Skoči na glavni sadržaj

Administratori u području održive poljoprivrede i ruralnog razvoja

Stručnjak ste za održivu poljoprivredu i ruralni razvoj? Želite započeti međunarodnu karijeru u multikulturnom i raznolikom timu? Ako je odgovor potvrdan, čitajte dalje.

Europska komisija (EK) trenutačno traži stručnjake s radnim iskustvom u području održive poljoprivrede i ruralnog razvoja. Zaposleni službenici za politiku (razred AD 6) uglavnom će raditi u Glavnoj upravi Europske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj (GU AGRI) u Bruxellesu.

Vaši glavni zadaci bit će izrada politika i novog zakonodavstva, provedba postojećeg zakonodavstva i programa te upravljanje njima, provedba ekonomskih analiza i davanje mišljenja o politikama. Zadaci će uključivati i vođenje pregovora o trgovinskim sporazumima i/ili njihovo praćenje, sudjelovanje u aktivnostima evaluacije uspješnosti i korisnosti djelovanja mjera GU-a AGRI na razini EU-a te predstavljanje GU-a AGRI u radnim skupinama Komisije, odborima EU-a, institucijama EU-a, međunarodnim organizacijama i forumima.

Zaposlenici institucija i agencija EU-a dio su velike stručne zajednice koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. 

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti za sve temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za posebne prilagodbe za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Za prijavu morate biti državljanin države članice EU-a i znati najmanje dva jezika EU-a. Morate imati temeljito znanje jezika 1 (jedan od 24 službena jezika EU-a) i zadovoljavajuće znanje jezika 2 (engleski ili francuski).

Isto tako, morate imati barem sveučilišnu diplomu trogodišnjeg studija iz poljoprivrednih znanosti nakon kojeg ste stekli najmanje tri godine radnog iskustva u tom području (održiva poljoprivreda, ruralni razvoj, šumarstvo, održivost prirodnih resursa, poljoprivredna ekonomija, poljoprivredna tržišta i trgovina). Možete se prijaviti i ako imate sveučilišnu diplomu trogodišnjeg studija iz bilo kojeg područja nakon kojeg ste stekli najmanje šest godina radnog iskustva u traženom području.

Ako ste se prepoznali, onda imate kvalitete koje tražimo!

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 4. veljače 2021.