Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Što se događa nakon što podnesem prijavu?

Question categories:

Službe koje zapošljavaju novo osoblje iz baze podataka s prijavama kandidata u uži krug odabiru one čiji profil najviše odgovara potrebama službe. Kako biste bili vidljivi u bazi podataka, ažurirajte prijavu svakih šest mjeseci.

Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor bit će, putem EPSO računa, pozvani da rezerviraju termin i polažu test u okviru postupka odabira koji organizira EPSO.

Redovito provjeravajte svoj EPSO račun. Ako uđete u uži izbor, na dan početka razdoblja rezerviranja termina dobit ćete poziv da rezervirate datum testiranja. Poveznica na stranicu za rezervaciju termina obično je aktivna samo nekoliko dana. Datum testiranja odabrat ćete među predloženim datumima koji počinju neposredno nakon razdoblja rezervacije termina.

Okvirna razdoblja rezerviranja termina i testiranja objavljuju se na stranicama traženih profila na našim internetskim stranicama.

Ako ne uspijete rezervirati termin ili ako otkažete rezervaciju ili ne dođete na testiranje u ispitni centar, nećete biti automatski pozvani na polaganje istog testa. Nekom drugom prilikom opet možete ući u predodabir.

Za pretraživanje i odabir kandidata nadležne su službe koje zapošljavaju novo osoblje. EPSO samo šalje poziv kandidatima da rezerviraju termin za testiranje i organizira testiranje u okviru postupka odabira.