Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Jezici

Višejezičnost je jedno od temeljnih načela Europske unije, a ključnu ulogu imaju prevoditelji, korektori, pravnici lingvisti i usmeni prevoditelji. Oni prenose politike i djelovanja u službene jezike EU-a, povezujući Uniju s njezinim građanima tako što govore na njihovu jeziku.

Prevoditelj

Opis posla

Odgovornosti prevoditelja, među brojnim zadaćama, uključuju prevođenje pravnih, financijskih i znanstvenih dokumenata, dokumenata o politikama, izvješćâ, korespondencije i tehničkih tekstova, pružanje brojnih jezičnih savjeta, upravljanje višejezičnim internetskim stranicama i uređivanje izvornih dokumenata koje su sastavili drugi službenici EU-a.

Ključne kvalifikacije

Morate savršeno vladati jednim jezikom EU-a i izvrsno vladati još najmanje dvama jezicima te imati diplomu iz bilo kojeg područja. Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.

Korektor

Opis posla

Dužnosti korektora uključuju korekturu dokumenata, provjeru dosljednosti prevedenih tekstova s izvornim jezikom, pripremu i provjeru sadržaja u različitim formatima i medijima, ispravljanje pravopisnih, gramatičkih i sintaktičkih pogrešaka te pomoć u organizaciji i praćenju proizvodnih procesa povezanih s objavljivanjem sadržaja.

Ključne kvalifikacije

Morate savršeno vladati jednim jezikom EU-a i izvrsno vladati najmanje još jednim jezikom. Trebate imati i poslijesrednjoškolsko obrazovanje i najmanje nekoliko godina radnog iskustva ili srednjoškolsko obrazovanje i višegodišnje radno iskustvo. Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.

Pravnik lingvist

Opis posla

Pravnici lingvisti EU-a jamče da su svi novi propisi pravilno prevedeni na druge jezike EU-a i da vjerno odražavaju izvorni tekst.

Za obavljanje tog posla potrebni su sposobni pravnici s iznimnim jezičnim sposobnostima. U okviru svojih zadaća, među ostalim, prate cijeli tijek zakonodavnih postupaka, imaju ulogu savjetnika, pružaju smjernice o izradi zakonodavnih akata, provjeravaju i redigiraju pravne tekstove te preispituju njihovu usklađenost sa službenim pravilima. 

Ključne kvalifikacije

Morate savršeno vladati jednim jezikom EU-a i izvrsno vladati još najmanje dvama jezicima te imati diplomu iz prava. Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.

Osim toga, na internetskim stranicama Suda Europske unije možete potražiti i mogućnosti za sklapanje ugovora na određeno vrijeme.

Konferencijski prevoditelj

Opis posla

Služba za usmeno prevođenje institucija EU-a najveća je na svijetu. Njezini konferencijski prevoditelji jamče da se rasprave na sastancima simultano ili konsekutivno ispravno prevode na neki od službenih jezika EU-a. 

Konferencijski prevoditelji EU-a rade u poticajnom i multikulturnom okruženju. Moraju biti sposobni djelotvorno komunicirati, razumjeti raznovrsna i često složena pitanja, reagirati i brzo se prilagoditi promjenjivim okolnostima te raditi pod pritiskom. 

Ključne kvalifikacije

Morate savršeno vladati jednim jezikom EU-a i izvrsno vladati još najmanje dvama jezicima te imati odgovarajuću kvalifikaciju iz konferencijskog prevođenja ili morate imati diplomu i jednu ili više godina radnog iskustvaKljučne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Uz stalno zaposlene konferencijske prevoditelje mogu se angažirati i vanjski konferencijski prevoditelji. Informacije o tome kako postati vanjski konferencijski prevoditelj za Europsku komisiju, Europski parlament i Sud Europske unije možete pronaći na posebnoj internetskoj stranici: „Postanite vanjski konferencijski prevoditelj za EU”.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.