Skoči na glavni sadržaj

Koje poslove obavlja ugovorno osoblje u institucijama EU-a?

Točni poslovi ovise o profilu koji vas zanima. U Prilogu I. Poziva na iskaz interesa vidjet ćete detaljne primjere poslova za svaki profil.

Ugovorno osoblje zapošljava se na ograničeno razdoblje, a početni ugovor sklapa se na 6 do 12 mjeseci.

U nekim tijelima EU-a ugovor se može produljiti na neodređeno vrijeme.