Fáilte go dtí MOOC úrnua EPSO!

Etusivu > Conas iarratas a dhéanamh > Fáilte go dtí MOOC úrnua EPSO!

Cad is MOOC ann?

Is éard is aidhm do MOOC (Massive Online Open Course – Ollchúrsa Oscailte ar Líne) cúrsaí oideachais agus ullmhú do scrúduithe a chur ar fáil ar an idirlíon.

Cuireadh MOOCanna ar fáil den chéad uair in 2006 agus tá méadú ag teacht ar an ráchairt atá ag príomh-ollscoileanna idirnáisiúnta ar fud an domhain orthu ó shin.

Tá an MOOC seo againne (atá ar fáil mar thionscadal píolótach agus i mBéarla amháin faoi láthair) ceaptha chun treoir fhairsing a thabhairt d'iarrthóirí féideartha maidir le nósanna imeachta EPSO, lena n-áirítear na céimeanna agus na trialacha éagsúla a bhíonn ann, míniú ar an measúnú ar bhonn inniúlachtaí agus forléargas ar ár riachtanais incháilitheachta.

Déanfar an cúrsa treorach idirghníomhach seo a fheabhsú agus a shaothrú a thuilleadh ar bhonn aiseolas ó úsáideoirí sula gcuirfear ar fáil é i dteangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh.

Seo forléargas ar na modúil atá ann:

  1. Gach rud is gá a bheith ar eolas agat sula ndéanfaidh tú iarratas;
  2. Conas iarratas a chur isteach mar is ceart;
  3. Conas an dóchúlacht go n-éireoidh leat a mhéadú;
  4. Eolas úsáideach faoin bPainéal.

Is éard is aidhm do na modúil sa liosta thuas, ár nós imeachta roghnúcháin a shimpliú agus a mhíniú, agus leideanna úsáideacha agus léargas ar shaol laethúil institiúidí an Aontais a chur ar fáil.

Más mian leat ár MOOC a rochtain, cliceáil ar an nasc seo agus treorófar thú chuig leathanach seachtrach ár suímh gréasáin.