Skoči na glavni sadržaj

Ekonomija, financije i statistika

Ekonomisti, financijski upravitelji i statističari imaju ključnu ulogu u savjetovanju donositelja odluka o tome kako poboljšati životni standard u Europskoj uniji. 

Svojim stručnim znanjem pomažu u promicanju otvaranja radnih mjesta i gospodarskog blagostanja. Procjenom gospodarskih trendova, predlaganjem rješenja za krize i potporom poduzećima, među ostalim, potiču rast u cijeloj Uniji.

Ekonomist

Opis posla

Ekonomisti pridonose poboljšanju socijalnih i gospodarskih uvjeta za građane Unije. Pomažu u poticanju gospodarstva, rješavanju financijskih kriza i osmišljavanju dobrih strategija za suočavanje s globalnim gospodarskim izazovima. 

Ekonomisti savjetuju više donositelje odluka i pružaju smjernice u područjima kao što su financijske institucije i tržišta, gospodarska integracija i razvoj, paneuropska trgovina, javne financije, strukturne reforme i jedinstvena valuta. 

Ključne kvalifikacije

Za ulazak u razred AD 5 (ulazna razina za stalne administratore) morate dobro vladati najmanje dvama jezicima EU-a i imati diplomu iz povezanog područja, a za ulazak u viši platni razred (AD 7) morate imati i višegodišnje odgovarajuće iskustvo. Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.

Financijski upravitelj/asistent

Opis posla

Financijski upravitelji savjetuju više dužnosnike u planiranju strategija za ispunjavanje gospodarskih i financijskih zahtjeva EU-a te im pomažu i podupiru ih u provedbi tih zadaća. 

Financijski upravitelji, među ostalim, definiraju financijske i proračunske potrebe EU-a, provode nadzor i analizu financijskih tržišta, bankovnih sustava i segmenata tržišta u cijelom EU-u, izrađuju i procjenjuju financijske politike, pripremaju financijska izvješća i prognoze, definiraju financijske i proračunske postupke; pomažu u revizijama i inspekcijama te planiraju i upravljaju postupcima javne nabave.

Ključne kvalifikacije

Kako biste se prijavili za radno mjesto financijskog upravitelja, za ulazak u razred AD 5 (ulazna razina za stalne administratore) morate dobro vladati najmanje dvama jezicima EU-a i imati odgovarajuću diplomu, a za ulazak u viši razred (AD 7) morate imati i višegodišnje odgovarajuće iskustvo.

Kako biste se prijavili za radno mjesto financijskog asistenta morate dobro vladati najmanje dvama jezicima EU-a i imati poslijesrednjoškolsko obrazovanje iz odgovarajućeg područja te najmanje nekoliko godina radnog iskustva ili srednjoškolsko obrazovanje i višegodišnje radno iskustvo

Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.

Statističar

Opis posla

Statističari EU-a ključni su sudionici postupka donošenja odluka i određivanja budućih politika. Njihov je rad usmjeren na prikupljanje, evaluaciju i tumačenje podataka koji će pomoći u oblikovanju odluka EU-a o gospodarstvu, financijama, društvu, poljoprivredi, okolišu i mnogim drugim područjima. 

Njihove dužnosti uključuju, među ostalim, izradu i provedbu statističkih programa, određivanje metodologija, primjenu matematičkih modela, provođenje kvantitativnih i kvalitativnih analiza, reguliranje i koordiniranje statističkih aktivnosti, tumačenje i širenje podataka te provedbu projektnih planova. 

Kao statističar u Uniji se možete zaposliti kao administrator ili asistent.

Ključne kvalifikacije

Morate dobro vladati najmanje dvama jezicima EU-a.

Da biste se zaposlili kao administrator, za ulazak u razred AD 5 morate imati diplomu iz povezanog područja (ulazna razina za službenike na razini administratora). Za radno mjesto više razine (razred AD 7), morate imati i višegodišnje relevantno iskustvo.

Da biste se zaposlili kao asistent, morate imati završeno poslijesrednjoškolsko obrazovanje iz odgovarajućeg područja i nekoliko godina relevantnog radnog iskustva ili srednjoškolsko obrazovanje i najmanje višegodišnje relevantno radno iskustvo

Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.