Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Mogu li izmijeniti sadržaj svoje prijave nakon što sam je potvrdio/potvrdila?

Osim u kontekstu stalnog postupka odabira CAST, nakon što prijavu potvrdite, sadržaj joj više ne možete mijenjati jer EPSO odmah obrađuje podatke.

 

Za stalni postupak odabira CAST vrijedi sljedeće pravilo:

Prijavu, kao i životopis u EPSO računu, možete ažurirati u svako doba.

Želite li da vaša prijava bude vidljiva službama koje zapošljavaju novo osoblje, ne zaboravite je ažurirati barem svakih šest mjeseci. To pravilo vrijedi bez obzira na to jeste li na testovima bili uspješni ili ne.