Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

(ECHA) Europska agencija za kemikalije

Europska agencija za kemikalije pokretačka je snaga među regulatornim tijelima u provedbi EU-ova revolucionarnog zakonodavstva o kemikalijama u korist zdravlja ljudi i okoliša, te za inovacije i konkurentnost. ECHA pomaže poduzećima da postupaju u skladu sa zakonodavstvom, promiče sigurnu uporabu kemikalija, pruža informacije o kemikalijama i proučava kemikalije koje izazovu zabrinutost.

Location
Helsinki (Finska)