Skoči na glavni sadržaj

Hoće li bolji rezultat na testu poboljšati moje izglede za zapošljavanje?

Neće. Službe koje zapošljavaju novo osoblje mogu vidjeti samo je li kandidat prošao ili pao na testovima.

Broj bodova koji ste postigli bit će vidljiv samo vama na vašem EPSO računu.

Službe koje zapošljavaju novo osoblje neće od vas tražiti da dostavite dokaze o uspješno položenim EPSO-ovim testovima jer su im sve informacije koje im trebaju o vašem statusu dostupne u bazi podataka kandidata.