Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Pomoćno osoblje

Pomoćno osoblje daje bitan doprinos funkcioniranju EU-a obavljanjem niza poslova.

Među pomoćnim su osobljem, na primjer, tajnici i administrativni asistenti, asistenti u području ljudskih resursa, vozači, službenici za sigurnost i parlamentarni podvornici.

Tajnik / administrativni asistent

Opis radnog mjesta

Tajnici i administrativni asistenti obavljaju razne radne zadatke među kojima su pružanje samostalne potpore jednoj ili više osoba u odjelu ili službi, priprema dokumenata, organizacija i koordinacija aktivnosti službe, priprema, obrada, finalizacija i provjera dokumenata te pronalaženje, prikupljanje i širenje informacija. 

Asistenti u području ljudskih resursa obavljaju dužnosti povezane s upravljanjem kadrovskom politikom u područjima kao što su zapošljavanje, profesionalno napredovanje, osposobljavanje i jednake mogućnosti.

Potrebne kvalifikacije

Morate dobro vladati najmanje dvama jezicima EU-a te imati srednjoškolsko obrazovanje ili završeno stručno usavršavanje nakon kojeg ste stekli barem nekoliko godina radnog iskustva. Da biste se prijavili na više položaje, trebate imati i višegodišnje radno iskustvo. Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.

Vozač

Opis radnog mjesta

Zadaće vozača uključuju prijevoz osoblja institucija EU-a, dužnosnika država članica, članova diplomatskog zbora i drugih visokih dužnosnika u Bruxellesu, Luxembourgu, Strasbourgu te u drugim mjestima u kojima se odvijaju aktivnosti i sastanci na razini EU-a.

Vozačima se mogu povjeriti i druge zadaće kao što su prijevoz osjetljive/povjerljive pošte, briga o sigurnosti osoba i stvari za vrijeme prijevoza te briga o održavanju i pravilnoj upotrebi vozila institucija EU-a.

Potrebne kvalifikacije

Pri svakoj objavi postupka odabira odgovarajući minimalni zahtjevi u pogledu jezikâ i radnog iskustva bit će navedeni u službenoj natječajnoj dokumentaciji. Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Vozači se mogu zaposliti i kao ugovorno osoblje.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.

Službenik za sigurnost i zaštitu

Opis radnog mjesta

Službenici za sigurnost i zaštitu u institucijama EU-a brinu o sigurnosti osoblja, posjetitelja, imovine, zgrada te osjetljivih i klasificiranih podataka.

Njihove su dužnosti, među ostalim, ophodnja i nadzor prostora i osoblja, sprečavanje sigurnosnih prijetnji, prijava sumnjivog ponašanja i incidenata, provjera i kontrola pristupa ljudi i robe uredima institucija EU-a, obavljanje sigurnosnih ophodnji u zgradama institucija EU-a, interveniranje u slučaju izbijanja požara i/ili uzbune, pružanje prve pomoći u hitnim situacijama te sigurnosna provjera dolazne robe i dostavljenih pošiljki. 

Potrebne kvalifikacije

Pri svakoj objavi postupka odabira odgovarajući minimalni zahtjevi u pogledu jezikâ i radnog iskustva bit će navedeni u službenoj natječajnoj dokumentaciji. Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.

Parlamentarni podvornik

Opis radnog mjesta

Podvornici u Europskom parlamentu obično pomažu zastupnicima u EP-u i drugim uglednicima na plenarnim sjednicama te institucije, sastancima parlamentarnih tijela i drugim parlamentarnim događanjima.

Zaduženi su za brigu o poštovanju pravila i sigurnosnih načela.

Među njihovim su dužnostima također priprema i nadgledanje dvorana za sastanke, razvođenje zastupnika, visokih dužnosnika ili drugih posjetitelja do njihovih mjesta u dvorani te obavljanje ceremonijalnih zadataka u suradnji sa službom za protokol.

Potrebne kvalifikacije

Pri svakoj objavi postupka odabira odgovarajući minimalni zahtjevi u pogledu jezikâ i radnog iskustva bit će navedeni u službenoj natječajnoj dokumentaciji. Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.

Konferencijski operater

Opis radnog mjesta

Konferencijski operateri zaduženi su za rad s tehničkom opremom za zvuk i sliku u multimedijskim/audiovizualnim ili konferencijskim instalacijama. 

Oni također pružaju prvu razinu tehničke podrške za audiovizualnu i informatičku opremu.

Potrebne kvalifikacije

Pri svakoj objavi postupka odabira odgovarajući minimalni zahtjevi u pogledu jezikâ i radnog iskustva bit će navedeni u službenoj natječajnoj dokumentaciji. Ključne kvalifikacije mogu se razlikovati i stoga pri svakoj objavi postupka odabira provjerite posebne zahtjeve.

Saznajte više o postupcima odabira i različitim kategorijama osoblja.

Dostupne su vam i mogućnosti zapošljavanja, a možete posjetiti i našu stranicu o pripravničkom stažiranju.