Skoči na glavni sadržaj

Ako sam u okviru postupka odabira EPSO/CAST/P1-4/2015 prošao/prošla testove zaključivanja, no ne i test kompetencija, mogu li u stalnom postupku odabira CAST polagati samo test kompetencija?

Question categories:

Ne. Bez obzira na to što ste u okviru postupka odabira EPSO/CAST/P1-4/2015 prošli testove zaključivanja, u okviru stalnog postupka odabira CAST (više informacija o tom postupku odabira) bit ćete, ako u fazi predodabira ponovno uđete u uži izbor, ponovno pozvani na polaganje svih testova za odabir (testovi zaključivanja i testovi kompetencija).