Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Kako da učitam/povežem svoje popratne dokumente?

Najkasnije dan prije testiranja u centru za procjenu morate dostaviti skenirane primjerke relevantnih dokumenata kojima ćete potkrijepiti informacije navedene u obrascu za prijavu. Njih treba:

A. učitati u EPSO račun i
B. povezati s obrascem za prijavu.

Dodatne informacije o popratnim dokumentima koje treba učitati naći ćete u općim pravilima otvorenih natječaja priloženima obavijesti o natječaju.

A. Učitavanje dokumenata u EPSO račun

Prvo učitajte skenirane dokumente tako što ćete u svojem EPSO računu kliknuti na gumb „Upload supporting documents” (Učitaj popratne dokumente).

Relevantni popratni dokumenti mogu biti iz sljedeće četiri kategorije:

  1. osobna iskaznica / putovnica
  2. obrazovanje i osposobljavanje
  3. radno iskustvo
  4. ostali dokumenti.

Možete učitati do 20 datoteka kategorije 1., 2. i 4. te do 50 datoteka kategorije 3. (najviše 2 MB po datoteci).

Dokumenti moraju biti u formatu PDF, TIFF-u ili JPG. Ostali formati datoteka nisu dopušteni.

Dobijete li poruku o pogrešci, preimenujte dokument: u imenu datoteke izbjegavajte posebne znakove (_-/ itd.) i razmake, a prije datotečnog nastavka (pdf, tiff, jpg) stavite samo jednu točku (.).

Prethodno učitani dokument možete prikazati/pregledati klikom na oznaku „Prikaži”, u obliku oka, a dokument možete izbrisati klikom na oznaku „Izbriši”, u obliku koša za smeće. Brisati možete samo ako dokument još nije povezan ili više nije povezan s prijavom.

B. Povezivanje dokumenata s prijavom

Kad dokumente učitate u svoj EPSO račun, morate ih povezati s relevantnim podacima u prijavi klikom na gumb „Link supporting documents” (Poveži popratne dokumente), koji se nalazi uz svaku prijavu u kartici „Application(s)” (Prijave) u vašem EPSO računu.

Klikom na gumb „Link supporting documents” (Poveži popratne dokumente) možete pristupiti popisu popratnih dokumenata učitanih u svoj EPSO račun. Dokumenti su grupirani prema vrsti. Sa svakim unosom pod „Education and Training” (Obrazovanje i osposobljavanje) i „Professional experience” (Radno iskustvo) morate povezati dokument koji ste prethodno učitali prema vrsti. I vaša osobna iskaznica / putovnica te informacije namijenjene probiru talenata (Talent Screener) moraju biti potkrijepljene povezanim dokumentom.

Možete učiniti sljedeće:

  1. prikazati (pregledati) dokument („Prikaži”, oznaka u obliku oka)
  2. povezati dokument („Poveznica”, oznaka u obliku lanca)
  3. ukinuti povezivanje za sve dokumente („Ukini poveznicu na sve”: riječ „Sve” uz oznaku prekinutog lanca koja se nalazi iznad)
  4. ukinuti povezivanje tog dokumenta („Ukini poveznicu”, oznaka u obliku prekinutog lanca).

Ti se dokumenti neće dostaviti službama koje zapošljavaju novo osoblje.