Skoči na glavni sadržaj

Mogu li polagati testove na daljinu?

Uvođenjem testiranja na daljinu u kombinaciji s klasičnim testiranjem u ispitnim centrima EPSO je počeo provoditi računalne testove na način da kandidati većinu testova mogu polagati tako da odaberu opciju koja im najviše odgovara. Međutim, neki se testovi (još) ne mogu provoditi na daljinu i kandidati ih moraju polagati u jednom od ispitnih centara. Informacije o dostupnosti te opcije za pojedino testiranje objavljuju se na relevantnim stranicama natječaja na EPSO-ovu portalu, a sveobuhvatne i potpune informacije dostavljaju se kandidatima pravovremeno prije testiranja putem njihova EPSO računa.

Ako je na vašoj lokaciji bilo problema s internetskom vezom, preporučuje se da testove polažete u ispitnom centru.

Imajte na umu da kandidati mogu rezervirati samo jedan način testiranja – na daljinu ili u ispitnom centru. Promjena metode testiranja dopuštena je samo tijekom razdoblja u kojem se šalju prijave i ovisi o raspoloživosti centra za testiranje.