Skoči na glavni sadržaj

Što ako položim testove odabira?

Question categories:

Ako položite testove odabira (morate prijeći bodovni prag za svaki pojedinačni test kako je utvrđeno u pozivu na iskaz interesa), službe za zapošljavanje pozvat će vas na razgovor.

Od datuma objave rezultata u vašem EPSO računu rezultati su valjani

  • deset godina za testove zaključivanja
  • pet godina za test kompetencija.

Rezultati su valjani za profil i kompetencije za koje ste polagali testove, ali i za bilo koju nižu funkcijsku skupinu.

Primjer: Položili ste testove zaključivanja i kompetencija za profil „Pravo, funkcijska skupina IV.”.

Ti će rezultati biti valjani za profil „Pravo, funkcijska skupina IV.”, ali i za bilo koju nižu funkcijsku skupinu u okviru profila „Pravo”, odnosno za funkcijsku skupinu III.

To znači da možete biti pozvani na razgovor za slobodno radno mjesto u funkcijskoj skupini III. ili IV.

Međutim, ako položite testove za profil „Pravo, funkcijska skupina III.”, oni nisu valjani za višu funkcijsku skupinu, odnosno za funkcijsku skupinu IV.