Kako se prijaviti

Početna stranica > Kako se prijaviti

Prvi korak

Postupak podnošenja molbe za posao u institucijama ili tijelima EU-a ovisi o vrsti ugovora. Nekoliko je kategorija ugovora (ne računajući rad u svojstvu vanjskog suradnika): ugovor na određeno vrijeme, ugovor na neodređeno vrijeme i privremeni ugovor. Postoji i mogućnost pripravništva. Na ovoj ćete stranici pronaći pojedinosti o prijavi za svaku od tih vrsta ugovora te za pripravništvo.

Ovisno o vrsti ugovora morat ćete proći kroz određeni postupak odabira. Svakako provjerite, i to u roku zadanom za svaku fazu postupka, ispunjavate li sve ključne kvalifikacije za to mjesto te morate li rješavati računalne testove ili pristupiti testiranju u centru za procjenu. Kad pročitate sve o različitim postupcima odabira, okušajte se i u našim oglednim testovima te se upoznajte s ostalim materijalima za pripremu i podršku. Želimo vam mnogo uspjeha!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_hr

 

Tko sudjeluje u postupku?

Nakon što ste odabrali profil za koji se želite prijaviti, u obavijesti o natječaju provjerite tko obrađuje vašu prijavu. U većini slučajeva, odnosno u slučaju ugovora na određeno ili neodređeno vrijeme, vašu prijavu obrađuje Europski ured za odabir osoblja (EPSO). Od trenutka podnošenja elektroničke prijave do pristupanja testiranju u centru za procjenu EPSO nadgleda postupak odabira i na raspolaganju vam je za sva moguća pitanja.

U svakom postupku odabira sudjeluje posebno povjerenstvo za odabir, koje je odgovorno za odabir kandidata u svakoj fazi postupka i za sastavljanje konačnog popisa uspješnih kandidata. Povjerenstva za odabir sastavljena su od stalno zaposlenog osoblja institucija EU-a. EPSO osigurava da se sva povjerenstva za odabir strogo pridržavaju postupka. U postupak zapošljavanja uključene su i službe za ljudske resurse institucija EU-a; one su odgovorne za zapošljavanje uspješnih kandidata, tj. za popunjavanje konkretnih radnih mjesta novim zaposlenicima s popisa uspješnih kandidata koje vodi EPSO. Prije nego što im ponude radno mjesto, institucije EU-a pozvat će potencijalne zaposlenike na razgovor za posao.

Ako se planirate prijaviti za radno mjesto u institucijama EU-a, prije prijave proučite razne vrste ugovora o radu koje EU nudi. Iako je moguće dobiti stalni ugovor, možda privremeni ugovor više odgovara vašim ambicijama i potrebama. Bez obzira na vrstu ugovora povezanog s radnim mjestom za koje se prijavljujete, uzmite u obzir da ćete vjerojatno morati sudjelovati u natječajnom postupku i da će proći nekoliko mjeseci dok ne saznate je li vaša prijava bila uspješna.

Više podataka o zapošljavanju, promaknuću, plaći i doprinosima pronaći ćete u Pravilniku o osoblju.

 

Vrste ugovora

Stalno zaposleno osoblje

Ugovori na neodređeno vrijeme kojima se postaje državnim službenikom EU-a vrlo su traženi, a dobivaju se nakon strogog postupka otvorenog natječaja. U državnoj službi EU-a postoje tri vrste ugovora na neodređeno vrijeme: ugovori za administratore (AD), asistente (AST) i asistente tajnike (AST/SC).

 

Administratori

Osobe zaposlene kao administratori bave se izradom politika, provedbom zakona EU-a, analizom ili savjetovanjem, uglavnom u sljedećim sektorima politika: administracija, pravo, financije, ekonomija, komunikacije i znanost. Kao administratori zapošljavaju se i pismeni i usmeni prevoditelji.

Karijerom administratora obuhvaćeni su platni razredi od AD 5 do AD 16, pri čemu je AD 5 početni razred za kandidate sa sveučilišnom diplomom. Odabir i zapošljavanje organiziraju se i za razrede AD 6 i AD 7, i to za stručnije poslove. U tom slučaju kandidati će morati imati nekoliko godina relevantnog obrazovanja te će za većinu profila biti potrebno radno iskustvo. Razredima od AD 9 do AD 12 obuhvaćeno je srednje rukovodeće osoblje. Odabir i zapošljavanje u tim razredima iziskuje prethodno rukovoditeljsko iskustvo.

 

Asistenti

Osobe zaposlene u institucijama EU-a kao asistenti obično imaju izvršnu ili tehničku ulogu u područjima administracije, financija, komunikacija ili istraživanja te razvoja i provedbe politika.

Karijerom asistenta obuhvaćeni su platni razredi od AST 1 do AST 11, a novo osoblje obično se zapošljava u razrede od AST 1 do AST 3. Minimalni uvjeti za ulazak kandidata u razred AST 1 jesu završeno srednjoškolsko obrazovanje i odgovarajuće iskustvo ili odgovarajuća strukovna kvalifikacija.

 

Tajnici/činovnici (termin ovisi o natječaju)

Osobe zaposlene kao tajnici/činovnici obično obavljaju poslove uredskog upravljanja ili pružaju administrativnu podršku u institucijama EU-a.

Karijerom tajnika/činovnika obuhvaćeni su platni razredi od AST/SC 1 do AST/SC 6. Novo osoblje obično se zapošljava u razred AST/SC 1. Kandidat za radno mjesto u platnom razredu AST/SC 1 mora imati barem poslijesrednjoškolsko obrazovanje od najmanje 1 godine potvrđeno diplomom izravno povezanom s prirodom posla, ili srednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom koja omogućuje pristup poslijesrednjoškolskom obrazovanju nakon kojeg je stekao najmanje 3 godine radnog iskustva izravno povezanog s prirodom posla, ili stručno osposobljavanje od najmanje 1 godine nakon kojeg je stekao najmanje 3 godine radnog iskustva. Obrazovanje i iskustvo moraju biti izravno povezani s prirodom posla.

 

Plaća i doprinosi

Osnovna mjesečna plaća stalno zaposlenog osoblja iznosi od približno 2300 EUR mjesečno za novozaposlene asistente tajnike (AST/SC 1), 4500 EUR za diplomirano osoblje u početnom razredu administratora (AD 5) do 16 000 EUR mjesečno za ograničen broj administratora (AD 16) na najvišoj razini glavnog direktora. Svaki se razred sastoji od pet stupnjeva koji se odnose na staž i svaki je stupanj povezan s povećanjem plaće. Osnovna plaća prilagođava se na godišnjoj razini na temelju inflacije i kupovne moći u zemljama EU-a.

Nadalje, osobe koje su napustile svoju domovinu da bi radile za instituciju EU-a imaju pravo na naknadu za život u inozemstvu koja iznosi 16 % osnovne plaće.

Ovisno o obiteljskoj situaciji, stalno zaposleno osoblje može primati naknade povezane s obitelji. Te naknade uključuju naknadu za kućanstvo, naknadu za uzdržavano dijete te naknadu za školsko i vrtićko obrazovanje.

Plaća europskih državnih službenika ne podliježe nacionalnom porezu na dohodak, već porezu Zajednice koji se uplaćuje izravno u proračun EU-a. Porez se obračunava progresivno po stopi između 8 % i 45 % oporezivog dijela plaće. Od 2014. do 2023. ubire se i dodatni „namet solidarnosti”.

 

Kako se prijaviti?

Institucije EU-a kandidate za stalno radno mjesto odabiru putem otvorenih natječaja, koji se objavljuju na ovoj internetskoj stranici. U prvom krugu dobit ćete poziv za rješavanje računalnih testova koji obuhvaćaju psihometrijske vježbe sposobnosti i stručnosti. Ako uspješno riješite te testove, dobit ćete poziv za dolazak u centar za procjenu gdje ćete morati proći kroz niz vježbi povezanih s poslom u grupnom okruženju u prisustvu najmanje dvaju ispitivača. Vještine koje će se procjenjivati obuhvaćaju sljedeće glavne kompetencije koje zahtijevaju institucije EU-a: analiziranje i rješavanje problema, komunikacija, usmjerenost na kvalitetu i rezultate, učenje i razvoj, određivanje prioriteta i organiziranje rada, otpornost, rad s drugima te sposobnost vođenja (za osobe sa sveučilišnom diplomom).

Kandidati koji prođu na natječaju bit će uvršteni na popis uspješnih kandidata kojim se institucije EU-a koriste pri zapošljavanju osoblja u skladu sa svojim potrebama. Cilj natječaja nije popunjavanje određenog radnog mjesta, već sastavljanje popisa uspješnih kandidata za potencijalno zapošljavanje kada se ukaže potreba.

Oblik natječaja ovisi o profilu kandidata koji se traži.

Svaki natječaj objavljuje se u obavijesti o natječaju u kojoj se navode sve pojedinosti o profilu traženih kandidata, uvjetima za sudjelovanje i postupku odabira.

Postupak odabira obično traje od 5 do 9 mjeseci počevši od dana objave obavijesti o natječaju.

Ako ste među kandidatima koji su u fazi procjene postigli najviše rezultate, bit ćete uvršteni na popis uspješnih kandidata. To znači da ćete možda biti pozvani za razgovor za posao u jednoj od institucija EU-a.

Popisi uspješnih kandidata za natječaje općeg profila obično vrijede 1 godinu. Trajanje popisa za druge profile može se razlikovati. Valjanost popisa uspješnih kandidata može se produljiti.

Ugovorno osoblje

Za institucije EU-a moguće je raditi i na temelju ugovora na određeno vrijeme. Ugovorni službenici (CAST) zapošljavaju se za obavljanje fizičkih poslova, pružanje administrativne podrške ili obavljanje specijaliziranih poslova u područjima u kojima postoji manjak stalno zaposlenog osoblja s potrebnim vještinama. Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme, pri čemu prvotno trajanje često iznosi od 6 do 12 mjeseci, ovisno o vrsti posla. U nekim tijelima EU-a ugovor se može produljiti na neodređeno vrijeme.

Ugovorno osoblje zapošljava se na raznovrsna radna mjesta koja zahtijevaju razne razine kvalifikacija. Razmislite o prijavi za ugovor na određeno vrijeme ako vaše vještine odgovaraju jednom od sljedećih poslova: fizički i administrativni poslovi; uredski i tajnički poslovi ili poslovi povezani s organizacijom uredskog poslovanja; izvršni poslovi, sastavljanje tekstova, računovodstveni ili istovjetni tehnički poslovi; administrativni, savjetnički, jezični i istovjetni tehnički poslovi.

Kako se prijaviti? 

Ugovorno osoblje zapošljava se s popisa odabranih kandidata (u bazi podataka) nakon postupka odabira koji obično organizira Europski ured za odabir osoblja (EPSO).

Postupak odabira može obuhvaćati pregled životopisa, testove zaključivanja i/ili kompetencija koji mogu biti pismeni i usmeni te druge praktične testove iz određenog područja.

Na ovoj internetskoj stranici možete pristupiti postupcima odabira osoblja koje organizira EPSO.

Privremeno osoblje

Institucije EU-a omogućuju privremeno zapošljavanje. Privremena radna mjesta obično su dostupna u visoko specijaliziranim područjima kao što je znanstveno istraživanje.

Kako se prijaviti?

Odabir i zapošljavanje privremenog osoblja obično provode pojedinačne institucije i agencije EU-a. Na ovoj internetskoj stranici redovito provjeravajte obavijesti o trenutačnim postupcima odabira i slobodnim radnim mjestima. Svoje podatke možete unijeti i u bazu europskih životopisa na internetu.

Pripravnici 

Svake godine oko 1200 mladih dobije priliku za poboljšanje profesionalnih vještina, razvijanje osobnih kvaliteta i proširivanje znanja o EU-u u pripravničkim programima EU-a. Europski parlament, Vijeće, Europska komisija, Europska služba za vanjsko djelovanje, Sud EU-a, Revizorski sud, Europski gospodarski i socijalni odbor, Odbor regija i Europski ombudsman nude pripravnička mjesta za mlade osobe sa sveučilišnom diplomom u trajanju od 3 mjeseca do 5 mjeseci. Pripravnici moraju imati diplomu preddiplomskog sveučilišnog studija te stoga obavljaju poslove slične poslovima stalno zaposlenih administrativnih službenika iz nižih razreda.

Pripravništvo pruža izvrstan uvid u rad EU-a, a moguće ga je odraditi u više područja. Radni zadaci uglavnom ovise o tome kojoj je službi pripravnik dodijeljen. Moguće je raditi u području prava tržišnog natjecanja, ljudskih resursa, politike zaštite okoliša, komunikacija i u mnogim drugim područjima.

Pripravništvo se najčešće obavlja u Bruxellesu ili Luxembourgu te se za njega dobiva plaća, obično oko 1000 EUR mjesečno.

Kako se prijaviti?

Postupak odabira pripravnika provode pojedinačne institucije i agencije EU-a. Za više informacija proučite našu stranicu o pripravništvu. Prijave se obično podnose na internetu, no ponekad je potrebno podnijeti tiskanu kopiju obrasca za prijavu. Prijave je potrebno pravovremeno podnijeti, a u načelu se primaju u razdoblju od četiri mjeseca do devet mjeseci prije početka pripravništva.

Upućeni nacionalni stručnjaci (UNS)

Upućeni nacionalni stručnjaci nacionalni su ili međunarodni državni službenici ili osobe zaposlene u javnom sektoru koje privremeno rade za instituciju EU-a.

Većina upućenih nacionalnih stručnjaka potječe iz država članica Europske unije ili Europskog gospodarskog područja, ali u iznimnim slučajevima Komisiji se mogu uputiti i nacionalni stručnjaci koji dolaze iz drugih zemalja. Kandidat mora imati najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućoj razini, prije upućivanja mora tijekom najmanje 12 mjeseci biti zaposlen kod poslodavca koji ispunjava uvjete te mora temeljito poznavati jedan od službenih jezika EU-a i u zadovoljavajućoj mjeri poznavati još jedan službeni jezik EU-a.

U načelu, upućivanje može trajati najmanje 6 mjeseci, a najviše 4 godine. Nakon najmanje 6 godina od posljednjeg upućivanja, ista se osoba može prijaviti za drugo razdoblje upućivanja.

Kako se prijaviti?

Za informacije o trenutačnim ponudama obratite se stalnom predstavništvu svoje zemlje pri EU-u.

Ostalo

Privremeno osoblje na ugovor o djelu

Ako ste zainteresirani za kratkotrajni rad, obratite se našim preporučenim agencijama za privremeno zapošljavanje kako biste saznali više o mogućnostima kratkotrajnog zaposlenja u institucijama EU-a u Bruxellesu i Luxembourgu.
Privremeno osoblje na ugovor o djelu često je potrebno za tajničke poslove. Radna mjesta rijetko su slobodna dulje od 6 mjeseci.

Komisija zapošljava privremeno osoblje na ugovor o djelu uglavnom za tajničke poslove, na kratkoročni ugovor putem agencija za privremeno zapošljavanje.

Agencije u Bruxellesu

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles
Telefon: +32 (0)2/643 47 90
E-adresa: inhouse_1230@randstad.be
Internetska stranica: http://www.randstad.be

ili

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruxelles
Telefon: +32 (0)2/212 19 20
E-adresa: eu@startpeople.be
Internetska stranica: https://www.startpeople.be

ili

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles
Telefon: +32 (0)2/513 14 14
E-adresa: publicsector@daoust.be
Internetska stranica: https://www.daoust.be

Agencije u Luksemburgu:

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luksemburg
Internetska stranica: https://www.randstad.lu

ili

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luksemburg

 

 

Privremeni savjetnici

Neke službe EU-a zapošljavaju savjetnike izravno putem natječaja. Za više informacija pogledajte internetsku stranicu o natječajnim postupcima EU-a.

 

 

Parlamentarni asistenti

Ako želite postati parlamentarni asistent zastupniku Europskog parlamenta (u Luxembourgu, Bruxellesu ili Strasbourgu), više informacija potražite na internetskim stranicama Europskog parlamenta.

Posjetite i pojedinačne internetske stranice klubova zastupnika za informacije o njihovim postupcima zapošljavanja.

 

 

Lingvisti vanjski suradnici

Pismeni i usmeni prevoditelji mogu se okušati i u karijeri vanjskog suradnika institucija EU-a.

Kako se prijaviti?

Ako želite postati pismeni prevoditelj vanjski suradnik

Ako želite postati usmeni prevoditelj vanjski suradnik za Europsku komisiju, Europski parlament ili Sud Europske unije, proučite stranice Usmenog prevođenja za Europu.

 

 

Mladi stručnjaci u delegaciji

Uredi delegacija EU-a nalaze se širom svijeta. Delegacije EU-a nude pripravništvo u trajanju do 18 mjeseci koje nadarenim i sposobnim magistrima ili doktorima znanosti omogućuje da steknu neposredno iskustvo rada u delegacijama te dublji uvid u njihovu ulogu u provedbi politike vanjskih odnosa EU-a. Za više informacija pogledajte program Mladi stručnjaci u delegaciji.

 

 

Stručnjaci EU-a

Ako ste stručnjak za određeno područje politika EU-a, svoje podatke možete unijeti u bazu podataka stručnjaka koju održava institucija ili agencija EU-a. Nakon što otvorite profil zaštićen lozinkom i u njega unesete svoje podatke (kontakt, specijalizacija, kvalifikacije itd.), moći ćete primati pozive za određene zadatke, ovisno o potrebama.

Vidjeti npr.:

 

 

Osoblje za održavanje i osoblje kantine

Neke kategorije osoblja kao što je osoblje za održavanje i osoblje kantine zapošljavaju se putem vanjskih ugovornih tvrtki. Ugovori se dodjeljuju na temelju javnih natječaja. Za više informacija proučite stranicu o javnim ugovorima.