Váš sprievodca kariérou v EÚ

Domovská stránka > Ako sa prihlásiť > Váš sprievodca kariérou v EÚ

 

V súčasnosti pracujeme na novej verzii MOOC, čiže hromadného otvoreného online kurzu (z anglického Massive Online Open Course), ktorý by sa mal čoskoro začať.

V tomto kurze sme sa snažili zhrnúť všetky informácie, ktoré potrebujete pri hľadaní cesty ku kariére v EÚ.

Sú tam rôzne kapitoly týkajúce sa výberových konaní EPSO, časovo neobmedzených výberových konaní CAST a aj vzorové testy pre obidva typy týchto výberových konaní. Na konci každej kapitoly si budete môcť svoje vedomosti z danej témy otestovať v krátkom kvíze.

Sledujte nás!