Добре дошли на страницата на новия МООК на EPSO!

Начало > Как се кандидатства > Добре дошли на страницата на новия МООК на EPSO!

Какво е МООК?

МООК, съкратено от Масови отворени онлайн курсове, има за цел да се предоставят образователни курсове и материали онлайн за подготовка за изпити.

МООК се появяват за пръв път през 2006 г. и оттогава насам стават все по-популярни сред водещи международни университети и организации в света.

Нашият MOOК, който като пилотен проект за момента е достъпен само на английски език, е съставен с цел да предостави на потенциалните кандидати подробни насоки във връзка с процедурите за подбор на EPSO, включително по отношение на различните етапи и тестове, обяснение за оценката на компетентностите, преглед на изискванията за допустимост и др.

Този интерактивен уводен курс ще бъде усъвършенстван и доразработен въз основа на коментарите на потребителите, преди да бъде преведен на всички официални езици на ЕС.

Ето и преглед на нашите модули:

  1. Всичко, което трябва да знаете, преди да кандидатствате;
  2. Как да кандидатствате успешно;
  3. Как да повишите шансовете си за успех;
  4. Какво трябва да знаете за списъка с одобрени кандидати.

Изброените по-горе модули имат за цел да улеснят и обяснят процеса на подбор, като същевременно предоставят полезни съвети и представа за ежедневната работа в институциите.

Вижте нашия МООК.