Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

(ACER) Agencija za suradnju energetskih regulatora

Agencija dopunjuje i na razini EU-a koordinira rad nacionalnih energetskih regulatora, te radi na ostvarenju jedinstvenog energetskog tržišta EU-a za električnu energiju i prirodni plin.

Location
Ljubljana (Slovenija)