Skoči na glavni sadržaj
Logotip Europske komisije

Administratori u području revizije, inspekcije i evaluacije u vezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti hrane

Referentni broj postupka odabira
EPSO/AD/392/21 - 3
Prijave počinju
20/05/2021
Rok za prijavu
22/06/2021 - 12:00 (prema briselskom vremenu)
Razred: 
AD 7

Institucija/agencija
Vrsta ugovora
Mjesto zaposlenja: 
Grange (Irska)