Skoči na glavni sadržaj

Kako jamčimo jednako postupanje prema kandidatima i nepristranost povjerenstva za odabir u postupcima odabira?

Za svaki postupak odabira osniva se zasebno povjerenstvo za odabir, koje odabire najbolje kandidate na temelju kvalifikacija i kompetencija utvrđenih u obavijesti o natječaju. Povjerenstva za odabir sastavljena su od stalno zaposlenog osoblja institucija EU-a, a EPSO nastoji osigurati ravnotežu u pogledu roda, jezičnih sposobnosti, broja članova iz redova osoblja i uprave te veličine institucije. Povjerenstvo vodi predsjednik/predsjednica, uz pomoć potpredsjednikâ. Rad povezan s procjenom kandidata u raznim fazama postupka odabira povjerljive je prirode. Rezultati tog rada vidljivi su u konačnom indeksu kompetencija koji se kandidatima dostavlja radi transparentnosti.

EPSO pridaje veliku važnost jednakosti i nastoji svim kandidatima osigurati jednake mogućnosti, tretman i pristup, kako slijedi:

  • Opće načelo kojim se povjerenstvo za odabir vodi u svojem radu jest načelo nepristranosti. Primjerice, između člana povjerenstva za odabir i kandidata kojeg taj član ocjenjuje ne smije biti izravne hijerarhijske ni obiteljske veze. Međutim, neizravna poslovna povezanost, bez obzira na to je li postojala u prošlosti ili još postoji, sama po sebi ne isključuje mogućnost ocjenjivanja.
  • Članovi povjerenstva za odabir i kandidati moraju EPSO-u prijaviti svaki mogući sukob interesa kako bi ga se uzelo u obzir i u skladu s tim provele odgovarajuće prilagodbe.
  • Povjerenstvo za odabir pridržava se unaprijed utvrđenih kriterija u pogledu uvjeta za sudjelovanje, odabira i procjene, kako su navedeni u obavijesti o natječaju. Ti se kriteriji pažljivo i dosljedno pripremaju, donose i primjenjuju.
  • Radi usklađenog pristupa ocjenjivanju članovi povjerenstva prolaze kroz opsežno osposobljavanje, tutorstvo i nadzor te se redovito sastaju kako bi preispitali svoj rad.
  • EPSO s pomoću sustavne kontrole kvalitete i statističke analize prati i otklanja svaku pristranost u ocjenjivanju kandidata.