Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Koje su faze stalnog postupka odabira CAST?

Question categories:

Prijava za stalni postupak odabira CAST nije sama po sebi jamstvo da ćete biti pozvani na testiranje. Na testove u okviru postupka odabira bit će pozvani samo kandidati koje službe koje zapošljavaju novo osoblje odaberu u uži izbor, i to kad se pojavi slobodno radno mjesto.

Postupak odabira sastoji se od sljedećih faza:

  1. Kandidati ispunjavaju i potvrđuju prijavu (ili više njih) i ažuriraju je barem svakih šest mjeseci kako bi potvrdili svoj interes i kako bi njihova prijava bila vidljiva u bazi podataka.
  2. Kad se pojavi slobodno radno mjesto, službe koje zapošljavaju novo osoblje iz baze podataka potvrđenih i vidljivih prijava u uži krug odabiru određeni broj kandidata čiji profil najbolje odgovara potrebama službe.
  3. Kandidate odabrane u uži krug EPSO poziva na polaganje testova u okviru postupka odabira. Riječ je o računalnim testovima s višestrukim izborom odgovora koji se organiziraju u ispitnim centrima u cijelom svijetu.
  4. Kandidati koji prođu testove u okviru postupka odabira bit će pozvani na testove za zapošljavanje, u organizaciji službi koje zapošljavaju novo osoblje. Ti testovi mogu se sastojati od intervjua te, ako je potrebno, drugih oblika procjene.
  5. Kandidati koji prođu testove za zapošljavanje možda će dobiti ponudu za posao.