Hogyan lehet pályázni?

Kezdőlap > Hogyan lehet pályázni?

Az első lépések

Az európai intézményekben vagy szervekben betölthető állások esetében a jelentkezési eljárás annak függvénye, hogy az Ön által kiválasztott állás betöltésekor megkötendő szerződés milyen típusú. A munkaszerződések típusai a következők (a szabadúszó munkát nem számítva): állandó szerződés, határozott időre szóló szerződés és ideiglenes szerződés. Létezik emellett szakmai gyakorlat is. Ebben a szakaszban részletes információkkal szolgálunk arról, hogyan lehet jelentkezni az egyes munkaszerződések szerinti állásokra vagy szakmai gyakorlatra az EU-nál.

Mindegyik szerződéstípus esetében meghatározott kiválasztási eljárás lefolytatására kerül sor. Azt tanácsoljuk, feltétlenül tájékozódjon az eljárás egyes szakaszaira vonatkozó határidőkről, ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a pozíció betöltéséhez előírt összes fontos képesítéssel, nézzen utána, hogy kell-e számítógépes feleletválasztós tesztet kitöltenie, és/vagy értékelőközpontban számot adnia képességeiről és ismereteiről. Ha már tájékozódott a különböző kiválasztási eljárásokról, próbára teheti tudását a honlapunkon található próbatesztek segítségével, és annak is utánaolvashat, milyen egyéb képzési lehetőségeket, illetve segítséget vehet igénybe. Sok sikert kívánunk!https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_hu

 

A kiválasztási és a felvételi eljárás szereplői

Miután kiválasztotta, hogy melyik pozícióra kíván jelentkezni, olvassa el a versenyvizsga-felhívást, amelyben minden fontos információt megtalál a jelentkezéssel kapcsolatban. Az állandó és a határozott időre felvett munkaerő kiválasztását az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) végzi. Ez azt jelenti, hogy az internetes jelentkezéstől kezdve az értékelőközpontban tett vizsgákig bezárólag az EPSO felügyeli és vezényli le a kiválasztási eljárás teljes hosszát. Ha kérdése merül fel az eljárással kapcsolatban, az EPSO segíthet Önnek.

Valamennyi kiválasztási eljáráshoz külön vizsgabizottság tartozik. Ez a bizottság választja ki a pályázókat az egyes szakaszokban és állítja fel a sikeres pályázók végső listáját. A vizsgabizottság uniós tisztviselőkből áll. Az EPSO gondoskodik arról, hogy minden egyes vizsgabizottság betartsa az eljárás szabályait. A felvételi eljárásban közreműködnek az uniós intézmények humánerőforrással foglalkozó egységei is. Ezeknek a szervezeti egységeknek a feladata a sikeres pályázók felvétele, azaz ők döntenek arról, hogy egy adott álláshelyre kit vesznek föl az EPSO tartaléklistájáról. Az intézmények a kiválasztott jelentkezőket behívják felvételi elbeszélgetésre, és ha az interjú sikeresnek bizonyul, állást ajánlanak nekik.

Ha uniós intézményben keres állást, legelőször is tájékozódjon a lehetséges szerződéstípusokról. Bár állandó tisztviselői állásokat is kínálnak az intézmények, adott esetben egy határozott idejű szerződés jobban megfelelhet az Ön céljainak és igényeinek. Akármelyik szerződéstípust választja is végül, kérjük, tartsa szem előtt, hogy a kiválasztási eljárás, amelyben előreláthatólag részt kell vennie, több hónapig is eltarthat.

Ha részletesebben kíván tájékozódni a felvételről, az előléptetésről, a bérekről és juttatásokról, olvassa el a személyzeti szabályzat vonatkozó részeit.

 

Szerződéstípusok

Állandó tisztviselők

Az uniós köztisztviselői státuszt biztosító határozatlan idejű szerződésekre nagy a túljelentkezés. Ilyen szerződést csak az kaphat, aki sikerrel veszi a szigorú nyílt versenyvizsga-eljárás akadályait. A határozatlan idejű szerződéseknek három típusa létezik az EU közszolgálatában: a tanácsosoké (AD), az asszisztenseké (AST), valamint a titkároké és irodai alkalmazottaké (AST/SC).

 

Tanácsosok

A tanácsosok általában szakpolitikai tervezéssel, az uniós jog végrehajtásával és tanácsadással foglalkoznak, valamint elemzéseket készítenek közigazgatási, jogi, pénzügyi, gazdasági, kommunikációs és tudományos szakterületeken. A fordítók és a tolmácsok szintén a tanácsosok kategóriájába tartoznak.

A tanácsosok AD 5-ös besorolással kezdik meg pályafutásukat, és AD 16-ig léphetnek elő. Az AD 5-ös fokozat feltétele a felsőfokú végzettség. Különleges szakmai profilt megkövetelő munkakörök esetében ennél magasabb, AD 6-os vagy AD 7-es fokozatú állások meghirdetésére is sor kerülhet. Ebben az esetben a pályázónak rendszerint több éves releváns tanulmányokat és szakmai tapasztalatot kell igazolnia. AD 9-től AD 12-ig terjed a középvezetői besorolási szint. Ezekbe a fokozatokba csak előzetes vezetői tapasztalat birtokában lehet felvételt nyerni.

 

Asszisztensek

Az asszisztensek általában végrehajtási és technikai jellegű (adminisztratív, pénzügyi, kommunikációs, kutatási, szakpolitika-fejlesztési és -végrehajtási stb.) feladatokat látnak el.

Általában AST 1-től AST 3-ig terjedő besorolási fokozatokban kezdik meg pályafutásukat, és AST 11-es fokozatig léphetnek elő. Az AST 1-es állásra pályázóknak legalább középiskolai végzettséggel és releváns szakmai tapasztalattal vagy szakképesítéssel kell rendelkezniük.

 

Titkárok /irodai alkalmazottak (versenyvizsgától függően)

A titkárok és irodai alkalmazottak általában irodai szervezőmunkát látnak el, vagy adminisztratív támogatást nyújtanak az uniós intézményeknél.

A titkári/irodai alkalmazotti kategória az AST/SC 1-től AST/SC 6-ig terjedő besorolási fokozatokat foglalja magában. Az újonnan felvett alkalmazottak rendszerint AST/SC 1-es fokozatban kezdik meg pályafutásukat. Az AST/SC1-es besorolási fokozatra jelentkező pályázóknak legalább az alábbiakkal kell rendelkezniük: középfokúnál magasabb szintű oktatásban szerzett, legalább egyéves tanulmányokat követő, bizonyítvánnyal igazolt és a munkakörhöz közvetlenül kapcsolódó végzettséggel, vagy középfokúnál magasabb szintű tanulmányok folytatására jogosító bizonyítvánnyal igazolt, középfokú oktatásban szerzett végzettséggel és azt követően szerzett legalább hároméves, kifejezetten a munkakör jellegéhez kapcsolódó szakmai tapasztalattal, vagy pedig legalább egyéves szakmai képzést igazoló bizonyítvánnyal és azt követően szerzett legalább hároméves szakmai tapasztalattal. A képzésnek és a tapasztalatnak egyaránt igazodnia kell a munkakör jellegéhez.

 

Bérek és juttatások

A tisztviselők havi alapilletménye a pályafutásukat megkezdő titkárok és irodai alkalmazottak (AST/SC 1) esetében mintegy 2300 euró. A legalacsonyabb (AD 5) besorolású tanácsosok havi alapbére kb. 4500 euró, míg a legfelső (főigazgatói szintű, AD 16) besorolási fokozatú tanácsosoké hozzávetőlegesen 16 000 euró. Az egyes besorolási fokozatokon belül a tisztviselőket a teljesített szolgálati idő függvényében öt fizetési fokozatba sorolják. Az uniós tagországokban számított inflációt és a fizetések vásárlóerejét alapul véve az alapilletményeket évente kiigazítják.

Azok a tisztviselők, akik hazájukat azért hagyták el, hogy uniós intézményben vállaljanak munkát, külföldi munkavégzési támogatásra jogosultak, mely az alapilletményük 16%-át teszi ki.

Családi helyzetük függvényében a tisztviselők családi támogatásokban is részesülnek. Ezek közé tartozik a háztartási támogatás, az eltartott gyermek után nyújtott támogatás, az iskoláztatási támogatás és az óvodai támogatás.

Az uniós köztisztviselők fizetése jövedelemadó-mentességet élvez abban az országban, ahol dolgoznak. Ahelyett, hogy az államkasszába adóznának, fizetésüket közvetlen közösségi adó terheli, amely egyenesen az EU költségvetésébe kerül vissza. A közösségi adó progresszív adónem, összege az adóköteles jövedelem 8–45%-át teszi ki. 2014 és 2023 között ezenfelül egy úgynevezett „szolidaritási adó” is levonásra kerül a tisztviselők illetményéből.

 

Hogyan lehet pályázni?

Az uniós intézmények nyílt versenyvizsgák segítségével választják ki azokat a pályázókat, akiknek később határozatlan idejű szerződést kínálhatnak. A versenyvizsgákat ezen a honlapon teszik közzé. Az első tesztsorozat, amelyre a pályázókat meghívják, az alkalmasságukat és a készségeiket felmérő számítógépes pszichometriai teszteket tartalmaz. Azokat a pályázókat, akik ezeken a teszteken megfelelnek, meghívják az értékelőközpontba, ahol munkával kapcsolatos feladatokat kell kis csoportokban elvégezniük, miközben legalább két értékelő figyeli mindegyik pályázót. A feladatok során az uniós intézményekben végzett munkához leginkább szükséges készségeket mérik fel. Ezek általában a következők: elemző- és problémamegoldó készség, kommunikációs készség, minőségi és eredményes munkavégzés, tanulási és fejlődési képesség, szervezőkészség és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képessége, munkabírás és rugalmasság, együttműködési képesség, valamint a diplomások esetében vezetői készség.

A versenyvizsgát sikerrel teljesítők neve tartaléklistára kerül. Üresedés esetén az intézmények erről a listáról választják ki, kinek küldenek felvételi ajánlatot. A versenyvizsgákat tehát nem egy-egy konkrét álláshely betöltésére írják ki: a cél tartalékállomány létrehozása üresedések esetére.

A versenyvizsgák változó formát öltenek aszerint, hogy milyen szakmai profilú tartalékállományra van szükség.

Az eljárás versenyvizsga-felhívással indul, amely tartalmazza a profillal, a pályázati feltételekkel és a kiválasztási eljárással kapcsolatos valamennyi részletes tudnivalót.

A kiválasztási eljárás lefolytatása a felhívás közzétételétől számítva általában 5–9 hónapot vesz igénybe.

A tartaléklistára azok neve kerül fel, akik az értékelési szakaszban a legmagasabb pontszámot szerzik. Őket az uniós intézmények állásinterjúra hívhatják be.

Az általános versenyvizsgák esetében a tartaléklisták általában egy évig, a többi profil esetében pedig változó időtartamig érvényesek. A tartaléklisták érvényessége meghosszabbítható.

Szerződéses alkalmazottak

Az uniós intézményekben határozott idejű szerződéssel is lehet munkát vállalni. A szerződéses alkalmazottak (CAST) fizikai vagy adminisztratív kisegítő-szolgáltató feladatokat látnak el, vagy olyan területeken végeznek kisegítő munkát, ahol nem áll rendelkezésre kellő számban megfelelő szaktudású tisztviselő. Az intézmények őket meghatározott minimális időtartamra veszik fel. A munka jellegétől függően az első szerződés többnyire egy rövidebb, 6–12 hónapos időszakra szól. Egyes uniós intézményekben a szerződések határozatlan időre meghosszabbíthatók.

A szerződéses alkalmazottak állások széles körét tölthetik be, amelyekhez más-más szintű képesítésre van szükség. Ez a típusú szerződés azoknak felel meg leginkább, akik a következő feladatok valamelyikét megfelelően el tudják látni: fizikai vagy adminisztratív munka; titkári feladatok, irodai szervezőmunka; végrehajtási feladatok, fogalmazás, könyvelés és más hasonló technikai feladatok; igazgatási, tanácsadói, nyelvi és más hasonló technikai feladatok.

Hogyan lehet pályázni? 

A szerződéses alkalmazottakat az intézmények egy adatbázisból választják ki, amely az egy adott kiválasztási eljárásban sikeresen teljesítő pályázók nevét tartalmazza. A kiválasztási eljárásokat rendszerint az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) szervezi.

A kiválasztási eljárás során a jelentkezőket önéletrajzuk, valamint az általános és/vagy szakmai készségeket mérő – írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati – tesztek alapján válogatják ki.

Weboldalainkon tájékozódhat az EPSO által szervezett konkrét kiválasztási eljárásokról.

Ideiglenes alkalmazottak

Az uniós intézmények foglalkoztatnak ideiglenes alkalmazottakat is. Az ilyen típusú állások azokra a területekre jellemzőek, ahol nagyon speciális szaktudásra van szükség. Ilyen terület például a tudományos kutatás.

Hogyan lehet pályázni?

Az ideiglenes alkalmazottak kiválasztását és felvételét általában az érintett uniós intézmény vagy ügynökség végzi. Látogasson el rendszeresen weboldalainkra, és tájékozódjon az aktuális kiválasztási eljárásokról és állásajánlatokról. Töltse fel önéletrajzát az online európai uniós önéletrajzok adatbázisába.

Gyakornokok 

Évente mintegy 1200 fiatalnak adatik meg a lehetőség, hogy az európai uniós gyakornoki programok révén gyarapítsa szaktudását, fejlessze személyes készségeit és bővítse uniós ismereteit. Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és az európai ombudsman hivatala szervez frissen végzett diplomások számára 3–5 hónapig tartó szakmai gyakorlatot. Mivel gyakornoki állásra csak a felsőfokú alapképzés befejezése után lehet jelentkezni, a gyakornokok a legalacsonyabb fokozatú AD-besorolású tisztviselők által ellátott feladatokhoz hasonló feladatokat kapnak.

Az uniós intézmények számos különböző területen kínálnak gyakornoki helyeket, melyek kiváló lehetőséget biztosítanak az Unió működésébe való betekintésre. A feladatok nagyon eltérőek lehetnek annak függvényében, hogy melyik szervezeti egységnél kerül sor a gyakorlatra. Pályázhatók gyakornoki helyek többek között a versenyjog, a humánerőforrás, a környezetvédelem és a kommunikáció területén.

A gyakornokok többnyire mintegy 1000 euró összegű díjazást kapnak havonta. Munkájukat Brüsszelben vagy Luxembourgban végzik.

Hogyan lehet pályázni?

A gyakornokokat az egyes uniós intézmények és ügynökségek választják ki. Bővebb információk a szakmai gyakorlatnak szentelt webhelyen találhatók. Jelentkezni általában online lehet, de bizonyos esetekben a jelentkezési űrlapot postai úton is el kell küldeni. A jelentkezést minél hamarabb érdemes beadni: erre már a szakmai gyakorlat kezdete előtt 4–9 hónappal lehetőség van.

Kirendelt nemzeti szakértők

A kirendelt nemzeti szakértők nemzeti vagy nemzetközi hatóságok köztisztviselői vagy a közszféra más alkalmazottai, akik ideiglenesen az EU valamelyik intézményében dolgoznak.

A legtöbb kirendelt nemzeti szakértő EU- vagy EGT-tagállam állampolgára, de kivételes esetekben a Bizottság olyan nemzeti szakértőket is fogad, akik nem állampolgárai az EU vagy az EGT semelyik tagállamának. Kirendelt nemzeti szakértő az lehet, aki legalább 3 év megfelelő szintű munkatapasztalattal rendelkezik, és a kirendelés előtt legalább 12 hónapig közigazgatási vagy kormányközi szervnél dolgozott. További elvárás a jelentkezővel szemben, hogy egy uniós hivatalos nyelvet alaposan és egy másikat kielégítően ismerjen.

A kirendelés időtartama főszabály szerint hat hónaptól négy évig terjedhet. A kirendelés megismételhető, ha legalább hat év eltelt az első kihelyezés óta.

Hogyan lehet pályázni?

Az aktuális lehetőségekről hazájának az EU mellett működő állandó képviselete tud felvilágosítással szolgálni.

Egyéb

Kölcsönmunkaerő

Ha rövid távú munkát keres, vegye fel a kapcsolatot az általunk ajánlott munkaerő-kölcsönzőkkel. Ők részletes tájékoztatást tudnak nyújtani az uniós intézmények által Brüsszelben és Luxembourgban kínált rövid távú munkalehetőségekről.
Kölcsönmunkaerőt többnyire titkári feladatokra keresnek az uniós intézmények, általában 6 hónapnál nem hosszabb időtartamra.

A Bizottság ideiglenes alkalmazottakat is foglalkoztat, akik leggyakrabban titkári feladatokat végeznek, és akik rövid távra szóló szerződésüket munkaerő-kölcsönző céggel kötik.

Munkaerő-kölcsönző ügynökségek Brüsszelben

Randstad
Rue des Princes 8-10
1000 Bruxelles/Brussel
Telefonszám: +32 (0)2/643 47 90
E-mail-cím: inhouse_1230@randstad.be
Honlap: http://www.randstad.be

vagy

Start People
Rue Royale 153
1210 Bruxelles/Brussel
Telefonszám: +32 (0)2/212 19 20
E-mail-cím: eu@startpeople.be
Honlap: https://www.startpeople.be

vagy

DAOUST
Galerie de la porte Louise 203/5
1050 Bruxelles/Brussel
Telefonszám: +32 (0)2/513 14 14
E-mail-cím: publicsector@daoust.be
Honlap: https://www.daoust.be

Munkaerő-kölcsönző ügynökségek Luxembourgban

RANDSTAD INTERIM S.A.
5, Rue des primeurs
L-2361 Strassen
Luxemburg
Honlap: https://www.randstad.lu

vagy

ADECCO Luxembourg S.A.
5, Rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Luxemburg

 

 

Ideiglenes tanácsadók

Az EU-intézmények bizonyos szervezeti egységei közbeszerzési eljárásokon keresztül közvetlenül alkalmaznak tanácsadókat. További információkért tekintse meg az uniós közbeszerzési felhívásoknak és szerződéseknek szentelt weboldalt.

 

 

Parlamenti asszisztensek

Ha az Európai Parlament egy tagjának asszisztenseként szeretne dolgozni Luxembourgban, Brüsszelben vagy Strasbourgban, információkat az Európai Parlament megfelelő weboldalán talál.

A parlament képviselőcsoportjai saját felvételi eljárással választják ki munkatársaikat. Ezekről az eljárásokról a képviselőcsoportok honlapján tájékozódhat.

 

 

Szabadúszó fordítók/tolmácsok

Fordítók és tolmácsok szabadúszóként is dolgozhatnak az uniós intézmények számára.

Hogyan lehet pályázni?

Ha szabadúszó fordítóként kíván dolgozni, tekintse meg:

Ha szabadúszó tolmácsként kíván az Európai Bizottságnál, az Európai Parlamentnél vagy a Bíróságnál dolgozni, részletes információkat a Tolmácsolás Európában weboldalakon talál.

 

 

Küldöttségi pályakezdő szakértők

Az Unió szerte a világban rendelkezik küldöttségekkel. A küldöttségek 18 hónapig terjedő szakmai gyakorlatot biztosítanak felsőfokú végzettséggel rendelkező, tehetséges és ígéretes fiataloknak, akik így első kézből szerezhetnek tapasztalatokat a küldöttségek működéséről, és közvetlenül beleláthatnak abba, hogyan hajtják végre a küldöttségek az EU külpolitikai döntéseit. További információkat a Junior Professionals in Delegation program weboldalán talál.

 

 

Uniós szakértők

Ha Ön az EU valamely szakpolitikai területének szakértője, regisztrálhat egy-egy uniós intézmény vagy ügynökség szakértői adatbázisában. A regisztrációhoz jelszóval védett profilt kell létrehoznia, és meg kell adnia a szükséges adatokat (elérhetőség, szakmai specializáció, igazoló dokumentumok stb.). Így szükség esetén az adott intézmény vagy ügynökség fel tudja venni Önnel a kapcsolatot.

Lásd például:

 

 

Karbantartók és az étkezdék alkalmazottai

A személyzet egy részének (pl. karbantartók, étkezdei alkalmazottak) felvételével az uniós intézmények külső cégeket bíznak meg. A szerződéseket nyílt közbeszerzési eljárás keretében ítélik oda. Bővebb információk az ajánlatkérő szervezeti egységek webhelyein találhatók.