unele state membre oferă cursuri și sprijin pentru cetățenii UE care se pregătesc de concurs, prin intermediul următoarelor contacte sau al reprezentanțelor permanente pe lângă UE (consultați Anuarul oficial al Uniunii Europene).

 

Asistenți (AST-SC)

 • Teste on-line: Teste de raționament (verbal, numeric și abstract) și teste de evaluare a capacității profesionale („stabilirea priorităților și organizare” și „cunoștințe IT de bază”)
 • Exercițiu „e-tray”: Simularea pe calculator a unei situații profesionale reale și a unei căsuțe poștale electronice care conține informații referitoare la o anumită chestiune. 
 • Teste de înțelegere a unei limbi străine
 • Test de evaluare a competențelor în domeniul finanțelor: engleză, franceză, germană
 • Exactitate și precizie: englezăfrancezăgermană
   
 • Testul de evaluare a competențelor Microsoft Office
  Acest test va evalua competențele candidatului de pregătire și/sau prelucrare a fișierelor MS Word și Excel (versiunea de MS Office: Windows 7 – MS Office 2010). Testul va dura 60 de minute.
   
 • Testul de evaluare a competențelor de redactare:
  Acest test practic a fost conceput pentru a evalua cât de bine redactează candidații (în special ortografie, vocabular și gramatică) în limba 2 și nu cât de bine cunosc subiectul abordat.
  Candidații vor primi o listă cu diferite subiecte, din care vor trebui să aleagă unul. Li se va cere să redacteze o compunere pe tema aleasă.
  Testul va fi susținut pe calculator și durează 30 de minute.
   
 • Joc de rol:
  Candidatul primește o notă de informare chiar înainte de joc. În aceasta este invitat să pregătească o ședință cu un „client” (are la dispoziție aproximativ 5-10 minute pentru a se pregăti). Candidatul trebuie să joace rolul persoanei care ocupă postul pentru care s-a înscris la concurs. Se explică, de asemenea, rolul „clientului” și se enunță o problemă.
  Jocul de rol propriu-zis durează aproximativ 15 minute și permite evaluarea mai multor competențe generale. Constă dintr-o discuție cu „clientul” pe marginea problemei respective. „Clientul", un membru al personalului care a fost pregătit în acest scop, furnizează informații suplimentare pe parcursul ședinței, după un scenariu parțial structurat. Ședința se desfășoară în prezența a doi membri ai Comisei de evaluare. Aceștia nu intervin, ci iau doar notițe. La sfârșitul exercițiului, membrii Comisiei stabilesc punctajul. 
   
 • Testul în domeniu:
  Testul în domeniu include o serie de întrebări cu variante multiple de răspuns, concepute pentru testarea capacității de a face față sarcinilor asociate profilului respectiv. Fiecare întrebare se bazează pe un scenariu textual legat de patru variante diferite de răspuns, dintre care numai una este corectă. Anunțul de concurs și scrisoarea de invitație conțin informații suplimentare pe această temă.

 

Asistenți (AST)

 • Test de editare:
  Testul de editare se referă la corectarea erorilor lingvistice (numerotare, punctuație, gramatică/ortografie și vocabular) și de formatare dintr-o traducere.
  Candidatul vede pe ecran textul sursă în limba 2. Traducerea acestui text în limba 1 îi este furnizată în format MS Word editabil (MS Office 2010). Ea conține greșeli lingvistice și de formatare în raport cu textul sursă. Candidatul trebuie să detecteze și să corecteze erorile, astfel încât traducerea să corespundă perfect cu originalul.
  Acest test durează aproximativ 1 oră.
   
 • Redactarea unei note legate de atribuții/Testul scris în domeniu:
  Testul a fost conceput pentru a evalua unele dintre competențele indispensabile pentru a face față sarcinilor asociate unui anumit profil. Se propune o anumită situație sub forma unei scurte note scrise și li se cere candidaților să redacteze o notă în care să explice modalitățile prin care poate fi abordată. Testul se susține pe calculator, în limba a doua. Nota de trecere este precizată în Anunțul de concurs.
   
 • Interviul de testare a competențelor specifice/Interviul în domeniu:
  Testul este conceput să evalueze unele dintre sau toate competențele indispensabile pentru a face față sarcinilor asociate unui anumit profil (a se vedea Anunțul de concurs). Este vorba de un interviu structurat cu doi membri ai comisiei de evaluare. Interviul se desfășoară în limba a doua. Nota de trecere este precizată în Anunțul de concurs. Interviul de testare a competențelor specifice/Interviul în domeniu nu trebuie confundat cu interviul ce vizează testarea competențelor generale, care este, de asemenea, structurat, dar se concentrează pe competențele generale mai degrabă decât pe anumite sarcini. 
   
 • Testul în domeniu:
  Testul în domeniu include o serie de întrebări cu variante multiple de răspuns (MCQ), concepute pentru testarea capacității de a face față sarcinilor asociate profilului respectiv. Fiecare întrebare se bazează pe un scenariu textual legat de patru variante diferite de răspuns, dintre care numai una este corectă. Anunțul de concurs și scrisoarea de invitație conțin informații suplimentare pe această temă.

 

Administratori (AD - Generaliști)

 • Teste de raționament: teste interactive de raționament verbal, numeric și abstract și de analiză situațională
 • Model de întrebări pentru testul de raționament situațional: englezăfrancezăgermană și exemplu de punctaj
 • Exercițiu „e-tray”: Simularea pe calculator a unei situații profesionale reale și a unei căsuțe poștale electronice care conține informații referitoare la o anumită chestiune.  
 • Exercițiu de grup: englezăfrancezăgermană
 • Prezentare orală: englezăfrancezăgermană
 • Studiu de caz: englezăfrancezăgermană
   
 • Interviu motivațional:
  Motivația candidatului de a lucra în instituțiile UE are mai multe dimensiuni, printre care: originea interesului, cunoașterea valorilor UE și angajamentul față de acestea, înțelegerea provocărilor recente cu care s-a confruntat UE și a celor viitoare, așteptările legate de o carieră europeană, cunoștințele despre UE, despre originea, instituțiile și principalele politici ale acesteia.
  Pornind de la aceste elemente, a fost conceput un interviu motivațional structurat, cu doi membri ai comisiei de evaluare, care durează 20 de minute.
  Interviul testează fiecare din elementele menționate mai sus.

 

Administratori (AD - Specialiști)

 • Teste de raționament: teste interactive de raționament verbal, numeric și abstract și de analiză situațională
 • Model de întrebări pentru testul de raționament situațional: englezăfrancezăgermană și exemplu de punctaj
 • Exercițiu „e-tray”: Simularea pe calculator a unei situații profesionale reale și a unei căsuțe poștale electronice care conține informații referitoare la o anumită chestiune. 
 • Exercițiu de grup: englezăfrancezăgermană
 • Prezentare orală: englezăfrancezăgermană
 • Studiu de caz: englezăfrancezăgermană
   
 • Interviul de testare a competențelor specifice/Interviul în domeniu: 
  Testul este conceput să evalueze unele dintre sau toate competențele indispensabile pentru a face față sarcinilor asociate unui anumit profil (a se vedea Anunțul de concurs). Este vorba de un interviu structurat cu doi membri ai comisiei de evaluare. Interviul se desfășoară în limba a doua. Nota de trecere este precizată în Anunțul de concurs. Interviul de testare a competențelor specifice/Interviul în domeniu nu trebuie confundat cu interviul ce vizează testarea competențelor generale, care este, de asemenea, structurat, dar se concentrează pe competențele generale mai degrabă decât pe anumite sarcini.
   
 • Redactarea unei note legate de atribuții/Testul scris în domeniu: 
  Testul este conceput să evalueze unele dintre competențele indispensabile pentru a face față sarcinilor asociate unui anumit profil. Se propune o anumită situație sub forma unei scurte note scrise și li se cere candidaților să scrie despre modalitățile prin care aceasta poate fi abordată. Testul se susține pe calculator, în limba a doua. Nota de trecere este precizată în Anunțul de concurs.
   
 • Testul în domeniu:
  Testul în domeniu include o serie de întrebări cu variante multiple de răspuns (MCQ), concepute pentru testarea capacității de a face față sarcinilor asociate profilului respectiv. Fiecare întrebare se bazează pe un scenariu textual legat de patru variante diferite de răspuns, dintre care numai una este corectă. Anunțul de concurs și scrisoarea de invitație conțin informații suplimentare pe această temă.

 

Juriști-lingviști (AD)

 

Traducători (AD)

 • Teste de raționament: teste interactive de raționament verbal, numeric și abstract
 • Teste de traducere
 • Teste de înțelegere a unei limbi străine:  engleză, franceză, germană
 • Exercițiu de grup: englezăfrancezăgermană
 • Prezentare orală: englezăfrancezăgermană
   
 • Testul de cunoaștere a limbii principale: exemplu
  Testul de cunoaștere a limbii principale este un test-pilot. În 2017 nu este eliminatoriu, iar punctajul obținut de candidați nu va fi luat în considerare în cadrul acestui concurs. Rezultatele vor fi prelucrate respectând anonimatul și doar în scop de analiză, în perspectiva organizării viitoarelor concursuri.
  Testul de cunoaștere a limbii principale este un test cu 25 de întrebări independente cu variante multiple de răspuns. Fiecare întrebare este însoțită de 4 variante de răspuns, din care doar una este cea corectă (A, B, C sau D). Candidații au la dispoziție 25 de minute. Întrebările pot viza oricare dintre următoarele abilități: gramatică, vocabular, utilizarea expresiilor idiomatice, ortografie și punctuație.

 

Interpreți (AD)

 

Agenți contractuali / CAST Permanent

 • Teste de raționament:
  Pentru grupele de funcții I, II și III, consultați secțiunile Asistenți (AST-SC) sau Asistenți (AST).
  Pentru grupa de funcții IV, consultați secțiunea Administratori (AD - Generaliști).
   
 • Test de competențe: Este vorba de un test cu variante multiple de răspuns (MCQ) care evaluează cunoștințele în domeniul specific unui anumit profil. Pentru detalii consultați cererea de exprimare a interesului.

  Testul de competență pentru agenții contractuali include o serie de 25 de întrebări cu variante multiple de răspuns, concepute pentru testarea competenței de a face față sarcinilor asociate profilului respectiv. Întrebările din testele de competențe se leagă de sarcinile descrise în Cererea de exprimare a interesului și nu de domeniul unei instituții/agenții sau al unui serviciu anume. Fiecare întrebare se bazează pe un scenariu legat de patru variante diferite de răspuns, dintre care numai una este corectă.  Pentru fiecare întrebare la care se răspunde corect se acordă 1 punct, iar răspunsurile greșite nu se penalizează. Candidații au în total la dispoziție 50 de minute pentru a răspunde la cele 25 de întrebări cu variante multiple de răspuns.  Factorul timp face parte din evaluare, dar testele au fost concepute astfel încât să le permită candidaților să răspundă la toate întrebările în intervalul de timp alocat. Candidații susțin testele de competență în limba a doua. Nota de trecere este 13 din 25 pentru grupele de funcții II și III și 16 din 25 de puncte pentru grupa de funcții IV.

  Acest tip de test se aplică următoarelor profiluri:

Finanțe: întrebări despre procedurile financiare, gestiunea contabilă, analiză și consultanță (audituri și controale), care pot acoperi și teorii sau instrumente economice de analiză și monitorizare a tendințelor, evoluțiilor și datelor economice și financiare.
Gestionarea proiectelor/programelor: întrebări de testare a cunoștințelor în materie de gestionare a proiectelor/programelor (planificare, monitorizare, evaluare, etc.) care acoperă și aspectele financiare relevante, precum și chestiuni legate de comunicare și de asigurarea calității.
Secretari / Personal administrativ: întrebări legate de o serie de sarcini de secretariat/administrative cum ar fi organizarea de reuniuni, pregătirea misiunilor, completarea și transmiterea de documente prin e-mail, trierea corespondenței, ținerea unei evidențe a întâlnirilor etc. Este testată și cunoașterea produselor MS Office la un nivel de bază.
Administrație / Resurse umane: în principal întrebări legate de gestionarea personalului și de formarea profesională.
Comunicare: întrebări referitoare la instrumente practice, printre care documentele de informare, fișele informative, comunicarea online, rețelele sociale de comunicare, precum și întrebări cu privire la aspecte pertinente legate de gestionarea proiectelor, de ex. definirea/punerea în practică/implementarea strategiilor de comunicare.
Afaceri politice / Politici ale UE: întrebările testează cunoștințele cu privire la politici generale și europene, dar pot acoperi și subiecte juridice sau economice.
Drept: întrebări legate de cunoașterea legislației europene, naționale și internaționale, care pot acoperi și subiecte politice sau economice.
Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC): întrebări cu privire la o serie de domenii TIC, printre care utilizarea unor limbaje de programare precum JAVA, Visual Basic, Visual C# etc., administrarea mediului de utilizare (de ex. Windows și Unix) și administrarea de rețele și telecomunicații.
Personal de îngrijire a copiilor: întrebări referitoare la aspecte precum îngrijirea copiilor în structurile cu programe de încadrare a elevilor după orele de școală (de tip „after-school”) și pentru centre de activități în aer liber (copii cu vârste cuprinse între 3 ani și jumătate și 14 ani), educarea în grădinițe și îngrijirea și educarea copiilor cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani în creșe.
Psihologi educaționaliîntrebări referitoare la aspecte precum coordonarea activităților unei grădinițe sau a unui centru cu program de încadrare a elevilor după orele de școală (de tip „after-school”) și a personalului unei astfel de unități, calitatea vieții copiilor și interacțiunile cu părinții, elaborarea și urmărirea aplicării proiectului pedagogic (care include formarea).
 

 • Test de înțelegere lingvistică: este vorba de un test cu variante multiple de răspuns (MCQ) care evaluează cât de bine înțelegeți limba 2 (engleză, franceză, germană): vocabular, construcții gramaticale/sintactice și stil.

  Testul de înțelegere lingvistică pentru agenții contractuali include 12 întrebări cu variante multiple de răspuns (MCQ) concepute pentru a vă evalua înțelegerea vocabularului, a construcțiilor gramaticale/sintactice și a stilului în limba 2 (EN-FR-DE). Ele nu sunt specifice domeniului de activitate al unei instituții/agenții sau al unui serviciu anume. Fiecare întrebare se bazează pe un scenariu legat de patru variante diferite de răspuns, dintre care numai una este corectă. Pentru fiecare întrebare la care se răspunde corect se acordă 1 punct, iar răspunsurile greșite nu se penalizează. Candidații au în total la dispoziție 30 de minute pentru a răspunde la cele 12 întrebări cu variante multiple de răspuns.  Factorul timp face parte din evaluare, dar testele au fost concepute astfel încât să le permită candidaților să răspundă la toate întrebările în intervalul de timp alocat. Nota de trecere este 6 din 12 pentru grupa de funcții III și 7 din 12 pentru grupa de funcții IV.

  Acest tip de test se aplică următoarelor profiluri:

  Traducători / Corectoriun test menit să evalueze cât de bine înțelegeți limba 2 (EN-FR-DE): vocabular, construcții gramaticale/sintactice și stil. Întrebările nu necesită cunoștințe suplimentare și se bazează numai pe informațiile furnizate în text.
   
 • Veți susține toate aceste teste pe calculator, la același centru de testare și în același timp. Puteți selecta centrul dintre cele disponibile. Veți putea accesa lista centrelor disponibile direct din invitație.
   
 • Pentru profilul Lucrători care desfășoară activități manuale și de sprijin administrativ: nu există un test de competențe sau de înțelegere lingvistică, ci doar teste de raționament.

Glosar de termeni

Test de raționament abstract :

evaluează capacitatea candidaților de a gândi logic și de a înțelege relațiile dintre concepte care nu presupun elemente lingvistice, spațiale sau numerice.

Studiu de caz :

în general, un test pe calculator, bazat pe un scenariu relevant, în care sunt expuse diferite probleme pe care candidații trebuie să le rezolve sau la care trebuie să reacționeze, bazându-se exclusiv pe materialul disponibil.

Exercițiu „e-tray”: :

test pe calculator în cursul căruia candidații trebuie să răspundă la o serie de întrebări utilizând documentația pusă la dispoziție într-o căsuță poștală electronică

Exercițiu de grup :

după ce se familiarizează individual cu un set de informații, candidații se întâlnesc cu ceilalți membri ai grupului pentru a discuta despre concluziile la care au ajuns și pentru a lua o decizie comună

Test de raționament numeric :

evaluează capacitatea candidaților de a gândi logic și de a înțelege informații de natură numerică.

Prezentare orală :

probă individuală de analiză și de prezentare, în cadrul căreia candidații trebuie să propună o soluție pentru rezolvarea unei probleme fictive legate de o situație profesională. După analizarea documentației furnizate, candidații trebuie să își prezinte ideile unui grup restrâns de persoane.

Test de analiză situațională :

evaluează un comportament tipic al candidatului în situații profesionale.

Test de raționament verbal :

evaluează capacitatea candidaților de a gândi logic și de a înțelege informații din texte scrise.