Zespół portalu EU Careers

 

Obecnie pracujemy nad nową wersją masowego otwartego kursu online (ang. Massive Online Open Course, MOOC), którą udostępnimy już wkrótce.

W ramach tego kursu staramy się zgromadzić wszystkie informacje potrzebne do tego, aby ubiegać się o pracę w instytucjach UE.

Poszczególne rozdziały poświęcone są konkursom EPSO, stałej procedurze naboru CAST i przykładowym testom, które wchodzą w skład obu tych procedur naboru. Na końcu każdego rozdziału można sprawdzić swoją wiedzę na dany temat, rozwiązując krótki quiz.

Zachęcamy do regularnych odwiedzin na naszej stronie!