Skoči na glavni sadržaj

Administratori i stručnjaci u područjima obrambene industrije i svemira

Imate li iskustva u područjima obrambene industrije i svemira? Želite li započeti međunarodnu karijeru u multikulturnom i raznolikom timu? Ako je vaš odgovor „da”, čitajte dalje.

Europska komisija traži administratore (AD 7) i stručnjake (AD 9) u područjima obrambene industrije i svemira. Kandidati koji budu zaposleni uglavnom će raditi u Glavnoj upravi Europske komisije za obrambenu industriju i svemir (GU DEFIS).

Poziv je upućen kandidatima koji odgovaraju profilima navedenima u nastavku. Možete se prijaviti samo za jedno područje i jedan razred unutar odabranog područja.

  • Područje 1. – Obrambena industrija

Administratori (AD 7): Vaši glavni zadaci uključivat će izradu i praćenje industrijske politike i politike unutarnjeg tržišta EU-a u području obrane, rad na utvrđivanju prioriteta financiranja za europske programe u području obrane, praćenje i analizu tehnoloških i tržišnih trendova za obranu te aktivnosti osmišljavanja i praćenja za potporu poduzetništvu i industriji EU-a u području obrane.

Stručnjaci (AD 9): Osim obavljanja prethodno navedenih zadataka, stručnjaci će pregovarati i pratiti složene pravne i administrativne sporazume, koordinirati i nadzirati timove te predstavljati Komisiju u raspravama i pregovorima s glavnim dionicima u obrambenom sektoru.

  • Područje 2. – Svemir

Administratori (AD 7): Vaši glavni zadaci uključivat će doprinos razvoju svemirske politike EU-a, provedbi svemirskog programa EU-a i budućih programa povezanih sa svemirom, nadzor aktivnosti svemirskog programa, osmišljavanje i praćenje aktivnosti za potporu poduzetništvu i industriji EU-a u području svemira, razvoj i praćenje mjera za poboljšanje sinergije svemirske politike i programa EU-a s drugim politikama Unije.

Stručnjaci (AD 9): Osim obavljanja prethodno navedenih zadataka, pregovarat ćete i pratiti složene pravne i administrativne sporazume u području svemira te koordinirati i nadzirati timove.

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. Multikulturni, međunarodni i raznoliki timovi institucija EU-a doprinose boljem životu oko 450 milijuna ljudi u EU-u i šire.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Za prijavu morate biti državljanin države članice EU-a, imati temeljito znanje jednog službenog jezika EU-a i zadovoljavajuće znanje engleskog jezika. Usto morate ispunjavati sljedeće kriterije, koji se razlikuju za različita područja:

  • Administratori (AD 7): Područje 1./Područje 2.: Morate imati diplomu sveučilišnog studija u trajanju od najmanje 4 godine nakon koje ste stekli najmanje 6 godina relevantnog radnog iskustva ili diplomu sveučilišnog studija u trajanju od najmanje 3 godine nakon koje ste stekli najmanje 7 godina relevantnog radnog iskustva.
  • Stručnjaci (AD 9): Područje 1./Područje 2.: Morate imati diplomu sveučilišnog studija u trajanju od najmanje 4 godine nakon koje ste stekli najmanje 10 godina relevantnog radnog iskustva ili diplomu sveučilišnog studija u trajanju od najmanje 3 godine nakon koje ste stekli najmanje 11 godina relevantnog radnog iskustva.

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 16. lipnja 2022.