Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Revizija

Revizori imaju ključnu ulogu u poboljšanju upravljanja Europskom unijom te osiguravaju da institucije odgovaraju građanima kojima služe.

Revizori provode neovisne kontrole u nizu sektora i područja EU-a, među ostalim provjeravaju prihode i potrošnju Unije te usklađenost sa zakonima i propisima.

Revizor

Opis posla

Revizori provode niz vanjskih i unutarnjih inspekcija te pružaju blisku potporu višim donositeljima odluka. Obavljaju različite dužnosti, među ostalim provjeravaju jesu li sredstva EU-a pravilno prikupljena i potrošena, provjeravaju zakonitost djelovanja, procjenjuju jesu li interni postupci ispravno provedeni i pružaju stručne savjete o provedbi politike.

Potrebne kvalifikacije

Za ulazak u razred AD 5 (ulazna razina za stalne administratore) morate dobro vladati najmanje dvama jezicima EU-a i imati odgovarajuću diplomu ili profesionalnu kvalifikaciju, a za ulazak u viši razred (AD 7) morate imati i višegodišnje odgovarajuće iskustvo. Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.