Skoči na glavni sadržaj

Što je test samoprocjene?

Question categories:

U okviru određenih postupaka odabira prije same prijave morat ćete riješiti testove samoprocjene.

 

Testovi samoprocjene pomoći će vam da se upoznate s računalnim pristupnim testovima koje ćete morati polagati u prvoj fazi postupka odabira (na primjer: verbalno, numeričko i apstraktno zaključivanje).

 

Ti testovi služe za samoprocjenu. Oni nisu eliminacijske naravi. Ako odlučite nastaviti s postupkom prijave, rezultati tih testova ne bilježe se niti se uzimaju u obzir.