Header

Kako se prijaviti?

Prvi korak

Postupak podnošenja molbe za posao u institucijama ili tijelima EU-a ovisi o vrsti ugovora. Možete se kandidirati za nekoliko vrsta ugovora (ne računajući rad u svojstvu vanjskog suradnika): stalni posao, rad u određenom vremenu i rad u svojstvu privremenog osoblja. Možete se kandidirati i za pripravništvo. U ovom ćete odjeljku naći pojedinosti o prijavi za svaku od tih vrsta ugovora i za pripravništvo.

Za svaku vrstu ugovora postoji postupak odabira. U roku zadanom za svaku fazu u postupku svakako provjerite ispunjavate li sve ključne kvalifikacije za to mjesto te morate li ići na računalno testiranje ili u centar za procjenu kandidata. Kad pročitate sve o različitim postupcima odabira, okušajte se i u našim oglednim testovima (poveznica) i upoznajte se s ostalim mogućnostima pripreme (poveznica). Želimo vam uspjeh!

Tko sudjeluje u postupku?

Nakon što ste odabrali profil za koji se želite prijaviti, u obavijesti o natječaju provjerite tko obrađuje vašu prijavu. U većini slučajeva, odnosno u slučaju ugovorâ na neodređeno ili određeno vrijeme, vašu prijavu obrađuje Europski ured za odabir osoblja (EPSO). Od trenutka podnošenja elektroničke prijave do pristupanja testu u centru za procjenu kandidata EPSO nadgleda postupak odabira i na raspolaganju vam je za sva moguća pitanja.

U svakom postupku odabira sudjeluje posebno povjerenstvo za odabir, koje je odgovorno za odabir kandidata u svakoj fazi postupka i sastavljanje konačnog popisa uspješnih kandidata. Svako povjerenstvo za odabir čine dužnosnici institucija EU-a, a EPSO osigurava da se sva povjerenstva za odabir strogo pridržavaju postupka. U postupak zapošljavanja uključene su i službe za ljudske resurse institucija EU-a odgovorne za zapošljavanje uspješnih kandidata, tj. popunjavanje konkretnih radnih mjesta novim zaposlenicima s popisa uspješnih kandidata koje vodi EPSO. Prije nego što im ponude radno mjesto, institucije obavljaju intervju s potencijalnim zaposlenicima.

Ako se planirate prijaviti za radno mjesto u institucijama EU-a, prije prijave pogledajte razne vrste ugovora o radu koje EU nudi. Iako je moguće dobiti stalno radno mjesto, možda privremeno radno mjesto više odgovara vašim ambicijama i potrebama. Bez obzira na vrstu ugovora povezanog s radnim mjestom za koje se prijavljujete, uzmite u obzir da ćete vjerojatno morati sudjelovati u natječajnom postupku i da će proći nekoliko mjeseci dok ne saznate je li vaša prijava bila uspješna.

Za više podataka o zapošljavanju, promaknućima, plaći i doprinosima, pogledajte Pravilnik o osoblju.

Vrsta ugovora

Stalno zaposleno osoblje

Ugovori za stalno radno mjesto koji omogućuju da postanete član državne službe EU-a vrlo su traženi, a dobivaju se nakon strogog postupka javnog natječaja. U državnoj službi EU-a postoje tri vrste ugovora za stalno radno mjesto koji se mogu dodijeliti. Prvi se odnosi na administratore (AD), drugi na asistente (AST), a treći na asistente tajnike (AST/SC).

Administratori

Ako ste zaposleni kao administrator, vaši općeniti poslovi obuhvaćat će izradu nacrta politika, provedbu zakona EU-a, analizu ili savjetovanje. Sektori politika koji su pokriveni uključuju administraciju, pravo, financije, ekonomiju, komunikacije i znanost. Kao administratori se zapošljavaju i pismeni i usmeni prevoditelji.

Karijerom administratora obuhvaćeni su platni razredi AD 5 do AD 16, pri čemu je AD 5 početni razred za kandidate sa sveučilišnom diplomom. Odabir i zapošljavanje organiziraju se i za razrede AD 6 – AD 7 za stručnije poslove gdje je potrebno višegodišnje iskustvo u odgovarajućem području. Razredima AD 9 – AD 12 obuhvaćeno je srednje rukovodeće osoblje. Odabir i zapošljavanje u tim razredima iziskuje prethodno rukovoditeljsko iskustvo.Asistenti

Osobe zaposlene u institucijama EU-a kao asistenti obično imaju izvršnu ili tehničku ulogu u područjima administracije, financija, komunikacija, istraživanja ili razvoja i provedbe politika.


Karijerom asistenta obuhvaćeni su platni razredi AST 1 do AST 11, a novo osoblje obično se zapošljava u razred AST 1 – AST 3. Minimalni uvjeti za ulazak kandidata u razred AST 1 su završeno srednjoškolsko obrazovanje i odgovarajuće iskustvo ili odgovarajuća strukovna kvalifikacija.

Tajnici/činovnici (može se promijeniti ovisno o natječaju)

Osobe zaposlene kao tajnici/činovnici obično obavljaju poslove uredskog upravljanja ili pružaju administrativnu podršku institucijama EU-a.

Karijerom tajnika/činovnika obuhvaćeni su platni razredi AST/SC1 do AST/SC6. Novo osoblje obično se zapošljava u razred AST/SC 1. Kandidat za radno mjesto u platnom razredu AST/SC1 mora imati barem poslijesrednjoškolsko obrazovanje od najmanje 1 godine potvrđeno diplomom izravno povezano s prirodom posla ili srednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom koja omogućuje pristup poslijesrednjoškolskom obrazovanju nakon kojeg slijedi najmanje 3 godine profesionalnog iskustva izravno povezanog s prirodom posla ili stručno osposobljavanje od najmanje 1 godine nakon kojeg slijedi najmanje 3 godina stručnog iskustva. Obrazovanje i iskustvo moraju biti izravno povezani s prirodom posla.

Doprinosi i plaća

Osnovna mjesečna plaća stalnih dužnosnika iznosi od približno 2300 EUR mjesečno za asistente tajnike koji su tek zaposleni (AST/SC 1) do približno 16 000 EUR mjesečno za administratore na najvišoj razini (dužnosnik u razredu AD 16) koji imaju barem 4 godine staža. Svaki se razred sastoji od pet koraka koji se odnose na staž, a svaki korak povezan je s povećanjem plaće. Osnovne plaće prilagođavaju se na godišnjoj razini na temelju inflacije i kupovne moći u zemljama EU-a.

Nadalje, ako ste napustili svoju domovinu da biste radili u instituciji EU-a, imate pravo na naknadu za život u inozemstvu koja iznosi 16 % od osnovne plaće.

Neke naknade povezane s obitelji dostupne su stalnim dužnosnicima u skladu s njihovom obiteljskom situacijom. Te naknade uključuju naknadu za kućanstvo, naknadu za uzdržavano dijete te naknadu za školsko i vrtićko obrazovanje.

Plaća europskih državnih službenika ne podliježe nacionalnom porezu na dohodak. Plaće izravno podliježu porezu Zajednice koji se uplaćuje u proračun EU-a. Porez se obračunava progresivno po stopi između 8 % i 45 % od oporezivog dijela plaće. Od 2014. do 2023. ubire se i dodatni „namet solidarnosti“.

Kako se prijaviti?

Institucije EU-a kandidate za stalno radno mjesto odabiru putem javnih natječaja (objavljuju se na ovom web-mjestu). U prvom krugu dobit ćete poziv za rješavanje testova na računalu koji obuhvaćaju psihometrijske vježbe sposobnosti i stručnosti. Ako uspješno riješite te testove, dobit ćete poziv za dolazak u centar za procjenu kandidata gdje ćete morati riješiti niz vježbi povezanih s poslom u grupnom okruženju u prisustvu najmanje dva ispitivača. Vještine koje će se procjenjivati obuhvaćaju sljedeće glavne kompetencije koje zahtijevaju institucije EU-a: analiziranje i rješavanje problema, komunikacija, ostvarivanje kvalitete i rezultata, učenje i razvoj, određivanje prioriteta i organizacija, snalaženje, rad s drugima te vodstvo (za osobe sa sveučilišnom diplomom).


Kandidati koji prođu na natječaju uvrstit će se na popis uspješnih kandidata kojim se institucije koriste pri zapošljavanju osoblja u skladu sa svojim potrebama. Cilj natječaja stoga nije popunjavanje određenog radnog mjesta, nego stvaranje pričuve za potencijalno zapošljavanje kada se ukaže potreba.


Oblik tih natječaja ovisi o profilu kandidata koji se traži.
Svaki natječaj objavljuje se u obavijesti o natječaju u kojoj se navode sve pojedinosti o profilu traženih kandidata, ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje i postupku odabira.
 

Postupak odabira obično traje 5 do 9 mjeseci počevši od dana objave obavijesti o natječaju.


Ako ste među kandidatima koji su u fazi procjene postigli najviše rezultate, bit ćete uvršteni na popis uspješnih kandidata. To znači da ćete možda biti pozvani za razgovor za posao u jednoj od institucija EU-a.


Popisi uspješnih kandidata za opće natječaje obično vrijede 1 godinu. Trajanje popisa za druge profile može se razlikovati. Valjanost popisa uspješnih kandidata može se produljiti.

Ugovorno osoblje

Za institucije EU-a moguće je raditi na temelju ugovora na određeno vrijeme. Ugovorni službenici zapošljavaju se za obavljanje fizičkih poslova ili poslova administrativne podrške ili za obavljanje dodatnih poslova u područjima u kojima postoji manjak dužnosnika s potrebnim vještinama. Ako uspijete potpisati ugovor, bit ćete zaposleni na određeno vrijeme, pri čemu će najmanje vrijeme ugovora trajati od 6 do 12 mjeseci, ovisno o vrsti posla. U nekim tijelima EU-a ugovor se može produljiti na neodređeno vrijeme.

Ugovorno se osoblje zapošljava na razne vrste poslova koji zahtijevaju različite razine kvalifikacija. Razmislite o prijavi ako imate neku od sljedećih vještina: fizički i administrativni poslovi; uredski, tajnički poslovi ili uredsko poslovanje; izvršni poslovi, izrada akata, računovodstveni ili istovjetni tehnički poslovi; administrativni, savjetnički, jezični i istovjetni tehnički poslovi.

Kako se prijaviti? 

Ugovorno osoblje zapošljava se iz skupine prijavljenih kandidata (nalaze se u bazi podataka) nakon postupka za odabir koji obično organizira Europski ured za odabir osoblja (EPSO).

Postupak odabira može obuhvaćati pregled životopisa, testove zaključivanja i/ili kompetencija koji mogu biti pismeni i usmeni te druge praktične testove iz određenog područja.

Pregledajte ovo web-mjesto za pristupanje postupcima za odabir osoblja koje organizira EPSO.

Privremeno osoblje

Institucije EU-a omogućuju privremeno zapošljavanje. Privremena radna mjesta obično su dostupna u visoko specijaliziranim područjima kao što je znanstveno istraživanje.

Kako se prijaviti?

Odabir i zapošljavanje privremenog osoblja obično provode pojedine institucije EU-a i agencije. Na ovoj stranici redovito provjeravajte obavijesti o trenutačnom odabiru i slobodnim radnim mjestima. Možete unijeti i svoje podatke u bazu europskih životopisa na internetu.

Pripravnici  

Svake godine 1200 mladih dobije priliku za poboljšanje profesionalnih vještina, razvijanje osobnih kvaliteta i proširivanje znanja o EU-u u pripravničkim programima EU-a. Europski parlament, Vijeće, Europska komisija, Europska služba za vanjsko djelovanje, Sud EU-a, Revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija i Europski ombudsman nude pripravnička mjesta za mlade osobe sa sveučilišnom diplomom u trajanju od 3 do 5 mjeseci. Svi pripravnici završili su preddiplomski sveučilišni studij te će stoga obavljati poslove slične onima administrativnih dužnosnika iz nižih razreda.

Pripravnički staž moguće je odraditi u više područja te on pruža izvrstan uvid u rad EU-a. Priroda vašeg posla uglavnom ovisi o tome kojoj ste službi dodijeljeni. Moguće je raditi u području prava tržišnog natjecanja, ljudskih resursa, politike zaštite okoliša, komunikacija i u mnogim drugim područjima.

Pripravnički staž najčešće je plaćen, obično oko 1100 EUR mjesečno te se obavlja u Bruxellesu ili Luxembourgu.

Kako se prijaviti?

Postupak odabira stažista provode pojedine institucije i agencije EU-a. Za više informacija proučite naš Kratki vodič za pripravnički staž u EU-u. Prijave se obično podnose na internetu, ali ponekad je potrebno podnijeti tiskanu kopiju obrasca prijave za posao. Prijave se u načelu primaju u razdoblju od četiri mjeseca do devet mjeseci prije početka pripravničkog staža te ih je potrebno podnijeti na vrijeme.

Upućeni nacionalni stručnjaci (UNS)

Upućeni nacionalni stručnjaci nacionalni su ili međunarodni državni službenici ili osobe zaposlene u javnom sektoru koje privremeno rade za institucije EU-a.

Većina upućenih nacionalnih stručnjaka potječu iz zemalja Europske unije ili Europskog gospodarskog područja, ali u iznimnim slučajevima Komisiji se mogu uputiti nacionalni stručnjaci iz zemalja izvan Europske unije ili Europskog gospodarskog područja. Morate imati najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućoj razini, a vaš poslodavac mora Komisiji dostaviti izjavu o prirodi vašeg zaposlenja prethodnih godina.

U načelu, upućivanje može trajati najmanje šest mjeseci, a najviše četiri godine. Nakon najmanje šest godina od posljednjeg upućivanja, možete se prijaviti za drugo razdoblje upućivanja.

Kako se prijaviti?

Za informacije o trenutačnim ponudama obratite se stalnom predstavništvu svoje zemlje pri EU-u. Više podataka o prirodi posla upućenih nacionalnih stručnjaka možete pronaći na web-mjestu upućeni nacionalni stručnjaci.

Drugo

Privremeno lokalno osoblje

Ako ste zainteresirani za kratkotrajni rad, obratite se našim preporučenim agencijama za privremeno zapošljavanje kako biste saznali više o kratkotrajnim zaposlenjima u institucijama EU-a u Bruxellesu i Luxembourgu. Privremeno osoblje često je potrebno za tajničke poslove. Radna mjesta rijetko su slobodna dulje od 6 mjeseci.

Komisija privremeno zapošljava osoblje, uglavnom za tajničke poslove, na kratkoročni ugovor putem agencija za privremeno zapošljavanje.

Bruxelles

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles

Telefon: +32 (0)2/643 47 90

Adresa e-pošte: inhouse_1230@randstad.be

Web-mjesto: www.randstad.be

ili

DAOUST

Galerie de la porte Louise 203/5

1050 Bruxelles

Telefon: +32 (0)2/513 14 14

Adresa e-pošte: publicsector@daoust.be

Web-mjesto: www.daoust.be

Luksemburg

Tempo-Team
5 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Tel. +352 49 98 70

ili

ADECCO
26 place de la Gare
L-1616 Luxembourg
Tel. +352 481 26 51

ili

MANPOWER
44, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Tel. +352 26 37 75

Parlamentarni asistenti

Ako želite postati parlamentarni asistent zastupniku Europskog parlamenta (u Luxembourgu, Bruxellesu ili Strasbourgu), više informacija potražite na web-mjestu Europskog parlamenta.

Posjetite i web-mjesta klubova zastupnika za informacije o njihovim postupcima zapošljavanja.

Lingvisti vanjski suradnici

Karijera vanjskog suradnika u institucijama EU-a dostupna je pismenim i usmenim prevoditeljima.

Kako se prijaviti?

Kako biste postali pismeni prevoditelj vanjski suradnik

Kako biste postali usmeni prevoditelj vanjski suradnik za Europsku komisiju, Europski parlament ili Sud, pogledajte Usmeno prevođenje za Europu.

Mladi stručnjaci u delegaciji

EU ima urede za delegacije diljem svijeta. Delegacije EU-a nude pripravnički staž u trajanju do 18 mjeseci kako bi nadareni i sposobni magistri ili doktori znanosti dobili priliku izravno steći iskustvo u radu delegacija i vidjeti na koji način one provode politike vanjskih odnosa EU-a. Za više informacija pogledajte program Mladi stručnjaci u delegaciji.

Stručnjaci EU-a (baza podataka stručnjaka)

Ako ste stručnjak za područje politika EU-a, svoje podatke možete registrirati u bazi podataka stručnjaka koju održava institucija ili agencija EU-a. Trebat ćete otvoriti profil zaštićen lozinkom sa svojim podacima (kontakt, specijalizacija, kvalifikacije itd.). Možda ćete biti pozvani, ovisno o potrebnoj struci.


Vidi primjerice:

Osoblje za održavanje i osoblje kantine

Neke kategorije osoblja kao što je osoblje za održavanje i osoblje kantine zapošljavaju se putem vanjskih ugovornih tvrtki. Ugovori se dodjeljuju javnim natječajima. Za više informacija pogledajte ugovorne usluge.