Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Što ako položim testove odabira, ali ne i testove za zapošljavanje?

Question categories:

Službe koje zapošljavaju novo osoblje mogu za svako slobodno radno mjesto na intervju (i eventualno na druge testove) pozvati više kandidata. Te službe kandidatima daju informacije o rezultatima intervjua (i, po potrebi, drugih testova).

Međutim, ako tom prigodom ne budete uspješni, vaši rezultati na testovima za odabir ostaju valjani (*), računajući od datuma njihove objave na vašem EPSO računu, u razdoblju od:

  • 10 godina (testovi zaključivanja)
  • 5 godina (testovi kompetencija)
  • 5 godina (testovi razumijevanja jezika).

Službe koje zapošljavaju novo osoblje mogu vas ponovno odabrati u uži izbor i pozvati na razgovor (i na druge testove). 

Ne zaboravite ažurirati svoju prijavu najmanje svakih šest mjeseci ako želite ostati vidljivi službama koje zapošljavaju novo osoblje.

 

(*) Ovo vrijedi samo za postupke CAST/P. Napominjemo da vaši rezultati na testovima u okviru postupka odabira CAST/P ne vrijede za ostale postupke odabira.