Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Kako se testiraju znanje o EU-u i motivacija?

Predanost Europi i dalje ima važnu ulogu u privlačenju i odabiru budućeg osoblja. Znanje o EU-u i motivacija za rad za EU testiraju se u raznim fazama tijekom postupka odabira:
  • u elektroničkom upitniku za samoselekciju koji kandidati ispunjavaju prije nego što podnesu prijavu
  • u obrascu za prijavu, gdje kandidati navode obrazovanje ili radno iskustvo povezano s EU-om i iznose svoju motivaciju za rad za EU
  • na testiranju u centru za procjenu koje se temelji na stvarnim situacijama na radnome mjestu u institucijama EU-a; te situacije osmišljavaju službenici EU-a, a temelje se na stvarnom životu; zahtijevaju dubinsko razumijevanje rada institucija EU-a, njihovih uloga i međusobnih odnosa
  • u centru za procjenu kandidati u natječaju za administratore s visokoškolskom diplomom prolaze kroz intervju za procjenu motivacije za rad u institucijama EU-a na kojem im se postavljaju pitanja o korijenu njihova interesa rad za EU, svijesti o vrijednostima EU-a i predanosti tim vrijednostima, razumijevanju sadašnjih i budućih izazova EU-a, očekivanjima povezanima s radom za EU, znanju o EU-u i njegovoj povijesti te institucijama i glavnim politikama EU-a.