Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu (Eurojust)

Eurojust, Agencija Europske unije za suradnju u kaznenom pravosuđu, jedinstven je centar sa sjedištem u Haagu u Nizozemskoj, u okviru kojeg nacionalna pravosudna tijela blisko surađuju u borbi protiv teškog organiziranog prekograničnog kriminala. Uloga je Eurojusta pomoći Europi da postane sigurnija tako da se u istragama i kaznenom progonu transnacionalnih kaznenih djela koordinira rad nacionalnih tijela iz država članica EU-a i trećih zemalja.

Location
Haag (Nizozemska)