Skoči na glavni sadržaj

Što je EPSO račun?

Question categories:

EPSO račun elektronička je evidencija vaših osobnih podataka i svih prijava za postupke odabira EPSO-a. Izravna poveznica na otvaranje EPSO računa odnosno na prijavu na EPSO račun dostupna je na EPSO-ovu portalu.

EPSO na taj račun šalje poruke kandidatima. Stoga biste svoj EPSO račun trebali provjeravati svaka tri kalendarska dana.

Prije podnošenja prijave aplikacija će vas podsjetiti da morate otvoriti EPSO račun ako ga još nemate.

Možete imati samo jedan EPSO račun kojim biste se trebali koristiti za sve postupke odabira. Strogo je zabranjeno imati više od jednog EPSO računa i zbog toga možete u svakoj fazi biti isključeni iz postupka odabira. Obratite nam se ako imate pitanja.

Za otvaranje računa jednostavno kliknite na poveznicu „Otvorite EPSO račun” i unesite sve potrebne podatke.

Vaši osobni podaci i podaci o pristupu EPSO računu moraju uvijek biti ažurirani.

Ako EPSO u bilo kojoj fazi postupka otkrije da ste otvorili više od jednog računa, možete biti isključeni iz postupka odabira (vidjeti Opća pravila otvorenih natječaja priložena Obavijesti o natječaju).